เลือกหน้า

TOEIC คืออะไร?

โดย | 17 ม.ค. 2018 | เตรียมสอบ TOEIC

TOEIC (ย่อมากจากคำว่า Test of English for International Communication ) “โทอิค” เป็นแบบทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ สำหรับประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ จากสถิติผลการทดสอบ TOEIC ได้รับการยอมรับในการใช้สมัครงานมากที่สุดแบบ หนึ่งของโลก

การสอบโทอิค จัดทำขึ้นโดยสถาบัน Educational Testing Service (ETS) ได้กำหนดมาตรฐานสำหรับการประเมินทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นในสถานที่ทำงานมานานกว่า 35 ปี ด้วยการทดสอบประมาณ 7 ล้านครั้งต่อปี การสอบโทอิค เป็นวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก องค์กรกว่า 14,000 แห่งในกว่า 160 ประเทศไว้วางใจคะแนน TOEIC ในการตัดสินใจ

สำหรับในประเทศไทยนั้น มีองค์กรและสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ยอมรับผลคะแนนสอบ TOEIC เช่น ธุรกิจการบิน การโรงแรม การท่องเที่ยว การขนส่ง สถาบันการเงิน ปิโตรเคมี ยานยนต์ โรงพยาบาล รวมทั้งบริษัทข้ามชาติอื่นๆ โดยนำไปใช้ในการพิจารณาด้านต่างๆ เช่น สำหรับพิจารณาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อรับสมัครเข้าทำงาน ปรับเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง คัดเลือกเพื่อไปอบรมสัมนาต่างประเทศ เป็นต้น

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

เรียนโทอิครับรองผล สถาบันติวโทอิค “EduFirst”
หลักสูตรคอร์สเรียน TOEIC ติวภาษาอังกฤษเตรียมสอบ

ติวโทอิค กลุ่มเล็ก สอนภาษาอังกฤษสด 100% รับรองผล พร้อมเรียนทบทวนฟรี

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

วัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อนัดหมาย วัน เวลา รับการทดสอบ

กรอกรายละเอียดที่นี่

กรอกรายละเอียดที่นี่

Pin It on Pinterest

Share This