เลือกหน้า

สมัครสอบ TOEIC ปี 2020 / 2563

โดย | 28 มิ.ย. 2018 | เตรียมสอบ TOEIC

สมัครสอบโทอิคที่ไหนดี?

สมัครสอบ TOEIC ที่ไหนดี?

จองสอบ TOEIC ที่ไหน … ศูนย์สมัครสอบโทอิค อยู่ที่ไหน?

ผู้ที่ต้องการสมัครสอบโทอิก สามารถสมัครได้ที่ CPA (Thailand) Center For Professional Assessment – TOEIC Services โดยในประเทศไทยมีศูนย์สมัครสอบ 2 แห่ง คือ ที่กรุงเทพและเชียงใหม่

ศูนย์สอบ TOEIC กรุงเทพ – Bangkok

สมัครสอบ TOEIC ในกรุงเทพ ได้ที่ :
อาคาร บีบี บิ้วดิ้ง
เลขที่ 54 ถนนอโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Bangkok Business Building – BB Building
Suite 1907, 19th Floor, 54 Asoke Road Sukhumvit Bangkok 10110 Thailand
Tel : 02-260-7061, 02-259-3990
Fax : 02-664-3122
E-mail : CPA@CPATHAILAND.CO.TH
ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีอโศก และรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีเพชรบุรี

ศูนย์สอบ TOEIC เชียงใหม่ – Chiangmai

สมัครสอบ TOEIC ในเชียงใหม่ ได้ที่ :
อาคารนวรัตน์
ชั้น 3 4/6 ถนนก้วนวรัตน์ ซอย 3 อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50000
Nawarat Building
3rd Floor 4/6 Keaw Nawarat Road, Soi 3 Amphur Muang, Chiangmai 50000 Thailand
Tel : (053) 241 – 273, 241 – 274, 241 – 275
Fax :(053) 248 – 208
E-mail : CPA_NORTHERN@CPATHAILAND.CO.TH

ขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครสอบ TOEIC

 • การสมัครสอบแบบบุคคล
  ผู้สอบต้องทำการสมัครสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ก่อนวันทดสอบที่กำหนด สมัครสอบโทอิคได้ด้วยตนเองที่สำนักงาน CPA (Thailand) หรือโทรติดต่อ CALL CENTER
  วันจันทร์ – วันเสาร์ 8:00 น. – 4: 30 น. 02-260-7061 หรือ 02-259-3990 ต่อ 101-107
  หรือต่อ 603 สำหรับผู้ใช้ภาษาอังกฤษ (Bangkok Test Center), (053) 241-273, 241-274, 241-275 (ศูนย์ทดสอบเชียงใหม่) ไม่รับการจองทางอีเมล
  สำหรับผู้สอบที่ต้องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์พิเศษ เช่น เครื่องช่วยฟัง หรือผู้ที่ต้องการขั้นตอนการทดสอบพิเศษ เช่น การทดสอบอักษรเบรลล์หรือผู้อ่านพิเศษสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน ต้องแจ้ง CPA (Thailand) ล่วงหน้าต่อเบอร์ 603
 • การสมัครสอบแบบองค์กร
  ทางองค์กรต้องส่งแบบฟอร์ม “แบบฟอร์มคำขอสอบสำหรับองค์กร” ที่กรอกเรียบร้อย ทาง fax. 02-664-3122 หรือทางอีเมล์ test_reservations@cpathailand.co.th ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ก่อนวันสอบที่ร้องขอ ที่นั่งจะขึ้นอยู่กับห้องว่างเมื่อไหร่

เอกสารสำหรับการลงทะเบียนสมัครสอบ TOEIC

เอกสารที่จำเป็นในการลงทะเบียนและวันทดสอบโทอิค ข้อกำหนดที่ผู้สอบต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ผู้สอบที่มาถึงศูนย์ทดสอบโดยเอกสารไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รับการทดสอบ ผู้สอบทุกคนต้องมีชื่อตรงกันกับบัตรประชาชน หรือบัตรที่ยืนยันตัวตนของผู้สอบ
ประเภทการทดสอบเอกสารที่จำเป็น
1. ผู้สอบทุกคน• บัตรประชาชนไทย หรือใบอนุญาตขับขี่ของไทย หรือหนังสือเดินทาง
2. การทดสอบขององค์กร• บัตรประชาชนไทย หรือใบอนุญาตขับขี่ของไทย หรือหนังสือเดินทาง และ
• เอกสารจดทะเบียนบริษัท
3. การทดสอบโรงเรียนสอนภาษา• บัตรประชาชนไทย หรือใบอนุญาตขับขี่ของไทย หรือหนังสือเดินทาง และ
• เอกสารการเปิดโรงเรียนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
4. การทดสอบของสถาบันการศึกษา• บัตรประชาชนไทย หรือใบอนุญาตขับขี่ของไทย หรือหนังสือเดินทาง
• และบัตรประจำตัวนักเรียนที่ถูกต้อง
5. การทดสอบผู้ทดสอบต่างประเทศ• บัตรประชาชนไทย หรือใบอนุญาตขับขี่ของไทย หรือหนังสือเดินทาง
• ใบอนุญาตทำงานของคนไทยที่ถูกต้องตามกฎหมาย (สำหรับผู้สมัครงาน) หรือเอกสารต้นฉบับที่ถูกต้องจากสถาบันการศึกษาของไทย ที่ได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
6. ผู้ทดสอบที่มีปัญหา หรือต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์ ในทุกกรณีระหว่างการทดสอบ• บัตรประชาชนไทย หรือใบอนุญาตขับขี่ของไทย หรือหนังสือเดินทาง และ
• เอกสารของประเภท 2-5 (สำหรับผู้สอบในประเภทนั้น) และ
• 
สำเนาต้นฉบับ หนังสือรับรองการแพทย์ ที่มีตราประทับจากโรงพยาบาล ที่ได้รับรองจากกระทรวงสาธารณสุข (ไม่รวมห้องคลีนิค)
ใบรับรองความจำเป็นในการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ ในระหว่างการทดสอบ ต้องได้รับใบรับรองดังล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสอบ
หมายเหตุ : เอกสารที่ส่งมาทั้งหมดจะต้องสมบูรณ์ไม่ชำรุดและมีความชัดเจน CPA (Thailand) ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าห้องสอบหากเอกสารที่ระบุไม่ชัดเจนหรือไม่ได้นำเสนอที่ศูนย์ทดสอบในวันทดสอบ ค่าธรรมเนียมการลงโทษจะถูกนำมาใช้ในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน

ค่าธรรมเนียม และการชำระเงินในการสมัครสอบ TOEIC

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ TOEIC ปัจจุบัน ปี 2563 / 2020 แบ่งตามประเภทดังนี้
ประเภทการทดสอบค่าธรรมเนียมชำระเงิน
การทดสอบแบบบุคคล1800 บาทจ่ายเงินสดในวันทดสอบ
การทดสอบโรงเรียนสอนภาษาตามข้อตกลงจ่ายเงินสดในวันทดสอบ
องค์กรทดสอบ / ทดสอบทางการศึกษาในเครือตามข้อตกลงตามข้อตกลง

กำหนดการและการลงทะเบียนสอบ TOEIC

เวลาเริ่มสอบเวลาเริ่มเช็คอินและเปิดลงทะเบียนสอบ
9:00 น.8:00 น.
13:00 น.11:30 น.
16:00 น.14:30 น.
ผู้สอบต้องแสดงเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นเมื่อเช็คอิน ในกรณีที่ไม่มีการแสดงตน หรือมาถึงล่าช้า ที่สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนจองไว้ จะถูกนำออกให้กับผู้สอบที่ในสแตนด์บายเวลา 9:00 น. ถึง 1:00 น. และ 4:00 น. หากผู้สอบไม่สามารถเข้าสอบ ณ ศูนย์สอบได้ทันเวลา และจะไม่สามารถยกเลิกการจองที่สมัครสอบได้ หากต้องการเลื่อนวันสมัครสอบต้องทำเนินการก่อนหนึ่งวันทำการ (ไม่รวมวันหยุดราชการ) ก่อนถึงกำหนดการทดสอบ และจะมีค่าใช้จ่ายในการบริการคิดเป็นค่าธรรมเนียม ครั้งละ 500 บาท เพิ่มจากค่าทดสอบในครั้งต่อไป

กฎและข้อบังคับการสอบ TOEIC

 1. กฎและข้อบังคับการทดสอบทั้งหมดต้องได้รับการยินยอมและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
  2. เอกสารทั้งหมดที่ระบุจะถูกตรวจสอบและยืนยันในระหว่างการเช็คอินและการลงทะเบียนตลอดระยะเวลาการทดสอบ
  3. ห้ามใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์รับฟังอุปกรณ์บันทึกภาพ อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล เครื่องคิดเลข USB แฟลชไดรฟ์ คีย์การ์ดรถยนต์ ซิมการ์ด หรือนาฬิกา ไม่อนุญาติให้นำเข้าห้องทดสอบ .
  4. อนุญาตให้นำของใช้ส่วนตัว เช่น กระเป๋าเอกสาร, เป้สะพายหลัง, กระเป๋าหนังสือ, นาฬิกาข้อมือ, ยา, กุญแจ, เอกสารหรือเครื่องเขียนใดก็ได้ เข้าห้องสอบ
  5. ผู้สอบจะมีที่นั่งสอบ ผู้คุมสอบเป็นผู้กำหนด
  6. ผู้สอบไม่มาสามารถเข้าสอบ หลังจากเริ่มเวลาทดสอบแล้ว
  7. ผู้สอบจะสามารถออกจากห้องสอบได้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้คุมสอบ และจะต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะสิ้นสุดเวลาการทดสอบ
  8. ผู้สอบจะต้องตั้งใจทำการทดสอบของตนเองเท่านั้น หากพบว่าทุจริตโดยช่วยเหลือหรือขอความช่วยเหลือระหว่างการสอบ อาจโดนให้ออกจากห้องสอบหรือจะไม่ได้รับผลคะแนนสอบ เนื่องจากทำผิดกฏข้อบังคับ และจะไม่ได้รับเงินคืน และอาจถูกลงโทษไม่สามารถสมัครสอบได้อีกในครั้งต่อไป
  9. CPA มีสิทธิ์ในการสัมภาษณ์และตรวจสอบคะแนนก่อนที่จะปล่อยรายงานคะแนน
หมายเหตุ :
การตัดสินขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้คุมสอบ สิ่งของบางอย่างที่ไม่ได้อยู่ในรายการ อาจไม่สามารถนำเขาห้องสอบได้ จะต้องนำไปเก็บในที่ CPA (Thailand)  จัดให้ หากเกิดกรณีสูญหาย ทาง CPA (Thailand) จะไม่มีการรับผิดชอบใดๆ
ผู้สอบที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายของศูนย์ทดสอบหรือคำแนะนำของผู้คุมสอบ อาจถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าห้องสอบ การทดสอบอาจถูกยกเลิกและค่าธรรมเนียมการสอบอาจไม่ได้รับการคืน CPA (Thailand) ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทั้งหมด
– รวมถึงการลงโทษไม่ให้ผู้กระทำผิดทำการทดสอบในอนาคตและ / หรือการยกเลิกคะแนนเนื่องจากไม่ปฏิบัติกฏ หากการทดสอบถูกยกเลิก ผู้กระทำผิดจะไม่ได้รับรายงานผลคะแนนและค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่ได้รับการคืน

ดูรายละเอียดการสมัครสอบ TOEIC 2020 เพิ่มเติมhttps://www.edufirstschool.com/learn-toeic-preparation/toeic-register

เตรียมตัวสอบ TOEIC ยังไงดี?

เรียน TOEIC ที่ไหนดี? ติวโทอิคที่ไหนดี?

สำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมสอบ TOEIC แต่ยังไม่มั่นใจระดับความรู้ภาษาอังกฤษของตนเอง อาจเลือกเรียนติว TOEIC เสริม เพื่อสร้างความมั่นใจในการเตรียมสอบ TOEIC ก่อนที่จะทำการสมัครสอบจริง
เลือกที่เรียน TOEIC ยังไง?
การเลือกเรียนคอร์ส TOEIC เพื่อเตรียมสอบ จะต้องเลือกสถาบันที่ได้รับการรับรองจากจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนมีเทคนิคการติว TOEIC โดยเฉพาะ

เลือกติว TOEIC ในห้องเรียน หรือ เรียนโทอิคออนไลน์ ได้ตามต้องการ ทุกคอร์สสอนสด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถซักถามได้ทันที และได้รับฟีตแบคทันทีจากการทำข้อสอบ TOEIC ว่าควรปรับตรงไหน การันตีผลคะแนน TOEIC สูงตามคาดหวัง

เรียน TOEIC ที่ไหนดี? เลือกที่เรียน TOEIC ยังไง?

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

เรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ นักเรียน นักศึกษา วัยทำงาน

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst หลักสูตร สอนภาษาอังกฤษผู้ใหญ่

คลาสเรียนกลุ่มเล็ก สอนสด 100% รับรองผล พร้อมเรียนทบทวนฟรี

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

Pin It on Pinterest

Share This