เลือกหน้า

สมัครสอบ TOEIC ปี 2020 / 2563

โดย | 28 มิ.ย. 2018 | เตรียมสอบ TOEIC

สมัครสอบโทอิคที่ไหนดี?

สมัครสอบ TOEIC ที่ไหนดี?

จองสอบ TOEIC ที่ไหน … ศูนย์สมัครสอบโทอิค อยู่ที่ไหน?

ผู้ที่ต้องการสมัครสอบโทอิก สามารถสมัครได้ที่ CPA (Thailand) Center For Professional Assessment – TOEIC Services โดยในประเทศไทยมีศูนย์สมัครสอบ 2 แห่ง คือ ที่กรุงเทพและเชียงใหม่

ศูนย์สอบ TOEIC กรุงเทพ – Bangkok

สมัครสอบ TOEIC ในกรุงเทพ ได้ที่ :
อาคาร บีบี บิ้วดิ้ง
เลขที่ 54 ถนนอโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Bangkok Business Building – BB Building
Suite 1907, 19th Floor, 54 Asoke Road Sukhumvit Bangkok 10110 Thailand
Tel : 02-260-7061, 02-259-3990
Fax : 02-664-3122
E-mail : CPA@CPATHAILAND.CO.TH
ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีอโศก และรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีเพชรบุรี

ศูนย์สอบ TOEIC เชียงใหม่ – Chiangmai

สมัครสอบ TOEIC ในเชียงใหม่ ได้ที่ :
อาคารนวรัตน์
ชั้น 3 4/6 ถนนก้วนวรัตน์ ซอย 3 อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50000
Nawarat Building
3rd Floor 4/6 Keaw Nawarat Road, Soi 3 Amphur Muang, Chiangmai 50000 Thailand
Tel : (053) 241 – 273, 241 – 274, 241 – 275
Fax :(053) 248 – 208
E-mail : CPA_NORTHERN@CPATHAILAND.CO.TH

คอร์สเรียนโทอิค ติว TOEIC เข้มข้น สำหรับเตรียมสอบ โดยครูผู้ชำนาญการติวโทอิคเฉพาะ การันตีคะแนน พร้อมเรียนทบทวนฟรี สถาบันเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

ขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครสอบ TOEIC

 • การสมัครสอบแบบบุคคล
  ผู้สอบต้องทำการสมัครสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ก่อนวันทดสอบที่กำหนด สมัครสอบโทอิคได้ด้วยตนเองที่สำนักงาน CPA (Thailand) หรือโทรติดต่อ CALL CENTER
  วันจันทร์ – วันเสาร์ 8:00 น. – 4: 30 น. 02-260-7061 หรือ 02-259-3990 ต่อ 101-107
  หรือต่อ 603 สำหรับผู้ใช้ภาษาอังกฤษ (Bangkok Test Center), (053) 241-273, 241-274, 241-275 (ศูนย์ทดสอบเชียงใหม่) ไม่รับการจองทางอีเมล
  สำหรับผู้สอบที่ต้องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์พิเศษ เช่น เครื่องช่วยฟัง หรือผู้ที่ต้องการขั้นตอนการทดสอบพิเศษ เช่น การทดสอบอักษรเบรลล์หรือผู้อ่านพิเศษสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน ต้องแจ้ง CPA (Thailand) ล่วงหน้าต่อเบอร์ 603
 • การสมัครสอบแบบองค์กร
  ทางองค์กรต้องส่งแบบฟอร์ม “แบบฟอร์มคำขอสอบสำหรับองค์กร” ที่กรอกเรียบร้อย ทาง fax. 02-664-3122 หรือทางอีเมล์ test_reservations@cpathailand.co.th ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ก่อนวันสอบที่ร้องขอ ที่นั่งจะขึ้นอยู่กับห้องว่างเมื่อไหร่

เอกสารสำหรับการลงทะเบียนสมัครสอบ TOEIC

เอกสารที่จำเป็นในการลงทะเบียนและวันทดสอบโทอิค ข้อกำหนดที่ผู้สอบต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ผู้สอบที่มาถึงศูนย์ทดสอบโดยเอกสารไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รับการทดสอบ ผู้สอบทุกคนต้องมีชื่อตรงกันกับบัตรประชาชน หรือบัตรที่ยืนยันตัวตนของผู้สอบ
ประเภทการทดสอบ เอกสารที่จำเป็น
1. ผู้สอบทุกคน • บัตรประชาชนไทย หรือใบอนุญาตขับขี่ของไทย หรือหนังสือเดินทาง
2. การทดสอบขององค์กร • บัตรประชาชนไทย หรือใบอนุญาตขับขี่ของไทย หรือหนังสือเดินทาง และ
• เอกสารจดทะเบียนบริษัท
3. การทดสอบโรงเรียนสอนภาษา • บัตรประชาชนไทย หรือใบอนุญาตขับขี่ของไทย หรือหนังสือเดินทาง และ
• เอกสารการเปิดโรงเรียนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
4. การทดสอบของสถาบันการศึกษา • บัตรประชาชนไทย หรือใบอนุญาตขับขี่ของไทย หรือหนังสือเดินทาง
• และบัตรประจำตัวนักเรียนที่ถูกต้อง
5. การทดสอบผู้ทดสอบต่างประเทศ • บัตรประชาชนไทย หรือใบอนุญาตขับขี่ของไทย หรือหนังสือเดินทาง
• ใบอนุญาตทำงานของคนไทยที่ถูกต้องตามกฎหมาย (สำหรับผู้สมัครงาน) หรือเอกสารต้นฉบับที่ถูกต้องจากสถาบันการศึกษาของไทย ที่ได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
6. ผู้ทดสอบที่มีปัญหา หรือต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์ ในทุกกรณีระหว่างการทดสอบ • บัตรประชาชนไทย หรือใบอนุญาตขับขี่ของไทย หรือหนังสือเดินทาง และ
• เอกสารของประเภท 2-5 (สำหรับผู้สอบในประเภทนั้น) และ
• 
สำเนาต้นฉบับ หนังสือรับรองการแพทย์ ที่มีตราประทับจากโรงพยาบาล ที่ได้รับรองจากกระทรวงสาธารณสุข (ไม่รวมห้องคลีนิค)
ใบรับรองความจำเป็นในการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ ในระหว่างการทดสอบ ต้องได้รับใบรับรองดังล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสอบ

หมายเหตุ : เอกสารที่ส่งมาทั้งหมดจะต้องสมบูรณ์ไม่ชำรุดและมีความชัดเจน CPA (Thailand) ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าห้องสอบหากเอกสารที่ระบุไม่ชัดเจนหรือไม่ได้นำเสนอที่ศูนย์ทดสอบในวันทดสอบ ค่าธรรมเนียมการลงโทษจะถูกนำมาใช้ในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน

ค่าธรรมเนียม และการชำระเงินในการสมัครสอบ TOEIC

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ TOEIC ปัจจุบัน ปี 2563 / 2020 แบ่งตามประเภทดังนี้
ประเภทการทดสอบ ค่าธรรมเนียม ชำระเงิน
การทดสอบแบบบุคคล 1800 บาท จ่ายเงินสดในวันทดสอบ
การทดสอบโรงเรียนสอนภาษา ตามข้อตกลง จ่ายเงินสดในวันทดสอบ
องค์กรทดสอบ / ทดสอบทางการศึกษาในเครือ ตามข้อตกลง ตามข้อตกลง

กำหนดการและการลงทะเบียนสอบ TOEIC

เวลาเริ่มสอบ เวลาเริ่มเช็คอินและเปิดลงทะเบียนสอบ
9:00 น. 8:00 น.
13:00 น. 11:30 น.
16:00 น. 14:30 น.
ผู้สอบต้องแสดงเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นเมื่อเช็คอิน ในกรณีที่ไม่มีการแสดงตน หรือมาถึงล่าช้า ที่สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนจองไว้ จะถูกนำออกให้กับผู้สอบที่ในสแตนด์บายเวลา 9:00 น. ถึง 1:00 น. และ 4:00 น. หากผู้สอบไม่สามารถเข้าสอบ ณ ศูนย์สอบได้ทันเวลา และจะไม่สามารถยกเลิกการจองที่สมัครสอบได้ หากต้องการเลื่อนวันสมัครสอบต้องทำเนินการก่อนหนึ่งวันทำการ (ไม่รวมวันหยุดราชการ) ก่อนถึงกำหนดการทดสอบ และจะมีค่าใช้จ่ายในการบริการคิดเป็นค่าธรรมเนียม ครั้งละ 500 บาท เพิ่มจากค่าทดสอบในครั้งต่อไป

กฎและข้อบังคับการสอบ TOEIC

1.  กฎและข้อบังคับการทดสอบทั้งหมดต้องได้รับการยินยอมและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2. เอกสารทั้งหมดที่ระบุจะถูกตรวจสอบและยืนยันในระหว่างการเช็คอินและการลงทะเบียนตลอดระยะเวลาการทดสอบ
3. ห้ามใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์รับฟังอุปกรณ์บันทึกภาพ อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล เครื่องคิดเลข USB แฟลชไดรฟ์ คีย์การ์ดรถยนต์ ซิมการ์ด หรือนาฬิกา ไม่อนุญาติให้นำเข้าห้องทดสอบ .
4. อนุญาตให้นำของใช้ส่วนตัว เช่น กระเป๋าเอกสาร, เป้สะพายหลัง, กระเป๋าหนังสือ, นาฬิกาข้อมือ, ยา, กุญแจ, เอกสารหรือเครื่องเขียนใดก็ได้ เข้าห้องสอบ
5. ผู้สอบจะมีที่นั่งสอบ ผู้คุมสอบเป็นผู้กำหนด
6. ผู้สอบไม่มาสามารถเข้าสอบ หลังจากเริ่มเวลาทดสอบแล้ว
7. ผู้สอบจะสามารถออกจากห้องสอบได้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้คุมสอบ และจะต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะสิ้นสุดเวลาการทดสอบ
8. ผู้สอบจะต้องตั้งใจทำการทดสอบของตนเองเท่านั้น หากพบว่าทุจริตโดยช่วยเหลือหรือขอความช่วยเหลือระหว่างการสอบ อาจโดนให้ออกจากห้องสอบหรือจะไม่ได้รับผลคะแนนสอบ เนื่องจากทำผิดกฏข้อบังคับ และจะไม่ได้รับเงินคืน และอาจถูกลงโทษไม่สามารถสมัครสอบได้อีกในครั้งต่อไป
9. CPA มีสิทธิ์ในการสัมภาษณ์และตรวจสอบคะแนนก่อนที่จะปล่อยรายงานคะแนน
หมายเหตุ :
การตัดสินขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้คุมสอบ สิ่งของบางอย่างที่ไม่ได้อยู่ในรายการ อาจไม่สามารถนำเขาห้องสอบได้ จะต้องนำไปเก็บในที่ CPA (Thailand)  จัดให้ หากเกิดกรณีสูญหาย ทาง CPA (Thailand) จะไม่มีการรับผิดชอบใดๆ
ผู้สอบที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายของศูนย์ทดสอบหรือคำแนะนำของผู้คุมสอบ อาจถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าห้องสอบ การทดสอบอาจถูกยกเลิกและค่าธรรมเนียมการสอบอาจไม่ได้รับการคืน CPA (Thailand) ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทั้งหมด
– รวมถึงการลงโทษไม่ให้ผู้กระทำผิดทำการทดสอบในอนาคตและ / หรือการยกเลิกคะแนนเนื่องจากไม่ปฏิบัติกฏ หากการทดสอบถูกยกเลิก ผู้กระทำผิดจะไม่ได้รับรายงานผลคะแนนและค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่ได้รับการคืน

ดูรายละเอียดการสมัครสอบ TOEIC 2020 เพิ่มเติมhttps://www.edufirstschool.com/learn-toeic-preparation/toeic-register

เตรียมตัวสอบ TOEIC ยังไงดี?

เรียน TOEIC ที่ไหนดี? ติวโทอิคที่ไหนดี?

สำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมสอบ TOEIC แต่ยังไม่มั่นใจระดับความรู้ภาษาอังกฤษของตนเอง อาจเลือกเรียนติว TOEIC เสริม เพื่อสร้างความมั่นใจในการเตรียมสอบ TOEIC ก่อนที่จะทำการสมัครสอบจริง

เลือกที่เรียน TOEIC ยังไง?
การเลือกเรียนคอร์ส TOEIC เพื่อเตรียมสอบ จะต้องเลือกสถาบันที่ได้รับการรับรองจากจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนมีเทคนิคการติว TOEIC โดยเฉพาะ

เลือกติว TOEIC ในห้องเรียน หรือ เรียนโทอิคออนไลน์ ได้ตามต้องการ ทุกคอร์สสอนสด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถซักถามได้ทันที และได้รับฟีตแบคทันทีจากการทำข้อสอบ TOEIC ว่าควรปรับตรงไหน การันตีผลคะแนน TOEIC สูงตามคาดหวัง

เรียน TOEIC ที่ไหนดี? เลือกที่เรียน TOEIC ยังไง?

ชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา

ให้คะแนน 5 ดาวเลยจ้า

[Total: 1 Average: 5]

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

เรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ นักเรียน นักศึกษา วัยทำงาน

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst หลักสูตร สอนภาษาอังกฤษผู้ใหญ่

คลาสเรียนกลุ่มเล็ก สอนสด 100% รับรองผล พร้อมเรียนทบทวนฟรี

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล