เลือกหน้า

เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี สำหรับวัยทำงาน

โดย | 29 ก.ค. 2020 | บทความ เรียนภาษาอังกฤษ, Working

เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี สำหรับคนทำงาน

ภาษาอังกฤษจำเป็นแค่ไหนกับวัยทำงาน

ทักษะภาษาอังกฤษถือเป็นสิ่งจำเป็นในการทำงานปัจจุบัน และเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการในการรับนักศึกษาจบใหม่ จากผลการสำรวจกว่า 400 บริษัท พบว่าทักษะที่นายจ้างต้องการจากนักศึกษาจบใหม่คือ อันดับที่หนึ่งคือ ทักษะการสื่อสาร ฟัง พูด อ่านเขียน อันดับที่สอง คือ ทักษะภาษาอังกฤษ และอันดับสาม คือ ทักษะในการทำงานที่ตรงกับสาขาวิชาชีพ ซึ่งจากผลการสำรวจ พบว่าทักษะด้านภาษาเป็นสิ่งที่นายจ้างต้องการมากที่สุดติด Top 3 หรือคิดเป็นร้อยละ 62 โดยต้องการผู้มีทักษะด้านภาษาที่เทียบเท่ากับผู้มีประสบการณ์ในการทำงาน

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักมองหาผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อรับเข้าทำงาน ซึ่งจากสถิติ ร้อยละ 70 ที่ไปสมัครงานแล้ว ไม่ได้รับการถูกเลือกเข้าทำงานเพราะว่าขาดทักษะภาษาอังกฤษ

คริสโตเฟอร์ ไรท์ ผู้ดำเนินรายการ อิงลิช เดลิเวอรี่ (English Delivery) ได้กล่าวไว้ว่า
“แม้เด็กไทยจะเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่ชั้นอนุบาลแต่ก็ไม่สามารถใช้ได้จริง เพราะสังคมไทยไม่ได้สอนอะไรที่สนุกและง่ายต่อการเข้าใจ เรามักข้ามไปเรียนรู้หลักไวยากรณ์เพื่อนำไปใช้สอบอย่างเดียว เริ่มต้นในสิ่งที่ยากและเยอะเกินไป นอกจากนี้เด็กส่วนใหญ่ที่จะเก่งภาษาอังกฤษมักเคยถูกเลี้ยงดูจากคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้ชอบพูด ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และนำไปสู่การเปิดรับสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ เช่นการดูหนัง ฟังเพลง อ่านหนังสือ ซึ่งเด็กเหล่านั้นจะไม่ดูผ่านๆ แต่จะตั้งใจลอกเลียนสำเนียงและคำศัพท์ที่พบเจอ จนทำให้สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตจริง โดยส่วนตัวแล้วการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผมไม่ใช่แค่การเรียนแค่ทฤษฎี แต่คือการเลียนแบบมาจากเจ้าของภาษา จดจำการพูด การฟัง การเขียนมาจากเขาทั้งหมด ซึ่งถ้ามีคนบอกให้ทุกคนหยุดเลียนแบบภาษาอังกฤษมาจากคนอื่น และบอกให้เปิดทฤษฎีในหนังสือเรียนรู้ตามหลักไวยากรณ์ เมื่อนั้นก็คือจุดจบของภาษาอังกฤษในประเทศไทย”

ข้อมูลอ้างอิงจาก มติชนออนไลน์

ทำไมวัยทำงานต้องเรียนภาษาอังกฤษ

3 เหตุผลที่คนทำงานส่วนใหญ่เลือกเรียนภาษาอังกฤษ

ทำไมต้องเรียนภาษาอังกฤษ วัยทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว - สถาบันเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

1. ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร

ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความจำเป็นอย่างมากในด้านการติดต่อสื่อสาร เพราะโลกเข้าสู่ในยุคดิจิตอล เทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้คนทั่วโลกติดต่อสื่อสารกันง่ายมากขึ้น รวดเร็วยิ่งขึ้น เราจึงจำเป็นต้องก้าวให้ทันโลก หากเราไม่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาที่คนใช้กันทั่วโลก การสื่อสารก็จะเป็นอุปสรรคในการทำงาน ทำให้สื่อสารกันไม่รู้เรื่อง สื่อสารกันไม่เข้าใจ เพราะเหตุผลเหล่านี้ ทำให้การเรียนภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบัน

2. การใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้คนทำงาน

เรามักชื่นชมเสมอ เมื่อพบเห็นคนทำงานที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญ และเชื่อว่าเขาจะต้องเป็นคนทำงานเก่ง เพราะการมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี การใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วจึงช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีไปด้วย ในการติดต่อสื่อสารได้กับคนหลากหลายเชื้อชาติ ทำให้เรามีโอกาสได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และยังสร้างโอกาสให้เติบโตในการทำงานอีกด้วย

3. ทักษะภาษาอังกฤษ ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงาน

คุณสมบัติที่คนทำงานจำเป็นต้องมีคือ ทักษะภาษาอังกฤษ หากคุณเป็นคนที่มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ก็เปรียบเสมือนเป็นใบเบิกทางที่บริษัทจะรับคุณเข้าทำงาน เพราะองค์กรหรือบริษัทในปัจจุบัน ให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก ปัจจุบันในการทำธุรกิจทั้งในด้านการซื้อ-ขาย หรือการให้บริการ จะต้องติดต่อสื่อสารกับคนทั่วโลก หากคุณไม่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ก็ถือเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการทำงาน การเรียนภาษาอังกฤษนั้นจะเป็นตัวช่วยหนึ่งที่จะให้คุณประสบความสำเร็จในการทำงาน ส่งเสริมให้ก้าวหน้าแถมยังช่วยเพิ่มโอกาสในการได้ไปทำงานในต่างประเทศอีกด้วย

เรียนภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงาน

แนะนำโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

ปัญหาส่วนใหญ่ของวัยทำงาน ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น แต่ติดปัญหาในเรื่องของเวลา ที่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาว่าง หรือติดภารกิจด่วนบ่อยๆ เนื่องจากหน้าที่การงาน หรือความรับผิดชอบต่อครอบครัว โดยที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst มีความเข้าใจในเหตุผลดังกล่าว เราจึงออกแบบรูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ในวัยทำงาน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนเป็นหลัก

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst - เรียนภาษาอังกฤษ ผู้ใหญ่ วัยทำงาน สอนภาษาอังกฤษ กลุ่มเล็ก เก่งเร็ว รับรองผล พร้อมเรียนทบทวนฟรี
โดยคอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจของเรา ออกแบบมาเพื่อการทำงานโดยเฉพาะ เนื้อหาการเรียนจะเน้น การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจ ที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ต่างๆ ในการทำงานจริง อาทิเช่น ทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การเขียนรายงานธุรกิจ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การรับโทรศัพท์ การเข้าประชุม อ่านนิตยสารธุรกิจฉบับภาษาอังกฤษ และการพรีเซนต์งาน ฯลฯ

คุณสามารถเลือกรูปแบบเรียนภาษาอังกฤษได้ตาม Live Style ของคุณ จะเลือกเรียนแบบเข้าในห้องเรียน (กลุ่ม/ตัวต่อตัว) หรือ เรียนออนไลน์ (กลุ่ม/ตัวต่อตัว) ก็สามารถเลือกได้ตามต้องการ หากคุณต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ทำไมเรียนภาษาอังกฤษ – สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

เพราะรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานระดับสากล และตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี โดยการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของเรา ผู้เรียนสามารถซักถามได้ทันทีหากมีข้อสงสัย เพราะทุกคอร์สเป็นการเรียนสด 100% เสมือนได้ฝึกโต้ตอบภาษาอังกฤษไปด้วย ทำให้บรรยากาศการเรียนดูน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อเหมือนกันผ่านคอมพิวเตอร์

ทุกคอร์สอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติเจ้าของภาษาที่มีคุณภาพ ที่มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษสูง วันที่คุณไม่สะดวกเรียน หรือติดธุระ สามารถเรียนภาษาอังกฤษแบบบุฟเฟ่ต์เพื่อทบทวนได้ฟรี เมื่อเรียนจบผ่านเกณฑ์ตามกำหนด จะได้รับไปรษนียบัตรรับรอง เพื่อเป็นการการันตี สามารถนำไปใช้ประกอบการสมัครงาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับเลือกเข้าทำงาน ในบริษัทที่หวังไว้ ขอรับคำปรึกษาด้านการเรียนภาษาอังกฤษ

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

เรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ วัยทำงาน ที่ไหนดี?

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst หลักสูตร สอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่

คลาสเรียนกลุ่มเล็ก สอนสด 100% รับรองผล พร้อมเรียนทบทวนฟรี

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

Share This