เลือกหน้า

ประโยคลงท้าย Email ภาษาอังกฤษ

(Phrases for ending an email in english.)

การเขียนจดหมายธุรกิจ

ในการทำธุรกิจ Email เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารธุรกิจที่สำคัญ อย่างเป็นทางการ และคนทั่วโลกให้การยอมรับ มากกว่าการติดต่อทาง Social

ครั้งที่แล้วเราได้พูดถึง การเขียน Email ภาษาอังกฤษ กันไปแล้ว วันนี้ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ ได้นำ ประโยคลงท้าย Email ภาษาอังกฤษ ที่สามารถใช้ได้ทุกสถานการณ์ มาให้ทุกคนได้เรียนรู้เพิ่มเติม ทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ เพิ่มความโปรด้านภาษาให้มากขึ้นกว่าเดิม

ประโยคลงท้าย Email ภาษาอังกฤษ

ประโยคก่อนที่จะปิดอีเมล

คำลงท้ายอีเมล ภาษาอังกฤษ ก่อนจบอีเมล ใช้สำหรับการแสดงความมีน้ำใจ การแสดงคำขอบคุณ หรือการย้ำจุดประสงค์ของอีเมล

แสดงถึงคำขอบคุณ
 • Thank you for your help. / time / assistance / support
 • I really appreciate the help. / time / assistance / support you’ve given me.
 • Thank you once more for your help in this matter.
การย้ำจุดประสงค์ของการเขียนอีเมล
 • I look forward to hearing from you soon / meeting you next Thursday.
 • I look forward to seeing you soon.
 • I’m looking forward to your reply.
 • We hope that we may continue to rely on your valued custom.
 • We look forward to a successful working relationship in the future.
 • Please advise as necessary.
 • I would appreciate your immediate attention to this matter.
การแสดงให้เห็นในน้ำใจ หรือยินดีให้ความช่วยเหลือในครั้งต่อไป
 • If I can be of assistance, please do not hesitate to contact me.
 • If you require any further information, feel free to contact me.
 • If you require any further information, let me know.
 • Please feel free to contact me if you need any further information.
 • Please let me know if you have any questions.
 • I hope the above is useful to you.
 • Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
 • Please contact me if there are any problems.
 • Let me know if you need anything else
 • Drop me a line if I can do anything else for you.
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อให้คุณใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานอย่างมั่นใจ
คำลงท้ายอีเมล แบบทางการ (Formal Email)

▪️ Best regards
▪️ Best wishes
▪️ Kind regards
▪️ Respectfully
▪️ Sincerely
▪️ Sincerely yours
▪️ Warm regards
▪️ With gratitude
▪️ Yours sincerely
▪️ Yours faithfully

คำลงท้ายอีเมล แบบไม่เป็นทางการ (Informal Email)

▪️ All the best
▪️ Best wishes
▪️ Cheers
▪️ Lot of Love
▪️ Love
▪️ Peace
▪️ Take care
▪️ Thanks
▪️ Thanks a bunch
▪️ Your truly

ประโยคลงท้าย email ภาษาอังกฤษ
เพื่อนๆ คงทราบถึงวิธีการเขียน ประโยคลงท้าย email ภาษาอังกฤษ กันแล้ว ในการทำงานยังมีการใช้ภาษาอังกฤษในส่วนอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ จดหมายธุรกิจ (Business Letter), รายงานธุรกิจ (report), จดหมายข่าว (Memo), รวมถึงการเขียนอีเมล์ (e-mail) ดังกล่าวมาแล้ว ทั้งหมดนี้ รวมอยู่ใน คอร์สเรียนการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ของเรา

“เรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ”

สำหรับการทำงาน และการติดต่อสื่อสารในโลกธุรกิจ !
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน อาทิเช่น ทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การเขียนรายงานธุรกิจ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การรับโทรศัพท์ การประชุม และการพรีเซนต์งาน เป็นต้น

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ สำหรับคนทำงาน เพื่อการติดต่อสื่อสารในโลกธุรกิจ ของ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์ เพิ่มทักษะทั้ง 4 ด้าน ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อการใช้งานภายในองค์กร และในเชิงธุรกิจ

โดยคุณสามารถเลือก เข้าเรียนที่สาขา หรือ เรียนออนไลน์ ได้ตามที่คุณต้องการ รวมถึงการ เรียนภาษาอังกฤษนอกสถานที่ สำหรับองค์กร / บริษัท ลงชื่อขอคำแนะนำด้านการเรียนภาษาอังกฤษ

 

ชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา

ให้คะแนน 5 ดาวเลยจ้า

[Total: 2 Average: 5]

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

เรียนภาษาอังกฤษธุจกิจ ที่ไหนดี?
EduFirst โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ กลุ่มเล็ก สอนสด 100% โดยอาจารย์คุณภาพ พร้อมเรียนทบทวนฟรี

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล