เลือกหน้า

การพรีเซนต์งานภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ การนำเสนองานภาษาอังกฤษ พูดอย่างไรให้น่าสนใจ!

วันนี้ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ จะแชร์วิธี การนำเสนองานภาษาอังกฤษ ให้กับเพื่อนๆ วัยทำงาน เพื่อการนำภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ในที่ทำงานกันค่ะ ซึ่งในการพรีเซนต์งานภาษาอังกฤษ ให้น่าสนใจนั้น ประกอบไปด้วย เสียง (Voice) และ ภาษากาย (Body Language) ซึ่ง “สตีฟ จ๊อบส์” หนึ่งในคนดัง เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่นำเสนองานที่ดีที่สุดคนหนึ่ง

เอาละค่ะ เกริ่นมาพอสมควรแล้ว เรามาเริ่มเรียนรู้ การพรีเซนต์งานเป็นภาษาอังกฤษ ให้ปังปุริเย่ (เป็นขั้นสุดของคำว่าปัง ใดใด คือที่สุดแล้วจนไม่มีอะไรมาเทียบได้ แบบว่า ปังมากกกกกกกกกกกกกก ปังขั้นสุด ปังไม่ไหวแล้ว ปังแบบปังงงงงงงงงงงงง) กันเลย

พรีเซนต์งานภาษาอังกฤษ (Presentation in English)

พรีเซนต์งานภาษาอังกฤษ ให้น่าสนใจ (Presentation in English) - เรียนภาษาอังกฤษ วัยทำงาน สถาบันเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

#1 เริ่มต้นให้น่าสนใจ

ก่อนเริ่มการพรีเซนต์งาน อาจพูดด้วยเสียงดัง เพื่อเรียกร้องความสนใจจากผู้ฟัง ด้วยประโยคภาษาอังกฤษเหล่านี้
• I’d like to get started, if I may. ฉันกำลังจะเริ่มแล้วนะ
• Let’s get started. ขออนุญาตเริ่มการพรีเซนต์งานค่ะ
• Let’s make a start. ขออนุญาตเริ่มการพรีเซนต์งานนะคะ
• Can I have your attention, please? รบกวนช่วยสนใจฉันก่อนได้ไหม ?

การพรีเซนต์ภาษาอังกฤษ พูดแนะนำตัว - สอนภาษาอังกฤษ เพื่อการทำงาน สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

#2 Introduction การกล่าวทักทาย

การกล่าวทักทาย การทักทายมีหลายรูปแบบ ลองนำประโยคทักทายเหล่านี้ ไปใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะคะ (เรียนรู้ การพูดแนะนำตัวภาษาอังกฤษ) เปิดตัวให้น่าสนใจ ความประทับใจแรกเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะหากคุณเริ่มต้นได้ดี ผู้ฟังก็อยากจะติดตามจนถึงตอนจบการพรีเซนต์

การกล่าวทักทายแบบเป็นทางการ

• On behalf of …(ชื่อบริษัท)…I would like to welcome you here today. My name is …(ชื่อ-นามสกุล)…
and I am …(ตำแหน่งงาน)….
ในนามของบริษัท…. ดิฉัน/ผม มีความยินดีต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในวันนี้ ดิฉัน/ผม ..ชื่อ.. ตำแหน่ง…
• Good …(morning ,afternoon ,evening)… ladies and gentlemen. My name is …(ชื่อ-นามสกุล)… and I am pleased to be here today to talk to you about…
สวัสดีท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษทั้งหลาย ดิฉัน/ผม..(ชื่อ-นามสกุล)…. วันนี้มีดิฉัน/ผมมีความยินดีที่ได้มาพูดเรื่อง….

การกล่าวทักทายแบบไม่เป็นทางการ

• Hi, I’m …(ชื่อ)… and I am …(ตำแหน่งงาน)… .
สวัสดีค่ะ/ครับ ดิฉัน/ผม …ชื่อ…. ตำแหน่ง…
• Hi everyone, I’m (ชื่อ) from …Department …(แผนก)… and today I’d like to talk to you about… .
สวัสดีค่ะ/ครับ ทุกคน ดิฉัน/ผม (ชื่อ) จากแผนก…. วันนี้ดิฉัน/ผมจะมาพูดเกี่ยวกับ……

การพรีเซนต์งานเป็นภาษาอังกฤษ บอกหัวข้อ เรื่องที่จะพูด - เรียนภาษาอังกฤษ วัยทำงาน ที่ไหนดี? โรงเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

#3 บอกเรื่องที่จะพูด

บอกถึงหัวข้อ เรื่องที่จะพรีเซนต์งาน น้องๆ เลือกใช้ประโยคที่เรานำมาแนะนำได้เลยค่ะ
• Today, I’d like to talk about …วันนี้ดิฉัน/ผม จะมาพูดเกี่ยวกับ…
• Today, I’m going to talk about…วันนี้ดิฉัน/ผม จะพูดถึง…
• In my presentation today I’m going to explain … ในการนำเสนอของดิฉัน/ผม วันนี้ จะอธิบายเกี่ยวกับ…
• The aim of this presentation is to … จุดมุ่งหมายของงานนำเสนอนี้คือการ …
• The aim of this presentation is to …. เรื่องที่จะพูด…. (จุดมุ่งหมายของงานนำเสนอนี้คือการ)
• Today’s presentation will be / focus on….เรื่องที่จะพูด…. (การนำเสนอในวันนี้จะเป็นเรื่อง / มุ่งเน้นไปที่เรื่อง)

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อให้คุณใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานอย่างมั่นใจ
การพรีเซนต์งานเป็นภาษาอังกฤษ เริ่มต้นนำเสนองานภาษาอังกฤษ - เรียนภาษาอังกฤษ พนักงาน บริษัท สถาบันเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

#4 Beginning the presentation เริ่มต้นนำเสนอ

เริ่มต้นด้วยตั้งคำถาม ซึ่งวิธีจะช่วยให้ผู้ฟังรู้สึกมีส่วนร่วมไปด้วย
• I’ll start with some general information on…
ดิฉัน/ผม ขอเริ่มต้อนด้วยข้อมูลทั้วไปเกี่ยวกับ….
• I’d just like to give you some background information about… ดิฉัน/ผมขอเล่าถึงที่มาของเรื่อง…
Before I start, does anyone know…? ก่อนที่ดิฉัน/ผม จะเริ่ม มีใครรู้บ้างว่า… ?

พรีเซนต์งานภาษาอังกฤษ พูดเปิดโอกาสให้ถาม - เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เพื่อการทำงาน สถาบันภาษาอังกฤษ EduFirst

#5 ลำดับการนำเสนอและการอนุญาตให้ผู้ฟังได้มีโอกาสถามคำถาม

• I’ll start with / Firstly I will talk about… / I’ll begin with
ดิฉัน/ผม จะเริ่มด้วย ….
• then I will look at … / next …
ต่อไปเรื่อง …..
• and finally… และเรื่องสุดท้ายคือ …..
• To start with I’ll describe …
ดิฉัน/ผม จะเริ่มต้นด้วยการพูดเกี่ยวกับ …
• First, I’d like to .. (give you an overview of .. )
ครั้งแรกดิฉัน/ผม อยากจะ .. (ให้ภาพรวมของ .. )
• Second, I’ll move on to .. / Then I’ll focus on ..
ประการที่สองดิฉัน/ผม จะย้ายไป .. / แล้วจะมุ่งเน้นไปที่ ..
• After that we’ll deal with .. / Finally, we’ll consider ..
หลังจากนั้นเราจะจัดการกับ .. / สุดท้ายเราจะพิจารณา ..
• I will be glad to answer any questions that you may have at the end.
ดิฉัน/ผมยินดีตอบคำถามทุกคำถาม (และขอให้) ทุกท่านถามในตอนท้าย (ของการนำเสนอ)
• Feel free to interrupt me if there’s anything you don’t understand.
อนุญาตให้ผู้ฟังถามได้ทันทีในขณะที่เราพูดอยู่
• If you don’t mind, we’ll leave questions till the end.
ต้องการให้ผู้ฟังถามคำถามในตอนสุดท้าย
• Does anyone have further comments?
มีใครมีความเห็นอีกไหม

พรีเซนต์งานภาษาอังกฤษ การพูดเปลี่ยนหัวข้อ กรณีเปลี่ยนผู้พูด  - เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เพื่อการทำงาน สถาบันภาษาอังกฤษ EduFirst

#6 Changing the topic/speaker การเปลี่ยนหัวข้อ หรือกรณีเปลี่ยนผู้พูด

• I’ve finished the first part and moving to the next one.
ส่วนแรกจบไปแล้ว มาเริ่มที่ส่วนต่อไปกันเลย
• Right, let’s move on to…
มาพูดเรื่องต่อไปกันคือ…
• Now, we are moving to the new topic.
เรากำลังจะเข้าสู่เรื่องต่อไป
• I’ve finished the first part and moving to the next one…
ตอนนี้เราจบส่วนแรกกันแล้ว และต่อไปจะเริ่มกันต่อที่หัวข้อ …
• Let’s go to the next point.
เอาล่ะ ไปหัวข้อต่อไปกันดีกว่า
• Does anyone have any questions before I move on?
มีใครมีคำถามไหมคะ/ครับ ก่อนที่ดิฉัน/ผม จะพูดเรื่องต่อไป?
• Now I will pass you over to /hand over to (ชื่อ-สกุล)
ถึงตอนนี้ดิฉัน/ผม ขอส่งต่อให้กับคุณ….

การพรีเซนต์งานเป็นภาษาอังกฤษ พูดสรุปเนื้อหา ภาษาอังกฤษ   - เรียนภาษาอังกฤษ Online วัยทำงาน โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

#7 Summary สรุปเนื้อหา

บทสรุปสั้นๆ และกระชับ เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย และเมื่อสรุปจบอย่าลืมเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้มีโอกาสถามเพิ่มเติม ซึ่งผู้นำเสนอควรเตรียมคำตอบมาเป็นอย่างดี ด้วยการคาดเดาคำถามมาล่วงหน้า
• To sum up…
สรุปคือ…
• So to summarise the main points of my talk…
สรุปประเด็นใหญ่ๆ ที่ดิฉัน/ผมพูดคือ….
• Just a quick recap of my main points…
สรุปอย่างสั้นๆเกี่ยวกับประเด็นใหญ่ๆ ที่ดิฉัน/ผม พูดคือ….
• So, to summarize …
สรุปก็คือ…
• Here’s a quick recap of my presentation …
ต่อไปเป็นการสรุปที่นำเสนอมาทั้งหมด

การพรีเซนต์ภาษาอังกฤษ  สรุปจบการพรีเซนต์งาน - สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ เพื่อการทำงาน สถาบันภาษาอังกฤษ EduFirst

#8 Conclusion สรุปจบการพรีเซนต์งาน

• That brings the presentation to the end. Thank you for your attention.
การนำเสนอจบแล้ว ขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจฟังกันนะคะ/ครับ
• If anyone has any questions, I’ll be pleased to answer them.
หากใครมีคำถามอะไร ถามได้เลยนะคะ/ครับ ยินดีตอบค่ะ/ครับ
• Thank you all for listening, it was a pleasure being here today.
ขอขอบคุณที่ทุกท่านตั้งใจฟัง รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มาในวันนี้ค่ะ/ครับ
• Well that’s it from me. Thanks very much. ค่ะ/ครับ และนี่คือทั้งหมดจากดิฉันค่ะ ขอบคุณมากค่ะ/ครับ

ที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้งานนำเสนอออกมามีประสิทธิภาพ คุณต้องมีความ “มั่นใจ” ซึ่งความมั่นใจมาจากการที่คุณ หมั่นฝึกฝน ฝึกซ้อมบ่อยๆ กำหนดเป้าหมาย กำหนดรูปแบบการนำเสนอ รวมไปถึงปัจจัยอื่นๆ ที่จะทำให้การพรีเซนต์งานของคุณไม่น่าเบื่อ เช่น สไลด์งาน ลำดับขั้นตอน และพูดอย่างมั่นใจ ด้วยนำเสียงที่น่าฟัง

คลิปนี้น่าสนใจ เพื่อนๆ สามารถฝึกเพิ่มเติม ตามคลิปได้เลยค่ะ
แนะนำ 12 สำนวนควรใช้ในการพรีเซนต์งานภาษาอังกฤษ

พรีเซนต์งานภาษาอังกฤษ อย่างมืออาชีพ!

เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี? ในวัยทำงาน
เอ็ด ดู เฟิร์สท์ ช่วยให้คุณใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน ได้อย่างมั่นใจ ด้วยคอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจของเรา คุณจะได้ฝึกทักษะในการสื่อสารกับครูต่างชาติเจ้าของภาษาผู้เชี่ยวชาญ มุ่งเน้นให้คุณสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้จริงๆ พร้อมรับรองผลการเรียน

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ คุณสามารถ เข้าเรียนที่สาขา / เรียนออนไลน์ ได้ตามที่คุณต้องการ รวมถึงการเรียนภาษาอังกฤษนอกสถานที่ สำหรับองค์กร / บริษัท ลงชื่อขอคำแนะนำด้านการเรียนภาษาอังกฤษ

 

ชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา

ให้คะแนน 5 ดาวเลยจ้า

[Total: 2 Average: 5]

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อการทํางานที่ไหนดี ?
EduFirst สถาบันเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เรียนวัยทำงาน รับรองผล

เรียนกลุ่มเล็ก สอนภาษาอังกฤษ สด 100% โดยอาจารย์คุณภาพ พร้อมเรียนทบทวนฟรี

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล