เลือกหน้า

บทสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ ซื้อ – ขาย

(English for Sales & Shopping Phrases)

การสื่อสารในปัจจุบันถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในด้านของ การทำธุรกิจการซื้อ-ขาย เพราะโลกเราเปิดกว้างมากขึ้น ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้เราเข้าถึงธุรกิจได้ความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในการเจรจาธุรกิจ หากเราไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ก็ถือว่าเป็นอุปสรรคไม่ใช่น้อย

เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการซื้อขาย - สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

เพราะเมื่อธุรกิจในปัจจุบันเปิดกว้างมากขึ้น เรามีโอกาสพบเจอลูกค้าหลากหลายเชื้อชาติ ทั้งการซื้อจากหน้าร้าน หรือ การซื้อ-ขาย ทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น Website, E-Commerce, Social Network, Application ต่างๆ

การเรียนภาษาอังกฤษจึงถือเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของคุณ ในทางด้านการเจรจาสื่อสาร เอ็ด ดู เฟิร์สท์ จึงรวบรวม บทสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ ซื้อ-ขาย มาให้เพื่อนๆ เรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์กันค่ะ

บทสนทนาภาษาอังกฤษเจรจาธุรกิจ ซื้อ – ขาย

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษของผู้ขายหรือเจ้าของร้านในสถานการณ์ที่มีลูกค้าเข้ามาในร้านหรือใช้บริการ ซึ่งประโยคนี้จะมีความหมายว่า “ให้ฉันช่วยไหม” ซึ่งเสมือนเป็นคำพูดต้อนรับลูกค้า เมื่อลูกค้าต้องการหาสินค้าที่ต้องการและรวดเร็ว

บทสนทนาภาษาอังกฤษเจรจาธุรกิจ

ประโยคต้อนรับลูกค้า

May I help you? (เมย์ ไอ เฮลพ ยู)
can I help you? (แคน ไอ เฮลพ ยู)
Do you want any help? (ดู ยู วอนท เอนนี เฮลพ)
Do you need any help? (ดู ยู นีด เอนนี เฮลพ)
Would you like any help? (วูด ยู ไลค เอนนี เฮลพ)
Have you been helped? (แฮฟว ยู บีน เฮลพท)
Anything can I do for you? (เอนนีธิง แคน ไอ ดู ฟอร์ ยู)
What can I do for you? (วอท แคน ไอ ดู ฟอร์ ยู)

การตอบรับข้อเสนอ

Yes, please. (เยส พลีซ)
ค่ะ ได้ค่ะ
Yes, I’d love to. (เยส ไอ ลัฟว ทู)
ครับ ยินดีมากเลย
Yes. That would be great. (เยส แธท วูด’บี เกรท)
ค่ะ มันจะดีมากเลย
That sounds nice. (แธท เซาน์ดฺ ไนสฺ)
นั้นจะดีมากเลย
Thank you. I’d like to. (แธงคิว ไอ ไลค ทู)
ยินดี ๆ ขอบคุณนะ

เพื่อนๆ สามารถฝึก ประโยคภาษาอังกฤษ ซื้อ – ขาย จากคลิป THE STANDARD PODCAST
เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยค่ะ

ถามความต้องการของลูกค้า

ประโยคภาษาอังกฤษระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย เช่น การถามความต้องการของลูกค้า การบอกความต้องการสินค้าที่สนใจ กรณีขอดูสินค้าจริงก่อนตัดสินใจซื้อ การลองสินค้าพวกเสื้อผ้า เป็นต้น

ถามความต้องการของลูกค้า ประโยคภาษาอังกฤษระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย
Is there anything/something I can do for you?
(อีส แธร์ เอนนีธิง/ซัมธิง ไอ แคน ดู ฟอร์ ยู)
มีอะไรที่ฉันพอจะทำให้คุณได้บ้าง

Yes, please. / No, thanks.
(เยส พลีซ / โน แธงคส)
มีครับ / ไม่มีครับ ขอบคุณ

What would you like, sir?
(วอท วูด ยู ไลคฺ เซอะ)
คุณต้องการซื้ออะไรค่ะ

What are you looking for?
(วอท อาร์ ยู ลุคคิง ฟอร์)
คุณกำลังมองหาอะไรอยู่ครับ

Which one do you need?
(วิช วัน ดู ยู นีด)
คุณต้องการอันไหนครับ

Would you take it?
(วูด ยู เทค อิท)
คุณจะซื้อไหมคะ

May I take your order?
(เมย์ ไอ เทค ยัวร์ ออเดอะ)
คุณจะสั่งสินค้าเลยไหมครับ

I would like…
(ไอ วูด ไลต…)
ผมอยากได้….ครับ

I would like to buy…
(ไอ วูด ไลต ทู บาย…)
ฉันอยากจะซื้อ… ค่ะ

I am looking for…
(ไอ แอม ลุคคิง ฟอร์…)
ผมกำลังมองหา…อยู่ครับ

I need some…
(ไอ นีด ซัม…)
ฉันต้องการ…ค่ะ

I will take it/this.
(ไอ วิล เทค อิท/ธิส)
ฉันอาอันนี้

I’m interested in buying…
(ไอม อิน’เทอริสทฺทิด อิน ไบอิง…)
ผมสนใจจะซื้อ …ครับ

Can I see…on the shelf?
(แคน ไอ ซี…ออน เธอะ เชลฟฺ)
ผมขอดู…บนชั้นหน่อยครับ

Let me have…please.
(เลท มี แฮฟว…พลีซ)
ขอ…ให้ฉันหน่อยค่ะ

Where can I find the…please?
(แวร์ แคน ไอ ไฟดฺ เธอะ…พลีซ)
ฉันจะหา…ได้จากที่ไหน

Could you tell me where the…is?
(คูด ยู เทล มี แวร์ เธอะ…อีส)
บอกหน่อยได้ไหมว่า…อยู่ตรงไหน

Do you have?
(ดู ยู แฮฟว)
คุณมี …ไหม

Do you sell…?
(ดู ยู เซล…)
คุณมี…ขายไหม

Do you have any…?
(ดู ยู แฮฟว เอน’นี…)
คุณพอจะมี….บ้างไหม

Sorry, we don’t sell them.
(ซอ’รี วี โดนท เซล เธม)
เสียใจครับ เราไม่ได้ขายของพวกนั้น

Sorry, we don’t have any left.
(ซอรี วี โดนท แฮฟว เอน’นี เลฟทฺ)
เสียใจค่ะ เราไม่มีสินค้าเหลือเลย

What kind do you want?
(วอท ไคดฺ ดู ยู วอนท)
คุณต้องการประเภทไหน

What style do you prefer?
(วอท สไทลฺ ดู ยู พรีเฟอะ)
คุณชอบรูปทรงแบบไหน

What is your size?
(วอท อิส ยัวร์ ไซซ)
เบอร์อะไรครับ

What size do you wear?
(วอท ไซซ ดู ยู แวร์)
คุณใส่เบอร์อะไร

What color do you prefer?
(วอท คัลเลอะ ดู ยู พรีเฟอะ)
คุณชอบสีอะไร

What kind of… would you like?
(วอท ไคนด ออฟ… วูด ยู ไลค)
คุณชอบ…แบบไหนค่ะ

What kind of… would you care for?
(วอท ไคนด ออฟ… วูด ยู แคร์ ฟอร์)
คุณสนใจ…แบบไหนค่ะ

What would you like to have?
(วอท วูด ยู ไลคฺ ทู แฮฟว)
คุณต้องการจะซื้ออะไรครับ

What brand do you have in mind?
(วอท แบรนดฺ ดู ยู แฮฟว อิน ไมน์ดฺ)
คุณอยากได้ยี่ห้ออะไร

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อให้คุณใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานอย่างมั่นใจ

ขอเวลาตัดสินใจ / ขอดูก่อน

หากในกรณีที่ยังไม่ต้องการซื้อสินค้า อาจสามารถใช้ประโยคต่อไปนี้ได้

สนทนาภาษาอังกฤษ ประโยคคำถามผู้ขายใช้ถามความต้องการของลูกค้า - เรียนภาษาอังกฤษ EduFirst พูดภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว พร้อมรับรองผล
I’m just looking.
(ไอม จัสทฺ ลุค’คิง)
ขอดูก่อน

I want to have a look first.
(ไอ วอนทฺ ทู แฮฟว อะ ลุค เฟิร์สทฺ)
ขอดูก่อน

I’m just browsing, thanks.
(ไอม จัสทฺ เบราซิง แธงคซฺ)
ผมแค่ดูเฉยๆ ขอบคุณครับ

I just want to look around.
(ไอ จัสทฺ วอนท ทู ลุค อะเราน์ดฺ’)
ฉันขอเดินดูรอบๆ ก่อน

We just want to have a look.
(วี จัสทฺ วอนท ทู แฮฟว อะ ลุค)
เราแค่ต้องการเดินดูก่อนครับ

ช้อปปิ้งภาษาอังกฤษ (shopping) ประโยคภาษาอังกฤษ  ถามราคา ขอลองสินค้า ที่ “สายช้อป” ควรรู้

บทสนทนาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับขอลองเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย

เรียนภาษาอังกฤษ สนทนาเกี่ยวกับขอลองเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย - โรงเรียนสอนพูดภาษาอังกฤษ EduFirst
Can I try it on?
(แคน ไอ ไทร อิท ออน)
ขอลองหน่อยได้ไหมครับ

Could I try this on?
คูด ไอ ไทร ธิส ออน
ขอลองอันนี้หน่อยได้ไหม

Where’s the fitting room?
(แวร์ส เธอะ ฟิท’ทิง รูม)
ห้องลองเสื้ออยู่ที่ไหน

Do you haver a fitting room?
(ดู ยู แฮฟว อะ ฟิท’ทิง รูม)
มีห้องลองเสื้อผ้าไหม

Do you have this in a size…?
(ดู ยู แฮฟว ธิส อิน อะ ไซซ)
คุณมีแบบนี้/พวกนี้ เบอร์…ไหม

Have you got this in a smaller/ larger size?
(แฮฟว ยู กอท ธิส อิน อะ สมอลเลอะ/ลาร์จเจอะ ไซซ)
คุณมีแบบนี้แต่ไซส์ เล็ก/ใหญ่ กว่านี้ไหม
Does this come in other colors?
(ดัซ ธิส คัม อิน อัธ’เธอะ คัล’เลอะส)
แบบนี้มีสีอื่นๆ ไหม

Do you have this in other sizes?
(ดู ยู แฮฟว ธิส อิน อัธ’เธอะ ไซซิส)
แบบนี้มีเบอร์อื่นไหมครับ

เอ็ด ดู เฟิร์สท์ หวังว่าเพื่อนๆ น่าจะได้ประโยชน์จากบทสนทนาภาษาอังกฤษเจรจาธุรกิจการซื้อขาย นี้ อย่าลืมฝึกฝนภาษาอังกฤษกันบ่อยๆ นะคะ แล้วเราจะนำบทความสอนภาษาอังกฤษดีๆ มาฝากเพื่อนๆ อีกแน่นอนจ้า และอย่าลืมโหวตดาวด้านล่างหากชื่นชอบบทความของเรา เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยน๊า

อยากสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจเก่ง เรียนที่ไหนดี?

หากเพื่อนๆ สนใจเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน, การทำธุรกิจ, เจรจาต่อรองธุรกิจ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ มีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับการธุรกิจ ที่เน้นด้านการสื่อสารเจรจาธุรกิจโดยเฉพาะ ลงชื่อขอรับคำปรึกษาฟรี!

สำหรับธุรกิจและองค์กร ที่ต้องการอบรมภาษาอังกฤษให้กับพนักงานของท่าน  เรามีบริการจัดอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรเพื่อการทำงานโดยเฉพาะ บริการทั้งภายในและภายนอกสถานที่อีกด้วยค่ะ ลงชื่อขอคำแนะนำการเรียนภาษาอังกฤษ

ชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา

ให้คะแนน 5 ดาวเลยจ้า

[Total: 21 Average: 4.4]

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ ที่ไหนดี? สื่อสาร เก่งเร็ว

“EduFirst” โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ

เรียนอังกฤษธุรกิจ สอนสด 100% ใช้ทำงานได้จริง รับรองผล พร้อมเรียนทบทวนฟรี

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล