เลือกหน้า

การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ

โดย | 17 ม.ค. 2018 | Working

วันนี้แอดมิน จะพาเพื่อนๆมาเรียนรู้ การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ จดหมายภาษาอังกฤษอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ จดหมายติดต่อระหว่างบุคคล จดหมายส่วนตัว หรืออาจจะเป็นจดหมายถามทุกข์สุข แสดงความยินดี แสดงความเสียใจ จดหมายเชิญ จดหมายอีกประเภทหนึ่งเป็นจดหมายธุรกิจ ซึ่งใช้ติดต่อระหว่างบุคคลกับสำนักงานธุรกิจ หรือระหว่างสำนักงานธุรกิจด้วยกัน สำหรับในเอกสารนี้จะให้รายละเอียดเฉพาะจดหมายส่วนตัวเท่านั้น ซึ่งเป็นจดหมายที่พวกเราคุ้นเคย และอาจนำไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่า พร้อมแล้ว เรียนภาษาอังกฤษ ไปกับแอดมินเลยค่ะ

มาเริ่มกันที่ส่วนประกอบของการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ

1. Heading (หัวจดหมายภาษาอังกฤษ) หัวจดหมายคือที่อยู่ของผู้เขียนจดหมาย และวันที่ที่เขียนจดหมาย ซึ่งนิยมเขียนไว้บนมุมด้านขวาหรือซ้ายของจดหมายก็ได้

2. Inside Address (ชื่อที่อยู่ของผู้รับจดหมายภาษาอังกฤษ) ชื่อที่อยู่ของผู้รับจดหมายภาษาอังกฤษซึ่งเขียนหรือพิมพ์ไว้ทางด้านซ้ายบน ถัดจากหัวจดหมายลงมาจะปรากฏเฉพาะในจดหมายธุรกิจเท่านั้น สำหรับรูปแบบการเขียนเหมือนกับหัวจดหมาย

3. Solution (คำขึ้นต้นจดหมายภาษาอังกฤษ) คำขึ้นต้นจดหมายในภาษาอังกฤษ เปรียบเสมือนคำทักทายเพื่อเริ่มต้นจดหมาย ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ริมซ้ายของกระดาษด้านบนต่อจากหัวจดหมาย สำหรับจดหมายติดต่อระหว่างบุคคล และต่อจากชื่อที่อยู่ของผู้รับจดหมาย สำหรับจดหมายธุรกิจ คำขึ้นต้นจดหมายอาจเขียนได้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับบุคคลที่เราเขียนถึงว่ามีความสัมพันธ์กับผู้เขียนอย่างไร

3.1 คำขึ้นต้นสำหรับญาติผู้ใหญ่

 • My dear…………………….. , เช่น
 • My dear grandmother, (ย่า, ยาย)
 • My dear father, (พ่อ)
 • My dear uncle, (ลุง)
 • My dear mother, (แม่)

3.2 คำขึ้นต้นสำหรับญาติที่อายุอ่อนกว่า

 • Dear………… ,
 • My dear……………..,
 • My dearest……………..,
 • เช่นMy dearest son, (ลูก)My dear Jim, (ระบุชื่อญาติ)

3.3 คำขึ้นต้นสำหรับญาติ, เพื่อน, ผู้รู้จัก ซึ่งมีวัยใกล้เคียงกัน Dear………… , 

 • My dear…………….., นิยมระบุชื่อ เช่นDear Surapong,Dear friend, (เพื่อน)

3.4 คำขึ้นต้นสำหรับบุคคลโดยทั่วๆ ไป ที่ทราบชื่อแต่ไม่รู้จักกันอย่างสนิท ถ้าเป็นชาวต่าง ประเทศจะระบุคำนำหน้าชื่อพร้อมนามสกุล แต่ถ้าเป็นคนไทยอาจระบุชื่อแทนนามสกุลได้ เช่น

 • Dear…………?
 • Dear Dr.Young, (Dr. J.N. Young)
 • Dear Mrs.Supranee,
 • Dear Mr.Ferrari (Mr. D.F. Ferrari)

3.5 คำขึ้นต้นสำหรับผู้ใหญ่ที่รู้จัก นับถือ Dear…………,

 • Dear Sir, (ผู้ชาย)
 • Dear Madam, (ผู้หญิง)
 • Dear teacher, (ครู)
 • Dear Mistress, (นายผู้หญิง)

3.6 คำขึ้นต้นสำหรับบุคคลที่มีตำแหน่งหน้าที่พิเศษ

 • Your Excellency, (ทูต, รัฐมนตรี)
 • Dear lady, Your Excellency, (ภริยาทูต, รัฐมนตรี)
 • Dear Mr. President, (ประธานาธิบดี)
 • Your Majesty,May it please your Majesty,Sir, Dear Mr. Speaker, (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)

3.7 คำขึ้นต้นจดหมายธุรกิจ Dear Sir , Sir , Gentleman , Dear………., (ถ้ารู้จักชื่อ)

4. Body of letter (ตัวจดหมายภาษาอังกฤษ) ตัวจดหมาย คือ ข้อความของจดหมายซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของจดหมาย เพราะเป็นการสื่อความประสงค์ระหว่าง โดยข้อความในจดหมายปกติแล้วจะแบ่งเป็น 3 ตอน

4.1 ความนำ แสดงการแนะนำตัวหรือบอกสาเหตุ

4.2 เนื้อความ บอกวัตถุประสงค์

4.3 สรุป เขียนสรุปเรื่องหรือความมุ่งหวังในอนาคต

5. Complimentary Close (คำลงท้ายจดหมายภาษาอังกฤษ) เมื่อเขียนจดหมายจบแล้ว ต้องมีคำลงท้าย ซึ่งมีหลายแบบขึ้นอยู่กับผู้รับ สำหรับที่นิยมกันโดยทั่วไปได้แก่

Yours sincerely, Sincerely yours, Sincerely, = ด้วยความจริงใจ
With love,With much love,Love, = ด้วยความรัก
หรือดูเพิ่มเติมได้ในเรื่อง คำลงท้ายจดหมายภาษาอังกฤษ

6. Signature (การลงนามจดหมายภาษาอังกฤษ) การ ลงนามของผู้เขียนจดหมาย แสดงให้รู้ว่าใครเป็นผู้เขียนจดหมายนั้น ถ้าเป็นจดหมายส่วนตัว อาจเขียนชื่อหรือทั้งชื่อและนามสกุลในลักษณะหวัด หรือหวัดแกมบรรจง หรืออาจเป็นลายเซ็น (สำหรับบุคคลที่คุ้นเคยมาก ๆ) แต่สำหรับจดหมายธุรกิจนั้น ถัดจากคำลงท้ายจะเป็นลายเซ็น ถัดลงมาจะเป็นชื่อนามสกุลตัวบรรจง ถัดจากชื่ออาจเป็นตำแหน่ง

7. Outside address (การจ่าหน้าซองจดหมายภาษาอังกฤษ)

การจ่าหน้าซองจดหมายคือการเขียนที่อยู่ของผู้รับ (outside address) ซึ่งอาจเขียนได้ 2 แบบ คือ แบบขั้นบันได (Step) ซึ่งย่อเข้ามาทีละบรรทัด กับแบบบล็อก (Block)

**หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อกลับมาที่ เขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ประมานว่า

If you need any further assistance or technical support, call us at xxx-xxxxxxx day or night, or email us at xxx@xxx.com

หรือ

If you have any questions, please feel free to:

* Contact Customer Support at (xxx) xxx-xxxx

* Email us at xxx@xxx.com

เครดิตจาก www.mescript.com

เพื่อนๆคงจะทราบวิธี การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ได้อย่างถูกต้องแล้ว แอดมินจะนำบทความเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มาแชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆอีกจ้า เริ่มเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยกันนะคะ

การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ด้วยการใช้ไวยากรณ์และใช้โคตรสร้างอย่างถูกหลัก มีการใช้คำอย่างสละสลวย
ทำให้การเขียนสื่อสารของคุณเพิ่มความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น โดยสถาบัน EduFirst เรามีหลักสูตรเพื่อพัฒนาด้านการเขียนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ ทำให้คุณเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว และใช้คำได้อย่างถูกต้องแม่นยำมากขึ้นกว่าเดิม รายละเอียดคอร์สเรียนการเขียนภาษาอังกฤษ

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

เรียนการเขียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี? เพื่อเพิ่มทักษะการเขียน
“EduFirst” โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ คอร์สเรียนการเขียนภาษาอังกฤษ

เรียนเขียนภาษาอังกฤษกลุ่มเล็ก สอนสด 100% รับรองผล พร้อมเรียนทบทวนฟรี

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

วัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อนัดหมาย วัน เวลา รับการทดสอบ

กรอกรายละเอียดที่นี่

กรอกรายละเอียดที่นี่

Share This