เลือกหน้า

เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ ดียังไง?

ให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี? เรียนกับครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ

ทำไม? ควรเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ ถือเป็นภาษาสากลของโลกที่ทุกประเทศให้การยอมรับว่า เป็นภาษาที่สองที่จำเป็นในการสื่อสาร ด้วยความสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษนี้ ทำให้มีการพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษในรูปแบบของการสอนไม่ว่าการสอนโดย ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา และ การสอนโดยเจ้าของภาษา

ในปัจจุบัน จำนวนผู้พูดที่เป็นเจ้าของภาษาอังกฤษ และ ไม่ได้เป็นเจ้าของภาษาอังกฤษ มีจำนวนมากกระจัดกระจายอยู่ทั่วโลก ความรู้ภาษาอังกฤษในปัจจุบันจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง และจะต้องมีคุณภาพสูง เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ภาษาเป็นอย่างดีและรวดเร็วเท่าที่จะทำได้ แต่ใครจะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษได้ดีที่สุด แน่นอนการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาคือทางเลือกที่ดีที่สุด

เพราะการเรียนภาษาอังกฤษ กับครูเจ้าของภาษา ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เพราะได้เรียนรู้ในทุก ๆ ทักษะ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  ทำให้เด็กมีพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษที่แข็งแรงกว่า เพราะเขาจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำกว่า โดยเฉพาะในเรื่องสำเนียงการพูด

ครูเจ้าของภาษา เป็นใคร?

ครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ คือ ครูสอนภาษา ที่มีใบประกอบวิชาชีพครูสอนภาษาอังกฤษ TEFL / CELTA / TESOL เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าเป็นครูต่างชาติที่มีประสบการณ์ความสามารถสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้อื่นได้จริง TEFL คือตัวย่อของมาตรฐานการสอนภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างชาติ (Teaching English as a Foreign Language) และโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับแต่ละอุตสาหกรรมของธุรกิจ
• CELTA (Certificate of English Language Teaching to Adults) รับรองโดย University of Cambridge ESOL
• Trinity CERT TESOL (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages) รับรองโดย Trinity College Lond

TEFL teaching english as a foreign language
TEFL teaching english as a foreign language

ความแตกต่าง ครูสอนภาษาอังกฤษชาวไทย กับ ครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ

งานวิจัยของ Omar Al-Nawrasy (2013) ได้พูดถึงข้อดี ระหว่างครูท้องถิ่นและครูต่างชาติ

ครูสอนภาษาอังกฤษชาวไทย

• เข้าใจปัญหาของนักเรียนมากกว่า (การคิดเป็นคำศัพท์เป็นคำๆ/ ทำไมออกเสียงภาษาอังกฤษบางตัวไม่ได้) เลยแก้ปัญหาการพูดได้ถูกต้อง
• ปูพื้นฐานโครงสร้างประโยคได้ชัดเจน เน้นความถูกต้องในการใช้ภาษา (Accuracy)

ครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ

• สอนการออกเสียงได้ดีกว่า (Pronunciation)
• สร้างสภาพแวดล้อมให้เด็กฝึกพูดอังกฤษได้เร็วและคล่องมากขึ้น (Fluency)

ทำไม? พ่อแม่ส่วนใหญ่ส่งเสริม ให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ โดยตรง

เพราะการที่จะเรียนภาษาอังกฤษ ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ก็คือการได้เรียนรู้ในทุกๆ ทักษะ ไม่ว่าจะเป็นการฟัง พูด อ่าน เขียนกับเจ้าของภาษาโดยตรงค่ะ เพราะจะทำให้เด็กมีพื้นฐานทางด้านภาษาที่แข็งแรงกว่า เด็กที่เรียนกับครูคนไทย เพราะเขาจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำกว่า โดยเฉพาะในเรื่องสำเนียงการพูด

5 ข้อดีของการ เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ

5 ข้อดีของการ เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ เจ้าของภาษา Native Teacher มีประโยชน์มากกว่าที่คิด - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst
5 ข้อดีของการ เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ เจ้าของภาษา Native Teacher มีประโยชน์มากกว่าที่คิด - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst
เรียน ภาษา อังกฤษ กับ ครู ต่าง ชาติ สภาพแวดล้อมดี เหมาะกับการฝึกภาษาอังกฤษ คุณสามารถ ฝึกสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้อย่างสม่ำเสมอ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst
เรียน ภาษา อังกฤษ กับ ครู ต่าง ชาติ สภาพแวดล้อมดี เหมาะกับการฝึกภาษาอังกฤษ คุณสามารถ ฝึกสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้อย่างสม่ำเสมอ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

1. สภาพแวดล้อมดี เหมาะกับการฝึกภาษาอังกฤษ

การเรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ เสมือนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่บังคับ ทำให้เราได้ฝึกสื่อสารภาษาอังกฤษสม่ำเสมอ เราสามารถฝึกทักษะการสื่อสารในชั้นเรียนได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะการฟังและการพูด อีกทั้งเป็นการฝึกความเคยชินในการพูดภาษาอังกฤษอีกด้วย

เข้าใจ คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ไวยากรณ์ มากขึ้น การเรียนอังกฤษกับครูต่างชาติ ก็เสมือนได้เปิดคลังคำศัพท์ และไวยากรณ์ ที่คุณครูได้สะสมความรู้ และประสบการณ์ ใช้งาน มาตั้งแต่เด็ก
เข้าใจ คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ไวยากรณ์ มากขึ้น การเรียนอังกฤษกับครูต่างชาติ ก็เสมือนได้เปิดคลังคำศัพท์ และไวยากรณ์ ที่คุณครูได้สะสมความรู้ และประสบการณ์ ใช้งาน มาตั้งแต่เด็ก

2. เข้าใจคำศัพท์ และ พื้นฐานไวยากรณ์ มากขึ้น

การเรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ เสมือนได้เปิดคลังคำศัพท์และไวยากรณ์ที่คุณครูได้สะสมความรู้และประสบการณ์ใช้งานมาตั้งแต่ยังเด็กๆ (ก็เพราะเป็นภาษาแรกของเขา) ทำให้เราสามารถซึมซับรูปประโยคและคำศัพท์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรมชาติที่สุด ยกตัวอย่างคำศัพท์ รับรองว่าเป็นประโยชน์มากกว่าการอ่านจากหนังสือหรือท่องจำจากดิกชันนารีแน่นอน

เรียนภาษาอังกฤษครูต่างชาติ เปิดกว้างการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ทันเทรน ทันโลก หากไม่เข้าใจคำไหนก็สามารถถามได้ทันที
เรียนภาษาอังกฤษครูต่างชาติ เปิดกว้างการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ทันเทรน ทันโลก หากไม่เข้าใจคำไหนก็สามารถถามได้ทันที

3. เปิดกว้างการเรียนรู้ สู่ภาษาอังกฤษยุคใหม่

แน่นอนว่าภาษาต่างๆ นั้นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไปตามยุคสมัย ภาษาอังกฤษก็เช่นกัน การเรียนอังกฤษกับครูต่างชาติถือเป็นโอกาสที่ดีในการได้รู้จักกับคำศัพท์หรือวลีสมัยใหม่ได้ง่ายๆ และหากไม่เข้าใจคำไหนก็สามารถถามได้ทันที ไม่ว่าจะเป็น Idioms, Slang หรือ Phrase คำฮิตภาษาอังกฤษ ที่ใช้กันในสื่อโซเชียลต่างๆ

ครูต่างชาติ สอนภาษาอังกฤษ เพิ่มความมั่นใจ สำเนียงเหมือนเจ้าของภาษา การฝึกพูดกับเจ้าของภาษา เป็นวิธีการฝึกที่ได้ผลดีที่สุด
ครูต่างชาติ สอนภาษาอังกฤษ เพิ่มความมั่นใจ สำเนียงเหมือนเจ้าของภาษา การฝึกพูดกับเจ้าของภาษา เป็นวิธีการฝึกที่ได้ผลดีที่สุด

4. เพิ่มความมั่นใจ ได้สำเนียงเหมือนเจ้าของภาษา

เชื่อว่าหลายๆ คนเมื่อต้องพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ อาจจะทำให้เกิดความรู้สึกตื่นเต้น ประหม่า ขาดความมั่นใจจนพูดไม่ออกในที่สุด แต่ในขณะเดียวกันการฝึกพูดกับเจ้าของภาษาก็เป็นวิธีการฝึกที่ได้ผลดีที่สุด ดังนั้นการเรียนอังกฤษกับครูต่างชาติโดยเฉพาะการฝึกพูดหรือการฟังนั้น เป็นข้อดีที่มองข้ามไม่ได้เลย อีกทั้งคุณครูยังสามารถช่วยบอกจุดที่เรามักทำผิดบ่อยๆ หรือจุดที่ควรสังเกตในบทสนทนา พร้อมให้คำแนะนำต่างๆ ได้อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์ยากๆ วลีหรือโครงสร้างประโยคที่ชวนสับสน คุณครูเจ้าของภาษาก็เข้ามาอธิบายให้กระจ่างได้ชัวร์ๆ

 เรียนภาษาอังกฤษ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ผ่านการพูดคุย ได้พบปะเพื่อนใหม่ สังคมใหม่ๆ ได้ลึกซึ้งกว่าเดิม ซึ่งมีประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้ที่ต้องการเตรียมตัวไปศึกษาต่อหรือทำงานต่างประเทศ
เรียนภาษาอังกฤษ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ผ่านการพูดคุย ได้พบปะเพื่อนใหม่ สังคมใหม่ๆ ได้ลึกซึ้งกว่าเดิม ซึ่งมีประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้ที่ต้องการเตรียมตัวไปศึกษาต่อหรือทำงานต่างประเทศ

5. เข้าใจวัฒนธรรม ที่แตกต่างได้ดีขึ้น

ในแต่ละประเทศ แต่ละพื้นที่ ล้วนมีประเพณี ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป และนั่นรวมไปถึงภาษาด้วย พูดง่ายๆ ว่าการเรียนภาษาใหม่ๆ ก็ต้องเข้าถึงวัฒนธรรมใหม่ๆ ด้วย ถึงจะเข้าใจภาษานั้นๆ ได้ลึกซึ้งกว่าเดิม ฉะนั้นการเรียนภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษาที่โตมากับวัฒนธรรมเหล่านั้นย่อมเป็นช่องทางการเรียนรู้ที่ดีที่สุด

นอกจากนี้ ความรู้เกี่ยวกับประเพณีและขนบธรรมเนียมจะมีประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้ที่ต้องการเตรียมตัวไปศึกษาต่อหรือทำงานต่างประเทศ

เราอาจกลัวหรือกังวลกับการ เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ ในช่วงแรก เพราะการที่เราไม่คุ้นเคย แต่ที่สถาบัน “เอ็ด ดู เฟิร์สท์” ของเรา มีอาจารย์สอนภาษาที่มีคุณภาพและมีใบรับรองวิชาชีพครู และมีจิตวิญญาณในความเป็นครู เข้าใจถึงจิตใจนักเรียนไทย ประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษสูง เป็นกันเองกับนักเรียนมากๆ ค่ะ มีความพยายามสอนให้นักเรียนทุกคนเข้าใจอย่างแท้จริง สามารถให้ความรู้นอกเหนือจากบทเรียนได้ นี่เป็นเหตุผลส่วนหนึ่งจากเหตุผลทั้งหมด ที่ทำให้ผู้เรียนไทยส่วนใหญ่ เลือกเรียนภาษาอังกฤษกับเรา

เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ ที่ไหนดี?

เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติดีอย่างไร? คุณจะได้สำเนียงภาษาอังกฤษ ที่ชัดเป๊ะ! เหมือนเจ้าของภาษา ฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ครบทุกทักษะ เพราะที่ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ คุณจะได้เรียนภาษาอังกฤษ รูปแบบสอนสด ถาม-ตอบทันที กับครู Native Teacher แท้ๆ

คุณสามารถเลือกเรียนที่สาขาหรือ เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์กับเจ้าของภาษา ได้ตามต้องการ

เราจะทำให้คุณกล้าใช้ภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติ สามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน อย่างไม่อายใคร ขอคำแนะนำด้านการเรียนภาษาอังกฤษ

ชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา

ให้คะแนน 5 ดาวเลยจ้า

[Total: 2 Average: 5]

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

เรียนภาษาอังกฤษ กับครูชาวต่างชาติ ที่ไหนดี?

“EduFirst” โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ สอนภาษาโดยอาจารย์คุณภาพ

เรียนกลุ่มเล็ก สอนภาษาอังกฤษสด 100% รับรองผล พร้อมเรียนทบทวนฟรี

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล