เลือกหน้า

เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี สำหรับวัยทำงาน

โดย | 29 ก.ค. 2020 | บทความ เรียนภาษาอังกฤษ, Business English, Working, ภาษาอังกฤษธุรกิจ

เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี สำหรับวัยทำงาน

เหตุผลที่คนทำงานส่วนใหญ่ … เลือกที่จะเรียนภาษาอังกฤษ

ทำไม? วัยทำงานต้องเรียนภาษาอังกฤษ

ทักษะภาษาอังกฤษ ถือเป็นสิ่งจำเป็นในการทำงานปัจจุบัน และเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการในการรับนักศึกษาจบใหม่ จากผลการสำรวจกว่า 400 บริษัท พบว่าทักษะที่นายจ้างต้องการจากนักศึกษาจบใหม่ คือ อันดับที่หนึ่งคือ ทักษะการสื่อสาร ฟัง พูด อ่านเขียน อันดับที่สอง คือ ทักษะภาษาอังกฤษ และอันดับสาม คือ ทักษะในการทำงานที่ตรงกับสาขาวิชาชีพ ซึ่งจากผลการสำรวจ พบว่าทักษะด้านภาษาเป็นสิ่งที่นายจ้างต้องการมากที่สุดติด Top 3 หรือคิดเป็นร้อยละ 62 โดยต้องการผู้มีทักษะด้านภาษาที่เทียบเท่ากับผู้มีประสบการณ์ในการทำงาน
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักมองหาผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน ซึ่งจากสถิติ ร้อยละ 70 ที่ไปสมัครงานแล้ว ไม่ได้รับการถูกเลือกเข้าทำงานเพราะว่าขาดทักษะภาษาอังกฤษ

ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้คุณสามารถไปถึงเป้าหมายที่คุณได้วางแผนเอาไว้

คริสโตเฟอร์ ไรท์ ผู้ดำเนินรายการ อิงลิช เดลิเวอรี่ (English Delivery) ได้กล่าวไว้ว่า

“แม้เด็กไทยจะเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่ชั้นอนุบาลแต่ก็ไม่สามารถใช้ได้จริง เพราะสังคมไทยไม่ได้ “สอนภาษาที่สนุกและง่ายต่อการเข้าใจ” เรามักข้ามไปเรียนรู้หลักไวยากรณ์เพื่อนำไปใช้สอบอย่างเดียว เริ่มต้นในสิ่งที่ยากและเยอะเกินไป

นอกจากนี้เด็กส่วนใหญ่ที่จะเก่งภาษาอังกฤษมักเคยถูกเลี้ยงดูจากคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้ชอบพูด ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และนำไปสู่การเปิดรับสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ เช่นการดูหนัง ฟังเพลง อ่านหนังสือ ซึ่งเด็กเหล่านั้นจะไม่ดูผ่านๆ แต่จะตั้งใจลอกเลียนสำเนียงและคำศัพท์ที่พบเจอ จนทำให้สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตจริง

โดยส่วนตัวแล้วการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผมไม่ใช่แค่การเรียนแค่ทฤษฎี แต่คือ “การเลียนแบบมาจากเจ้าของภาษา” จดจำการพูด การฟัง การเขียนมาจากเขาทั้งหมด ซึ่งถ้ามีคนบอกให้ทุกคนหยุดเลียนแบบภาษาอังกฤษมาจากคนอื่น และบอกให้เปิดทฤษฎีในหนังสือเรียนรู้ตามหลักไวยากรณ์ เมื่อนั้นก็คือจุดจบของภาษาอังกฤษในประเทศไทย

ข้อมูลอ้างอิงจาก มติชนออนไลน์

จากข่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ภาษาอังกฤษนั้นมีความจำเป็นมากในชีวิตการทำงานของเราๆ หากยังสงสัยว่าจำเป็นอย่างไร? เรามาดูเหตุผล 3 ข้อหลักๆ ที่คนทำงานส่วนใหญ่ เลือกที่จะเรียนภาษาอังกฤษ

3 เหตุผลที่วัยทำงานเรียนภาษาอังกฤษ

เหตุผลที่คนทำงานส่วนใหญ่เลือกเรียนภาษาอังกฤษ มีดังนี้

1. ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร

ตอนนี้เราอยู่ในยุคดิจิตอล ที่การติดต่อสื่อสารเป็นเรื่องง่ายมากๆ แค่ปลายนิ้ว ทำให้เราสามารถสื่อสารกับคนทั่วโลกได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้การสื่อสารภาษาไทยเพียงภาษาเดียว คงไม่เพียงพออีกต่อไป

เพราะในการทำงานหรือแม้แต่ทำธุรกิจ เราต้องเจอลูกค้าชาวต่างชาติเสมอๆ เราจึงจำเป็นต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับตัวเอง หากเราไม่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาสากลที่คนใช้กันทั่วโลก ก็จะเกิดอุปสรรคในการทำงาน เพราะเราสื่อสารกันไม่รู้เรื่อง สื่อสารกันไม่เข้าใจ

ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ทำให้การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานมีความจำเป็น ในชีวิตการทำงานประจำวันของเรา

เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี? ทำไมวัยทำงานต้องเรียนภาษาอังกฤษ เพราะภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร
เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี เน้นการสื่อสาร เพื่อการทำงาน

2. การสื่อสารภาษาอังกฤษ ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับคนทำงาน

เรามักชื่นชมเสมอ เมื่อพบเห็นคนทำงานที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญ และเราเชื่อว่าเขาคนนั้นจะต้องเป็นคนทำงานเก่ง อย่างโปรเฟสชั่นนอล เพราะถ้าเรามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี พูดสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่ว จะช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเราไปด้วย การที่เราสามารถติดต่อสื่อสารได้กับคนหลากหลายเชื้อชาติ ถือเป็นการสร้างคอนเนกชั่น และยังสร้างโอกาสให้เราก้าวหน้าในการทำงานอีกด้วย

3. ทักษะภาษาอังกฤษ ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงาน

คุณสมบัติที่คนทำงานจำเป็นต้องมีคือ ทักษะภาษาอังกฤษ หากคุณเป็นคนที่มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ก็เปรียบเสมือนเป็นใบเบิกทางที่บริษัทจะรับคุณเข้าทำงาน เพราะองค์กรใหญ่ๆหรือบริษัทข้ามชาติในปัจจุบัน ให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก อย่างน้อยคุณต้องมีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

ปัจจุบันในการทำธุรกิจทั้งในด้านการซื้อ-ขาย หรือการให้บริการ จะต้องติดต่อสื่อสารกับคนทั่วโลก คุณอาจพบเจอกับลูกค้าชาวต่างชาติ หากคุณไม่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ก็ถือเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการทำงาน และธุรกิจการเรียนภาษาอังกฤษนั้นจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการทำงาน ส่งเสริมให้ก้าวหน้าแถมยังช่วยเพิ่มโอกาสในการได้ไปทำงานในต่างประเทศอีกด้วย

ทักษะภาษาอังกฤษ ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงาน
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst - เรียนภาษาอังกฤษ ผู้ใหญ่ วัยทำงาน สอนภาษาอังกฤษ กลุ่มเล็ก เก่งเร็ว รับรองผล พร้อมเรียนทบทวนฟรี

เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน ที่ไหนดี?
แนะนำที่เรียนภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงาน

เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี? ปัญหาส่วนใหญ่ของวัยทำงาน ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น แต่ติดปัญหาในเรื่องของเวลา ที่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาว่าง หรือติดภารกิจด่วนบ่อยๆ เนื่องจากหน้าที่การงาน หรือความรับผิดชอบต่อครอบครัว

โดยที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst มีความเข้าใจในเหตุผลดังกล่าว เราจึงออกแบบรูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ในวัยทำงาน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนเป็นหลัก

โดยคอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจของเรา ออกแบบมาเพื่อการทำงานโดยเฉพาะ เนื้อหาการเรียนจะเน้น การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจ ที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ต่างๆ ในการทำงานจริง อาทิเช่น ทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การเขียนรายงานธุรกิจ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การรับโทรศัพท์ การเข้าประชุม อ่านนิตยสารธุรกิจฉบับภาษาอังกฤษ และการพรีเซนต์งาน ฯลฯ

คุณสามารถเลือกรูปแบบเรียนภาษาอังกฤษได้ตาม Live Style ของคุณ จะเลือกเรียนแบบเข้าเรียนในห้องเรียน (กลุ่ม/ตัวต่อตัว) หรือ เรียนออนไลน์ (กลุ่ม/ตัวต่อตัว) ก็สามารถเลือกได้ตามต้องการ หากคุณต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจ รายละเอียด คอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ

เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี สำหรับวัยทำงาน เรียนภาษาอังกฤษ ที่สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์ พร้อมรับรองผล

ทำไมเรียนภาษาอังกฤษ
กับสถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst !

เพราะรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานระดับสากล และตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี โดยการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของเรา ผู้เรียนสามารถซักถามได้ทันทีหากมีข้อสงสัย เพราะทุกคอร์สเป็นการเรียนสด 100% เสมือนได้ฝึกโต้ตอบภาษาอังกฤษไปด้วย ทำให้บรรยากาศการเรียนดูน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อเหมือนกันผ่านคอมพิวเตอร์

ทุกคอร์สอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติเจ้าของภาษาที่มีคุณภาพ ที่มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษสูง วันที่คุณไม่สะดวกเรียน หรือติดธุระ สามารถเรียนภาษาอังกฤษเพื่อทบทวนได้ฟรี เมื่อเรียนจบผ่านเกณฑ์ตามกำหนด จะได้รับไปรษนียบัตรรับรอง เพื่อเป็นการการันตี สามารถนำไปใช้ประกอบการสมัครงาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับเลือกเข้าทำงาน ในบริษัทที่หวังไว้ ขอรับคำปรึกษาด้านการเรียนภาษาอังกฤษ

ชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา

ให้คะแนน 5 ดาวเลยจ้า

[Total: 3 Average: 5]

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี? สำหรับผู้ใหญ่ วัยทำงาน

สถาบันเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst สอนภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

คลาสเรียนกลุ่มเล็ก สอนสด 100% รับรองผล พร้อมเรียนทบทวนฟรี

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล