เลือกหน้า

เรียนภาษาอังกฤษ ผู้ใหญ่

(English for Adult)

เรียนภาษาอังกฤษ สำหรับ นักศึกษา วัยทำงาน ผู้ใหญ่ ด้วยคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ออกแบบโดยเฉพาะ สอนให้คุณเก่งภาษาอังกฤษเร็วๆ พร้อมการันตีความสำเร็จ

“เรียนกลุ่มเล็ก สอนภาษาอังกฤษแบบสด 100% โดยอาจารย์เจ้าของภาษาคุณภาพ เน้นการใช้งานได้จริง พร้อมเรียนทบทวนได้ฟรี ทุกสาขา”

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็วๆ พร้อมรับรองผล - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst | คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ › เรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่

สำหรับผู้เรียนอายุ 15 ปี ขึ้นไป ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ ที่จัดทำขึ้น สำหรับ นักเรียน นักศึกษา และคนทำงานโดยเฉพาะ เน้นเทคนิคการสอน เพื่อนำภาษาอังกฤษไปใช้งานได้จริง ทั้งทางด้าน การเรียนต่อ ศึกษาต่อ การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน หรือการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานในธุรกิจ

โดยคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่นี้ ตอบสนองความต้องการด้านการใช้งานด้านภาษาอังกฤษ และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ในทุกระดับชั้น ในรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษแบบสด 100% ทุกห้อง สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีคุณภาพ พร้อมรับรองผลการเรียนทุกคอร์ส

หลักสูตร คอร์สเรียนภาษาอังกฤษผู้ใหญ่

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst เปิดสอนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ ด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนได้อย่างตรงจุด เน้นใช้งานได้จริง โดยคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของเรา ถูกแบ่งออกดังนี้

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เห็นผลเร็ว การันตีผล - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

คอร์สเรียนออนไลน์ “แบบเรียนสด” ประสิทธิภาพสูง เน้นการใช้งานจริง เราพร้อมจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รับรองผลการเรียนทุกคอร์ส หากไม่ได้ผล สามารถมาเข้าเรียนทบทวน ได้ฟรี

คอร์สเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ (General Conversation English) เรียนพูดภาษาอังกฤษ อย่างมั่นใจ - คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ผู้ใหญ่ นักศึกษา วัยทำงาน โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

คอร์สเรียนสนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป (General Conversation English)

เรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 คือ การพูด ฟัง อ่าน และเขียน ไปพร้อมๆกัน โดยมุ่งเน้นทักษะการสื่อสาร การพูดภาษาอังกฤษ เป็นพิเศษ เพื่อการสื่อสารภาษาได้อย่างมั่นใจ และเป็นธรรมชาติ

คอร์สเรียนแกรมม่า (Grammar Course) เรียนภาษาอังกฤษ Grammar แกรมม่า พื้นฐานภาษาอังกฤษแน่น - เรียนภาษาอังกฤษ ผู้ใหญ่ นักศึกษา วัยทำงาน โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

คอร์สเรียนแกรมม่า
(Grammar Course)

เรียนแกรมม่า Grammar ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษในทุกระดับ เพื่อการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสูงขึ้น รวมทั้งการเตรียมสอบ IELTS, TOEFL, TOEIC

คอร์สเรียน IELTS (IELTS Preparation Course) ติว IELTS สำหรับเตรียมสอบ เรียนภาษาอังกฤษ รับรองผล - EduFirst คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ นักศึกษา วัยทำงาน ผู้ใหญ่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

คอร์สเรียน IELTS
(IELTS Preparation Course)

เรียนติว IELTS สำหรับเตรียมสอบ อย่างมั่นใจ เน้นกลยุทธ์ และเทคนิคในการทำข้อสอบ IELTS โดยเฉพาะ เรียนไอเอล กลุ่มเล็ก สอนสด 100% พร้อมการันตีผล สำหรับผู้ที่ต้องการติวสอบ IELTS เพื่อไปศึกษาต่อในต่างประเทศ

คอร์สเรียน TOEFL (TOEFL preparation course ) เรียน TOEFL สำหรับเตรียมสอบ เรียนภาษาอังกฤษ กลุ่มเล็ก สอนสดทุกห้อง - คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ผู้ใหญ่ สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

คอร์สเรียน TOEFL
(TOEFL Preparation Course)

เรียนติว TOEFL สำหรับเตรียมสอบโดยเฉพาะ แนะนำกลยุทธ์ สอนเทคนิคการทำข้อสอบ TOEFL เพื่อการทำข้อสอบอย่างมั่นใจ เรียนโทเฟล กลุ่มเล็ก สอนสด 100% แบบติวเข้ม พร้อมรับรองผล สำหรับผู้ที่ต้องการติวสอบ TOEFL เพื่อไปเรียนต่อต่างประเทศ หรือทำงานในต่างประเทศ

คอร์สเรียน TOEIC (TOEIC preparation course) ติว TOEIC เรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเตรียมสอบ ติวโทอิค โดยผู้เชี่ยวชาญ  - คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

คอร์สเรียน TOEIC
(TOEIC Preparation Course)

เรียนติว TOEIC สำหรับเตรียมสอบ เน้นกลยุทธ์ และเทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC ที่จะช่วยคุณสอบได้อย่างมั่นใจ เรียนโทอิค กลุ่มเล็ก สอนสด 100% แบบติวเข้ม พร้อมการันตีผล สำหรับผู้ที่ต้องการติวสอบ TOEIC ซึ่งจำเป็นสำหรับการสมัครงาน โดยเฉพาะงานด้านสายการบิน งานโรงแรม และบริษัทขนาดใหญ่

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English Course) เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อธุรกิจ สำหรับการทำงาน - คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เอ็ด ดู เฟิร์สท์

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ
(Business English)

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ สำหรับคนทำงานโดยเฉพาะ เพื่อการทำงาน การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจทั้ง 4 ด้าน เพื่อการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในโลกธุรกิจได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ใช้ในการทำงานได้จริงในโลกธุรกิจ

คอร์สเรียนเขียนภาษาอังกฤษ ( Writing Course ) เรียนการเขียนภาษาอังกฤษ อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเป็นธรรมชาติ - คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เอ็ด ดู เฟิร์สท์

คอร์สเรียนการเขียนภาษาอังกฤษ
(Writing Course)

เรียน Writing การเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมชาติ โดยแบ่งเป็นหลักสูตรสอนการเขียนภาษาอังกฤษทางด้านวิชาการเพื่อการศึกษา (Academic Writing) และ การเขียนด้านธุรกิจเพื่อการทำงาน (Business Writing)

คอร์สเรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษ ( Pronunciation in English ) เรียนออกเสียงภาษาอังกฤษ ออกเสียงถูกหลัก เพื่อความมั่นใจ - คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เอ็ด ดู เฟิร์สท์

คอร์สเรียนออกเสียงภาษาอังกฤษ
(Pronunciation in English)

เรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษ Pronunciation ช่วยให้การออกเสียงเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ โดยหลักสูตรสอนการออกเสียงในลักษณะต่างๆ เช่น การเน้นเสียง (stress) , เสียงสัมผัส (rhythm), การออกเสียงสูงต่ำ(intonation) เป็นต้น

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว สำหรับผู้ใหญ่ (Private English Lessons for Adult) ประสิทธิภาพสูง เห็นผลเร็ว สอนสด 100% เลือกเนื้อหาและเวลาเรียนได้เอง - คอร์สภาษาอังกฤษ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เอ็ด ดู เฟิร์สท์

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว สำหรับผู้ใหญ่
(Private English Lessons for Adult)

เรียนภาษาอังกฤษแบบส่วนตัว เลือกเรียนเดี่ยว หรือเรียนแบบกลุ่มย่อยที่จัดมาเอง เลือกเนื้อหาการเรียนภาษาอังกฤษได้เองตามความต้องการ เพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษ ให้เก่งเร็วในระยะเวลาที่จำกัด

ระดับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ผู้ใหญ่

แบ่งออกเป็น 5 ระดับ

 • Beginner
 • Elementary
 • Pre-intermediate
 • Intermediate
 • Upper-intermediate
เราพร้อมให้คำแนะนำคอร์สเรียนภาษาที่เหมาะกับคุณ พร้อมสิทธิทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

คอร์ส เรียนภาษาอังกฤษ ผู้ใหญ่ ที่ไหนดี?

“เหตุผลที่ควรเลือก เรียนภาษาอังกฤษ ที่ EduFirst”

เรียนภาษาอังกฤษ ผู้ใหญ่ คลาสเรียนเล็ก

เรียนภาษาอังกฤษกลุ่มเล็ก

เราจัดการเรียนภาษาอังกฤษผู้ใหญ่ โดยการเรียนการสอน เป็นกลุ่มเล็กๆ 5-12 คน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียน

สอนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ใหญ่ แบบสดทุกคาบเรียน - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

สอนภาษาอังกฤษ ผู้ใหญ่ แบบสด 100%

เรียนภาษาอังกฤษ แบบสด 100% ทุกคาบเรียน กับอาจารย์คุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนอย่างเต็มที่ และสามารถซักถามอาจารย์ได้ทันที

 สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่โดยเฉพาะ

อาจารย์ผู้สอนมีประสทธิภาพ มากประสบการณ์

ทุกคอร์สเรียน สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีคุณภาพ มากเทคนิคและประสบการณ์ ซึ่งเชียวชาญโดยเฉพาะของแต่ละหลักสูตร

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ใหญ่ โดยเฉพาะ - ที่เรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

คอร์สสอนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ใหญ่โดยเฉพาะ

เรามีหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามวัตถุประสงค์

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งอย่างรวดเร็ว รับรองผล พร้อมเรียนทบทวนฟรี แบบบุฟเฟ่ - สถาบันเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ใหญ่ EduFirst

การันตี เรียนภาษาอังกฤษเก่งเร็ว ใช้งานได้จริง

เมื่อเรียนจบ สามารถเข้าเรียนภาษาอังกฤษทบทวนฟรี! ได้ทุกสาขา เพื่อให้การันตีการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ใหญ่ ครบวงจร ที่ผู้เรียนให้ความมั่นใจ

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษผู้ใหญ่ ครบวงจร

EduFirst เป็นหนึ่งในโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษชั้นนำ ที่ผู้เรียนภาษาให้ความเชื่อมั่น ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี

เก่งภาษาอังกฤษ แม้ไม่มีพื้นฐาน คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst เรียนภาษาอังกฤษ รับรองผล
อาจารย์คุณภาพของ EduFirst ครูผู้สอนของเรามีคุณภาพสูงสุด ทั้งด้านคุณวุฒิ เทคนิคในการสอน ความเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด และประสบการณ์ในการสอนกับนักเรียนชาวไทยโดยเฉพาะ

อาจารย์คุณภาพของ EduFirst

คุณจะมั่นใจได้ว่า คุณจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูผู้สอนของเราที่มีคุณภาพสูงสุด ทั้งด้านคุณวุฒิ เทคนิคในการสอน ความเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด และประสบการณ์ในการสอนกับนักเรียนชาวไทยโดยเฉพาะ

โดยอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นชาวอังกฤษ หรืออเมริกัน และมีชาวออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา บ้างเป็นส่วนน้อย (ไม่มีนอกจากนี้) เพื่อให้คุณมั่นใจในการฝึกฝนสำเนียงที่ชัดเจน เป็นธรรมชาติ และสื่อสาร ใช้ภาษาเหมือ่นเจ้าของภาษาจริงๆ

อาจารย์ของเรา ดีอย่างไร
- อาจารย์ต่างชาติของเราทุกคน เป็น ครูเจ้าของภาษาจริงๆ (​Native Teacher)
- จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา
- มีประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษให้กับชาวต่างชาติ
- มีประสบการณ์การสอนภาษาไม่ต่ำกว่า 2 ปีขึ้นไป
- มีเทคนิคในการสอน และกระตุ้นผู้เรียนเกิดความสนใจ

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษ - สมัครเรียนวันนี้ รับส่วนลด คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สูงสุด 5-40% พร้อมทดสอบภาษาฟรี เรียนภาษาอังกฤษเก่งเร็ว รับรองผล - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

สอบถามคอร์สที่เหมาะกับคุณ

เรายินดีให้คำปรึกษาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของคุณได้อย่างเหมาะสม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมสิทธิ์ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

“EduFirst” โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษครบวงจร เพื่อการเรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็วๆ

การันตีพูดภาษาอังกฤษได้ผล สอนสด 100% พร้อมทบทวนฟรี

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมด ของ สถาบันสอนภาษา EduFirstคอร์สเรียน

ดูคอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมด ของ
สถาบันสอนภาษา EduFirst

สาขาของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirstเยี่ยมชมสาขา

เชิญเยี่ยมชม สาขา
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ของเรา

ติดต่อสอบถามคอร์สเรียน สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirstรายละเอียดเพิ่มเติม

กรอกฟอร์มเพื่อรับข้อมูล หลักสูตร การเรียนภาษาอังกฤษ ราคา และสถาบันของเรา