เลือกหน้า

Corporate Language Training
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับองค์กร

“เราเป็นหนึ่งในผู้นำด้านบริการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับพนักงาน ทั้งในและนอกสถานที่”

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็วๆ พร้อมรับรองผล - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst | คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ › คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับองค์กร “เราเป็นหนึ่งในผู้นำด้านบริการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับพนักงาน ทั้งในและนอกสถานที่”

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร เป็นหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ สำหรับบริษัทหรือองค์กร เพื่อให้สามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้งานได้จริงในการทำงานและชีวิตประจำวัน

ภาพรวมคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร

เป็นหลักสูตรเพื่อช่วยพัฒนาความสามารถด้านทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษของพนักงานในบริษัท หรือองค์กรของท่าน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยหลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะ ให้ตรงกับความต้องการของแต่ละองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพเหนือคู่แข่งในโลกที่ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลง และเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

หลักสูตรนี้จึงเน้นเสริมสร้างบรรยากาศ และเนื้อหาบทเรียนอิงอยู่บนสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดแรงกระตุ้น และแรงบันดาลใจในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้อง กับความต้องการพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษ งบประมาณ และช่วงเวลาที่เหมาะสม กับโครงสร้างของธุรกิจแต่ละประเภท

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

Why choose EduFirst Corporate Training

ทำไมเลือกอบรมภาษาอังกฤษกับ EduFirst

อาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ

อาจารย์ที่มีคุณภาพ

อาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ

เนื้อหาที่ออกแบบ ตามความต้องการ

ความยืดหยุ่นด้านเวลาและงบประมาณ

ความยืดหยุ่นด้านเวลา งบประมาณ

ระบบการบริหารหลักสูตรการเรียนอย่างมืออาชีพ

ระบบการบริหาร หลักสูตร

ลูกค้าผู้ประสบความสำเร็จที่ผ่านการฝึกอบรมภาษาอังกฤษกับเรา

ลูกค้าที่ประสบความสำเร็จ ของเรา

EduFirst สถาบันสอนภาษาอังกฤษครบวงจร สอนโดยอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณภาพ

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ ครบวงจร

รูปแบบหลักสูตร

 • คอร์สอบรมแบบกลุ่มที่บริษัท (In-House Training) : เรียนกลุ่มย่อย ไม่เกิน 15 คน
 • คอร์สอบรมแบบส่วนตัว (Private Lessons) : เรียนแบบตัวต่อตัว
 • คอร์สสัมมนาเวิร์คชอป (WorkShop) : เรียนระยะเวลาสั้นๆ 2 – 3 วัน

หลักสูตรคอร์สภาษาอังกฤษ องค์กร

(English Corporate Course)

ตัวอย่างหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษของเรา

 • คอร์สภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English)
 • คอร์สภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)
 • คอร์สภาษาอังกฤษ แบ่งตามทักษะภาษาอังกฤษ (English for Work Skills)
  • คอร์สภาษาอังกฤษ แบ่งตามหน้าที่ (English for Professionals)
  • คอร์สภาษาอังกฤษ แบ่งตามประเภทธุรกิจ (English for Industries)
  • คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน (Work in English)
 • คอร์สภาษาอังกฤษเฉพาะตามความต้องการ (Customized Course)

ลูกค้าที่ผ่านการอบรมกับเรา

แผนกลูกค้าองค์กรของ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ (EduFirst) ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานราชการ องค์กร บริษัทเอกชนชั้นนำ ในการส่งบุคลากรมาอบรมภาษาอังกฤษในหลักสูตรต่างๆ

(สำหรับรายชื่อลูกค้าที่ครบถ้วนกรุณาติดต่อเพิ่มเติมที่สาขา)

ปรโมชั่น เรียนภาษาอังกฤษ องค์กร ส่วนลด คลอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อการทำงาน - สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

ติดต่อแผนกลูกค้าองค์กร

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

icon50 1

ภาพรวมคอร์สเรียน องค์กร

ภาพรวมรายละเอียดคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร

icon50 2

ทำไมอบรมภาษากับเรา

เหตุผลในการเลือกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับองค์กรกับเรา

icon50 6

หลักสูตรอบรมภาษาองค์กร

หลักสูตรคอร์ส ภาษาอังกฤษองค์กร ที่สามารถออกแบบได้ตามความต้องการ

icon50 4

ติดต่อแผนกองค์กร

ติดต่อแผนกองค์กร หรือ กรอกฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ