เลือกหน้า

Corporate Language Training

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับองค์กร

“เราเป็นหนึ่งในผู้นำด้านบริการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับพนักงาน ทั้งในและนอกสถานที่”

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็วๆ พร้อมรับรองผล - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst | คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ › คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับองค์กร “เราเป็นหนึ่งในผู้นำด้านบริการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับพนักงาน ทั้งในและนอกสถานที่”

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร เป็นหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ สำหรับบริษัทหรือองค์กร เพื่อให้สามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้งานได้จริงในการทำงานและชีวิตประจำวัน

ภาพรวมคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร

เป็นหลักสูตรเพื่อช่วยพัฒนาความสามารถด้านทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษของพนักงานในบริษัท หรือองค์กรของท่าน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยหลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะ ให้ตรงกับความต้องการของแต่ละองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพเหนือคู่แข่งในโลกที่ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลง และเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

หลักสูตรนี้จึงเน้นเสริมสร้างบรรยากาศ และเนื้อหาบทเรียนอิงอยู่บนสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดแรงกระตุ้น และแรงบันดาลใจในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้อง กับความต้องการพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษ งบประมาณ และช่วงเวลาที่เหมาะสม กับโครงสร้างของธุรกิจแต่ละประเภท

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร - เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

Why choose EduFirst Corporate Training

ทำไมเลือกอบรมภาษาอังกฤษกับ EduFirst

อาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ

อาจารย์ที่มีคุณภาพ

อาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ

เนื้อหาที่ออกแบบ ตามความต้องการ

ความยืดหยุ่นด้านเวลาและงบประมาณ

ความยืดหยุ่นด้านเวลา งบประมาณ

ระบบการบริหารหลักสูตรการเรียนอย่างมืออาชีพ

ระบบการบริหาร หลักสูตร

ลูกค้าผู้ประสบความสำเร็จที่ผ่านการฝึกอบรมภาษาอังกฤษกับเรา

ลูกค้าที่ประสบความสำเร็จ ของเรา

EduFirst สถาบันสอนภาษาอังกฤษครบวงจร สอนโดยอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณภาพ

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ ครบวงจร

รูปแบบหลักสูตร

 • คอร์สอบรมแบบกลุ่มที่บริษัท (In-House Training) : เรียนกลุ่มย่อย ไม่เกิน 15 คน
 • คอร์สอบรมแบบส่วนตัว (Private Lessons) : เรียนแบบตัวต่อตัว
 • คอร์สสัมมนาเวิร์คชอป (WorkShop) : เรียนระยะเวลาสั้นๆ 2 – 3 วัน

English Corporate Course

หลักสูตรคอร์สภาษาอังกฤษ องค์กร

ตัวอย่างหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษของเรา

 • คอร์สภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English)
 • คอร์สภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)
 • คอร์สภาษาอังกฤษ แบ่งตามทักษะภาษาอังกฤษ (English for Work Skills)
  • คอร์สภาษาอังกฤษ แบ่งตามหน้าที่ (English for Professionals)
  • คอร์สภาษาอังกฤษ แบ่งตามประเภทธุรกิจ (English for Industries)
  • คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน (Work in English)
 • คอร์สภาษาอังกฤษเฉพาะตามความต้องการ (Customized Course)

ลูกค้าที่ผ่านการอบรมกับเรา

แผนกลูกค้าองค์กรของ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ (EduFirst) ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานราชการ องค์กร บริษัทเอกชนชั้นนำ ในการส่งบุคลากรมาอบรมภาษาอังกฤษในหลักสูตรต่างๆ

(สำหรับรายชื่อลูกค้าที่ครบถ้วนกรุณาติดต่อเพิ่มเติมที่สาขา)

ปรโมชั่น เรียนภาษาอังกฤษ องค์กร ส่วนลด คลอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อการทำงาน - สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

ติดต่อแผนกลูกค้าองค์กร

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ภาพรวมคอร์สเรียน องค์กร

ภาพรวมรายละเอียดคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร

ทำไมอบรมภาษากับเรา

เหตุผลในการเลือกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับองค์กรกับเรา

หลักสูตรอบรมภาษาองค์กร

หลักสูตรคอร์ส ภาษาอังกฤษองค์กร ที่สามารถออกแบบได้ตามความต้องการ

ติดต่อแผนกองค์กร

ติดต่อแผนกองค์กร หรือ กรอกฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

Pin It on Pinterest