เลือกหน้า

Our Corporate Clients
ลูกค้าที่ผ่านการอบรมกับเรา

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็วๆ พร้อมรับรองผล - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst | คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับองค์กร › ลูกค้าที่ผ่านการอบรมกับเรา

ลูกค้าที่เรียนคอร์สภาษาอังกฤษองค์กรกับสถาบัน EduFirst

ลูกค้าที่ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับองค์กร กับ EduFirst

แผนกลูกค้าองค์กรของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ (EduFirst) ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานราชการ องค์กร บริษัทเอกชนชั้นนำ ในการให้บุคลากร พนักงานมาอบรมเรียนภาษาอังกฤษในหลักสูตรต่างๆ ทั้งในที่บริษัทเอง หรือ ส่งมาเรียนที่สถาบันของเรา

ตัวอย่างลูกค้าบางส่วน ของเรา

(สำหรับรายชื่อลูกค้าที่ครบถ้วนกรุณาติดต่อเพิ่มเติมที่สาขา)

สินค้าอุปโภคและบริโภค

Carel (Thailand)Co.,Ltd บริษัท คาเรล (ประเทศไทย) จำกัดSSUP Holdings Co.,Ltd กลุ่มบริษัท เอสเอสยูพี (SSUP GROUP)ZARA เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพYves Rocher เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพWacoal เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพThanakorn Vegetable Oil เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพThai Bev เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพThai President Foods เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพSTC Group of Companies เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพMocconaเรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพLVHM Perfumes Cosmetics เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพLotte เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพLion Corporation เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพIDS Manufacturing เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพDKSH เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพCotton On Group เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพBoonrawd เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพBetagro เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพBetagen เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพAB Food Bevarage เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพลูกค้าที่อบรมภาษาอังกฤษองค์กรกับ EduFirst - บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

สำนักบริหารการทะเบียน The Bureau of Registration Administration กรมการปกครอง อบรมภาษาอังกฤษองค์กร กับ สถาบันภาษาอังกฤษ EduFirstThailand Professional Qualification Institute เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพThailand Instuitute of Scientific and Technological เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพSafetyandhealth เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพOffice of Natural Resources เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพMinitstryofeducation เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพEnvironment เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพDesign and Construction Division เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพDepartment of Rainage and Seerrage เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพBangkok เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพAnti Money Laundering Office เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพ

บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

BMW เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพMercedes Benz เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพThai BrigeStone เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพToyota เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพZF Thailand เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพลูกค้าที่อบรม คอร์ส ภาษา อังกฤษ เพื่อ การ ทำงาน กับ สถาบัน EduFirst - บริษัท โตโยต้า แมททีเรียล แฮนด์ลิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด. TOYOTA MATERIAL HANDLING (THAILAND) CO., LTD. YANMAR S.P. COMPANY LIMITED อบรมภาษาอังกฤษองค์กร ที่ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

ผู้ผลิตและโรงงานอุตสาหกรรม

พรีฟอร์มด์ ไลน์ โปรดัคส์ Preformed Line Products Company อบรมภาษาอังกฤษให้กับพนักงาน ในองค์กร กับ สถาบันสอนภาษา เอ็ด ดู เฟิร์สท์ SeaFresh Industry เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพSea Value เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพSaint Gobain เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพRegal Jewelry เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพOlympus เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพMitsui Grinding Technology เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพMitsubishi Electric Asia เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพFuji Film เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพEpson เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพBoonthavorn Ceramic เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพYip in Tsoi Jacks เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพUnicord Public เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพThai Union Manufacturing เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพThai Food Processors Assciation เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพลูกค้าที่ อบรม คอร์ส ภาษา อังกฤษ สำหรับ องค์กร (บริษัท สยามราช จำกัด มหาชน, Siamrajathanee) - สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

สถาบันการศึกษาและการฝึกอบรม

ThaiSuansunandharajabhat universityedufirstScience Centre for Education เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพMahidol University เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพ

สถาบันการเงิน

International Rescue Committee อบรมภาษาอังกฤษ พนักงาน องค์กร ที่ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ฟิลลิปประกันชีวิต PhillipLife เรียนภาษาอังกฤษ องค์กร บริษัท กับ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์Bank of Thailand เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพลูกค้าที่อบรมภาษาอังกฤษองค์กรกับ EduFirst - บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)Islamic Bank เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพUOB เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพThanachart เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพMaybank Kim Eng บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดส่งพนักงานอบรมภาษาอังกฤษ - สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัท ได-อิจิ คิคากุ (ประเทศไทย) จำกัด เรียน คอร์ส อบรม ภาษา อังกฤษ สำหรับ องค์กร สถาบันสอนภาษา EduFirstTrue องค์กรที่เรียนภาษาอังกฤษ คอร์สภาษาอังกฤษองค์กร กับสถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst รับรองผล สอนภาษาอังกฤษสด ทุกคอร์ส โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพTruemove องค์กรที่เรียนภาษาอังกฤษ คอร์สภาษาอังกฤษองค์กร กับสถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst รับรองผล สอนภาษาอังกฤษสด ทุกคอร์ส โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพBangkok Broadcasting CH7 องค์กรที่เรียนภาษาอังกฤษ คอร์สภาษาอังกฤษองค์กร กับสถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst รับรองผล สอนภาษาอังกฤษสด ทุกคอร์ส โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพbenchachinda holdingmono groupลูกค้าที่อบรมภาษาอังกฤษกับเรา บริษัท Kokuyo International ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - บริการ สอนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst
บริษัทยา

Greenleaf Chemical กรีน ลีฟ เคมีคอลบอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) อบรมภาษาอังกฤษ องค์กร พนักงาน ที่ เอ็ด ดู เฟิร์สท์RX เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพInterThai Phamaceutical เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพBic Chamical เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพ

โรงแรมและร้านอาหาร
yum restaurantsred planetamari watergate bangkok
พาณิชย์
Central เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพrobinsonMBK เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพPlatinum เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพ
อสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง

บริษัท ไทยฟูลมอร์ จำกัด เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อ การ ทำงาน สถาบันเรียนภาษาอังกฤษ EduFirstPruksa เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพSupalai เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพSansiri เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพ

บริการทางการแพทย์
Bumrungrad Personnel Development เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพMasterpiece เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพ
ขนส่งและโลจิสติกส์

Nathalin Co.,Ltd บริษัท นทลิน จำกัดSchenker (Thai) Ltd. ร่วมอบรมภาษาอังกฤษพนักงาน บริษัท กับสถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์TNT เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพThai Logistics เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพIF Logistics เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพKMTC เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพceva logisticsลูกค้าที่อบรมภาษาอังกฤษองค์กร กับสถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst - บริษัท Yang Ming Line (Thailand) ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางเรือและโลจิสติกส์อบรมภาษาอังกฤษ Mitsui & Co.,Global Logistics and Insurance (Thailand) Ltd บริษัท มิตซุยแอนด์โค. โกลบอล โลจิสติคส์ แอนด์ อินชัวรันซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด สอนภาษาอังกฤษพนักงานบริษัท - สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirs

ธุรกิจด้านพลังงาน
pttPTT เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพChevron เรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่สถาบันสอนภาษาครบวงจร EduFirst สอนสด รับรองผล โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพ

สัมภาษณ์ลูกค้าองค์กรของเรา

ปรโมชั่น เรียนภาษาอังกฤษ องค์กร ส่วนลด คลอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อการทำงาน - สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

ติดต่อแผนกลูกค้าองค์กร

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

icon50 1

ภาพรวมคอร์สเรียน องค์กร

ภาพรวมรายละเอียดคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร

icon50 2

ทำไมอบรมภาษากับเรา

เหตุผลในการเลือกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับองค์กรกับเรา

icon50 6

หลักสูตรอบรมภาษาองค์กร

หลักสูตรคอร์ส ภาษาอังกฤษองค์กร ที่สามารถออกแบบได้ตามความต้องการ

icon50 4

ติดต่อแผนกองค์กร

ติดต่อแผนกองค์กร หรือ กรอกฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ