เลือกหน้า

English Corporate Course
หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ องค์กร

หลักสูตรคอร์สเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการ สำหรับองค์กร

หลักสูตรคอร์สอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับองค์กร

EduFirst มีหลักสูตรคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่ถูกออกแบบมาสำหรับการทำงานที่หลากหลาย หรือยังสามารถออกแบบได้ตามความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะอีกด้วย

ตัวอย่างหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษของเรา

 • คอร์สภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English)
 • คอร์สภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)
 • คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน (Work in English)
  • คอร์สภาษาอังกฤษ แบ่งตามทักษะภาษาอังกฤษ (English for Work Skills)
   • คอร์สการเขียนเชิงธุรกิจ (Business Writing Skills)
   • คอร์สการเขียนอีเมล์ (Email Writing Skills)
   • คอร์สการเขียนรายงาน (Report Writing Skills)
   • คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมอบรมหรือทำงานในต่างประเทศ (Survival English)
   • คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนองาน (Effective Presentation in English)
   • คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับการเจรจาต่อรอง (Effective Negotiation in English)
   • คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับการโทรศัพท์ (Effective Telephoning in English)
   • คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับการประชุม (Effective Meeting in English)
 • คอร์สภาษาอังกฤษ แบ่งตามหน้าที่ (English for Professionals)
  • คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับลูกค้า (English for Customer Care)
  • คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขาย (English for Sales)
  • คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานการตลาด (English for Marketing & Advertising)
  • คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบัญชี (English for Accounting)
  • คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบุคคล (English for Human Resources)
 • คอร์สภาษาอังกฤษ แบ่งตามประเภทธุรกิจ (English for Industries)
  • คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการค้า (English for Commerce)
  • คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจอาหาร (English for Catering Industry)
  • คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม (English for Technical or Industrial Sector)
  • คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจพลังงาน (English for Energy Industry)
  • คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจขนส่งสินค้า (English for Logistics)
  • คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว (English for Tourism)
  • คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม (English for Hotel)
  • คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับภาครัฐ (English for Government Officer)
 • คอร์สภาษาอังกฤษเฉพาะตามความต้องการ (Customized Course)

ระดับของหลักสูตร

แบ่งเป็น 5 ระดับ

 • Beginner
 • Elementary
 • Pre-Intermediate
 • Intermediate
 • Upper-Intermediate
ระดับของคอร์สเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ General Conversation English
ปรโมชั่น เรียนภาษาอังกฤษ องค์กร ส่วนลด คลอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อการทำงาน - สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

ติดต่อแผนกลูกค้าองค์กร

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

icon50 1

ภาพรวมคอร์สเรียน องค์กร

ภาพรวมรายละเอียดคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร

icon50 2

ทำไมอบรมภาษากับเรา

เหตุผลในการเลือกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับองค์กรกับเรา

icon50 6

หลักสูตรอบรมภาษาองค์กร

หลักสูตรคอร์ส ภาษาอังกฤษองค์กร ที่สามารถออกแบบได้ตามความต้องการ

icon50 4

ติดต่อแผนกองค์กร

ติดต่อแผนกองค์กร หรือ กรอกฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ