เลือกหน้า

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เด็ก
(English for Young Learner)

“เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก สอนสด โดยครูเจ้าของภาษา เชี่ยวชาญการสอนเด็กโดยเฉพาะ เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็ว เป็นธรรมชาติ พร้อมความสนุกสนานในการเรียน”

icon check edufirst สำเนียงชัดเป๊ะ โดยครูเจ้าของภาษาคุณภาพ

icon check edufirst สอนภาษาอังกฤษแบบ สด 100%

icon check edufirst สอนกลุ่มเล็ก/ตัวต่อตัว เพื่อการดูแลที่ทั่วถึง

icon check edufirst สามารถซักถามได้ทันที เห็นผลเร็ว

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เด็ก
(English for Young Learner)

“เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก สอนสด โดยครูเจ้าของภาษา เชี่ยวชาญการสอนเด็กโดยเฉพาะ เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็ว เป็นธรรมชาติ พร้อมความสนุกสนานในการเรียน”

icon check edufirst สำเนียงชัดเป๊ะ โดยครูเจ้าของภาษาคุณภาพ

icon check edufirst สอนภาษาอังกฤษแบบ สด 100%

icon check edufirst สอนกลุ่มเล็ก/ตัวต่อตัว เพื่อการดูแลที่ทั่วถึง

icon check edufirst สามารถซักถามได้ทันที เห็นผลเร็ว

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็วๆ พร้อมรับรองผล - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst | คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ › คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

ลูกเก่งขึ้น ทุกครั้ง ที่เรียนภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ EduFirst เหมาะสำหรับเด็กนักเรียน ตั้งแต่ อายุ 5 – 14 ปี หรือ เทียบเท่าระดับชั้น อนุบาล ประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีการจัดแบ่งกลุ่มเรียนตามระดับภาษาที่เหมาะสม เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนภาษาอังกฤษ

เราหนึ่งในโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษครบวงจรชั้นนำ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการสอนสอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กโดยเฉพาะ แบบสอนสด 100% กับครูเจ้าของภาษา (Native Teachers) ทั้งการเรียนในห้องเรียน เป็นกลุ่มเล็กๆ เรียนตัวต่อตัว หรือ เรียนออนไลน์ “เพื่อช่วยให้ลูกคุณพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ สำเนียงชัดเป๊ะ”

“สอนภาษาอังกฤษเด็ก แบบกลุ่มเล็ก หรือ เรียนตัวต่อตัว หรือเรียนออนไลน์

เราช่วยให้ลูกคุณพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ”

เรียนภาษาอังกฤษ เด็ก หลักสูตรสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เรียนกลุ่มเล็ก สอนสด โดยอาจารย์เจ้าของภาษา พร้อมรับรองผล - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

เป็นหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการใช้งาน และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง ให้เหมาะกับเด็กนักเรียนในแต่ละวัย โดยทุกหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์เจ้าของภาษา ที่มีคุณภาพและประสบการณ์สำหรับการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กโดยเฉพาะ

เรียนภาษาอังกฤษเด็ก รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก จะเน้นการเสริมสร้างพื่้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษในทุกด้าน ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะทำให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ไปพร้อมกับความสนุกสนาน จึงทำให้ผู้ปกครองมั่นใจว่า เด็กๆ จะได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีต่อไปทั้งในห้องเรียน และชีวิตประจำวัน -  สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst จะเน้นการเสริมสร้างพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษในทุกด้าน ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะทำให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ไปพร้อมกับความสนุกสนาน จึงทำให้ผู้ปกครองมั่นใจว่า เด็กๆ จะได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีต่อไปทั้งในห้องเรียน และชีวิตประจำวัน

เราพร้อมให้คำแนะนำคอร์สเรียนภาษาที่เหมาะกับคุณ พร้อมสิทธิทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

เรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก ที่ไหนดี?

เหตุผลที่เลือกเรียนภาษาอังกฤษ เด็ก กับ สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

ทำไมเรียนภาษาอังกฤษ ที่ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ : เรียนภาษาอังกฤษกลุ่มเล็ก เพื่อประสทธิภาพสูงสุดในการเรียน

เรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก เป็นกลุ่มเล็กๆ

เราจัดการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เป็นกลุ่มเล็ก 5-12 คน ตามระดับภาษาอังกฤษที่เหมาะสม เพื่อการเรียนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

สอนภาษาอังกฤษ ชัมเมอร์ ช่วงปิดเทอม สอนสด เก่งเร็ว - สถาบันสอนภาษาอังกฤษเด็ก EduFirst

สอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก คลาสเรียน สอนสด 100%

เด็กๆ จะได้สัมผัสบรรยากาศการเรียนภาษาอังกฤษที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน ผ่านกิจกรรม และบทเรียนภาษาอังกฤษ ที่มีคุณภาพระดับสากล

สอนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก เด็กอนุบาล เด็กประถม โดยอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กโดยเฉพาะ

อาจารย์เจ้าของภาษา ที่มีประสบการณ์ สอนเด็ก โดยตรง

สอนภาษาอังกฤษเด็ก โดยอาจารย์เจ้าของภาษา ชาวต่างชาติจริงๆ ที่เชี่ยวชาญ รู้หลักการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก โดยเฉพาะ

เรียนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก เด็กอนุบาล เด็กประถม ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน

พัฒนาภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเด็กเน้นเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน อย่างเป็นธรรมชาติ สำหรับการพัฒนาภาษาอังกฤษต่อในอนาคต

สอนภาษาอังกฤษ ชัมเมอร์ ช่วงปิดเทอม สอนสด เก่งเร็ว - สถาบันสอนภาษาอังกฤษเด็ก EduFirst

การันตี พัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก ที่มีคุณภาพ

ด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม เมื่อเรียนจบผ่านเกณฑ์ จะได้รับใบรับรองผล การเรียนภาษาอังกฤษ ตามระดับของการเรียน

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก ครบวงจร EduFirst

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เด็ก ที่ได้รับความนิยม

EduFirst เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษครบวงจร ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่ง จากท่านผู้ปกครอง ในการเลือกที่เรียนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน

ลูกเก่งภาษาอังกฤษ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับเด็ก สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

หลักสูตร เรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก มีดังนี้

1

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับเด็ก

(อายุ 5 – 14 ปี)

หลักสูตร คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับเด็กโดยเฉพาะ เพื่อให้น้องๆ ได้พัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ เรียนสนุก พร้อมนำภาษาอังกฤษไปใช้อย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก (High Flyer Course)

(อายุ 5 – 10 ปี)

หลักสูตร สอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก (ระดับอนุบาล – ระดับประถมศึกษา) เพื่อปูพื้นฐานทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้านคือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆ กัน

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เด็กโต (Trailblazer Course)

(อายุ 11-14 ปี)

หลักสูตร สอนภาษาอังกฤษเด็ก เพื่อปูพื้นฐานภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้านคือ การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษและยังช่วยเสริมการเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนให้ดีขึ้น เพื่อสร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีตั้งแต่เด็ก

คอร์สเรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics)

(อายุ 5-14 ปี)

หลักสูตร เรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก เพื่อการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติ ถูกต้องตามหลัก Phonics

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษแกรมม่าเด็ก (Grammar for kids)

(อายุ 5-14 ปี)

หลักสูตร เรียนภาษาอังกฤษ แกรมม่าสำหรับเด็ก เพื่อปูพื้นฐานภาษาอังกฤษให้แข็งแกร่ง ช่วยให้นักเรียนเก่งภาษาอังกฤษรอบด้าน เพื่อนำไปต่อยอดการเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนและพัฒนาคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอม (Holiday English Course)

(อายุ 5-14 ปี)

หลักสูตร เรียนภาษาอังกฤษ ช่วงปิดเทอม Summer & October เพื่อเสริมด้านไวยากรณ์แกรมม่า ฝึกการออกเสียง และฟังสำเนียงที่ถูกต้อง จากอาจารย์เจ้าของภาษา

สำหรับเด็ก banner

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว (Private English Lesson for Kids)

(อายุ 5-14 ปี)

หลักสูตร เรียนภาษาอังกฤษแบบส่วนตัวสำหรับเด็ก กับอาจารย์ผู้สอน เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างเร่งด่วน มีประสิทธิภาพสูงสุดในเวลาอันรวดเร็ว และสามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ได้ทันที

สอนภาษาอังกฤษเด็ก โดยครูเจ้าของภาษาผู้เชี่ยวชาญ

อาจารย์คุณภาพของ EduFirst

คุณจะมั่นใจได้ว่า คุณจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูผู้สอนของเราที่มีคุณภาพสูงสุด ทั้งด้านคุณวุฒิ เทคนิคในการสอน ความเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด และประสบการณ์ในการสอนกับนักเรียนชาวไทยโดยเฉพาะ

โดยอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นชาวอังกฤษ หรืออเมริกัน และมีชาวออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา บ้างเป็นส่วนน้อย (ไม่มีนอกจากนี้) เพื่อให้คุณมั่นใจในการฝึกฝนสำเนียงที่ชัดเจน เป็นธรรมชาติ และสื่อสาร ใช้ภาษาเหมือนเจ้าของภาษาจริงๆ

จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ท่านเดียวตลอดหลักสูตร เพื่อความต่อเนื่องในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

อาจารย์ของเรา ดีอย่างไร
- อาจารย์ต่างชาติของเราทุกคน เป็น ครูเจ้าของภาษาจริงๆ (​Native Teacher)
- จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา
- มีประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษให้กับชาวต่างชาติ
- มีประสบการณ์การสอนภาษาไม่ต่ำกว่า 2 ปีขึ้นไป
- มีเทคนิคในการสอน และกระตุ้นผู้เรียนเกิดความสนใจ

|

รีวิวจากนักเรียนของเรา

“กี้ให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษ online อยู่ กับสถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์ ค่ะ โดยเรียนกับคุณครูที่เป็นเจ้าของภาษา เพื่อเสริมพัฒนาการให้ลูกมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นค่ะ เด็กเรียนสนุกและได้ความรู้ด้วยค่าา”

รีวิวเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ คอร์สเรียนโฟนิกส์ สำหรับเด็ก น้อง Tristan กับคุณแม่วิกกี้่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เด็ก EduFirst
สุนิสา หิรัญยัษฐิติ (วิกกี้) คุณแม่น้อง Tristan
Online Private Phonics for Kids
คะแนนความชอบในการเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

คุณครูที่นี่ใจดีและเป็นกันเอง บางครั้งครูก็มีกิจกรรมให้เล่นและเรียนรู้ภาษาไปพร้อมกันค่ะ ครูสอนวิธีเลือกคำศัพท์ที่เหมาะสม การพูดและเขียนที่เป็นทางการ “เพื่อนๆ ต้องการที่จะเรียนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ หนูคิดว่าสถาบันนี้จะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ”

รีวิว คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว Academic writing การเขียงเชิงวิชาการ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เอ็ด ดู เฟิร์สท์

ด.ญ. เบญญาภา (แก้ม) โรงเรียนอัสสัมชัน ธนบุรี
Academic writing  (Private)
คะแนนความชอบในการเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

เรียนที่ EduFirst เพราะว่า มีเนื้อหาน่าสนใจ คุณครูใจดี และมีกิจกรรมให้ทำค่ะ ถ้าใครสนใจเรียนอังกฤษก็อย่าลืมมาเรียนที่นี่นะคะ

รีวิว เรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตร คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเด็กประถม (High Flyer Course) จากน้องวีต้า - สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst
ด.ญ.ปณิดา (วีต้า)
High Flyer
คะแนนความชอบในการเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

หนูมาเรียนภาษาอังกฤษ เพราะว่ามันจะต้องใช้ในอนาคต หนูมีความฝันที่จะท่องเที่ยวรอบโลกค่ะ หลังจากที่เรียนกับสถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์ หนูรู้สึกดี ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในเรื่องใหม่ๆ เยอะแยะเลยค่ะ

รีวิวเรียนภาษาอังกฤษ จากน้องพรีม คอร์สเรียนภาษาเด็ก ประถม, มัธยม ตัวต่อตัว  private trailblazer 5 A - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst
ด.ญ. ทัตพิชา (พรีม)
Trailblazer Course (Private)
คะแนนความชอบในการเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

ผมเรียนกับ Teacher Shaun J Deer ครับ เรียนภาษาอังกฤษ เพราะว่า มันจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันครับ พอได้เรียนที่ EduFist พอเรียนเสร็จ ได้ความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับ ฝากถึงเพื่อนๆ ว่า “you can me your self” 

รีวิวเรียนภาษาอังกฤษ จากน้องมนนี่  คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ประถม  Trailblazer 3 B - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst
ด.ช. กัณภวิศ จิรนรานันทน์
Trailblazer
คะแนนความชอบในการเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

เลือกเรียนที่นี่ เพราะแม่เพื่อนแนะนำมาครับ เคยเห็นมานานแล้ว เปิดมาหลายปี มีหลายสาขา ดูน่าเชื่อถือ และ “ได้เรียนกับครูที่เป็นเจ้าของภาษาจริงๆ หลังจากเรียน พูดและฟังได้คล่องขึ้น” เวลาดูหนังหรือมีฝรั่งมาถามทางฟังรู้เรื่องหมดเลยครับ

รีวิว เรียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว สำหรับเด็ก ประถม มัธยม นิว นักเรียน โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

ธรรศน์ (นิว) โรงเรียนเทพศิรินทร์
Trailblazer Course  (Private)
คะแนนความชอบในการเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

ด.ญ. เบญญาภา (แก้ม) โรงเรียนอัสสัมชัน ธนบุรี
Academic writing  (Private)
คะแนนความชอบในการเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษ มกราคม 2566 สมัครเรียนวันนี้ รับส่วนลด คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สูงสุด 5-40% ผ่อนชำระค่าเรียน 0% นานสูงสุด 10 เดือน พร้อมทดสอบภาษาฟรี เรียนภาษาอังกฤษเก่งเร็ว รับรองผล โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

สอบถามคอร์สที่เหมาะกับคุณ

เรายินดีให้คำปรึกษาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของคุณได้อย่างเหมาะสม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมสิทธิ์ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

อยากเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ที่ไหนดี ?

EduFirst สอนภาษาอังกฤษ เด็ก เสริมสร้างพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กโดยเฉพาะ เริ่มต้นฝึกทักษะให้แข็งแกร่ง พร้อมด้วยความสนุกสนานในการเรียน เพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ

บทความภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ที่น่าสนใจ

สรุป Parts of speech คนเรียนภาษาอังกฤษ ต้องจำให้ขึ้นใจ เรียนภาษาอังกฤษ แกรมม่า พื้นฐาน - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

สรุป Part of Speech เรียนภาษาอังกฤษ ต้องจำให้ขึ้นใจ

Part of Speech เป็นส่วนหนึ่งในการ เรียนภาษาอังกฤษ แกรมม่าขั้นพื้นฐาน การแบ่งประเภทของคำในภาษาอังกฤษตามหน้า 8 ชนิด ได้แก่ Noun, Pronoun, Verb, Adjective, Adverb, Preposition, Conjunction และ Interjection

6 วิธี เลือก โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเด็ก ดีที่สุด ให้ลูกน้อย ก่อนตัดสินใจ‍ ‍‍โรงเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

6 วิธีเลือก โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเด็ก ดีที่สุดให้ลูกน้อย

ให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษ ที่ไหนดี? ทิปส์ที่คุณแม่ควรรู้ ก่อนเลือกโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ให้ลูกน้อย

6 DIY Christmas Craft Ideas ไอเดียสิ่งประดิษฐ์เทศกาลคริสต์มาส พร้อมเรียนรู้ คำศัพท์เทศกาลคริสต์มาส ภาษาอังกฤษ

6 ไอเดีย ประดิษฐ์ของคริสต์มาส พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

เทศกาลคริสต์มาส ใกล้เข้ามาทุกที เอ็ด ดู เฟิร์สท์ รวบรวมวิธีทำประดิษฐ์คริสต์มาส น่ารักๆ ที่เด็กก็สามารถทำได้ เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ ได้มีกิจกรรมร่วมกันกับลูกน้อย พร้อมทั้งได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษไปด้วย ได้ทั้งความรู้และความสนุกแน่นอนค่ะ

อยากให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษ เริ่มยังไงดี วิธีสอนภาษาอังกฤษเด็ก สำหรับ พ่อ แม่ เน้นความอดทนและความสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกสามารถพูดภาษาอังกฤษได้จริงๆ

อยากให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษ เริ่มต้น ยังไงดี?

“ทำไมลูกคนอื่นถึงพูดภาษาอังกฤษเก่งจัง” แต่ลูกเราพูดได้แค่ภาษาเดียว ควรสอนลูกพูดภาษาอังกฤษด้วยวิธีไหนคะ? เราต้องเก่งภาษาอังกฤษก่อนหรือเปล่าถึงต้องสอนลูกได้?

4 วิธี สอนภาษาอังกฤษเด็ก เริ่มต้น ไม่มีพื้นฐานเลย เรียนผ่านรูปภาพ กิจกรรมสนุกสนาน ง่ายๆ เน้นฟัง พูด

4 วิธี สอนภาษาอังกฤษเด็ก เริ่มต้น ไม่มีพื้นฐานเลย

อยากให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษ เริ่มสอนภาษาอังกฤษเด็ก อย่างไรดี? เอ็ด ดู เฟิร์สท์ มีวิธีสอนภาษาอังกฤษเด็ก เริ่มต้น ง่ายๆ ให้คุณพ่อ คุณแม่ ฝึกฝนภาษาอังกฤษให้ลูกได้ที่บ้าน…

10 คำถาม ชวนลูกพูดภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน เรื่องที่โรงเรียน

10 คำถาม ชวนลูกพูดภาษาอังกฤษ เรื่องประจำวันที่โรงเรียน

คุณพ่อคุณแม่หลายอาจชวนลูกคุยภาษาอังกฤษไม่เก่ง เอ็ด ดู เฟิร์สท์ จึงรวมประโยคคำถาม ชวนลูกพูดภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นแนวทาง และได้รับรู้ถึงสถานการณ์ของลูกรัก เมื่ออยู่ที่โรงเรียน ว่าเป็นอย่างไรบ้าง

เพลงสอนภาษาอังกฤษ ร้องเต้นสนุก เสริมทักษะเด็ก เพลงภาษาอังกฤษประกอบท่าทาง อนุบาล, ประถม

10 เพลงสอนภาษาอังกฤษ ร้องเต้นสนุก เสริมทักษะเด็ก

เพลงภาษาอังกฤษประกอบท่าทาง สำหรับเด็ก อนุบาล, ประถม เด็กจะได้โยกย้ายตามเสียงเพลง เสริมทักษะเด็กเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ไวขึ้น

คําศัพท์ครอบครัว ภาษาอังกฤษ (Family Vocabulary) คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับครอบครัว - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

คําศัพท์ครอบครัวภาษาอังกฤษ (Family Vocabulary)

สงสัยไหมคะ? ว่าครอบครัวชาวต่างชาติ เขาใช้คำศัพท์เรียกญาติพี่น้อง เป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ? มารู้ คําศัพท์ครอบครัวภาษาอังกฤษ กับ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ เลยจ้า

15 คำชื่นชมภาษาอังกฤษ ประโยคชื่นชมภาษาอังกฤษ ไว้พูดกับลูก

15 คำชมเชยภาษาอังกฤษ ไว้พูดชื่นชมลูกง่าย ๆ

นอกจากคุณพ่อคุณแม่ จะสนทนาภาษาอังกฤษกับลูกน้อยแล้ว การพูดชื่นชมก็ถือว่าเป็นกำลังใจ ในบางเวลาที่ลูกทำบางสิ่งบางอย่างได้ดี

บทสนทนาภาษาอังกฤษกับลูกน้อย (Talk to child) สนทนาภาษาอังกฤษ แม่และเด็ก ประโยคพูดภาษาอังกฤษง่ายๆ กับลูก

บทสนทนาภาษาอังกฤษกับลูกน้อย (Talk to child)

อยากเริ่มคุยภาษาอังกฤษกับลูก ฝึกประโยคภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก พูดคล่อง จำง่ายใช้ได้ทุกวัน กับ บทสนทนาภาษาอังกฤษกับลูกน้อย