เลือกหน้า

English for Young Learner

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก

เรียนภาษาอังกฤษ กลุ่มเล็ก สอนสด 100% โดยอาจารย์เจ้าของภาษาคุณภาพ เชี่ยวชาญ การสอนเด็กโดยเฉพาะ เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว และเป็นธรรมชาติ

“สอนภาษาอังกฤษเด็ก เสริมสร้างพื้นฐาน ฝึกทักษะให้แข็งแกร่ง พร้อมด้วยความสนุกสนานในการเรียน”

สอบถามเพิ่มเติม › วัดระดับภาษา ฟรี! ›

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็วๆ พร้อมรับรองผล - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst | คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ › คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ เหมาะสำหรับเด็กนักเรียน ตั้งแต่ อายุ 5 – 14 ปี หรือ เทียบเท่าระดับชั้น อนุบาล ประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีการจัดกลุ่มเรียนภาษาที่เหมาะสม เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนภาษาอังกฤษ

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst หนึ่งใน โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษชั้นนำ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการเปิดสอนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ แบบตัวต่อตัว เป็นพิเศษ ซึ่งสามารถเลือกเนื้อหา วันเวลาเรียนได้เอง เพื่อเน้นการนำไปใช้งานจริงอย่างรวดเร็ว

เรียนภาษาอังกฤษ เด็ก หลักสูตรสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เรียนกลุ่มเล็ก สอนสด โดยอาจารย์เจ้าของภาษา พร้อมรับรองผล - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

เป็นหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการใช้งาน และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง ให้เหมาะกับเด็กนักเรียนในแต่ละวัย โดยทุกหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์เจ้าของภาษา ที่มีคุณภาพและประสบการณ์สำหรับการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กโดยเฉพาะ
เรียนภาษาอังกฤษเด็ก รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก จะเน้นการเสริมสร้างพื่้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษในทุกด้าน ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะทำให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ไปพร้อมกับความสนุกสนาน จึงทำให้ผู้ปกครองมั่นใจว่า เด็กๆ จะได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีต่อไปทั้งในห้องเรียน และชีวิตประจำวัน -  สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst จะเน้นการเสริมสร้างพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษในทุกด้าน ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะทำให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ไปพร้อมกับความสนุกสนาน จึงทำให้ผู้ปกครองมั่นใจว่า เด็กๆ จะได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีต่อไปทั้งในห้องเรียน และชีวิตประจำวัน

หลักสูตร คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเด็ก แบ่งได้ดังนี้

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ตัวต่อตัว ที่ไหนดี - EduFirst คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เก่งเร็ว พร้อมรับรองผล

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับเด็ก

เด็กอายุ 5-14 ปี

หลักสูตร คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับเด็กโดยเฉพาะ เพื่อให้น้องๆ ได้พัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ เรียนสนุก พร้อมนำภาษาอังกฤษไปใช้อย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติ

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก อายุ 5 – 10 ปี (HIGH FLYER COURSE)

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก
(High Flyer Course)

เด็กอายุ 5-10 ปี

หลักสูตร สอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก (ระดับอนุบาล – ระดับประถมศึกษา) เพื่อปูพื้นฐานทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้านคือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆ กัน

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก อายุ 11 – 14 ปี

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เด็กโต (Trailblazer Course)

เด็กอายุ 11-14 ปี

หลักสูตร สอนภาษาอังกฤษเด็ก เพื่อปูพื้นฐานภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้านคือ การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษและยังช่วยเสริมการเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนให้ดีขึ้น เพื่อสร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีตั้งแต่เด็ก

คอร์สเรียนออกเสียงภาษาอังกฤษ Phonics

คอร์สเรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics)

เด็กอายุ 5-14 ปี

หลักสูตร เรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก เพื่อการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติ ถูกต้องตามหลัก Phonics

เรียนภาษาอังกฤษแกรมม่า สำหรับเด็ก (Grammar for kids) - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษแกรมม่าเด็ก (Grammar for kids)

เด็กอายุ 5-14 ปี

หลักสูตร เรียนภาษาอังกฤษ แกรมม่าสำหรับเด็ก เพื่อปูพื้นฐานภาษาอังกฤษให้แข็งแกร่ง ช่วยให้นักเรียนเก่งภาษาอังกฤษรอบด้าน เพื่อนำไปต่อยอดการเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนและพัฒนาคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอม (Summer Course)

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอม (Holiday English Course)

เด็กอายุ 5-14 ปี

หลักสูตร เรียนภาษาอังกฤษ ช่วงปิดเทอม Summer & October เพื่อเสริมด้านไวยากรณ์แกรมม่า ฝึกการออกเสียง และฟังสำเนียงที่ถูกต้อง จากอาจารย์เจ้าของภาษา

คอร์สเรียนออกเสียงภาษาอังกฤษ Phonics

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว (Private English Lesson for Kids)

เด็กอายุ 5-14 ปี

หลักสูตร เรียนภาษาอังกฤษแบบส่วนตัวสำหรับเด็ก กับอาจารย์ผู้สอน เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างเร่งด่วน มีประสิทธิภาพสูงสุดในเวลาอันรวดเร็ว และสามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ได้ทันที

เรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก ที่ไหนดี?

เหตุผลที่เลือกเรียนภาษาอังกฤษ เด็ก กับ สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst
ทำไมเรียนภาษาอังกฤษ ที่ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ : เรียนภาษาอังกฤษกลุ่มเล็ก เพื่อประสทธิภาพสูงสุดในการเรียน

เรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก เป็นกลุ่มเล็กๆ

เราจัดการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เป็นกลุ่มเล็ก 5-12 คน ตามระดับภาษาอังกฤษที่เหมาะสม เพื่อการเรียนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
สอนภาษาอังกฤษ ชัมเมอร์ ช่วงปิดเทอม สอนสด เก่งเร็ว - สถาบันสอนภาษาอังกฤษเด็ก EduFirst

สอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก คลาสเรียน สอนสด 100%

เด็กๆ จะได้สัมผัสบรรยากาศการเรียนภาษาอังกฤษที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน ผ่านกิจกรรม และบทเรียนภาษาอังกฤษ ที่มีคุณภาพระดับสากล
สอนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก เด็กอนุบาล เด็กประถม โดยอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กโดยเฉพาะ

อาจารย์เจ้าของภาษา ที่มีประสบการณ์ สอนเด็ก โดยตรง

สอนภาษาอังกฤษเด็ก โดยอาจารย์เจ้าของภาษา ชาวต่างชาติจริงๆ ที่เชี่ยวชาญ รู้หลักการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก โดยเฉพาะ
เรียนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก เด็กอนุบาล เด็กประถม ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน

พัฒนาภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเด็กเน้นเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน อย่างเป็นธรรมชาติ สำหรับการพัฒนาภาษาอังกฤษต่อในอนาคต
สอนภาษาอังกฤษ ชัมเมอร์ ช่วงปิดเทอม สอนสด เก่งเร็ว - สถาบันสอนภาษาอังกฤษเด็ก EduFirst

การันตี พัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก ที่มีคุณภาพ

ด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม เมื่อเรียนจบผ่านเกณฑ์ จะได้รับใบรับรองผล การเรียนภาษาอังกฤษ ตามระดับของการเรียน
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก ครบวงจร EduFirst

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เด็ก ที่ได้รับความนิยม

EduFirst เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษครบวงจร ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่ง จากท่านผู้ปกครอง ในการเลือกที่เรียนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน
เรียนก่อน... เก่งก่อน! ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ ครบทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน สอนสดออนไลน์ โดยครูเจ้าของภาษา โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เอ็ด ดู เฟิร์สท์
อาจารย์คุณภาพของ EduFirst ครูผู้สอนของเรามีคุณภาพสูงสุด ทั้งด้านคุณวุฒิ เทคนิคในการสอน ความเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด และประสบการณ์ในการสอนกับนักเรียนชาวไทยโดยเฉพาะ

อาจารย์คุณภาพของ EduFirst

คุณจะมั่นใจได้ว่า คุณจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูผู้สอนของเราที่มีคุณภาพสูงสุด ทั้งด้านคุณวุฒิ เทคนิคในการสอน ความเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด และประสบการณ์ในการสอนกับนักเรียนชาวไทยโดยเฉพาะ

โดยอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นชาวอังกฤษ หรืออเมริกัน และมีชาวออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา บ้างเป็นส่วนน้อย (ไม่มีนอกจากนี้) เพื่อให้คุณมั่นใจในการฝึกฝนสำเนียงที่ชัดเจน เป็นธรรมชาติ และสื่อสาร ใช้ภาษาเหมือ่นเจ้าของภาษาจริงๆ

อาจารย์ของเรา ดีอย่างไร
- อาจารย์ต่างชาติของเราทุกคน เป็น ครูเจ้าของภาษาจริงๆ (​Native Teacher)
- จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา
- มีประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษให้กับชาวต่างชาติ
- มีประสบการณ์การสอนภาษาไม่ต่ำกว่า 2 ปีขึ้นไป
- มีเทคนิคในการสอน และกระตุ้นผู้เรียนเกิดความสนใจ

|

รีวิวจากนักเรียนของเรา

“เรียนที่ EduFirst เพราะว่า มีเนื้อหาน่าสนใจ คุณครูใจดี และมีกิจกรรมให้ทำค่ะ ถ้าใครสนใจเรียนอังกฤษก็อย่างลืมมาเรียนที่ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ ด้วยนะคะ” รีวิว คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

รีวิว เรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตร คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเด็กประถม (High Flyer Course) จากน้องวีต้า - สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst
ด.ญ.ปณิดา (น้องวีต้า)
High Flyer
คะแนนความชอบในการเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

“หนูมาเรียนภาษาอังกฤษ เพราะว่ามันจะต้องใช้ในอนาคต หนูมีความฝันที่จะท่องเที่ยวรอบโลกค่ะ หลังจากที่เรียนกับสถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์ หนูรู้สึกดีค่ะ ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในเรื่องใหม่ๆ เยอะแยะเลยค่ะ” รีวิว เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว สำหรับเด็ก

รีวิวเรียนภาษาอังกฤษ จากน้องพรีม คอร์สเรียนภาษาเด็ก ประถม, มัธยม ตัวต่อตัว  private trailblazer 5 A - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst
ด.ญ. ทัตพิชา (น้องพรีม)
Trailblazer Course (Private)
คะแนนความชอบในการเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

“After studying at Edufirst my English has improved a lot. Finally I would like to recommend everyone comes to study at Edufirst.”

โปรโมชั่นส่วนลด คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เดือนมีนาคม 2564 สมัครเรียนวันนี้รับส่วนลด 5 - 40 % พิเศษ สมัครเรียน 2 คน พร้อมกัน ลดสูงสุด 15 % พร้อมทดสอบภาษาฟรี

สอบถามคอร์สที่เหมาะกับคุณ

เรายินดีให้คำปรึกษาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของคุณได้อย่างเหมาะสม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมสิทธิ์ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

Pin It on Pinterest