Part 0 : Listening Test
ไฟล์เสียงสำหรับข้อสอบการฟัง (Listening Test)

**คำเตือน**

สามารถฟังได้เพียง 1 รอบเท่านั้น! กรุณาอย่ากด Play จนกว่าจะถึงข้อสอบการฟัง

play