เลือกหน้า

Join with Us

ร่วมงานกับเรา

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็วๆ พร้อมรับรองผล - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst| ร่วมงานกับเรา

เอ็ด ดู เฟิร์สท์ (Edu First School)  เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษครบวงจร (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ) ซึ่งมีทั้งคอร์สเรียนที่สาขา หรือคอร์สสำหรับองค์กรธุรกิจภายนอก โดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ และหลักสูตรสอนภาษาที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง 

สาขาของ EduFirst ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลปิ่นเกล้า, เซ็นทรัลลาดพร้าว, เซ็นทรัลพระราม 9, เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ, เซ็นทรัลบางนา

 

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Edu First เปิดรับผู้ร่วมงานรุ่นใหม่ที่กระตือรือร้น ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

เจ้าหน้าที่แนะนำหลักสูตร (Course Consultant)

รายละเอียดของงาน :

 • แนะนำหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ
 • ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 • ประสานงานกับอาจารย์ชาวต่างชาติ

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • วุฒิปวส. – ปริญญาตรี ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • บุคลิก และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความสามารถในการขาย อย่างมีเป้าหมายและประสิทธิภาพ
 • มีความสามารถทางภาษาอังกฤษพอใช้
 • ถ้ามีประสบการณ์ใน การขาย / งานบริการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ ได้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายองค์กร (Sales Representative)

รายละเอียดของงาน :

 • ติดต่อ นำเสนอหลักสูตรภาษาอังกฤษ ให้แก่ลูกค้าองค์กร บริษัท และสถานศึกษา
 • ประสานงาน ดูแลลูกค้าในด้านต่างๆ เช่น ด้านวิชาการ การส่งรายงานผลการเรียน การบริการ
 • ประสานงานกับอาจารย์ชาวต่างชาติ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิปวส. – ปริญญาตรี ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีความสามารถในการขาย และการนำเสนออย่างมีเป้าหมายและประสิทธิภาพ
 • บุคลิก และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษดี
 • มีประสบการณ์ในการขาย การตลาด อย่างน้อย 2 ปี
เจ้าหน้าที่แนะนำคอร์สประจำบูธ (Direct Sales)

รายละเอียดของงาน :

 • ออกบูธ ประชาสัมพันธ์คอร์สการเรียนภาษาอังกฤษตามสถานที่ต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือสาขาต่างๆ
 • ประชาสัมพันธ์ แนะนำคอร์สภาษาอังกฤษเบื้องต้นให้แก่ลูกค้าเป้าหมาย
 • รวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย เพื่อส่งให้ฝ่ายขาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6, ปวช. ขึ้นไปทุกสาขา
 • มีทักษะในการนำเสนอ สามารถโน้มน้าวและจูงใจผู้อื่นได้ดี
 • รักงานขายและงานบริการ
 • ขยัน มีความรับผิดชอบสูง
 • มีประสบการณ์ในการขาย / ออกบู๊ธ อย่างน้อย 1 ปี
หัวหน้าฝ่ายขาย/ประชาสัมพันธ์ (Senior Course Consultant)

รายละเอียดของงาน :

 • บริหารทีมขาย และรับผิดชอบต่อยอดขายของบริษัท
 • วางแผนการตลาด การขาย
 • แนะนำหลักสูตรภาษาอังกฤษทั้งใน และต่างประเทศ รวมทั้งการออกไปติดต่อลูกค้าภายนอก
 • จัดตารางเรียน และ ประสานงานกับอาจารย์เจ้าของภาษา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีความสามารถในการขาย และดูแลทีมขาย อย่างมีเป้าหมายและประสิทธิภาพ
 • บุคลิก และมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
 • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษดี
 • มีประสบการณ์ในการขาย หรืองานบริการ อย่างน้อย 4 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing Executive)

รายละเอียดของงาน

 • ดำเนินการทำการตลาด โปรโมชั่น และ ประชาสัมพันธ์
 • ประสานงาน และติดต่อ ลูกค้าองค์กร และสถานศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ / การตลาด / โฆษณา
 • ประสบการณ์ในด้าน การขาย การตลาด หรือ การประชาสัมพันธ์
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถวางแผนการทำ PR ประชาสัมพันธ์ หรือ event ต่างๆ
 • มีความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ ดี
English Teacher

EduFirst Language School is looking for qualified native teachers for immediate employment.

We are seeking skilled Native English teachers to fill the following positions;
– Central Pinklao Branch
– Central Changwattana Branch
– Central Ladprao Branch
– Central Rama 9 Branch
– Central Bangna Branch
– Central World Branch
– Corporate English Teacher (work in and around Bangkok)

Requirements
– Native qualified English speakers from UK, US, Australia, NZ, and Canada
– University degree
– TEFL/CELTA/TESOL certificate
– At least one year teaching experience

Learners range from absolute beginner to advanced. We focus on three types of programs: adult clients, children’s programs, and corporate programs. Some of our teachers work primarily in a specific area, while others teach a mixture of these classes. Adults study General English, Conversation, or preparation courses for TOEIC, IELTS, and TOEFL exams.

Classes are of a standard size and have a maximum of 12 students, though the current average is 6-8 students.

For part-time teacher, paid 400 – 450 baht per hour for inside work, 500 – 600 baht per hour for outside corporate work. Many outside contracts have a travel allowance. This increases every twelve months for teachers meeting requirements. This is part-time position but long term employment, more teaching hours are possible. Teachers may choose what level of work they are willing to accept.

For full-time contract teacher, 24 contact teaching hours a week, salary guaranteed minimum 42,000 – 44,000 per month plus completion bonus at the end of a one-year contract, medical insurance, work permit,. Some teachers may choose to work more hours, then they expect to earn 50,000 – 55,000 baht a month.

Teachers who pass the application process will be required to attend an interview and teach a short demonstration class.

Interested applicants must apply for the position by providing a personalized cover letter along with the following documents:
– cover letter
– resume / CV
– recent photo or a valid passport
– scans of any relevant qualifications
– your preferred location

EduFirst Language School
Email: teach@edufirstschool.com

วิธีการสมัครงาน

ส่งประวัติส่วนตัว รูปถ่าย  สาขา และรายได้ที่ต้องการ มาที่
Email :  recruit@edufirstschool.com

หรือทางไปรษณีย์
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst ชั้น 15 เซ็นทรัลทาวเวอร์
ห้อง 1504 เลขที่ 4, 4/5 ถนนราชดำริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทรศัพท์ : 0 2103 1240

Pin It on Pinterest