เลือกหน้า

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ

(Business English Course)

“เรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ สำหรับการทำงาน และการติดต่อสื่อสารในโลกธุรกิจ”

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ สำหรับคนทำงาน สอนภาษาอังกฤษธุรกิจ โดยครูเจ้าของภาษา เห็นผลเร็ว เรียนกลุ่มเล็ก รับรองผล พร้อมเรียนทบทวนฟรี

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็วๆ พร้อมรับรองผล - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst | คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ › คอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ

เรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

คอร์สภาษาอังกฤษธุรกิจ เป็นหลักสูตรซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มทักษะทั้ง 4 ด้าน ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน สำหรับการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษในโลกธุรกิจ โดยเน้นที่ทักษะในการสื่อสาร และคำศัพท์ในภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในตำแหน่งหน้าที่ได้จริง

เนื้อหาจะเน้น การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจ ที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ต่างๆ ในการทำงานจริง อาทิเช่น ทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การเขียนรายงานธุรกิจ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การรับโทรศัพท์ การเข้าประชุม อ่านนิตยสารธุรกิจฉบับภาษาอังกฤษ และการพรีเซนต์งาน

โดยอาจารย์เจ้าของภาษา ที่มีประสบการณ์ในการ สอนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ โดยเฉพาะ ซึ่งจะทำให้คุณก้าวสู่โลกของการสื่อสารเชิงธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ

การจัดกลุ่มเรียนขนาดเล็ก จำนวนผู้เรียน 5 – 12 คน เพื่อให้การเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หรือ สามารถเลือก เรียนแบบตัวต่อตัว หรือ จัดกลุ่มด้วยตนเอง

(EduFirst มีบริการสอนภาษาอังกฤษนอกสถานที่ ในองค์กรต่างๆ ด้วย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม › )

ทำไมเลือก เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ กับเรา

“เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจที่ไหนดี …เหตุผลที่ควรเรียนอังกฤษธุรกิจกับเรา”

เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ กลุ่มเล็ก เพื่อการเรียนภาษาอังกฤษ ที่มีประสิทธิภาพ

เรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ กลุ่มเล็ก

เราจัดการเรียนอังกฤษ ธุรกิจ สำหรับคนทำงาน เป็นกลุ่มเล็กๆ 5-12 คน เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนอย่างเต็มที่

สอนสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ สอนสด โดยอาจารย์เจ้าของภาษา สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

สอนสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ สด 100%

ฝึกเรียนสื่อสาร พูดภาษาอังกฤษธุรกิจสด ทุกคาบเรียน 100% กับอาจารย์เจ้าของภาษา เพื่อให้ได้ฝึกฝนทักษะการพูด การฟังภาษาอังกฤษ ในการทำงานได้อย่างเต็มที่

สอนภาษาอังกฤษธุรกิจ โดยอาจารย์ผู้เชียวชาญ โดยเฉพาะ

อาจารย์ด้านภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ โดยเฉพาะ

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ การสอนภาษาอังกฤษธุรกิจ สำหรับคนทำงาน โดยเฉพาะ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เน้นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษด้านธุรกิจโดยเฉพาะ

เรียนภาษาอังกฤษ Business english เน้นใช้ในการทำงานจริง

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เน้นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อสื่อสารทางด้านธุรกิจโดยเฉพาะ

การันตีผล การเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการทำงาน ได้จริง - สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

การันตีผล การเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ

โดยเมื่อเรียนคอร์สภาษาอังกฤษธุรกิจจบแล้ว ผู้เรียนยังสามารถเข้าเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจทบทวน ได้ฟรี ทุกสาขา

สถาบันสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับคนทำงานครบวงจร

โรงเรียนสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับคนทำงานครบวงจร

EduFirst เป็นหนึ่งในผู้นำด้านโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษธุรกิจ ให้กับพนักงาน บริษัท องค์กรต่างๆ มากมาย

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อให้คุณใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานอย่างมั่นใจ
เราพร้อมให้คำแนะนำคอร์สเรียนภาษาที่เหมาะกับคุณ พร้อมสิทธิทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

ระดับของหลักสูตร

Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate Level

ระดับของหลักสูตร คอร์สภาษาอังกฤษธุรกิจ
อาจารย์คุณภาพของ EduFirst ครูผู้สอนของเรามีคุณภาพสูงสุด ทั้งด้านคุณวุฒิ เทคนิคในการสอน ความเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด และประสบการณ์ในการสอนกับนักเรียนชาวไทยโดยเฉพาะ

อาจารย์คุณภาพของ EduFirst

คุณจะมั่นใจได้ว่า คุณจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูผู้สอนของเราที่มีคุณภาพสูงสุด ทั้งด้านคุณวุฒิ เทคนิคในการสอน ความเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด และประสบการณ์ในการสอนกับนักเรียนชาวไทยโดยเฉพาะ

โดยอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นชาวอังกฤษ หรืออเมริกัน และมีชาวออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา บ้างเป็นส่วนน้อย (ไม่มีนอกจากนี้) เพื่อให้คุณมั่นใจในการฝึกฝนสำเนียงที่ชัดเจน เป็นธรรมชาติ และสื่อสาร ใช้ภาษาเหมือนเจ้าของภาษาจริงๆ

จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ท่านเดียวตลอดหลักสูตร เพื่อความต่อเนื่องในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

อาจารย์ของเรา ดีอย่างไร
- อาจารย์ต่างชาติของเราทุกคน เป็น ครูเจ้าของภาษาจริงๆ (​Native Teacher)
- จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา
- มีประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษให้กับชาวต่างชาติ
- มีประสบการณ์การสอนภาษาไม่ต่ำกว่า 2 ปีขึ้นไป
- มีเทคนิคในการสอน และกระตุ้นผู้เรียนเกิดความสนใจ

วันและเวลาเรียน

จุดเด่นหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

Checkสอนโดย อาจารย์เจ้าของภาษา ที่มีความเชี่ยวชาญด้านอังกฤษธุรกิจโดยเฉพาะ
Checkเนื้อหาเน้นทักษะภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ต่างๆ ในการทำงานจริง
Checkสอนสดทุกคาบเรียน เพื่อให้ซักถามได้อย่างเต็มที่
Checkเรียนอังกฤษธุรกิจ เป็นกลุ่มเล็ก 5 -12 คน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
Checkสามารถเรียนทบทวนได้ ฟรี

|

รีวิวจากนักเรียนของเรา

การที่ได้มาเรียน EduFirst ทำให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน โต้ตอบกับชาวต่างชาติได้คล่องขึ้น เข้าใจโครงสร้างภาษาอังกฤษและนำมาใช้ในการเขียนเชิงธุรกิจได้ดีขึ้น ถ้าใครอยากพัฒนาภาษาอังกฤษ แนะนำให้มาเรียนที่ EduFirst ค่ะ

รีวิว เรียนภาษาอังกฤษ คุณเจี๊ยบ คอร์สเรียน Business english Writing - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst
อนงค์ศรี (เจี๊ยบ) จีโอดิส ไทยจำกัด Senior Customer Service
Business English / Business Writing
คะแนนความชอบในการเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

โปรโมชั่นส่วนลด คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เดือนมีนาคม 2564 สมัครเรียนวันนี้รับส่วนลด 5 - 40 % พิเศษ สมัครเรียน 2 คน พร้อมกัน ลดสูงสุด 15 % พร้อมทดสอบภาษาฟรี

สอบถามคอร์สที่เหมาะกับคุณ

เรายินดีให้คำปรึกษาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของคุณได้อย่างเหมาะสม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมสิทธิ์ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

“EduFirst” สถาบันสอนภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อใช้ในการทำงาน

เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อใช้สื่อสารในการทำธุรกิจ อย่างมั่นใจ สอนสด 100% เรียนกลุ่มเล็ก พร้อมเรียนทบทวนฟรี

เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ ตามไลฟ์สไตล์ของคุณ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ ห้องเรียน “แบบกลุ่ม”

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ ตัวต่อตัว สำหรับคนทำงาน

เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ “แบบตัวต่อตัว”

เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจออนไลน์ สำหรับการทำงาน และการติดต่อสื่อสารในโลกธุรกิจ

เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจออนไลน์ “แบบกลุ่ม”

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจออนไลน์ ตัวต่อตัว

เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจออนไลน์ “แบบตัวต่อตัว”

Pin It on Pinterest