เลือกหน้า

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ

(Business English Course)

“เรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ สำหรับการทำงาน และการติดต่อสื่อสารในโลกธุรกิจ”

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ สำหรับคนทำงาน สอนภาษาอังกฤษธุรกิจ โดยครูเจ้าของภาษา เห็นผลเร็ว เรียนกลุ่มเล็ก รับรองผล พร้อมเรียนทบทวนฟรี

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็วๆ พร้อมรับรองผล - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst | คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ › คอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ

เรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

คอร์สภาษาอังกฤษธุรกิจ เป็นหลักสูตรซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มทักษะทั้ง 4 ด้าน ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน สำหรับการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษในโลกธุรกิจ โดยเน้นที่ทักษะในการสื่อสาร และคำศัพท์ในภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในตำแหน่งหน้าที่ได้จริง

เนื้อหาจะเน้น การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจ ที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ต่างๆ ในการทำงานจริง อาทิเช่น ทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การเขียนรายงานธุรกิจ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การรับโทรศัพท์ การเข้าประชุม อ่านนิตยสารธุรกิจฉบับภาษาอังกฤษ และการพรีเซนต์งาน

โดยอาจารย์เจ้าของภาษา ที่มีประสบการณ์ในการ สอนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ โดยเฉพาะ ซึ่งจะทำให้คุณก้าวสู่โลกของการสื่อสารเชิงธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ

การจัดกลุ่มเรียนขนาดเล็ก จำนวนผู้เรียน 5 – 12 คน เพื่อให้การเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หรือ สามารถเลือก เรียนแบบตัวต่อตัว หรือ จัดกลุ่มด้วยตนเอง
(EduFirst มีบริการสอนภาษาอังกฤษนอกสถานที่ ในองค์กรต่างๆ ด้วย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม › )

ทำไมเลือกเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ กับเรา

“เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจที่ไหนดี …เหตุผลที่ควรเรียนอังกฤษธุรกิจกับเรา”

เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ กลุ่มเล็ก เพื่อการเรียนภาษาอังกฤษ ที่มีประสิทธิภาพ

เรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ กลุ่มเล็ก

เราจัดการเรียนอังกฤษ ธุรกิจ สำหรับคนทำงาน เป็นกลุ่มเล็กๆ 5-12 คน เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนอย่างเต็มที่
สอนสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ สอนสด โดยอาจารย์เจ้าของภาษา สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

สอนสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ สด 100%

ฝึกเรียนสื่อสาร พูดภาษาอังกฤษธุรกิจสด ทุกคาบเรียน 100% กับอาจารย์เจ้าของภาษา เพื่อให้ได้ฝึกฝนทักษะการพูด การฟังภาษาอังกฤษ ในการทำงานได้อย่างเต็มที่
สอนภาษาอังกฤษธุรกิจ โดยอาจารย์ผู้เชียวชาญ โดยเฉพาะ

อาจารย์ด้านภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ โดยเฉพาะ

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ การสอนภาษาอังกฤษธุรกิจ สำหรับคนทำงาน โดยเฉพาะ
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เน้นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษด้านธุรกิจโดยเฉพาะ

เรียนภาษาอังกฤษ Business english เน้นใช้ในการทำงานจริง

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เน้นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อสื่อสารทางด้านธุรกิจโดยเฉพาะ
การันตีผล การเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการทำงาน ได้จริง - สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

การันตีผล การเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ

โดยเมื่อเรียนคอร์สภาษาอังกฤษธุรกิจจบแล้ว ผู้เรียนยังสามารถเข้าเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจทบทวน ได้ฟรี ทุกสาขา
สถาบันสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับคนทำงานครบวงจร

โรงเรียนสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับคนทำงานครบวงจร

EduFirst เป็นหนึ่งในผู้นำด้านโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษธุรกิจ ให้กับพนักงาน บริษัท องค์กรต่างๆ มากมาย
เราพร้อมให้คำแนะนำคอร์สเรียนภาษาที่เหมาะกับคุณ พร้อมสิทธิทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

ระดับของหลักสูตร

Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate Level

ระดับของหลักสูตร คอร์สภาษาอังกฤษธุรกิจ
เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อการพรีเซนต์งาน นำเสนองานอย่างมั่นใจ - คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อการทำงาน สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst
อาจารย์คุณภาพของ EduFirst ครูผู้สอนของเรามีคุณภาพสูงสุด ทั้งด้านคุณวุฒิ เทคนิคในการสอน ความเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด และประสบการณ์ในการสอนกับนักเรียนชาวไทยโดยเฉพาะ

อาจารย์คุณภาพของ EduFirst

คุณจะมั่นใจได้ว่า คุณจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูผู้สอนของเราที่มีคุณภาพสูงสุด ทั้งด้านคุณวุฒิ เทคนิคในการสอน ความเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด และประสบการณ์ในการสอนกับนักเรียนชาวไทยโดยเฉพาะ

โดยอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นชาวอังกฤษ หรืออเมริกัน และมีชาวออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา บ้างเป็นส่วนน้อย (ไม่มีนอกจากนี้) เพื่อให้คุณมั่นใจในการฝึกฝนสำเนียงที่ชัดเจน เป็นธรรมชาติ และสื่อสาร ใช้ภาษาเหมือ่นเจ้าของภาษาจริงๆ

อาจารย์ของเรา ดีอย่างไร
- อาจารย์ต่างชาติของเราทุกคน เป็น ครูเจ้าของภาษาจริงๆ (​Native Teacher)
- จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา
- มีประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษให้กับชาวต่างชาติ
- มีประสบการณ์การสอนภาษาไม่ต่ำกว่า 2 ปีขึ้นไป
- มีเทคนิคในการสอน และกระตุ้นผู้เรียนเกิดความสนใจ

วันและเวลาเรียน

จุดเด่นหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

Checkสอนโดย อาจารย์เจ้าของภาษา ที่มีความเชี่ยวชาญด้านอังกฤษธุรกิจโดยเฉพาะ
Checkเนื้อหาเน้นทักษะภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ต่างๆ ในการทำงานจริง
Checkสอนสดทุกคาบเรียน เพื่อให้ซักถามได้อย่างเต็มที่
Checkเรียนอังกฤษธุรกิจ เป็นกลุ่มเล็ก 5 -12 คน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
Checkสามารถเรียนทบทวนได้ ฟรี

|

รีวิวจากนักเรียนของเรา

“การที่ได้มาเรียน EduFirst ทำให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน โต้ตอบกับชาวต่างชาติได้คล่องขึ้น เข้าใจโครงสร้างภาษาอังกฤษและนำมาใช้ในการเขียนเชิงธุรกิจได้ดีขึ้น ถ้าใครอยากพัฒนาภาษาอังกฤษ แนะนำให้มาเรียนที่ EduFirst ค่ะรีวิว เรียนอังกฤษธุรกิจ คุณเจี๊ยบ ›

รีวิว เรียนภาษาอังกฤษ คุณเจี๊ยบ คอร์สเรียน Business english Writing - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst
อนงค์ศรี (เจี๊ยบ) จีโอดิส ไทยจำกัด Senior Customer Service
Business English / Business Writing
คะแนนความชอบในการเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

โปรโมชั่นส่วนลด คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เดือนมีนาคม 2564 สมัครเรียนวันนี้รับส่วนลด 5 - 40 % พิเศษ สมัครเรียน 2 คน พร้อมกัน ลดสูงสุด 15 % พร้อมทดสอบภาษาฟรี

สอบถามคอร์สที่เหมาะกับคุณ

เรายินดีให้คำปรึกษาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของคุณได้อย่างเหมาะสม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมสิทธิ์ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

“EduFirst” สถาบันสอนภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อใช้ในการทำงาน

เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อใช้สื่อสารในการทำธุรกิจ อย่างมั่นใจ สอนสด 100% เรียนกลุ่มเล็ก พร้อมเรียนทบทวนฟรี

เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ ตามไลฟ์สไตล์ของคุณ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ ห้องเรียน “แบบกลุ่ม”

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ ตัวต่อตัว สำหรับคนทำงาน

เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ “แบบตัวต่อตัว”

เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจออนไลน์ สำหรับการทำงาน และการติดต่อสื่อสารในโลกธุรกิจ

เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจออนไลน์ “แบบกลุ่ม”

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจออนไลน์ ตัวต่อตัว

เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจออนไลน์ “แบบตัวต่อตัว”

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมด ของ สถาบันสอนภาษา EduFirstคอร์สเรียน

ดูคอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมด ของ
สถาบันสอนภาษา EduFirst

สาขาของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirstเยี่ยมชมสาขา

เชิญเยี่ยมชม สาขา
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ของเรา

ติดต่อสอบถามคอร์สเรียน สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirstรายละเอียดเพิ่มเติม

กรอกฟอร์มเพื่อรับข้อมูล หลักสูตร การเรียนภาษาอังกฤษ ราคา และสถาบันของเรา

Pin It on Pinterest