เลือกหน้า

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English Course)

“เรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ สำหรับการทำงาน และการติดต่อสื่อสารในโลกธุรกิจ”

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ สำหรับคนทำงาน สอนภาษาอังกฤษธุรกิจ โดยครูเจ้าของภาษา เห็นผลเร็ว เรียนกลุ่มเล็ก รับรองผล พร้อมเรียนทบทวนฟรี

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็วๆ พร้อมรับรองผล - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst | คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ › คอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อให้คุณใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานอย่างมั่นใจ

เรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

คอร์สภาษาอังกฤษธุรกิจ เป็นหลักสูตรซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มทักษะทั้ง 4 ด้าน ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน สำหรับการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษในโลกธุรกิจ โดยเน้นที่ทักษะในการสื่อสาร และคำศัพท์ในภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในตำแหน่งหน้าที่ได้จริง

เนื้อหาจะเน้น การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจ ที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ต่างๆ ในการทำงานจริง อาทิเช่น ทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การเขียนรายงานธุรกิจ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การรับโทรศัพท์ การประชุม อ่านนิตยสารธุรกิจฉบับภาษาอังกฤษ และการพรีเซนต์งาน

โดยอาจารย์เจ้าของภาษา ที่มีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ โดยเฉพาะ ซึ่งจะทำให้คุณก้าวสู่โลกของการสื่อสารเชิงธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ

การจัดกลุ่มเรียนขนาดเล็ก จำนวนผู้เรียน 5 – 12 คน เพื่อให้การเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หรือ สามารถเลือก เรียนแบบตัวต่อตัว หรือ จัดกลุ่มด้วยตนเอง

(EduFirst มีบริการสอนภาษาอังกฤษนอกสถานที่ ในองค์กรต่างๆ ด้วย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม › )

ลูกค้าที่ผ่านการอบรมกับเรา

แผนกลูกค้าองค์กรของ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ (EduFirst) ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานราชการ องค์กร บริษัทเอกชนชั้นนำ ในการส่งบุคลากรมาอบรมภาษาอังกฤษในหลักสูตรต่างๆ

(สำหรับรายชื่อลูกค้าที่ครบถ้วนกรุณาติดต่อเพิ่มเติมที่สาขา)

ทำไมเลือก เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ กับเรา

“เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจที่ไหนดี …เหตุผลที่ควรเรียนอังกฤษธุรกิจกับเรา”

เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ กลุ่มเล็ก เพื่อการเรียนภาษาอังกฤษ ที่มีประสิทธิภาพ

เรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ กลุ่มเล็ก

เราจัดการเรียนอังกฤษ ธุรกิจ สำหรับคนทำงาน เป็นกลุ่มเล็กๆ 5-12 คน เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนอย่างเต็มที่

สอนสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ สอนสด โดยอาจารย์เจ้าของภาษา สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

สอนสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ สด 100%

ฝึกเรียนสื่อสาร พูดภาษาอังกฤษธุรกิจสด ทุกคาบเรียน 100% กับอาจารย์เจ้าของภาษา เพื่อให้ได้ฝึกฝนทักษะการพูด การฟังภาษาอังกฤษ ในการทำงานได้อย่างเต็มที่

สอนภาษาอังกฤษธุรกิจ โดยอาจารย์ผู้เชียวชาญ โดยเฉพาะ

อาจารย์ด้านภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ โดยเฉพาะ

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ การสอนภาษาอังกฤษธุรกิจ สำหรับคนทำงาน โดยเฉพาะ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เน้นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษด้านธุรกิจโดยเฉพาะ

เรียนภาษาอังกฤษ Business english เน้นใช้ในการทำงานจริง

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เน้นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อสื่อสารทางด้านธุรกิจโดยเฉพาะ

การันตีผล การเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการทำงาน ได้จริง - สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

การันตีผล การเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ

โดยเมื่อเรียนคอร์สภาษาอังกฤษธุรกิจจบแล้ว ผู้เรียนยังสามารถเข้าเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจทบทวน ได้ฟรี ทุกสาขา

สถาบันสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับคนทำงานครบวงจร

โรงเรียนสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับคนทำงานครบวงจร

EduFirst เป็นหนึ่งในผู้นำด้านโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษธุรกิจ ให้กับพนักงาน บริษัท องค์กรต่างๆ มากมาย

เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อให้คุณสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำงาน  ได้อย่างมั่นใจ สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst
เราพร้อมให้คำแนะนำคอร์สเรียนภาษาที่เหมาะกับคุณ พร้อมสิทธิทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

ระดับของหลักสูตร

Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate Level

ระดับของหลักสูตร คอร์สภาษาอังกฤษธุรกิจ
อาจารย์คุณภาพของ EduFirst ครูผู้สอนของเรามีคุณภาพสูงสุด ทั้งด้านคุณวุฒิ เทคนิคในการสอน ความเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด และประสบการณ์ในการสอนกับนักเรียนชาวไทยโดยเฉพาะ

อาจารย์คุณภาพของ EduFirst

คุณจะมั่นใจได้ว่า คุณจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูผู้สอนของเราที่มีคุณภาพสูงสุด ทั้งด้านคุณวุฒิ เทคนิคในการสอน ความเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด และประสบการณ์ในการสอนกับนักเรียนชาวไทยโดยเฉพาะ

โดยอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นชาวอังกฤษ หรืออเมริกัน และมีชาวออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา บ้างเป็นส่วนน้อย (ไม่มีนอกจากนี้) เพื่อให้คุณมั่นใจในการฝึกฝนสำเนียงที่ชัดเจน เป็นธรรมชาติ และสื่อสาร ใช้ภาษาเหมือนเจ้าของภาษาจริงๆ

จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ท่านเดียวตลอดหลักสูตร เพื่อความต่อเนื่องในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

อาจารย์ของเรา ดีอย่างไร

- อาจารย์ต่างชาติของเราเป็น ครูเจ้าของภาษาจริงๆ (​Native Teacher)

- จบการศึกษาระดับปรัญญาตรีขึ้นไป

- มีประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษให้กับชาวต่างชาติ

- มีประสบการณ์การสอนภาษาไม่ต่ำกว่า 2 ปีขึ้นไป

- มีเทคนิคในการสอน และกระตุ้นผู้เรียนเกิดความสนใจ

วันและเวลาเรียน

จุดเด่นหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

Checkสอนโดย อาจารย์เจ้าของภาษา ที่มีความเชี่ยวชาญด้านอังกฤษธุรกิจโดยเฉพาะ
Checkเนื้อหาเน้นทักษะภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ต่างๆ ในการทำงานจริง
Checkสอนสดทุกคาบเรียน เพื่อให้ซักถามได้อย่างเต็มที่
Checkเรียนอังกฤษธุรกิจ เป็นกลุ่มเล็ก 5 -12 คน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
Checkสามารถเรียนทบทวนได้ ฟรี

|

รีวิวจากนักเรียนของเรา

การที่ได้มาเรียน EduFirst ทำให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน โต้ตอบกับชาวต่างชาติได้คล่องขึ้น เข้าใจโครงสร้างภาษาอังกฤษและนำมาใช้ในการเขียนเชิงธุรกิจได้ดีขึ้น ถ้าใครอยากพัฒนาภาษาอังกฤษ แนะนำให้มาเรียนที่ EduFirst ค่ะ

รีวิว เรียนภาษาอังกฤษ คุณเจี๊ยบ คอร์สเรียน Business english Writing - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst
อนงค์ศรี (เจี๊ยบ) จีโอดิส ไทยจำกัด Senior Customer Service
Business English / Business Writing
คะแนนความชอบในการเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษ กันยายน 2565 สมัครเรียนวันนี้ รับส่วนลด คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สูงสุด 5-40% พร้อมทดสอบภาษาฟรี เรียนภาษาอังกฤษเก่งเร็ว รับรองผล โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

สอบถามคอร์สที่เหมาะกับคุณ

เรายินดีให้คำปรึกษาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของคุณได้อย่างเหมาะสม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมสิทธิ์ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

“EduFirst” สถาบันสอนภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อใช้ในการทำงาน

เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อใช้สื่อสารในการทำธุรกิจ อย่างมั่นใจ สอนสด 100% เรียนกลุ่มเล็ก พร้อมเรียนทบทวนฟรี

บทความภาษาอังกฤษ เพื่อการทำงาน

ตอบกลับ อีกเมลภาษาอังกฤษ ให้โปร ต้องใช้ประโยคแบบนี้ - เรียนภาษาอังกฤษ ธุรกิจ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

ตอบกลับ อีเมลภาษาอังกฤษ แบบนี้เวริ์คกว่า!

Email คือ ช่องทางติดต่อสื่อสารทางธุรกิจที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้งาน การตอบกลับ อีเมลภาษาอังกฤษ จึงสำคัญ ที่จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมือโปร

ขอความช่วยเหลือ ภาษาอังกฤษ ประโยคขอความช่วยเหลือแบบเป็นทางการ

ประโยค ขอความช่วยเหลือ ภาษาอังกฤษ

การขอความช่วยเหลือภาษาอังกฤษ ที่เราพูดออกไปนั้น หลายคนคงสงสัยคำพูดที่ใช้สุภาพเพียงพอหรือไม่ อันที่จริงเเล้วการพูดให้สุภาพนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นภาษาใดก็ตาม

ประโยคลงท้าย email ภาษาอังกฤษ จดหมายธุรกิจ ที่ต้องรู้ ใช้ได้ทุกสถานการณ์

ประโยคลงท้าย Email ภาษาอังกฤษ

เอ็ด ดู เฟิร์สท์ แนะนำการเขียน ประโยคลงท้าย Email ภาษาอังกฤษ ที่ทำให้คุณดูโปร! และสามารถใช้ได้ทุกสถานการณ์ ทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ

แนะนําตัวภาษาอังกฤษ สัมภาษณ์งาน เด็กจบใหม่ มหาลัย เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน EduFirst

แนะนําตัวภาษาอังกฤษ สัมภาษณ์งาน

การแนะนําตัวภาษาอังกฤษ สัมภาษณ์งาน พูดอะไรบ้าง มีวิธีการพูดอย่างไร? เตรียมสคริปต์ ฝึกการพูด เสริมสร้างความมั่นใจ

เรียนเขียน วัน เดือน ปี ภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้อง โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

เขียน วัน เดือน ปี ภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้อง (แบบเต็ม-แบบย่อ)

หลักการเขียน วัน เดือน ปี ภาษาอังกฤษ บริติช, อเมริกัน ทั้งการเขียนแบบเต็ม และแบบ ย่อ ฝึกการเขียนภาษาอังกฤษอย่างสมบูรณ์แบบ

140 คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ ใช้ทำงานจริง!

140 คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ ใช้ทำงานจริง!

เอ็ด ดู เฟิร์สท์ รวม คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ ที่จำเป็นสำหรับคนทำงานโดยเฉพาะ ที่สามารถนำประยุกต์ใช้ในการทำงานของคุณได้จริง

9 วิธีเก่งภาษาอังกฤษ ใน 3 เดือน สำหรับคนทำงาน คุณก็ทำได้! เคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน ได้อย่างมั่นใจ - เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการทำงาน โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ

9 วิธีเก่งภาษาอังกฤษ ใน 3 เดือน สำหรับคนทำงาน คุณก็ทำได้!

ภาษาอังกฤษมีความสำคัญมากในการทำงาน เพราะเราจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร กับชาวต่างชาติที่ทำงานร่วมกัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์ นำเคล็ดลับ 9 วิธีเก่งภาษาอังกฤษ ที่วัยทำงานอย่างคุณก็ทำได้!

10 ประโยคภาษาอังกฤษน่ารู้! เมื่อต้อง “ประชุมออนไลน์”

10 ประโยคภาษาอังกฤษน่ารู้! เมื่อต้อง “ประชุมออนไลน์”

เอ็ด ดู เฟิร์สท์ แนะนำ 10 ประโยคภาษาอังกฤษ ที่จะช่วยให้คุณ “ประชุมออนไลน์” ได้อย่างไม่มีติดขัด ไม่ว่าคุณจะ Work From Home หรือ Work from Anywhere ก็เป็นเรืิ่องง่าย

Work from home กับ Work at home ต่างกันอย่างไร? เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ รับรองผล โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

Work from home กับ Work at home ต่างกันอย่างไร?

ความแตกต่างระหว่าง Work from home กับ Work at home ต่างกันอย่างไร? เอ็ด ดู เฟิร์สท์ ไขข้อข้องใจ เลือกใช้อย่างไรให้ถูกต้อง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เวลา ในการทำงาน (Work hours in English) - เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร การทำงาน เชิงธุรกิจ เก่งเร็ว พร้อมรับรองผล - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

ศัพท์ภาษาอังกฤษในการทํางาน เกี่ยวกับเวลา (Work hours in English)

“เวลา” สำคัญมาก โดยเฉพาะกับคนทำงาน เอ็ด ดู เฟิร์สท์ เลยอยากแนะนำ ศัพท์ภาษาอังกฤษในการทํางาน เรื่องเวลา ที่จำเป็นอย่างยิ่งในการทำงาน มาเรียนรู้กันเลย