เลือกหน้า

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ ตัวต่อตัว (Business English : Private Course)

“เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ ตัวต่อตัว สำหรับคนทำงาน”

สอนอังกฤษธุรกิจตัวต่อตัว เน้นการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ ศักยภาพเหนือคู่แข่ง เพื่อใช้ในการทำงานและเพิ่มโอกาสในการเจรจาธุรกิจ พร้อมรับรองผล

ทำงานกับต่างชาติ แต่พูดภาษาอังกฤษไม่คล่อง เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ ตัวต่อตัว สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างโปร พร้อมรับรองผล สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ ตัวต่อตัว สำหรับคนทำงาน

หลักสูตรคอร์สเรียนอังกฤษธุรกิจ ตัวต่อตัว คือ หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสาร แบบเร่งรัด ที่เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจ ทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง พูด อ่าน และเขียน สำหรับการสื่อสารภาษาอังกฤษที่เพื่อการใช้งานในธุรกิจ

โดยเน้นทักษะภาษาธุรกิจเฉพาะด้านเพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานในแต่ละด้าน รวมถึงการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อสมัครงาน ช่วยให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างดีเยี่ยม ในระยะเวลาเรียนอันสั้น และยังเรียนทบทวนฟรีในคอร์สเรียนแบบกลุ่ม

เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ ตัวต่อตัว ที่ EduFirst ?

“เหตุผลที่ควรเรียน ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ สำหรับคนทำงาน กับ EduFirst”

เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ ตัวต่อตัว เลือกเนื้อหาที่ต้องการ เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อการทำงานได้เอง

เลือกเนื้อหา คอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ ได้เอง

สามารถเลือกเนื้อหา อังกฤษธุรกิจ ได้เอง ต้องการเน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษ

เรียนภาษาอังกฤษ ธุรกิจ ตัวต่อตัว เรียนภาษาอังกฤษ ได้ผลรวดเร็ว ในระยะเวลาอันสั้น

ประสิทธิภาพการเรียนอังกฤษเพื่อธุรกิจ สูงสุด

มีประสิทธิภาพในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้ผลเร็วในระยะเวลาอันสั้น รู้เทคนิค การสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำงานโดยเฉพาะ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว Business English สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ การสอนภาษาอังกฤษ ธุรกิจ โดยเฉพาะ

อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ Business english โดยเฉพาะ

สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ การสอนภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงาน โดยเฉพาะ

เรียนภาษาอังกฤษ ธุรกิจ แบบตัวต่อตัว สามารถเลือกเวลาเรียนที่สะดวกได้เอง

เลือกวัน เวลาเรียน ที่สะดวก และเรียนชดเชยได้

สามารถเลือกวันและเวลาเรียน ที่สะดวกได้เอง และยังสามารถเข้าเรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ ชดเชย แทนวันที่ไม่สะดวกมาเรียนได้ ทำให้คุณไม่พลาดบทเรียนอีกต่อไป

การันตีผล เรียนภาษาอังกฤษ ธุรกิจ เพื่อการทำงาน สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง

การันตีผล การเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ

เมื่อเรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจตัวต่อตัว จบแล้ว ผู้เรียนยังสามารถเข้าเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจทบทวน แบบกลุ่ม ได้ฟรี! ได้ทุกสาขา

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ธุรกิจ Business english  ที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำ

โรงเรียนสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับคนทำงานครบวงจร

EduFirst เป็นหนึ่งในผู้นำด้านโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษธุรกิจ ให้กับพนักงาน บริษัท องค์กรต่างๆ มากมาย

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ ตัวต่อตัว เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน สื่อสารได้จริง โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst
เราพร้อมให้คำแนะนำคอร์สเรียนภาษาที่เหมาะกับคุณ พร้อมสิทธิทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

ภาพรวมคอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ ตัวต่อตัว

ในคอร์สจะสอนภาษาอังกฤษธุรกิจ แบบตัวต่อตัว เนื้อหาการเรียนได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย ทันโลกธุรกิจในปัจจุบัน

จะเป็นการพัฒนาทักษะเพื่อใช้ในการทำงานได้จริง อย่างเหมาะสม ตามสถานการณ์ต่างๆ

อาทิเช่น ทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การเขียนรายงานธุรกิจ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การรับโทรศัพท์ การเข้าประชุม อ่านนิตยสารธุรกิจฉบับภาษาอังกฤษ และการพรีเซนต์งาน

คอร์สเรียนอังกฤษธุรกิจ สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา ที่มีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ โดยเฉพาะ ซึ่งจะทำให้คุณก้าวสู่โลกของการสื่อสารเชิงธุรกิจสมัยใหม่ด้วยการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ

อาจารย์คุณภาพของ EduFirst ครูผู้สอนของเรามีคุณภาพสูงสุด ทั้งด้านคุณวุฒิ เทคนิคในการสอน ความเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด และประสบการณ์ในการสอนกับนักเรียนชาวไทยโดยเฉพาะ

อาจารย์คุณภาพของ EduFirst

คุณจะมั่นใจได้ว่า คุณจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูผู้สอนของเราที่มีคุณภาพสูงสุด ทั้งด้านคุณวุฒิ เทคนิคในการสอน ความเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด และประสบการณ์ในการสอนกับนักเรียนชาวไทยโดยเฉพาะ

โดยอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นชาวอังกฤษ หรืออเมริกัน และมีชาวออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา บ้างเป็นส่วนน้อย (ไม่มีนอกจากนี้) เพื่อให้คุณมั่นใจในการฝึกฝนสำเนียงที่ชัดเจน เป็นธรรมชาติ และสื่อสาร ใช้ภาษาเหมือนเจ้าของภาษาจริงๆ

จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ท่านเดียวตลอดหลักสูตร เพื่อความต่อเนื่องในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

อาจารย์ของเรา ดีอย่างไร
- อาจารย์ต่างชาติของเราทุกคน เป็น ครูเจ้าของภาษาจริงๆ (​Native Teacher)
- จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา
- มีประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษให้กับชาวต่างชาติ
- มีประสบการณ์การสอนภาษาไม่ต่ำกว่า 2 ปีขึ้นไป
- มีเทคนิคในการสอน และกระตุ้นผู้เรียนเกิดความสนใจ

สำหรับคอร์สเรียนภาษาแบบตัวต่อตัวนั้น คุณสามารถเลือกอาจารย์ผู้สอนประจำ ที่เหมาะตามความต้องการเฉพาะของคุณได้เองทั้งด้าน
-เนื้อหาเฉพาะด้าน
-สำเนียงภาษาอังกฤษ
-ประสบการณ์การสอนภาษาที่ผ่านมา
-หัวข้อการเรียนภาษา ที่อยากเน้นเป็นพิเศษ

ดังนั้นคุณจะเรียนฝึกฝนกับครูผู้สอนภาษาประจำคอร์สที่เหมาะกับคุณที่สุด

ระดับของหลักสูตร คอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ ตัวต่อตัว

Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermdediate Level

วันและเวลาเรียน อังกฤษธุรกิจ ตัวต่อตัว

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ แบบตัวต่อตัว สำหรับคนทำงานนั้น จะสามารถเลือกวัน เวลาเรียนได้เอง โดยสามารถเรียนคนเดียว หรือจัดกลุ่มย่อยมาเรียนด้วยกันก็ได้ และหากในวันใดที่ไม่สะดวกมาเรียน จะสามารถมาเรียนชดเชยได้ในวันหลัง

  • วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 21.00 น.
  • วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30-19.00 น.

จุดเด่นของ คอร์สเรียน Business English ตัวต่อตัว

“เรียนอังกฤษธุรกิจตัวต่อตัว ที่ไหนดี … เหตุผลที่ควรเรียน Business English ตัวต่อตัว ที่ EduFirst”

Check เลือกเนื้อหาการเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ ได้ตามความต้องการ
Checkสอนอังกฤษธุรกิจ แบบสด 100% สามารถซักถามได้ทันที
Checkคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับคนทำงาน ออกแบบโดยเฉพาะตามความต้องการของผู้เรียน
Checkอาจารย์ผู้สอนคอร์สอังกฤษธุรกิจ มีประสบการณ์สูง และเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจโดยเฉพาะ
Checkเลือกวันและเวลาเรียนที่สะดวกได้เอง
Checkสามารถเรียนชดเชย แทนวันที่ไม่สะดวกมาเรียนได้
Checkการันตี รับรองผลคอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ
Checkสามารถเข้าเรียนอังกฤษธุรกิจ ทบทวน ในห้องกลุ่มได้
|

รีวิวจากนักเรียนของเรา

พื้นฐานไม่ดี สื่อสารไม่ได้เลย หลักจากเรียนตัวต่อตัว เอ็ด ดู เฟิร์สท์ ถ้าให้คะแนนตัวเองตอนนี้ ประมาณ 6 เต็ม 10 พัฒนาดีขึ้นมาก จากที่ไม่ได้เลย “ประทับใจที่นี่ สะดวก สบาย เป็นส่วนตัว ค่ะ”

พื้นฐานไม่ดี สื่อสารไม่ได้เลย เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว เอ็ด ดู เฟิร์สท์ การใช้ภาษาอังกฤษเริ่มดีขึ้น เรื่อยๆ คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว ภาษาอังกฤษธุรกิจ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

Ms.Varuntorn Bunso (Pakbung)
Business English (Private)
คะแนนความชอบในการเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

เรียนที่สถาบัน EduFirst เพราะว่าอยากพัฒนา Business Writing และ Business Presentation และที่นี่มีชื่อเสียงด้านการสอนภาษาอังกฤษ เลยเลือกเรียนที่นี่ค่ะ เรียนจบหนึ่งคอร์ส มีการพัฒนาขึ้น สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและนำไปใช้ในทำงานได้ อยากเชิญชวนทุกคนมาเรียนกันที่ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ค่ะ เพราะว่ามีประสิทธิภาพและอาจารย์สอนเป็นกันเองมากค่ะ

รีวิว เรียนภาษาอังกฤษ จากคุณนุช คอร์สเรียน Private business english pre intermediate 60hrs - สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst
Ms.Issari (Nuch) พนักงานบริษัทเอกชน
Business English(Private)
คะแนนความชอบในการเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษ มกราคม 2566 สมัครเรียนวันนี้ รับส่วนลด คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สูงสุด 5-40% ผ่อนชำระค่าเรียน 0% นานสูงสุด 10 เดือน พร้อมทดสอบภาษาฟรี เรียนภาษาอังกฤษเก่งเร็ว รับรองผล โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

สอบถามคอร์สที่เหมาะกับคุณ

เรายินดีให้คำปรึกษาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของคุณได้อย่างเหมาะสม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมสิทธิ์ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

“EduFirst” สถาบันสอนภาษาอังกฤษครบวงจร สำหรับคนทำงาน – เรียนอังกฤษธุรกิจ Business Course รับรองผล”

เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ ตัวต่อตัว เก่งเร็วๆ สอนสด 100% สื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการทำงาน อย่างมั่นใจ พร้อมเรียนอังกฤษธุรกิจทบทวน แบบกลุ่ม

บทความภาษาอังกฤษ เพื่อการทำงาน

บทสนทนาภาษาอังกฤษในออฟฟิศ พูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน - เรียนภาษาอังกฤษ วัยทำงาน เก่งเร็ว รับรองผล โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

บทสนทนาภาษาอังกฤษในออฟฟิศ พูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน

หากคุณชวนคุณไม่เก่ง ไม่ต้องเป็นกังวล เอ็ด ดู เฟิร์สท์ รวมตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์ต่างๆ ที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ในการทำงาน ได้อย่างลงตัว

Resume เรซูเม่ ภาษาอังกฤษ ตัวอย่าง ประโยค คำศัพท์ ทรงพลัง พร้อม แปล สำหรับวัยทำงาน หรือ นักศึกษา จบใหม่ - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

100+ คำศัพท์ทรงพลัง น่าใช้ใน เรซูเม่ภาษาอังกฤษ (Resume)

อยากได้งานใหม่ อยากเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น เริ่มก้าวแรกด้วยการเขียนเรซูเม่ให้โดดเด่นจน HR ต้องหยุดดู เอ็ด ดู เฟิร์สท์ รวมคำคัพท์ภาษาอังกฤษ ทรงพลัง ที่ควรใช้ใน Resume เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณมีทักษะและคุณสมบัติ ที่จะทำงานสำเร็จตามที่บริษัทตั้งเป้าหมายไว้

5 คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ วัยทำงาน ดีที่สุด เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อการทำงาน กับครูเจ้าของภาษา เห็นผลเร็ว พร้อมรับรองผล สถาบันสอนภาษาอังกฤษ เอ็ด ดู เฟิร์สท์

เตรียมพร้อม 2023! คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ วัยทำงาน

ก้าวเข้าสู่ปี 2023 เอ็ด ดู เฟิร์สท์ มัดรวม คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับวัยทำงาน ที่จะช่วยอัปสกิลภาษาอังกฤษให้คุณทำงานได้อย่างโปร

7 คำถามฮิต สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ คำตอบที่ดีที่สุด รู้ไว้ได้งานชัวร์

คำถามฮิต “สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ” พร้อมคำตอบที่ดีที่สุด

สัมภาษณ์งานทีไร กังวลทุกทีเลย เอ็ด ดู เฟิร์สท์ จะเผยเคล็ดลับ “ตอบคำถามสัมภาษณ์งานอย่างไร” ให้ถูกคัดเลือก ไม่ใช่คัดออก

ไปทำงานต่างประเทศที่ไหนดี? ชี้เป้า 10 ประเทศที่น่าไปทำงาน ที่สุดในโลก รายได้ดี ทำงานแล้วมีความสุขที่สุด

10 ประเทศที่น่าไปทำงาน ที่สุดในโลก

ไปทำงานต่างประเทศที่ไหนดี? ชี้เป้า 10 ประเทศที่น่าไปทำงาน ที่สุดในโลก รายได้ดี ทำงานแล้วมีความสุขที่สุด

ขอโทษที่ขัดจังหวะ ภาษาอังกฤษ การสนทนาภาษาอังกฤษ พูดแทรก อย่างสุภาพ

ขอโทษที่ขัดจังหวะ ภาษาอังกฤษ (Polite Interrupting)

ขัดจังหวะ ขอพูดแทรก อย่างไรให้สุภาพ? ‍ในการทำงาน เมื่อเราต้องการ พูดแทรก ขัดจังหวะ ในขณะที่กำลังดำเนินไปได้ด้วยดี เพื่อเป็นการถามให้แน่ใจ หรือคลายความสงสัย ต้องพูดอย่างไร?

ตอบกลับ อีกเมลภาษาอังกฤษ ให้โปร ต้องใช้ประโยคแบบนี้ - เรียนภาษาอังกฤษ ธุรกิจ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

ตอบกลับ อีเมลภาษาอังกฤษ แบบนี้เวริ์คกว่า!

Email คือ ช่องทางติดต่อสื่อสารทางธุรกิจที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้งาน การตอบกลับ อีเมลภาษาอังกฤษ จึงสำคัญ ที่จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมือโปร

ขอความช่วยเหลือ ภาษาอังกฤษ ประโยคขอความช่วยเหลือแบบเป็นทางการ

ประโยค ขอความช่วยเหลือ ภาษาอังกฤษ

การขอความช่วยเหลือภาษาอังกฤษ ที่เราพูดออกไปนั้น หลายคนคงสงสัยคำพูดที่ใช้สุภาพเพียงพอหรือไม่ อันที่จริงเเล้วการพูดให้สุภาพนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นภาษาใดก็ตาม

ประโยคลงท้าย email ภาษาอังกฤษ จดหมายธุรกิจ ที่ต้องรู้ ใช้ได้ทุกสถานการณ์

ประโยคลงท้าย Email ภาษาอังกฤษ

เอ็ด ดู เฟิร์สท์ แนะนำการเขียน ประโยคลงท้าย Email ภาษาอังกฤษ ที่ทำให้คุณดูโปร! และสามารถใช้ได้ทุกสถานการณ์ ทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ

แนะนําตัวภาษาอังกฤษ สัมภาษณ์งาน เด็กจบใหม่ มหาลัย เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน EduFirst

แนะนําตัวภาษาอังกฤษ สัมภาษณ์งาน

การแนะนําตัวภาษาอังกฤษ สัมภาษณ์งาน พูดอะไรบ้าง มีวิธีการพูดอย่างไร? เตรียมสคริปต์ ฝึกการพูด เสริมสร้างความมั่นใจ