เลือกหน้า

คอร์สเรียนแกรมม่า สำหรับเด็ก

Grammar for kids

เรียนแกรมม่า ที่ไหนดี ? – เรียน Grammar ภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กโดยเฉพาะ

“สอนแกรมม่า ภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มเล็ก สอนสด 100% รับรองผล เสริมสร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษ อย่างมั่นใจ เพื่อใช้ในห้องเรียน เพิ่มคะแนนสอบ รวมทั้งใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันอย่างมั่นใจ”

สอบถามเพิ่มเติม ›วัดระดับภาษา ฟรี! ›

เรียนแกรมม่า สำหรับเด็ก

หลักสูตรคอร์สเรียนแกรมม่าภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst เป็นคอร์สเรียน Grammar ภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กอายุ 5-14 ปี (ตั้งแต่ เด็กอนุบาล, ประถม, มัธยมต้น)

เพื่อปูพื้นฐานภาษาอังกฤษให้แข็งแกร่ง ช่วยให้นักเรียนเก่งภาษาอังกฤษรอบด้าน ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อนำไปต่อยอดการเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนและพัฒนาคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น

คอร์สเรียนแกรมม่า Grammar ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เรียนรู้หลักไวยากรณ์อย่างถูกต้อง เรียนรู้โครงสร้างของประโยค รูปแบบของ Tense ต่างๆ พร้อมจดจำคำศัพท์ - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

ภาพรวมคอร์ส Grammar สำหรับเด็ก

เนื้อหาของหลักสูตรสอนแกรมม่า สำหรับเด็ก เน้นการเรียนรู้ ปูพื้นฐานไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษที่จำเป็น สำหรับน้องๆ ในแต่ละวัย ตั้งแต่ระดับต้น จนถึงระดับสูง เพื่อให้การใช้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ

เรียนผ่านกิจกรรมที่เหมาะสมวัย ด้วยบทเรียนที่จำลองจากสถานการณ์จริง ฝึกฝนให้เด็กใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ เรียนรู้โครงสร้างของประโยค รูปแบบของ Tense ต่างๆ พร้อมจดจำคำศัพท์ที่จำเป็นต่อการเรียนภาษาอังกฤษ

เรียนแกรมม่า ที่ไหนดี - ให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี - แนะนำโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเด็ก EduFirst

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร Grammar สำหรับเด็ก

สถาบันภาษาอังกฤษ EduFirst สอนสดทุกคลาส 100% โดยอาจารย์เจ้าของภาษาชาวต่างชาติ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้าถึงจิตใจเด็กเป็นอย่างดี เอาใจใส่เด็กนักเรียนอย่างทั่วถึง และสามารถสอบถามอาจารย์ได้ทันที สามารถโน้มน้าวให้เด็กเกิดความสนใจในบทเรียนและกิจกรรมต่างๆ

โดยให้ความสำคัญในการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ที่มีมาตรฐานจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา อาทิ กิจกรรม เกมส์ วิดีโอ ภาพประกอบการเรียนการสอน เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในอนาคตต่อไป

เรียน Grammar แกรมม่า ที่ไหนดี?

เหตุผลที่ควรเรียนภาษาอังกฤษ แกรมม่า สำหรับเด็ก กับ สถาบันภาษาอังกฤษ EduFirst
ทำไมเรียนภาษาอังกฤษ ที่ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ : เรียนภาษาอังกฤษกลุ่มเล็ก เพื่อประสทธิภาพสูงสุดในการเรียน

สอน Basic Grammar กลุ่มเล็ก

เราจัดคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ Grammar สำหรับเด็ก เป็นกลุ่มเล็ก 5-12 คน ในระดับอนุบาล, ประถมศึกษา, จนถึงมัธยมต้น เพื่อการดูแลการเรียนภาษาอังกฤษของเด็กๆ ได้อย่างทั่วถึง
สอนภาษาอังกฤษ ชัมเมอร์ ช่วงปิดเทอม สอนสด เก่งเร็ว - สถาบันสอนภาษาอังกฤษเด็ก EduFirst

เรียนแกรมม่า Grammar สอนสด 100%

เด็กนักเรียน จะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศเรียนภาษาอังกฤษแบบสด กับอาจารย์ทุกคาบเรียนอย่างใกล้ชิด ซึ่งหากเกิดคำถาม เด็กจะสามารถซักถามอาจารย์ได้ทันที
สอนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก เด็กอนุบาล เด็กประถม โดยอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กโดยเฉพาะ

อาจารย์เจ้าของภาษาที่เข้าใจเด็กเป็นอย่างดี

สอนแกรมม่า สำหรับเด็ก โดยอาจารย์ชาวต่างชาติ เจ้าของภาษา ที่มีมาตรฐาน พร้อมทั้งความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษเด็กโดยตรง
เรียนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก เด็กอนุบาล เด็กประถม ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน

ปูพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษ แกรมม่าอย่างเข้มข้น

คอร์สเรียน Grammar ภาษาอังกฤษเด็ก เน้นการเสริมสร้าง พื้นฐานภาษาอังกฤษที่จำเป็น เพื่อการเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนและพัฒนาคะแนนสอบภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น
สอนภาษาอังกฤษ ชัมเมอร์ ช่วงปิดเทอม สอนสด เก่งเร็ว - สถาบันสอนภาษาอังกฤษเด็ก EduFirst

การันตี เรียนภาษาอังกฤษ Grammar เด็กเก่งเร็ว

ด้วยระบบการเรียนที่เหมาะสม ทำให้เรียนภาษาอังกฤษเห็นผลเร็ว และเมื่อเรียนจบผ่านเกณฑ์ จะได้รับใบรับรองผลการเรียนภาษาอังกฤษตามระดับของนักเรียน
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก ครบวงจร EduFirst

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่ครบวงจร สำหรับเด็ก EduFirst

เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก ที่มีมาตรฐาน และได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองจำนวนมาก ให้นักเรียนมาเรียนภาษาอังกฤษกับเรา
เรียน Grammar แกรมม่าภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก ปูพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษ กับครูผู้เชี่ยวชาญ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst
เราพร้อมให้คำแนะนำคอร์สเรียนภาษาที่เหมาะกับคุณ พร้อมสิทธิทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

ระดับของคอร์สแกรมม่า Grammar สำหรับเด็ก

  • Intro Level
  • Basic Level
  • Fundamental Level

วันและเวลาเรียน

จุดเด่น คอร์ส Grammar สำหรับเด็ก

“ส่งลูกเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี … เหตุผลที่ควร เรียนภาษาอังกฤษ Grammar ที่ EduFirst”

Checkสอนแกรมม่า ภาษาอังกฤษ เด็ก โดยอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีคุณภาพ
Checkจัดกลุ่มห้องเรียนภาษาอังกฤษ เป็นกลุ่มเล็ก 5 -10 คน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียน
Checkหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ Grammar สำหรับเด็ก เน้นติว เสริมสร้างทักษะ พื้นฐานภาษาอังกฤษ อย่างเข้มข้น
Checkฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อประกอบการเรียนและกิจกรรม ที่หลากหลาย ได้รับมาตรฐานจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา
Checkคอร์ส Grammar สำหรับเด็ก มีบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนานเป็นกันเอง เหมาะกับการเรียนรู้ของเด็ก
Checkเน้นรูปแบบการเรียนภาษา เพื่อให้เด็กสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ได้อย่างถูกต้องเป็นธรรมชาติ
Checkเพื่อการใช้ภาษาอังกฤษได้จริงในชีวิตประจำวัน หรือเพิ่มคะแนนการสอบวิชาภาษาอังกฤษที่โรงเรียน รวมถึงการพัฒนาการเรียนต่อในระดับต่อไป

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษ คอร์สเรียน ลดแรงรับซัมเมอร์ - สมัครเรียนวันนี้ รับส่วนลด คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ 1 แถม 1 ลดสูงสุด 40% ทดลองเรียนฟรี + ทดสอบภาษาฟรี เรียนภาษาอังกฤษเก่งเร็ว รับรองผล โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

สอบถามคอร์สที่เหมาะกับคุณ

เรายินดีให้คำปรึกษาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของคุณได้อย่างเหมาะสม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมสิทธิ์ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

ให้ลูกเรียนพิเศษภาษาอังกฤษที่ไหนดี?

“สถาบันสอนภาษาเด็ก EduFirst – เรียนภาษาอังกฤษ เด็ก เก่งเร็ว”

เรียนภาษาอังกฤษ Grammar สำหรับเด็ก โดยอาจารย์เจ้าของภาษาผู้เชี่ยวชาญ สอนภาษาอังกฤษสด 100 % เรียนกลุ่มเล็ก เพิ่มคะแนนสอบ ให้เด็กกล้าใช้ภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ