เลือกหน้า

คอร์สเรียนแกรมม่า สำหรับเด็ก
(Grammar for kids)

เรียนแกรมม่า ที่ไหนดี ? – เรียน Grammar ภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กโดยเฉพาะ

สอนแกรมม่า ภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มเล็ก สอนสด 100% รับรองผล เสริมสร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษ อย่างมั่นใจ เพื่อใช้ในห้องเรียน เพิ่มคะแนนสอบ รวมทั้งใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันอย่างมั่นใจ”

คอร์สเรียน แกรมม่า Grammar ภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก เรียนรู้หลักไวยากรณ์ อย่างถูกต้อง เรียนรู้โครงสร้างของประโยค รูปแบบของ Tense ต่างๆ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สอนโดยครูเจ้าของภาษา เพิ่มคะแนนสอบ ภาษาอังกฤษ สูงสุด พร้อมรับรองผล - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

เรียนแกรมม่า สำหรับเด็ก

หลักสูตรคอร์สเรียนแกรมม่าภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst เป็นคอร์สเรียน Grammar ภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กอายุ 5-14 ปี (ตั้งแต่ เด็กอนุบาล, ประถม, มัธยมต้น)

เพื่อปูพื้นฐานภาษาอังกฤษให้แข็งแกร่ง ช่วยให้นักเรียนเก่งภาษาอังกฤษรอบด้าน ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อนำไปต่อยอดการเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนและพัฒนาคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น

ภาพรวมคอร์ส Grammar สำหรับเด็ก

เนื้อหาของหลักสูตรสอนแกรมม่า สำหรับเด็ก เน้นการเรียนรู้ ปูพื้นฐานไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษที่จำเป็น สำหรับน้องๆ ในแต่ละวัย ตั้งแต่ระดับต้น จนถึงระดับสูง เพื่อให้การใช้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ

เรียนผ่านกิจกรรมที่เหมาะสมวัย ด้วยบทเรียนที่จำลองจากสถานการณ์จริง ฝึกฝนให้เด็กใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ เรียนรู้โครงสร้างของประโยค รูปแบบของ Tense ต่างๆ พร้อมจดจำคำศัพท์ที่จำเป็นต่อการเรียนภาษาอังกฤษ

เรียนแกรมม่า ที่ไหนดี - ให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี - แนะนำโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเด็ก EduFirst

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร Grammar สำหรับเด็ก

สถาบันภาษาอังกฤษ EduFirst สอนสดทุกคลาส 100% โดยอาจารย์เจ้าของภาษาชาวต่างชาติ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้าถึงจิตใจเด็กเป็นอย่างดี เอาใจใส่เด็กนักเรียนอย่างทั่วถึง และสามารถสอบถามอาจารย์ได้ทันที สามารถโน้มน้าวให้เด็กเกิดความสนใจในบทเรียนและกิจกรรมต่างๆ

โดยให้ความสำคัญในการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ที่มีมาตรฐานจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา อาทิ กิจกรรม เกมส์ วิดีโอ ภาพประกอบการเรียนการสอน เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในอนาคตต่อไป

เรียน Grammar แกรมม่า ที่ไหนดี?

เหตุผลที่ควรเรียนภาษาอังกฤษ แกรมม่า สำหรับเด็ก กับ สถาบันภาษาอังกฤษ EduFirst

ทำไมเรียนภาษาอังกฤษ ที่ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ : เรียนภาษาอังกฤษกลุ่มเล็ก เพื่อประสทธิภาพสูงสุดในการเรียน

สอน Basic Grammar กลุ่มเล็ก

เราจัดคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ Grammar สำหรับเด็ก เป็นกลุ่มเล็ก 5-12 คน ในระดับอนุบาล, ประถมศึกษา, จนถึงมัธยมต้น เพื่อการดูแลการเรียนภาษาอังกฤษของเด็กๆ ได้อย่างทั่วถึง

สอนภาษาอังกฤษ ชัมเมอร์ ช่วงปิดเทอม สอนสด เก่งเร็ว - สถาบันสอนภาษาอังกฤษเด็ก EduFirst

เรียนแกรมม่า Grammar สอนสด 100%

เด็กนักเรียน จะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศเรียนภาษาอังกฤษแบบสด กับอาจารย์ทุกคาบเรียนอย่างใกล้ชิด ซึ่งหากเกิดคำถาม เด็กจะสามารถซักถามอาจารย์ได้ทันที
สอนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก เด็กอนุบาล เด็กประถม โดยอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กโดยเฉพาะ

อาจารย์เจ้าของภาษาที่เข้าใจเด็กเป็นอย่างดี

สอนแกรมม่า สำหรับเด็ก โดยอาจารย์ชาวต่างชาติ เจ้าของภาษา ที่มีมาตรฐาน พร้อมทั้งความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษเด็กโดยตรง
เรียนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก เด็กอนุบาล เด็กประถม ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน

ปูพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษ แกรมม่าอย่างเข้มข้น

คอร์สเรียน Grammar ภาษาอังกฤษเด็ก เน้นการเสริมสร้าง พื้นฐานภาษาอังกฤษที่จำเป็น เพื่อการเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนและพัฒนาคะแนนสอบภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น
สอนภาษาอังกฤษ ชัมเมอร์ ช่วงปิดเทอม สอนสด เก่งเร็ว - สถาบันสอนภาษาอังกฤษเด็ก EduFirst

การันตี เรียนภาษาอังกฤษ Grammar เด็กเก่งเร็ว

ด้วยระบบการเรียนที่เหมาะสม ทำให้เรียนภาษาอังกฤษเห็นผลเร็ว และเมื่อเรียนจบผ่านเกณฑ์ จะได้รับใบรับรองผลการเรียนภาษาอังกฤษตามระดับของนักเรียน
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก ครบวงจร EduFirst

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่ครบวงจร สำหรับเด็ก EduFirst

เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก ที่มีมาตรฐาน และได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองจำนวนมาก ให้นักเรียนมาเรียนภาษาอังกฤษกับเรา
เรียน Grammar แกรมม่าภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก ปูพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษ กับครูผู้เชี่ยวชาญ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

เราพร้อมให้คำแนะนำคอร์สเรียนภาษาที่เหมาะกับคุณ พร้อมสิทธิทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

ระดับของคอร์สแกรมม่า Grammar สำหรับเด็ก

  • Intro Level
  • Basic Level
  • Fundamental Level

วันและเวลาเรียน

จุดเด่น คอร์ส Grammar สำหรับเด็ก

“ส่งลูกเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี … เหตุผลที่ควร เรียนภาษาอังกฤษ Grammar ที่ EduFirst”

Checkสอนแกรมม่า ภาษาอังกฤษ เด็ก โดยอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีคุณภาพ
Checkจัดกลุ่มห้องเรียนภาษาอังกฤษ เป็นกลุ่มเล็ก 5 -10 คน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียน
Checkหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ Grammar สำหรับเด็ก เน้นติว เสริมสร้างทักษะ พื้นฐานภาษาอังกฤษ อย่างเข้มข้น
Checkฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อประกอบการเรียนและกิจกรรม ที่หลากหลาย ได้รับมาตรฐานจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา
Checkคอร์ส Grammar สำหรับเด็ก มีบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนานเป็นกันเอง เหมาะกับการเรียนรู้ของเด็ก
Checkเน้นรูปแบบการเรียนภาษา เพื่อให้เด็กสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ได้อย่างถูกต้องเป็นธรรมชาติ
Checkเพื่อการใช้ภาษาอังกฤษได้จริงในชีวิตประจำวัน หรือเพิ่มคะแนนการสอบวิชาภาษาอังกฤษที่โรงเรียน รวมถึงการพัฒนาการเรียนต่อในระดับต่อไป

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษ มกราคม 2566 สมัครเรียนวันนี้ รับส่วนลด คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สูงสุด 5-40% ผ่อนชำระค่าเรียน 0% นานสูงสุด 10 เดือน พร้อมทดสอบภาษาฟรี เรียนภาษาอังกฤษเก่งเร็ว รับรองผล โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

สอบถามคอร์สที่เหมาะกับคุณ

เรายินดีให้คำปรึกษาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของคุณได้อย่างเหมาะสม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมสิทธิ์ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

ให้ลูกเรียนพิเศษภาษาอังกฤษที่ไหนดี?

“สถาบันสอนภาษาเด็ก EduFirst – เรียนภาษาอังกฤษ เด็ก เก่งเร็ว”

เรียนภาษาอังกฤษ Grammar สำหรับเด็ก โดยอาจารย์เจ้าของภาษาผู้เชี่ยวชาญ สอนภาษาอังกฤษสด 100 % เรียนกลุ่มเล็ก เพิ่มคะแนนสอบ ให้เด็กกล้าใช้ภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ

บทความภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ที่น่าสนใจ

สรุป Parts of speech คนเรียนภาษาอังกฤษ ต้องจำให้ขึ้นใจ เรียนภาษาอังกฤษ แกรมม่า พื้นฐาน - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

สรุป Part of Speech เรียนภาษาอังกฤษ ต้องจำให้ขึ้นใจ

Part of Speech เป็นส่วนหนึ่งในการ เรียนภาษาอังกฤษ แกรมม่าขั้นพื้นฐาน การแบ่งประเภทของคำในภาษาอังกฤษตามหน้า 8 ชนิด ได้แก่ Noun, Pronoun, Verb, Adjective, Adverb, Preposition, Conjunction และ Interjection

6 วิธี เลือก โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเด็ก ดีที่สุด ให้ลูกน้อย ก่อนตัดสินใจ‍ ‍‍โรงเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

6 วิธีเลือก โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเด็ก ดีที่สุดให้ลูกน้อย

ให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษ ที่ไหนดี? ทิปส์ที่คุณแม่ควรรู้ ก่อนเลือกโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ให้ลูกน้อย

6 DIY Christmas Craft Ideas ไอเดียสิ่งประดิษฐ์เทศกาลคริสต์มาส พร้อมเรียนรู้ คำศัพท์เทศกาลคริสต์มาส ภาษาอังกฤษ

6 ไอเดีย ประดิษฐ์ของคริสต์มาส พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

เทศกาลคริสต์มาส ใกล้เข้ามาทุกที เอ็ด ดู เฟิร์สท์ รวบรวมวิธีทำประดิษฐ์คริสต์มาส น่ารักๆ ที่เด็กก็สามารถทำได้ เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ ได้มีกิจกรรมร่วมกันกับลูกน้อย พร้อมทั้งได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษไปด้วย ได้ทั้งความรู้และความสนุกแน่นอนค่ะ

อยากให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษ เริ่มยังไงดี วิธีสอนภาษาอังกฤษเด็ก สำหรับ พ่อ แม่ เน้นความอดทนและความสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกสามารถพูดภาษาอังกฤษได้จริงๆ

อยากให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษ เริ่มต้น ยังไงดี?

“ทำไมลูกคนอื่นถึงพูดภาษาอังกฤษเก่งจัง” แต่ลูกเราพูดได้แค่ภาษาเดียว ควรสอนลูกพูดภาษาอังกฤษด้วยวิธีไหนคะ? เราต้องเก่งภาษาอังกฤษก่อนหรือเปล่าถึงต้องสอนลูกได้?

4 วิธี สอนภาษาอังกฤษเด็ก เริ่มต้น ไม่มีพื้นฐานเลย เรียนผ่านรูปภาพ กิจกรรมสนุกสนาน ง่ายๆ เน้นฟัง พูด

4 วิธี สอนภาษาอังกฤษเด็ก เริ่มต้น ไม่มีพื้นฐานเลย

อยากให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษ เริ่มสอนภาษาอังกฤษเด็ก อย่างไรดี? เอ็ด ดู เฟิร์สท์ มีวิธีสอนภาษาอังกฤษเด็ก เริ่มต้น ง่ายๆ ให้คุณพ่อ คุณแม่ ฝึกฝนภาษาอังกฤษให้ลูกได้ที่บ้าน…

10 คำถาม ชวนลูกพูดภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน เรื่องที่โรงเรียน

10 คำถาม ชวนลูกพูดภาษาอังกฤษ เรื่องประจำวันที่โรงเรียน

คุณพ่อคุณแม่หลายอาจชวนลูกคุยภาษาอังกฤษไม่เก่ง เอ็ด ดู เฟิร์สท์ จึงรวมประโยคคำถาม ชวนลูกพูดภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นแนวทาง และได้รับรู้ถึงสถานการณ์ของลูกรัก เมื่ออยู่ที่โรงเรียน ว่าเป็นอย่างไรบ้าง

เพลงสอนภาษาอังกฤษ ร้องเต้นสนุก เสริมทักษะเด็ก เพลงภาษาอังกฤษประกอบท่าทาง อนุบาล, ประถม

10 เพลงสอนภาษาอังกฤษ ร้องเต้นสนุก เสริมทักษะเด็ก

เพลงภาษาอังกฤษประกอบท่าทาง สำหรับเด็ก อนุบาล, ประถม เด็กจะได้โยกย้ายตามเสียงเพลง เสริมทักษะเด็กเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ไวขึ้น

คําศัพท์ครอบครัว ภาษาอังกฤษ (Family Vocabulary) คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับครอบครัว - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

คําศัพท์ครอบครัวภาษาอังกฤษ (Family Vocabulary)

สงสัยไหมคะ? ว่าครอบครัวชาวต่างชาติ เขาใช้คำศัพท์เรียกญาติพี่น้อง เป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ? มารู้ คําศัพท์ครอบครัวภาษาอังกฤษ กับ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ เลยจ้า

15 คำชื่นชมภาษาอังกฤษ ประโยคชื่นชมภาษาอังกฤษ ไว้พูดกับลูก

15 คำชมเชยภาษาอังกฤษ ไว้พูดชื่นชมลูกง่าย ๆ

นอกจากคุณพ่อคุณแม่ จะสนทนาภาษาอังกฤษกับลูกน้อยแล้ว การพูดชื่นชมก็ถือว่าเป็นกำลังใจ ในบางเวลาที่ลูกทำบางสิ่งบางอย่างได้ดี

บทสนทนาภาษาอังกฤษกับลูกน้อย (Talk to child) สนทนาภาษาอังกฤษ แม่และเด็ก ประโยคพูดภาษาอังกฤษง่ายๆ กับลูก

บทสนทนาภาษาอังกฤษกับลูกน้อย (Talk to child)

อยากเริ่มคุยภาษาอังกฤษกับลูก ฝึกประโยคภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก พูดคล่อง จำง่ายใช้ได้ทุกวัน กับ บทสนทนาภาษาอังกฤษกับลูกน้อย