เลือกหน้า

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก อายุ 5 - 10 ปี

High Flyer Course

เรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กเล็ก โดยเฉพาะ สอนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีคุณภาพ

“เรียนกลุ่มเล็ก เน้นเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ อย่างสนุกสนานและเป็นธรรมชาติ”

สอบถามเพิ่มเติม ›วัดระดับภาษา ฟรี! ›

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็วๆ พร้อมรับรองผล - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst | คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เด็ก › เรียนภาษาอังกฤษเด็กเล็ก

เรียนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก

(อนุบาล, ประถม อายุ 5-10 ปี)

หลักสูตรคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก ของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst เป็นคอร์สเรียนภาษาที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ สำหรับเด็กเล็ก อายุ 5 – 10 ปี (ระดับอนุบาล – ระดับประถมศึกษา) เพื่อปูพื้นฐานทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้านคือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆ กัน

ภาพรวมคอร์ส การเรียนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก อนุบาล – ประถม

เนื้อหาของหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กเล็ก เน้นการเรียนภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ ให้เด็กได้พัฒนาและเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยความสนุกสนาน ผ่านอุปกรณ์การเรียนการสอน และกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ ที่หลากหลาย เช่น การแสดงบทบาสมมุติ การเล่นเกมส์ การร้องเพลง การทายคำศัพท์ การออกเสียง เป็นต้น ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความอยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม ช่วยให้เด็กซึมซับและสร้างพื้นฐานความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษในระดับต่อไป

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร เด็ก อนุบาล – ประถม

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ ดำเนินการสอนโดย อาจารย์ต่างชาติ ที่เป็นเจ้าของภาษาจริงๆ (อาจารย์ชาวอังกฤษ อเมริกัน แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์) ที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญและเข้าถึงจิตใจเด็ก สามารถสร้างสรรค์บทเรียนและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถโน้มน้าวให้เด็กเกิดความสนใจติดตามบทเรียนไปพร้อมๆกัน โดยผ่านสื่อประกอบการเรียนภาษาอังกฤษที่จัดทำขึ้นสำหรับเด็กโดยเฉพาะอาทิ กิจกรรม เกมส์ วิดีโอ ภาพประกอบการเรียนการสอน และซอฟแวร์ต่างๆ

เรียนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก อนุบาล – ประถม ที่ไหนดี?

เหตุผลที่ควรเรียนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก กับ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst
ทำไมเรียนภาษาอังกฤษ ที่ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ : เรียนภาษาอังกฤษกลุ่มเล็ก เพื่อประสทธิภาพสูงสุดในการเรียน

สอนภาษาอังกฤษ เด็ก อนุบาล – ประถม กลุ่มเล็ก

เราจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก เป็นกลุ่มเล็ก 5-12 คน ตามระดับภาษาอังกฤษ เพื่อการดูแลเด็กๆ ได้อย่างทั่วถึง
สอนภาษาอังกฤษ ชัมเมอร์ ช่วงปิดเทอม สอนสด เก่งเร็ว - สถาบันสอนภาษาอังกฤษเด็ก EduFirst

เรียนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก สอนสด 100%

เด็กนักเรียน จะได้เพลิดเพลินกับการเรียนภาษาอังกฤษแบบสดกับอาจารย์ ผ่านกิจกรรมอย่างสนุกสนาน เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้
สอนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก เด็กอนุบาล เด็กประถม โดยอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กโดยเฉพาะ

อาจารย์เจ้าของภาษา ที่มีความเข้าใจเด็ก โดยเฉพาะ

สอนภาษาอังกฤษเด็กเล็ก โดยอาจารย์ต่างชาติเจ้าของภาษา ที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การสอนภาษาเด็กโดยตรง
เรียนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก เด็กอนุบาล เด็กประถม ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน

การเรียนภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก เน้นการเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ สำหรับการพัฒนาภาษาอังกฤษต่อในอนาคต
สอนภาษาอังกฤษ ชัมเมอร์ ช่วงปิดเทอม สอนสด เก่งเร็ว - สถาบันสอนภาษาอังกฤษเด็ก EduFirst

การันตี การเรียนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก เก่งเร็ว

ด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม รวมทั้งเมื่อเรียนจบผ่านเกณฑ์ จะได้รับใบรับรองผล การเรียนภาษาอังกฤษ ระดับ เด็กอนุบาล – ประถม
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก ครบวงจร EduFirst

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กเล็ก ครบวงจร

EduFirst เป็นหนึ่งในสถาบันสอนภาษาอังกฤษครบวงจร ที่ได้รับความเชื่อมั่นและความนิยมจากผู้ปกครองให้ความไว้วางใจ ส่งนักเรียนมาเรียนภาษาอังกฤษกับเรา
ลูกอ่อนภาษาอังกฤษ กลัวลูกเก่งอังกฤษไม่เท่าเพื่อน เสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษ เริ่มต้น ที่สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst
อาจารย์คุณภาพของ EduFirst ครูผู้สอนของเรามีคุณภาพสูงสุด ทั้งด้านคุณวุฒิ เทคนิคในการสอน ความเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด และประสบการณ์ในการสอนกับนักเรียนชาวไทยโดยเฉพาะ

อาจารย์คุณภาพของ EduFirst

คุณจะมั่นใจได้ว่า คุณจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูผู้สอนของเราที่มีคุณภาพสูงสุด ทั้งด้านคุณวุฒิ เทคนิคในการสอน ความเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด และประสบการณ์ในการสอนกับนักเรียนชาวไทยโดยเฉพาะ

โดยอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นชาวอังกฤษ หรืออเมริกัน และมีชาวออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา บ้างเป็นส่วนน้อย (ไม่มีนอกจากนี้) เพื่อให้คุณมั่นใจในการฝึกฝนสำเนียงที่ชัดเจน เป็นธรรมชาติ และสื่อสาร ใช้ภาษาเหมือ่นเจ้าของภาษาจริงๆ

อาจารย์ของเรา ดีอย่างไร
- อาจารย์ต่างชาติของเราทุกคน เป็น ครูเจ้าของภาษาจริงๆ (​Native Teacher)
- จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา
- มีประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษให้กับชาวต่างชาติ
- มีประสบการณ์การสอนภาษาไม่ต่ำกว่า 2 ปีขึ้นไป
- มีเทคนิคในการสอน และกระตุ้นผู้เรียนเกิดความสนใจ

ระดับของหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก

  • High Flyer Starter 1
  • High Flyer Starter 2
  • High Flyer 1
  • High Flyer 2
  • High Flyer 3
  • High Flyer 4
  • High Flyer 5
  • High Flyer 6

ระดับหลักสูตร คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก อายุ 5 – 10 ปี เด็กอนุบาล เด็กประถม (HIGH FLYER COURSE)

วันและเวลาเรียน

จุดเด่น คอร์สการเรียนภาษาอังกฤษเด็กเล็ก อนุบาล – ประถม

“หาที่เรียนภาษาอังกฤษให้ลูก ที่ไหนดี … เหตุผลที่ควร เรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กเล็ก ที่ EduFirst”

Checkสอนภาษาโดยอาจารย์ต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญ สำหรับเด็กโดยเฉพาะ
Checkอาจารย์เจ้าของภาษาจริงๆ จากประเทศอังกฤษ อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
Checkห้องเรียนแบ่งเป็นกลุ่มเล็ก 5 -12 คน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนภาษา สำหรับเด็กเล็ก
Checkสอนภาษาอังกฤษ แบบสด 100%
Checkฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ ผ่านอุปกรณ์การเรียนและกิจกรรมที่หลากหลาย
Checkบรรยากาศการเรียนภาษาที่สนุกสนาน เป็นกันเอง เหมาะกับการเรียนรู้ภาษาของเด็ก
Checkโน้มน้าวให้เด็กๆ เกิดความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ
Checkเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ อย่างเป็นธรรมชาติ

|

รีวิวจากนักเรียนของเรา

หนูเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเด็กประถมค่ะ ตอนนี้เรียนเลเวลสุดท้ายแล้วค่ะ เรียนตั้งแต่เลเวลที่ 4 ค่ะ ถึงตอนนี้ก็ 2 ปี แล้วค่ะ เรียนที่ EduFirst เพราะว่า มีเนื้อหาน่าสนใจ คุณครูใจดี และมีกิจกรรมให้ทำค่ะ “ถ้าใครสนใจเรียนอังกฤษก็อย่างลืมมาเรียนที่ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ ด้วยนะคะ” ดูรีวิวน้องวีต้าเพิ่มเติม ›

รีวิว เรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตร คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเด็กประถม (High Flyer Course) จากน้องวีต้า - สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst
ด.ญ.ปณิดา (น้องวีต้า) โรงเรียนนฤมลทินธนบุรี
High Flyer Level 6
คะแนนความชอบในการเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

“After studying at Edufirst my English has improved a lot. Finally I would like to recommend everyone comes to study at Edufirst.”

โปรโมชั่นส่วนลด คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เดือนมีนาคม 2564 สมัครเรียนวันนี้รับส่วนลด 5 - 40 % พิเศษ สมัครเรียน 2 คน พร้อมกัน ลดสูงสุด 15 % พร้อมทดสอบภาษาฟรี

สอบถามคอร์สที่เหมาะกับคุณ

เรายินดีให้คำปรึกษาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของคุณได้อย่างเหมาะสม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมสิทธิ์ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

หาที่เรียนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก อนุบาล – ประถม ที่ไหนดี?
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst สอนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก เก่งเร็วๆ

เรียนภาษาอังกฤษ กับอาจารย์เจ้าของภาษา เรียนกลุ่มเล็ก สอนสด 100 % บรรยากาศการเรียนภาษาอังกฤษที่สนุกสนาน สร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดี เพื่อพัฒนาในระดับต่อไป

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมด ของ สถาบันสอนภาษา EduFirstคอร์สเรียน

ดูคอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมด ของ
สถาบันสอนภาษา EduFirst

สาขาของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirstเยี่ยมชมสาขา

เชิญเยี่ยมชม สาขา
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ของเรา

ติดต่อสอบถามคอร์สเรียน สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirstรายละเอียดเพิ่มเติม

กรอกฟอร์มเพื่อรับข้อมูล หลักสูตร การเรียนภาษาอังกฤษ ราคา และสถาบันของเรา

Pin It on Pinterest