เลือกหน้า

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ
เด็กเล็ก อายุ 5 – 10 ปี
(High Flyer Course)

เรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กเล็ก โดยเฉพาะ สอนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีคุณภาพ

“เรียนกลุ่มเล็ก เน้นเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ อย่างสนุกสนานและเป็นธรรมชาติ”

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็วๆ พร้อมรับรองผล - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst | คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เด็ก › เรียนภาษาอังกฤษเด็กเล็ก

ลูกไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษเด็ก ฝึกพูดกับครูเจ้าของภาษา Native Teacher เสริมความมั่นใจ

เรียนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก

(อนุบาล, ประถม อายุ 5-10 ปี)

หลักสูตรคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก ของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst เป็นคอร์สเรียนภาษาที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ สำหรับเด็กเล็ก อายุ 5 – 10 ปี (ระดับอนุบาล – ระดับประถมศึกษา) เพื่อปูพื้นฐานทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆ กัน

ภาพรวมคอร์ส การเรียนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก
อนุบาล – ประถม

เนื้อหาของหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กเล็ก เน้นการเรียนภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ ให้เด็กได้พัฒนาและเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยความสนุกสนาน ผ่านอุปกรณ์การเรียนการสอน และกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ ที่หลากหลาย เช่น การแสดงบทบาสมมุติ การเล่นเกมส์ การร้องเพลง การทายคำศัพท์ การออกเสียง เป็นต้น ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความอยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็กได้อย่างดีเยี่ยม ช่วยให้เด็กซึมซับและสร้างพื้นฐานความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษพร้อมพัฒนาในระดับต่อไป

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร เด็ก อนุบาล – ประถม

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ ดำเนินการสอนโดย อาจารย์ต่างชาติ ที่เป็นเจ้าของภาษาจริงๆ (อาจารย์ชาวอังกฤษ อเมริกัน แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์) ที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญและเข้าถึงจิตใจเด็ก สามารถสร้างสรรค์บทเรียนและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถโน้มน้าวให้เด็กเกิดความสนใจติดตามบทเรียนไปพร้อมๆกัน โดยผ่านสื่อประกอบการเรียนภาษาอังกฤษที่จัดทำขึ้นสำหรับเด็กโดยเฉพาะอาทิ กิจกรรม เกมส์ วิดีโอ ภาพประกอบการเรียนการสอน และซอฟแวร์ต่างๆ

day care img 11

เรียนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก อนุบาล – ประถม ที่ไหนดี?

เหตุผลที่ควรเรียนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก กับ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

ทำไมเรียนภาษาอังกฤษ ที่ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ : เรียนภาษาอังกฤษกลุ่มเล็ก เพื่อประสทธิภาพสูงสุดในการเรียน

สอนภาษาอังกฤษ เด็ก อนุบาล – ประถม กลุ่มเล็ก

เราจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก เป็นกลุ่มเล็ก 5-12 คน ตามระดับภาษาอังกฤษ เพื่อการดูแลเด็กๆ ได้อย่างทั่วถึง

สอนภาษาอังกฤษ ชัมเมอร์ ช่วงปิดเทอม สอนสด เก่งเร็ว - สถาบันสอนภาษาอังกฤษเด็ก EduFirst

เรียนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก สอนสด 100%

เด็กนักเรียน จะได้เพลิดเพลินกับการเรียนภาษาอังกฤษแบบสดกับอาจารย์ ผ่านกิจกรรมอย่างสนุกสนาน เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้
สอนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก เด็กอนุบาล เด็กประถม โดยอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กโดยเฉพาะ

อาจารย์เจ้าของภาษา ที่มีความเข้าใจเด็ก โดยเฉพาะ

สอนภาษาอังกฤษเด็กเล็ก โดยอาจารย์ต่างชาติเจ้าของภาษา ที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การสอนภาษาเด็กโดยตรง
เรียนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก เด็กอนุบาล เด็กประถม ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน

การเรียนภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก เน้นการเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ สำหรับการพัฒนาภาษาอังกฤษต่อในอนาคต
สอนภาษาอังกฤษ ชัมเมอร์ ช่วงปิดเทอม สอนสด เก่งเร็ว - สถาบันสอนภาษาอังกฤษเด็ก EduFirst

การันตี การเรียนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก เก่งเร็ว

ด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม รวมทั้งเมื่อเรียนจบผ่านเกณฑ์ จะได้รับใบรับรองผล การเรียนภาษาอังกฤษ ระดับ เด็กอนุบาล – ประถม
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก ครบวงจร EduFirst

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กเล็ก ครบวงจร

EduFirst เป็นหนึ่งในสถาบันสอนภาษาอังกฤษครบวงจร ที่ได้รับความเชื่อมั่นและความนิยมจากผู้ปกครองให้ความไว้วางใจ ส่งนักเรียนมาเรียนภาษาอังกฤษกับเรา
ลูกเก่งภาษาอังกฤษ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับเด็ก สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

เราพร้อมให้คำแนะนำคอร์สเรียนภาษาที่เหมาะกับคุณ พร้อมสิทธิทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

สอนภาษาอังกฤษเด็ก โดยครูเจ้าของภาษาผู้เชี่ยวชาญ

อาจารย์คุณภาพของ EduFirst

คุณจะมั่นใจได้ว่า คุณจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูผู้สอนของเราที่มีคุณภาพสูงสุด ทั้งด้านคุณวุฒิ เทคนิคในการสอน ความเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด และประสบการณ์ในการสอนกับนักเรียนชาวไทยโดยเฉพาะ

โดยอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นชาวอังกฤษ หรืออเมริกัน และมีชาวออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา บ้างเป็นส่วนน้อย (ไม่มีนอกจากนี้) เพื่อให้คุณมั่นใจในการฝึกฝนสำเนียงที่ชัดเจน เป็นธรรมชาติ และสื่อสาร ใช้ภาษาเหมือนเจ้าของภาษาจริงๆ

จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ท่านเดียวตลอดหลักสูตร เพื่อความต่อเนื่องในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

อาจารย์ของเรา ดีอย่างไร
- อาจารย์ต่างชาติของเราทุกคน เป็น ครูเจ้าของภาษาจริงๆ (​Native Teacher)
- จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา
- มีประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษให้กับชาวต่างชาติ
- มีประสบการณ์การสอนภาษาไม่ต่ำกว่า 2 ปีขึ้นไป
- มีเทคนิคในการสอน และกระตุ้นผู้เรียนเกิดความสนใจ

ระดับของหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก

  • High Flyer Starter 1
  • High Flyer Starter 2
  • High Flyer 1
  • High Flyer 2
  • High Flyer 3
  • High Flyer 4
  • High Flyer 5
  • High Flyer 6

ระดับหลักสูตร คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก อายุ 5 – 10 ปี เด็กอนุบาล เด็กประถม (HIGH FLYER COURSE)

วันและเวลาเรียน

จุดเด่น คอร์สการเรียนภาษาอังกฤษเด็กเล็ก อนุบาล – ประถม

“หาที่เรียนภาษาอังกฤษให้ลูก ที่ไหนดี … เหตุผลที่ควร เรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กเล็ก ที่ EduFirst”

Checkสอนภาษาโดยอาจารย์ต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญ สำหรับเด็กโดยเฉพาะ
Checkอาจารย์เจ้าของภาษาจริงๆ จากประเทศอังกฤษ อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
Checkห้องเรียนแบ่งเป็นกลุ่มเล็ก 5 -12 คน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนภาษา สำหรับเด็กเล็ก
Checkสอนภาษาอังกฤษ แบบสด 100%
Checkฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ ผ่านอุปกรณ์การเรียนและกิจกรรมที่หลากหลาย
Checkบรรยากาศการเรียนภาษาที่สนุกสนาน เป็นกันเอง เหมาะกับการเรียนรู้ภาษาของเด็ก
Checkโน้มน้าวให้เด็กๆ เกิดความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ
Checkเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ให้กับเด็กอย่างเป็นธรรมชาติ

|

รีวิวจากนักเรียนของเรา

“กี้ให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษ Online อยู่ กับสถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์ ค่ะ โดยเรียนกับคุณครูที่เป็นเจ้าของภาษา เพื่อเสริมพัฒนาการให้ลูกมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นค่ะ เด็กเรียนสนุกและได้ความรู้ด้วยค่าา”

รีวิวเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ คอร์สเรียนโฟนิกส์ สำหรับเด็ก น้อง Tristan กับคุณแม่วิกกี้่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เด็ก EduFirst
สุนิสา หิรัญยัษฐิติ (วิกกี้) คุณแม่น้อง Tristan
Online Private Phonics for Kids
คะแนนความชอบในการเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

เลือกเรียนที่ EduFirst เพราะว่า มีเนื้อหาน่าสนใจ คุณครูใจดี และมีกิจกรรมสนุกๆ ให้ทำค่ะ ถ้าใครสนใจเรียนภาษาอังกฤษก็อย่าลืมมาเรียนที่นี่นะคะ

รีวิว เรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตร คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเด็กประถม (High Flyer Course) จากน้องวีต้า - สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst
ด.ญ.ปณิดา สถิตธรรมสุธี (วีต้า)
High Flyer
คะแนนความชอบในการเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

ก่อนเรียนภาษาอังกฤษ ไม่กล้าพูด เพราะกลัวพูดผิด เรียน เอ็ด ดู เฟิร์สท์ ทำให้กล้าพูดและสำเนียงการออกเสียงก็ดีขึ้นด้วย ประทับใจ Teacher มีกิจกรรมต่างๆ ให้ทำด้วย เรียนสนุกดีครับ “กล้าที่จะสื่อสาร พัฒนาการฟัง พูด อ่าน เขียน มาเรียนที่ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ นะครับ”

รีวิวภาษาอังกฤษ จากนักเรียน EduFirst จริง คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเด็ก อายุ 5 - 10 ปี ช่วยให้เด็กกล้าสื่อสาร เสริมสร้างทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมั่นใจ น้องไตเติ้ล โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ edufirst

ด.ช.สิรวัชญ์ คำเนตร (ไตเติ้ล)
High Flyer Course
คะแนนความชอบในการเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

After studying at Edufirst my English has improved a lot. Finally I would like to recommend everyone comes to study at Edufirst.

ด.ญ. พุทธิดา (เนย)
High Flyer 6
คะแนนความชอบในการเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษ มกราคม 2566 สมัครเรียนวันนี้ รับส่วนลด คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สูงสุด 5-40% ผ่อนชำระค่าเรียน 0% นานสูงสุด 10 เดือน พร้อมทดสอบภาษาฟรี เรียนภาษาอังกฤษเก่งเร็ว รับรองผล โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

สอบถามคอร์สที่เหมาะกับคุณ

เรายินดีให้คำปรึกษาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของคุณได้อย่างเหมาะสม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมสิทธิ์ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก อนุบาล – ประถม ที่ไหนดี?

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst สอนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก เก่งเร็วๆ

ทำไมผู้ปกครองส่วนใหญ่ถึงไว้วางใจให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษกับเรา เพราะเด็กได้ฝึกกับอาจารย์เจ้าของภาษาแท้ๆ เรียนกลุ่มเล็ก สอนสด 100 % บรรยากาศการเรียนภาษาอังกฤษที่สนุกสนาน เหมาะกับเด็กเล็ก เพื่อสร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดี พร้อมพัฒนาภาษาในระดับต่อไป

บทความภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ที่น่าสนใจ

สรุป Parts of speech คนเรียนภาษาอังกฤษ ต้องจำให้ขึ้นใจ เรียนภาษาอังกฤษ แกรมม่า พื้นฐาน - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

สรุป Part of Speech เรียนภาษาอังกฤษ ต้องจำให้ขึ้นใจ

Part of Speech เป็นส่วนหนึ่งในการ เรียนภาษาอังกฤษ แกรมม่าขั้นพื้นฐาน การแบ่งประเภทของคำในภาษาอังกฤษตามหน้า 8 ชนิด ได้แก่ Noun, Pronoun, Verb, Adjective, Adverb, Preposition, Conjunction และ Interjection

6 วิธี เลือก โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเด็ก ดีที่สุด ให้ลูกน้อย ก่อนตัดสินใจ‍ ‍‍โรงเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

6 วิธีเลือก โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเด็ก ดีที่สุดให้ลูกน้อย

ให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษ ที่ไหนดี? ทิปส์ที่คุณแม่ควรรู้ ก่อนเลือกโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ให้ลูกน้อย

6 DIY Christmas Craft Ideas ไอเดียสิ่งประดิษฐ์เทศกาลคริสต์มาส พร้อมเรียนรู้ คำศัพท์เทศกาลคริสต์มาส ภาษาอังกฤษ

6 ไอเดีย ประดิษฐ์ของคริสต์มาส พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

เทศกาลคริสต์มาส ใกล้เข้ามาทุกที เอ็ด ดู เฟิร์สท์ รวบรวมวิธีทำประดิษฐ์คริสต์มาส น่ารักๆ ที่เด็กก็สามารถทำได้ เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ ได้มีกิจกรรมร่วมกันกับลูกน้อย พร้อมทั้งได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษไปด้วย ได้ทั้งความรู้และความสนุกแน่นอนค่ะ

อยากให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษ เริ่มยังไงดี วิธีสอนภาษาอังกฤษเด็ก สำหรับ พ่อ แม่ เน้นความอดทนและความสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกสามารถพูดภาษาอังกฤษได้จริงๆ

อยากให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษ เริ่มต้น ยังไงดี?

“ทำไมลูกคนอื่นถึงพูดภาษาอังกฤษเก่งจัง” แต่ลูกเราพูดได้แค่ภาษาเดียว ควรสอนลูกพูดภาษาอังกฤษด้วยวิธีไหนคะ? เราต้องเก่งภาษาอังกฤษก่อนหรือเปล่าถึงต้องสอนลูกได้?

4 วิธี สอนภาษาอังกฤษเด็ก เริ่มต้น ไม่มีพื้นฐานเลย เรียนผ่านรูปภาพ กิจกรรมสนุกสนาน ง่ายๆ เน้นฟัง พูด

4 วิธี สอนภาษาอังกฤษเด็ก เริ่มต้น ไม่มีพื้นฐานเลย

อยากให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษ เริ่มสอนภาษาอังกฤษเด็ก อย่างไรดี? เอ็ด ดู เฟิร์สท์ มีวิธีสอนภาษาอังกฤษเด็ก เริ่มต้น ง่ายๆ ให้คุณพ่อ คุณแม่ ฝึกฝนภาษาอังกฤษให้ลูกได้ที่บ้าน…

10 คำถาม ชวนลูกพูดภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน เรื่องที่โรงเรียน

10 คำถาม ชวนลูกพูดภาษาอังกฤษ เรื่องประจำวันที่โรงเรียน

คุณพ่อคุณแม่หลายอาจชวนลูกคุยภาษาอังกฤษไม่เก่ง เอ็ด ดู เฟิร์สท์ จึงรวมประโยคคำถาม ชวนลูกพูดภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นแนวทาง และได้รับรู้ถึงสถานการณ์ของลูกรัก เมื่ออยู่ที่โรงเรียน ว่าเป็นอย่างไรบ้าง

เพลงสอนภาษาอังกฤษ ร้องเต้นสนุก เสริมทักษะเด็ก เพลงภาษาอังกฤษประกอบท่าทาง อนุบาล, ประถม

10 เพลงสอนภาษาอังกฤษ ร้องเต้นสนุก เสริมทักษะเด็ก

เพลงภาษาอังกฤษประกอบท่าทาง สำหรับเด็ก อนุบาล, ประถม เด็กจะได้โยกย้ายตามเสียงเพลง เสริมทักษะเด็กเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ไวขึ้น

คําศัพท์ครอบครัว ภาษาอังกฤษ (Family Vocabulary) คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับครอบครัว - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

คําศัพท์ครอบครัวภาษาอังกฤษ (Family Vocabulary)

สงสัยไหมคะ? ว่าครอบครัวชาวต่างชาติ เขาใช้คำศัพท์เรียกญาติพี่น้อง เป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ? มารู้ คําศัพท์ครอบครัวภาษาอังกฤษ กับ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ เลยจ้า

15 คำชื่นชมภาษาอังกฤษ ประโยคชื่นชมภาษาอังกฤษ ไว้พูดกับลูก

15 คำชมเชยภาษาอังกฤษ ไว้พูดชื่นชมลูกง่าย ๆ

นอกจากคุณพ่อคุณแม่ จะสนทนาภาษาอังกฤษกับลูกน้อยแล้ว การพูดชื่นชมก็ถือว่าเป็นกำลังใจ ในบางเวลาที่ลูกทำบางสิ่งบางอย่างได้ดี

บทสนทนาภาษาอังกฤษกับลูกน้อย (Talk to child) สนทนาภาษาอังกฤษ แม่และเด็ก ประโยคพูดภาษาอังกฤษง่ายๆ กับลูก

บทสนทนาภาษาอังกฤษกับลูกน้อย (Talk to child)

อยากเริ่มคุยภาษาอังกฤษกับลูก ฝึกประโยคภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก พูดคล่อง จำง่ายใช้ได้ทุกวัน กับ บทสนทนาภาษาอังกฤษกับลูกน้อย