เลือกหน้า

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก อายุ 5 - 10 ปี

High Flyer Course

เรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กเล็ก โดยเฉพาะ สอนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีคุณภาพ

“เรียนกลุ่มเล็ก เน้นเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ อย่างสนุกสนานและเป็นธรรมชาติ”

สอบถามเพิ่มเติม ›วัดระดับภาษา ฟรี! ›

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็วๆ พร้อมรับรองผล - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst | คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เด็ก › เรียนภาษาอังกฤษเด็กเล็ก

เรียนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก

(อนุบาล, ประถม อายุ 5-10 ปี)

หลักสูตรคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก ของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst เป็นคอร์สเรียนภาษาที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ สำหรับเด็กเล็ก อายุ 5 – 10 ปี (ระดับอนุบาล – ระดับประถมศึกษา) เพื่อปูพื้นฐานทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้านคือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆ กัน

ภาพรวมคอร์ส การเรียนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก อนุบาล – ประถม

เนื้อหาของหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กเล็ก เน้นการเรียนภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ ให้เด็กได้พัฒนาและเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยความสนุกสนาน ผ่านอุปกรณ์การเรียนการสอน และกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ ที่หลากหลาย เช่น การแสดงบทบาสมมุติ การเล่นเกมส์ การร้องเพลง การทายคำศัพท์ การออกเสียง เป็นต้น ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความอยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม ช่วยให้เด็กซึมซับและสร้างพื้นฐานความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษในระดับต่อไป

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร เด็ก อนุบาล – ประถม

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ ดำเนินการสอนโดย อาจารย์ต่างชาติ ที่เป็นเจ้าของภาษาจริงๆ (อาจารย์ชาวอังกฤษ อเมริกัน แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์) ที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญและเข้าถึงจิตใจเด็ก สามารถสร้างสรรค์บทเรียนและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถโน้มน้าวให้เด็กเกิดความสนใจติดตามบทเรียนไปพร้อมๆกัน โดยผ่านสื่อประกอบการเรียนภาษาอังกฤษที่จัดทำขึ้นสำหรับเด็กโดยเฉพาะอาทิ กิจกรรม เกมส์ วิดีโอ ภาพประกอบการเรียนการสอน และซอฟแวร์ต่างๆ

เรียนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก อนุบาล – ประถม ที่ไหนดี?

เหตุผลที่ควรเรียนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก กับ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

เรียนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก เด็กอนุบาล เด็กประถม กลุ่มเล็ก - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เด็ก EduFirst

สอนภาษาอังกฤษ เด็ก อนุบาล – ประถม กลุ่มเล็ก

เราจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก เป็นกลุ่มเล็ก 5-12 คน ตามระดับภาษาอังกฤษ เพื่อการดูแลเด็กๆ ได้อย่างทั่วถึง

สอนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก เด็กอนุบาล เด็กประถม เรียนภาษาอังกฤษ แบบสอนสด

เรียนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก สอนสด 100%

เด็กนักเรียน จะได้เพลิดเพลินกับการเรียนภาษาอังกฤษแบบสดกับอาจารย์ ผ่านกิจกรรมอย่างสนุกสนาน เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้

สอนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก เด็กอนุบาล เด็กประถม โดยอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กโดยเฉพาะ

อาจารย์เจ้าของภาษา ที่มีความเข้าใจเด็ก โดยเฉพาะ

สอนภาษาอังกฤษเด็กเล็ก โดยอาจารย์ต่างชาติเจ้าของภาษา ที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การสอนภาษาเด็กโดยตรง

เรียนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก เด็กอนุบาล เด็กประถม ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน

การเรียนภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก เน้นการเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ สำหรับการพัฒนาภาษาอังกฤษต่อในอนาคต

เรียนภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์ ตามกำหนด จะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรอง สำหรับเด็กอนุบาล เด็กประถม

การันตี การเรียนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก เก่งเร็ว

ด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม รวมทั้งเมื่อเรียนจบผ่านเกณฑ์ จะได้รับใบรับรองผล การเรียนภาษาอังกฤษ ระดับ เด็กอนุบาล – ประถม

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก ครบวงจร EduFirst

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กเล็ก ครบวงจร

EduFirst เป็นหนึ่งในสถาบันสอนภาษาอังกฤษครบวงจร ที่ได้รับความเชื่อมั่นและความนิยมจากผู้ปกครองให้ความไว้วางใจ ส่งนักเรียนมาเรียนภาษาอังกฤษกับเรา

อาจารย์คุณภาพของ EduFirst ครูผู้สอนของเรามีคุณภาพสูงสุด ทั้งด้านคุณวุฒิ เทคนิคในการสอน ความเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด และประสบการณ์ในการสอนกับนักเรียนชาวไทยโดยเฉพาะ

อาจารย์คุณภาพของ EduFirst

คุณจะมั่นใจได้ว่า คุณจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูผู้สอนของเราที่มีคุณภาพสูงสุด ทั้งด้านคุณวุฒิ เทคนิคในการสอน ความเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด และประสบการณ์ในการสอนกับนักเรียนชาวไทยโดยเฉพาะ

โดยอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นชาวอังกฤษ หรืออเมริกัน และมีชาวออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา บ้างเป็นส่วนน้อย (ไม่มีนอกจากนี้) เพื่อให้คุณมั่นใจในการฝึกฝนสำเนียงที่ชัดเจน เป็นธรรมชาติ และสื่อสาร ใช้ภาษาเหมือ่นเจ้าของภาษาจริงๆ

อาจารย์ของเรา ดีอย่างไร
- อาจารย์ต่างชาติของเราทุกคน เป็น ครูเจ้าของภาษาจริงๆ (​Native Teacher)
- จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา
- มีประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษให้กับชาวต่างชาติ
- มีประสบการณ์การสอนภาษาไม่ต่ำกว่า 2 ปีขึ้นไป
- มีเทคนิคในการสอน และกระตุ้นผู้เรียนเกิดความสนใจ

ระดับของหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก

  • High Flyer Starter 1
  • High Flyer Starter 2
  • High Flyer 1
  • High Flyer 2
  • High Flyer 3
  • High Flyer 4
  • High Flyer 5
  • High Flyer 6

ระดับหลักสูตร คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก อายุ 5 – 10 ปี เด็กอนุบาล เด็กประถม (HIGH FLYER COURSE)

วันและเวลาเรียน

จุดเด่น คอร์สการเรียนภาษาอังกฤษเด็กเล็ก อนุบาล – ประถม

“หาที่เรียนภาษาอังกฤษให้ลูก ที่ไหนดี … เหตุผลที่ควร เรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กเล็ก ที่ EduFirst”

Checkสอนภาษาโดยอาจารย์ต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญ สำหรับเด็กโดยเฉพาะ
Checkอาจารย์เจ้าของภาษาจริงๆ จากประเทศอังกฤษ อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
Checkห้องเรียนแบ่งเป็นกลุ่มเล็ก 5 -12 คน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนภาษา สำหรับเด็กเล็ก
Checkสอนภาษาอังกฤษ แบบสด 100%
Checkฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ ผ่านอุปกรณ์การเรียนและกิจกรรมที่หลากหลาย
Checkบรรยากาศการเรียนภาษาที่สนุกสนาน เป็นกันเอง เหมาะกับการเรียนรู้ภาษาของเด็ก
Checkโน้มน้าวให้เด็กๆ เกิดความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ
Checkเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ อย่างเป็นธรรมชาติ

|

รีวิวจากนักเรียนของเรา

หนูเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเด็กประถมค่ะ ตอนนี้เรียนเลเวลสุดท้ายแล้วค่ะ เรียนตั้งแต่เลเวลที่ 4 ค่ะ ถึงตอนนี้ก็ 2 ปี แล้วค่ะ เรียนที่ EduFirst เพราะว่า มีเนื้อหาน่าสนใจ คุณครูใจดี และมีกิจกรรมให้ทำค่ะ “ถ้าใครสนใจเรียนอังกฤษก็อย่างลืมมาเรียนที่ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ ด้วยนะคะ” ดูรีวิวน้องวีต้าเพิ่มเติม ›

รีวิว เรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตร คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเด็กประถม (High Flyer Course) จากน้องวีต้า - สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst
ด.ญ.ปณิดา (น้องวีต้า) โรงเรียนนฤมลทินธนบุรี
High Flyer Level 6
คะแนนความชอบในการเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

“After studying at Edufirst my English has improved a lot. Finally I would like to recommend everyone comes to study at Edufirst.”

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษ ธันวาคม 2563 สมัครเรียนวันนี้ รับส่วนลด คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สูงสุด 5-40% พร้อมทดสอบภาษาฟรี เรียนภาษาอังกฤษเก่งเร็ว รับรองผล โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

สอบถามคอร์สที่เหมาะกับคุณ

เรายินดีให้คำปรึกษาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของคุณได้อย่างเหมาะสม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมสิทธิ์ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

หาที่เรียนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก อนุบาล – ประถม ที่ไหนดี?
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst สอนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก เก่งเร็วๆ

เรียนภาษาอังกฤษ กับอาจารย์เจ้าของภาษา เรียนกลุ่มเล็ก สอนสด 100 % บรรยากาศการเรียนภาษาอังกฤษที่สนุกสนาน สร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดี เพื่อพัฒนาในระดับต่อไป

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมด ของ สถาบันสอนภาษา EduFirstคอร์สเรียน

ดูคอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมด ของ
สถาบันสอนภาษา EduFirst

สาขาของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirstเยี่ยมชมสาขา

เชิญเยี่ยมชม สาขา
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ของเรา

ติดต่อสอบถามคอร์สเรียน สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirstรายละเอียดเพิ่มเติม

กรอกฟอร์มเพื่อรับข้อมูล หลักสูตร การเรียนภาษาอังกฤษ ราคา และสถาบันของเรา

Pin It on Pinterest