เลือกหน้า

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก อายุ 11 - 14 ปี

Trailblazer Course

เรียนภาษาอังกฤษ ระดับประถม – มัธยม โดยเฉพาะ สอนภาษาอังกฤษ เด็ก โดยอาจารย์เจ้าของภาษาผู้เชี่ยวชาญ

“ให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี ? .. สอนภาษาอังกฤษกลุ่มเล็ก บรรยากาศการเรียนสนุกสนาน เสริมสร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติตั้งแต่เด็ก เพื่อสร้างพื้นฐานที่ดีต่อไปในอนาคต”

สอบถามเพิ่มเติม ›วัดระดับภาษา ฟรี! ›

เรียนภาษาอังกฤษ เด็กโต

(ประถม – มัธยมต้น อายุ 11-14 ปี)

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กโต ของ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก EduFirst เป็นคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเด็ก อายุ 11 – 14 ปี (ระดับประถม – มัธยมศึกษาตอนต้น) เพื่อปูพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้านคือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆ กัน และยังช่วยเสริมการเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนให้ดีขึ้น และเป็นการสร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีตั้งแต่เด็ก
เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก อายุ 11 – 14 ปี ระดับประถม, มัธยม (Trailblazer Course) - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

ภาพรวมคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก อายุ 11 – 14 ปี ( ประถม – มัธยมต้น )

เนื้อหาหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ที่สนุกสนาน เน้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยบทเรียนที่จำลองจากสถานการณ์จริง บรรยากาศการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แบบสอนสด ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งช่วยเสริมสร้างพื้นฐานความแข็งแกร่งทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้เด็กเตรียมความพร้อมทั้งในการเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียน และเตรียมสู่การเรียนภาษาอังกฤษในระดับสูงต่อไป เช่น การสอบชิงทุนการศึกษา หรือเตรียมไปเรียนต่อต่างประเทศ
เรียนภาษาอังกฤษ เด็กโต (Trailblazer Course) อายุ 11 - 14 ปี

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร
เรียนภาษาอังกฤษเด็ก อายุ 11 – 14 ปี ( ประถม – มัธยมต้น )

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก EduFirst ทุกห้องสอนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ต่างชาติที่เป็น เจ้าของภาษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและเข้าถึงจิตใจเด็ก สามารถสร้างสรรค์บทเรียนและกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถโน้มน้าวให้เด็กเกิดความสนใจติดตามบทเรียนไปพร้อมๆกัน โดยให้ความสำคัญในการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ที่จัดทำขึ้นสำหรับเด็กโดยเฉพาะ และได้รับมาตรฐานจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา อาทิ กิจกรรม เกมส์ วิดีโอ ภาพประกอบการเรียนการสอน และซอฟแวร์ต่างๆ เป็นการกระตุ้นให้เด็กอยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษต่อไป

การจัดแบ่งกลุ่ม ห้องเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก EduFirst ทุกห้องสอนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ต่างชาติที่เป็น เจ้าของภาษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและเข้าถึงจิตใจเด็ก สามารถสร้างสรรค์บทเรียนและกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถโน้มน้าวให้เด็กเกิดความสนใจติดตามบทเรียนไปพร้อมๆกัน โดยให้ความสำคัญในการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ที่จัดทำขึ้นสำหรับเด็กโดยเฉพาะ และได้รับมาตรฐานจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา อาทิ กิจกรรม เกมส์ วิดีโอ ภาพประกอบการเรียนการสอน และซอฟแวร์ต่างๆ เป็นการกระตุ้นให้เด็กอยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษต่อไป

ให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษ เด็ก ประถม มัธยม ที่ไหนดี?

เหตุผลที่ควรเรียนภาษาอังกฤษ เด็ก ระดับประถม – มัธยม กับ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

เรียนภาษาอังกฤษ เด็ก ประถม มัธยม ห้องเรียนจัดกลุ่มเล็ก เพื่อการดูแลอย่างทั่วถึง

สอนภาษาอังกฤษ เด็ก ประถม – มัธยมต้น กลุ่มเล็ก

เราจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ระดับประถม ถึง มัธยมต้น เป็นกลุ่มเล็ก 5-12 คน แบ่งตามระดับภาษาอังกฤษ เพื่อการดูแลเด็กๆ ได้อย่างทั่วถึง

สอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก ระดับประถม - มัธยมต้น แบบสอนสด คลาสเรียนสด โดยอาจารย์เจ้าของภาษาจริงๆ เพื่อการเรียนภาษาอังกฤษที่สนุกสนาน

เรียนภาษาอังกฤษ เด็ก สอนสด 100%

เด็กนักเรียน จะได้เพลิดเพลินกับการเรียนภาษาอังกฤษแบบสด กับอาจารย์ในทุกคาบเรียน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนให้ดีขึ้น

สอนภาษาอังกฤษ เด็กประถม เด็กมัธยม โดยอาจารย์ชาวต่างชาติ ที่มีมาตรฐาน และมีความเข้าใจเด็ก เป็นอย่างดี

อาจารย์เจ้าของภาษา ที่มีความเข้าใจเด็ก โดยเฉพาะ

สอนภาษาอังกฤษ เด็ก โดยอาจารย์ต่างชาติ เจ้าของภาษา ที่มีมาตรฐาน พร้อมทั้งความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษเด็กโดยตรง

 เรียนภาษาอังกฤษ ได้อย่างสนุกสนาน เหมาะสมกับวัย ผ่านบทเรียน และกิจกรรมที่หลากหลาย ช่วยให้เด็กอยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้น

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเด็ก ประถม – มัธยม เน้นการเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาที่มีมาตรฐาน

การันตี เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว เมื่อเรียนจบตามกำหนด ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรอง สำหรับเด็ก ตามระดับ ประถม มัธยม

การันตี การเรียนภาษาอังกฤษเด็ก เก่งเร็ว

ด้วยการจัดระบบการเรียนที่เหมาะสม ทำให้การเรียนภาษาเห็นผลเร็ว รวมทั้งเมื่อเรียนจบผ่านเกณฑ์ จะได้รับใบรับรองผลการเรียนภาษาอังกฤษ ระดับเด็กประถม – เด็กมัธยม

โรงเรียนสอนพิเศษภาษาอังกฤษ เด็ก ระดับ ประถม มัธยม ครบวงจร EduFirst ได้รับความนิยมมากที่สุด

สถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ครบวงจร

EduFirst เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก ที่มีมาตรฐาน และมีคอร์สเรียนภาษาที่หลายหลาย จึงได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองจำนวนมาก ให้นักเรียนมาเรียนภาษาอังกฤษกับเรา

ระดับของ หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก อายุ 11 – 14 ปี

  • Trailblazer 1
  • Trailblazer 2
  • Trailblazer 3
  • Trailblazer 4
  • Trailblazer 5

ระดับหลักสูตร คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ประถม มันธยม อายุ 11 – 14 ปี (TRAILBLAZER COURSE) - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก EduFirst

วันและเวลาเรียน

จุดเด่น คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก อายุ 11 – 14 ปี ( ประถม – มัธยมต้น )

“ให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี … เหตุผลที่ควร เรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก ที่ EduFirst”

Checkสอนภาษาอังกฤษเด็ก ประถม – มัธยม โดย อาจารย์เจ้าของภาษา ที่มีคุณภาพ สำหรับสอนเด็กโดยเฉพาะ
Checkจัดกลุ่มห้องเรียนภาษาอังกฤษ เป็นกลุ่มเล็ก 5 -10 คน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียน
Checkฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อประกอบการเรียนและกิจกรรม ที่หลากหลาย ได้รับมาตรฐานจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา
Checkคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ในบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนานเป็นกันเอง เหมาะกับการเรียนรู้ของเด็ก
Checkเน้นรูปแบบการเรียนภาษา เพื่อให้เด็กสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ได้อย่างเป็นธรรมชาติ
Checkหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ซึ่งพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทั้ง การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ไปพร้อมๆกัน
Checkเพื่อการใช้ภาษาอังกฤษได้จริงในชีวิตประจำวัน หรือการสอบภาษาอังกฤษที่โรงเรียน รวมถึงการเรียนต่อในระดับต่อไป

|

รีวิวจากนักเรียนของเรา

หลังจากเรียนที่สถาบัน EduFirst หนูได้พัฒนาในทักษะการพูด การฟัง ค่ะ หนูอยากฝากบอกเพื่อนๆ ว่า “Never stop trying never give up and your day will come” อย่าหยุดพยายามอย่ายอมแพ้แล้ววันของคุณจะมาถึง   ดูรีวิวน้องลินจังเพิ่มเติม ›

รีวิวเรียนภาษาอังกฤษ จากน้องลินจัง คอร์สเรียนเด็กประถม ตัวต่อตัว  private trailblazer 5 A - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

ด.ญ. นลิน (น้องลินจัง) โรงเรียนหอวัง
Trailblazer Course  (Private)
คะแนนความชอบในการเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

ผมเรียนกับ Teacher Shaun J Deer ครับ เรียนภาษาอังกฤษ เพราะว่า มันจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันครับ พอได้เรียนที่ EduFist พอเรียนเสร็จได้ความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมกลับบ้านครับ ฝากถึงเพื่อนๆ ว่า “you can me your self” 

รีวิวเรียนภาษาอังกฤษ จากน้องมนนี่  คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ประถม  Trailblazer 3 B - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst
ด.ช. กัณภวิศ จิรนรานันทน์
Trailblazer
คะแนนความชอบในการเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

หลังจากที่เรียนกับสถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์ หนูรู้สึกดีค่ะ ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในเรื่องใหม่ๆ เยอะแยะเลยค่ะ สุดท้ายนี้อยากบอกกับเพื่อนๆว่า Don’t let your dreams be dreams. อย่าปล่อยให้ความฝันของคุณ เป็นเพียงแค่ฝันค่ะ ดูรีวิวน้องพรีมเพิ่มเติม ›

รีวิวเรียนภาษาอังกฤษ จากน้องพรีม คอร์สเรียนภาษาเด็ก ประถม, มัธยม ตัวต่อตัว  private trailblazer 5 A - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst
ด.ญ. ทัตพิชา (น้องพรีม) โรงเรียนหอวัง
Trailblazer Course (Private)
คะแนนความชอบในการเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

“เหตุผลที่ผมเรียนภาษาอังกฤษ เพราะว่า จะได้พัฒนาภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นกว่าเดิมครับ บรรยากาศการเรียนที่สถาบัน EduFirst เป็นการเรียนที่สนุกสนาน เป็นกันเอง ไม่เครียด ฝากทุกคนมาทดสอบภาษาอังกฤษกัน เพราะที่นี่จะช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับทุกคนครับ

รีวิว เรียนภาษาอังกฤษ จากน้องกันต์ ในหลักสูตร คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เด็กประถม - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst
ด.ช.นันทิพัฒน์ (น้องกันต์) โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
Trailblazer (Private)
คะแนนความชอบในการเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษ - สมัครเรียนวันนี้ รับส่วนลด คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สูงสุด 5-40% พร้อมทดสอบภาษาฟรี เรียนภาษาอังกฤษเก่งเร็ว รับรองผล - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

สอบถามคอร์สที่เหมาะกับคุณ

เรายินดีให้คำปรึกษาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของคุณได้อย่างเหมาะสม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมสิทธิ์ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

หาที่เรียนภาษาอังกฤษให้ลูก ระดับ ประถม – มัธยม ที่ไหนดี?

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst สอนภาษาอังกฤษ เด็ก เก่งเร็ว

เรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก โดยอาจารย์เจ้าของภาษาผู้เชี่ยวชาญ สอนภาษาอังกฤษ คลาสสอนสด 100 % เรียนกลุ่มเล็ก พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ ได้จริง เห็นผลเร็ว ในเวลาอันสั้น

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมด ของ สถาบันสอนภาษา EduFirstคอร์สเรียน

ดูคอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมด ของ
สถาบันสอนภาษา EduFirst

สาขาของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirstเยี่ยมชมสาขา

เชิญเยี่ยมชม สาขา
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ของเรา

ติดต่อสอบถามคอร์สเรียน สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirstรายละเอียดเพิ่มเติม

กรอกฟอร์มเพื่อรับข้อมูล หลักสูตร การเรียนภาษาอังกฤษ ราคา และสถาบันของเรา