เลือกหน้า

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก อายุ 11 - 14 ปี

Trailblazer Course

เรียนภาษาอังกฤษ ระดับประถม – มัธยม โดยเฉพาะ สอนภาษาอังกฤษ เด็ก โดยอาจารย์เจ้าของภาษาผู้เชี่ยวชาญ

“ให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี ? .. สอนภาษาอังกฤษกลุ่มเล็ก บรรยากาศการเรียนสนุกสนาน เสริมสร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติตั้งแต่เด็ก เพื่อสร้างพื้นฐานที่ดีต่อไปในอนาคต”

สอบถามเพิ่มเติม ›วัดระดับภาษา ฟรี! ›

เรียนภาษาอังกฤษ เด็กโต

(ประถม – มัธยมต้น อายุ 11-14 ปี)

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กโต ของ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก EduFirst เป็นคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเด็ก อายุ 11 – 14 ปี (ระดับประถม – มัธยมศึกษาตอนต้น) เพื่อปูพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้านคือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆ กัน และยังช่วยเสริมการเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนให้ดีขึ้น และเป็นการสร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีตั้งแต่เด็ก
เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก อายุ 11 – 14 ปี ระดับประถม, มัธยม (Trailblazer Course) - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

ภาพรวมคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก อายุ 11 – 14 ปี ( ประถม – มัธยมต้น )

เนื้อหาหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ที่สนุกสนาน เน้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยบทเรียนที่จำลองจากสถานการณ์จริง บรรยากาศการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แบบสอนสด ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งช่วยเสริมสร้างพื้นฐานความแข็งแกร่งทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้เด็กเตรียมความพร้อมทั้งในการเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียน และเตรียมสู่การเรียนภาษาอังกฤษในระดับสูงต่อไป เช่น การสอบชิงทุนการศึกษา หรือเตรียมไปเรียนต่อต่างประเทศ
เรียนภาษาอังกฤษ เด็กโต (Trailblazer Course) อายุ 11 - 14 ปี

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร
เรียนภาษาอังกฤษเด็ก อายุ 11 – 14 ปี ( ประถม – มัธยมต้น )

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก EduFirst ทุกห้องสอนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ต่างชาติที่เป็น เจ้าของภาษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและเข้าถึงจิตใจเด็ก สามารถสร้างสรรค์บทเรียนและกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถโน้มน้าวให้เด็กเกิดความสนใจติดตามบทเรียนไปพร้อมๆกัน โดยให้ความสำคัญในการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ที่จัดทำขึ้นสำหรับเด็กโดยเฉพาะ และได้รับมาตรฐานจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา อาทิ กิจกรรม เกมส์ วิดีโอ ภาพประกอบการเรียนการสอน และซอฟแวร์ต่างๆ เป็นการกระตุ้นให้เด็กอยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษต่อไป

การจัดแบ่งกลุ่ม ห้องเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก EduFirst ทุกห้องสอนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ต่างชาติที่เป็น เจ้าของภาษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและเข้าถึงจิตใจเด็ก สามารถสร้างสรรค์บทเรียนและกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถโน้มน้าวให้เด็กเกิดความสนใจติดตามบทเรียนไปพร้อมๆกัน โดยให้ความสำคัญในการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ที่จัดทำขึ้นสำหรับเด็กโดยเฉพาะ และได้รับมาตรฐานจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา อาทิ กิจกรรม เกมส์ วิดีโอ ภาพประกอบการเรียนการสอน และซอฟแวร์ต่างๆ เป็นการกระตุ้นให้เด็กอยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษต่อไป

ให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษ เด็ก ประถม มัธยม ที่ไหนดี?

เหตุผลที่ควรเรียนภาษาอังกฤษ เด็ก ระดับประถม – มัธยม กับ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst
ทำไมเรียนภาษาอังกฤษ ที่ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ : เรียนภาษาอังกฤษกลุ่มเล็ก เพื่อประสทธิภาพสูงสุดในการเรียน

สอนภาษาอังกฤษ เด็ก ประถม – มัธยมต้น กลุ่มเล็ก

เราจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ระดับประถม ถึง มัธยมต้น เป็นกลุ่มเล็ก 5-12 คน แบ่งตามระดับภาษาอังกฤษ เพื่อการดูแลเด็กๆ ได้อย่างทั่วถึง

สอนภาษาอังกฤษ ชัมเมอร์ ช่วงปิดเทอม สอนสด เก่งเร็ว - สถาบันสอนภาษาอังกฤษเด็ก EduFirst

เรียนภาษาอังกฤษ เด็ก สอนสด 100%

เด็กนักเรียน จะได้เพลิดเพลินกับการเรียนภาษาอังกฤษแบบสด กับอาจารย์ในทุกคาบเรียน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนให้ดีขึ้น
สอนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก เด็กอนุบาล เด็กประถม โดยอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กโดยเฉพาะ

อาจารย์เจ้าของภาษา ที่มีความเข้าใจเด็ก โดยเฉพาะ

สอนภาษาอังกฤษ เด็ก โดยอาจารย์ต่างชาติ เจ้าของภาษา ที่มีมาตรฐาน พร้อมทั้งความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษเด็กโดยตรง
เรียนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก เด็กอนุบาล เด็กประถม ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเด็ก ประถม – มัธยม เน้นการเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาที่มีมาตรฐาน
สอนภาษาอังกฤษ ชัมเมอร์ ช่วงปิดเทอม สอนสด เก่งเร็ว - สถาบันสอนภาษาอังกฤษเด็ก EduFirst

การันตี การเรียนภาษาอังกฤษเด็ก เก่งเร็ว

ด้วยการจัดระบบการเรียนที่เหมาะสม ทำให้การเรียนภาษาเห็นผลเร็ว รวมทั้งเมื่อเรียนจบผ่านเกณฑ์ จะได้รับใบรับรองผลการเรียนภาษาอังกฤษ ระดับเด็กประถม – เด็กมัธยม
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก ครบวงจร EduFirst

สถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ครบวงจร

EduFirst เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก ที่มีมาตรฐาน และมีคอร์สเรียนภาษาที่หลายหลาย จึงได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองจำนวนมาก ให้นักเรียนมาเรียนภาษาอังกฤษกับเรา

ระดับของ หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก อายุ 11 – 14 ปี

  • Trailblazer 1
  • Trailblazer 2
  • Trailblazer 3
  • Trailblazer 4
  • Trailblazer 5

ระดับหลักสูตร คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ประถม มันธยม อายุ 11 – 14 ปี (TRAILBLAZER COURSE) - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก EduFirst

วันและเวลาเรียน

จุดเด่น คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก อายุ 11 – 14 ปี ( ประถม – มัธยมต้น )

“ให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี … เหตุผลที่ควร เรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก ที่ EduFirst”

Checkสอนภาษาอังกฤษเด็ก ประถม – มัธยม โดย อาจารย์เจ้าของภาษา ที่มีคุณภาพ สำหรับสอนเด็กโดยเฉพาะ
Checkจัดกลุ่มห้องเรียนภาษาอังกฤษ เป็นกลุ่มเล็ก 5 -10 คน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียน
Checkฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อประกอบการเรียนและกิจกรรม ที่หลากหลาย ได้รับมาตรฐานจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา
Checkคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ในบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนานเป็นกันเอง เหมาะกับการเรียนรู้ของเด็ก
Checkเน้นรูปแบบการเรียนภาษา เพื่อให้เด็กสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ได้อย่างเป็นธรรมชาติ
Checkหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ซึ่งพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทั้ง การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ไปพร้อมๆกัน
Checkเพื่อการใช้ภาษาอังกฤษได้จริงในชีวิตประจำวัน หรือการสอบภาษาอังกฤษที่โรงเรียน รวมถึงการเรียนต่อในระดับต่อไป

|

รีวิวจากนักเรียนของเรา

หลังจากเรียนที่สถาบัน EduFirst หนูได้พัฒนาในทักษะการพูด การฟัง ค่ะ หนูอยากฝากบอกเพื่อนๆ ว่า “Never stop trying never give up and your day will come” อย่าหยุดพยายามอย่ายอมแพ้แล้ววันของคุณจะมาถึง   ดูรีวิวน้องลินจังเพิ่มเติม ›

รีวิวเรียนภาษาอังกฤษ จากน้องลินจัง คอร์สเรียนเด็กประถม ตัวต่อตัว  private trailblazer 5 A - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

ด.ญ. นลิน (น้องลินจัง) โรงเรียนหอวัง
Trailblazer Course  (Private)
คะแนนความชอบในการเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

ผมเรียนกับ Teacher Shaun J Deer ครับ เรียนภาษาอังกฤษ เพราะว่า มันจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันครับ พอได้เรียนที่ EduFist พอเรียนเสร็จได้ความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมกลับบ้านครับ ฝากถึงเพื่อนๆ ว่า “you can me your self” 

รีวิวเรียนภาษาอังกฤษ จากน้องมนนี่  คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ประถม  Trailblazer 3 B - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst
ด.ช. กัณภวิศ จิรนรานันทน์
Trailblazer
คะแนนความชอบในการเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

หลังจากที่เรียนกับสถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์ หนูรู้สึกดีค่ะ ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในเรื่องใหม่ๆ เยอะแยะเลยค่ะ สุดท้ายนี้อยากบอกกับเพื่อนๆว่า Don’t let your dreams be dreams. อย่าปล่อยให้ความฝันของคุณ เป็นเพียงแค่ฝันค่ะ ดูรีวิวน้องพรีมเพิ่มเติม ›

รีวิวเรียนภาษาอังกฤษ จากน้องพรีม คอร์สเรียนภาษาเด็ก ประถม, มัธยม ตัวต่อตัว  private trailblazer 5 A - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst
ด.ญ. ทัตพิชา (น้องพรีม) โรงเรียนหอวัง
Trailblazer Course (Private)
คะแนนความชอบในการเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

“เหตุผลที่ผมเรียนภาษาอังกฤษ เพราะว่า จะได้พัฒนาภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นกว่าเดิมครับ บรรยากาศการเรียนที่สถาบัน EduFirst เป็นการเรียนที่สนุกสนาน เป็นกันเอง ไม่เครียด ฝากทุกคนมาทดสอบภาษาอังกฤษกัน เพราะที่นี่จะช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับทุกคนครับ

รีวิว เรียนภาษาอังกฤษ จากน้องกันต์ ในหลักสูตร คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เด็กประถม - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst
ด.ช.นันทิพัฒน์ (น้องกันต์) โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
Trailblazer (Private)
คะแนนความชอบในการเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

โปรโมชั่นส่วนลด คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เดือนมีนาคม 2564 สมัครเรียนวันนี้รับส่วนลด 5 - 40 % พิเศษ สมัครเรียน 2 คน พร้อมกัน ลดสูงสุด 15 % พร้อมทดสอบภาษาฟรี

สอบถามคอร์สที่เหมาะกับคุณ

เรายินดีให้คำปรึกษาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของคุณได้อย่างเหมาะสม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมสิทธิ์ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

หาที่เรียนภาษาอังกฤษให้ลูก ระดับ ประถม – มัธยม ที่ไหนดี?

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst สอนภาษาอังกฤษ เด็ก เก่งเร็ว

เรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก โดยอาจารย์เจ้าของภาษาผู้เชี่ยวชาญ สอนภาษาอังกฤษ คลาสสอนสด 100 % เรียนกลุ่มเล็ก พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ ได้จริง เห็นผลเร็ว ในเวลาอันสั้น

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมด ของ สถาบันสอนภาษา EduFirstคอร์สเรียน

ดูคอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมด ของ
สถาบันสอนภาษา EduFirst

สาขาของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirstเยี่ยมชมสาขา

เชิญเยี่ยมชม สาขา
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ของเรา

ติดต่อสอบถามคอร์สเรียน สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirstรายละเอียดเพิ่มเติม

กรอกฟอร์มเพื่อรับข้อมูล หลักสูตร การเรียนภาษาอังกฤษ ราคา และสถาบันของเรา

Pin It on Pinterest