เลือกหน้า

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก อายุ 11 - 14 ปี

Trailblazer Course

เรียนภาษาอังกฤษ ระดับประถม – มัธยม โดยเฉพาะ สอนภาษาอังกฤษ เด็ก โดยอาจารย์เจ้าของภาษาผู้เชี่ยวชาญ

“ให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี ? .. สอนภาษาอังกฤษกลุ่มเล็ก บรรยากาศการเรียนสนุกสนาน เสริมสร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติตั้งแต่เด็ก เพื่อสร้างพื้นฐานที่ดีต่อไปในอนาคต”

สอบถามเพิ่มเติม ›วัดระดับภาษา ฟรี! ›

เรียนภาษาอังกฤษ เด็กโต

(ประถม – มัธยมต้น อายุ 11-14 ปี)

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กโต ของ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก EduFirst เป็นคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเด็ก อายุ 11 – 14 ปี (ระดับประถม – มัธยมศึกษาตอนต้น) เพื่อปูพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้านคือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆ กัน และยังช่วยเสริมการเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนให้ดีขึ้น และเป็นการสร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีตั้งแต่เด็ก
เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก อายุ 11 – 14 ปี ระดับประถม, มัธยม (Trailblazer Course) - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

ภาพรวมคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก อายุ 11 – 14 ปี ( ประถม – มัธยมต้น )

เนื้อหาหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ที่สนุกสนาน เน้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยบทเรียนที่จำลองจากสถานการณ์จริง บรรยากาศการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แบบสอนสด ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งช่วยเสริมสร้างพื้นฐานความแข็งแกร่งทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้เด็กเตรียมความพร้อมทั้งในการเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียน และเตรียมสู่การเรียนภาษาอังกฤษในระดับสูงต่อไป เช่น การสอบชิงทุนการศึกษา หรือเตรียมไปเรียนต่อต่างประเทศ
เรียนภาษาอังกฤษ เด็กโต (Trailblazer Course) อายุ 11 - 14 ปี

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร
เรียนภาษาอังกฤษเด็ก อายุ 11 – 14 ปี ( ประถม – มัธยมต้น )

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก EduFirst ทุกห้องสอนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ต่างชาติที่เป็น เจ้าของภาษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและเข้าถึงจิตใจเด็ก สามารถสร้างสรรค์บทเรียนและกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถโน้มน้าวให้เด็กเกิดความสนใจติดตามบทเรียนไปพร้อมๆกัน โดยให้ความสำคัญในการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ที่จัดทำขึ้นสำหรับเด็กโดยเฉพาะ และได้รับมาตรฐานจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา อาทิ กิจกรรม เกมส์ วิดีโอ ภาพประกอบการเรียนการสอน และซอฟแวร์ต่างๆ เป็นการกระตุ้นให้เด็กอยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษต่อไป
day care img 12

การจัดแบ่งกลุ่ม ห้องเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก EduFirst ทุกห้องสอนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ต่างชาติที่เป็น เจ้าของภาษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและเข้าถึงจิตใจเด็ก สามารถสร้างสรรค์บทเรียนและกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถโน้มน้าวให้เด็กเกิดความสนใจติดตามบทเรียนไปพร้อมๆกัน โดยให้ความสำคัญในการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ที่จัดทำขึ้นสำหรับเด็กโดยเฉพาะ และได้รับมาตรฐานจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา อาทิ กิจกรรม เกมส์ วิดีโอ ภาพประกอบการเรียนการสอน และซอฟแวร์ต่างๆ เป็นการกระตุ้นให้เด็กอยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษต่อไป

ให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษ เด็ก ประถม มัธยม ที่ไหนดี?

เหตุผลที่ควรเรียนภาษาอังกฤษ เด็ก ระดับประถม – มัธยม กับ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst
ทำไมเรียนภาษาอังกฤษ ที่ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ : เรียนภาษาอังกฤษกลุ่มเล็ก เพื่อประสทธิภาพสูงสุดในการเรียน

สอนภาษาอังกฤษ เด็ก ประถม – มัธยมต้น กลุ่มเล็ก

เราจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ระดับประถม ถึง มัธยมต้น เป็นกลุ่มเล็ก 5-12 คน แบ่งตามระดับภาษาอังกฤษ เพื่อการดูแลเด็กๆ ได้อย่างทั่วถึง

สอนภาษาอังกฤษ ชัมเมอร์ ช่วงปิดเทอม สอนสด เก่งเร็ว - สถาบันสอนภาษาอังกฤษเด็ก EduFirst

เรียนภาษาอังกฤษ เด็ก สอนสด 100%

เด็กนักเรียน จะได้เพลิดเพลินกับการเรียนภาษาอังกฤษแบบสด กับอาจารย์ในทุกคาบเรียน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนให้ดีขึ้น
สอนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก เด็กอนุบาล เด็กประถม โดยอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กโดยเฉพาะ

อาจารย์เจ้าของภาษา ที่มีความเข้าใจเด็ก โดยเฉพาะ

สอนภาษาอังกฤษ เด็ก โดยอาจารย์ต่างชาติ เจ้าของภาษา ที่มีมาตรฐาน พร้อมทั้งความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษเด็กโดยตรง
เรียนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก เด็กอนุบาล เด็กประถม ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเด็ก ประถม – มัธยม เน้นการเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาที่มีมาตรฐาน
สอนภาษาอังกฤษ ชัมเมอร์ ช่วงปิดเทอม สอนสด เก่งเร็ว - สถาบันสอนภาษาอังกฤษเด็ก EduFirst

การันตี การเรียนภาษาอังกฤษเด็ก เก่งเร็ว

ด้วยการจัดระบบการเรียนที่เหมาะสม ทำให้การเรียนภาษาเห็นผลเร็ว รวมทั้งเมื่อเรียนจบผ่านเกณฑ์ จะได้รับใบรับรองผลการเรียนภาษาอังกฤษ ระดับเด็กประถม – เด็กมัธยม
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก ครบวงจร EduFirst

สถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ครบวงจร

EduFirst เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก ที่มีมาตรฐาน และมีคอร์สเรียนภาษาที่หลายหลาย จึงได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองจำนวนมาก ให้นักเรียนมาเรียนภาษาอังกฤษกับเรา

ระดับของ หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก อายุ 11 – 14 ปี

  • Trailblazer 1
  • Trailblazer 2
  • Trailblazer 3
  • Trailblazer 4
  • Trailblazer 5

ระดับหลักสูตร คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ประถม มันธยม อายุ 11 – 14 ปี (TRAILBLAZER COURSE) - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก EduFirst

วันและเวลาเรียน

จุดเด่น คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก อายุ 11 – 14 ปี ( ประถม – มัธยมต้น )

“ให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี … เหตุผลที่ควร เรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก ที่ EduFirst”

Checkสอนภาษาอังกฤษเด็ก ประถม – มัธยม โดย อาจารย์เจ้าของภาษา ที่มีคุณภาพ สำหรับสอนเด็กโดยเฉพาะ
Checkจัดกลุ่มห้องเรียนภาษาอังกฤษ เป็นกลุ่มเล็ก 5 -10 คน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียน
Checkฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อประกอบการเรียนและกิจกรรม ที่หลากหลาย ได้รับมาตรฐานจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา
Checkคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ในบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนานเป็นกันเอง เหมาะกับการเรียนรู้ของเด็ก
Checkเน้นรูปแบบการเรียนภาษา เพื่อให้เด็กสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ได้อย่างเป็นธรรมชาติ
Checkหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ซึ่งพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทั้ง การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ไปพร้อมๆกัน
Checkเพื่อการใช้ภาษาอังกฤษได้จริงในชีวิตประจำวัน หรือการสอบภาษาอังกฤษที่โรงเรียน รวมถึงการเรียนต่อในระดับต่อไป

|

รีวิวจากนักเรียนของเรา

ผมเรียนกับ Teacher Shaun J Deer ครับ เรียนภาษาอังกฤษ เพราะว่า มันจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันครับ พอได้เรียนที่ EduFist พอเรียนเสร็จ ได้ความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับ  “you can me your self” 

รีวิวเรียนภาษาอังกฤษ จากน้องมนนี่  คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ประถม  Trailblazer 3 B - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst
ด.ช. กัณภวิศ จิรนรานันทน์
Trailblazer
คะแนนความชอบในการเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

โปรโมชั่นส่วนลด คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เดือนมีนาคม 2564 สมัครเรียนวันนี้รับส่วนลด 5 - 40 % พิเศษ สมัครเรียน 2 คน พร้อมกัน ลดสูงสุด 15 % พร้อมทดสอบภาษาฟรี

สอบถามคอร์สที่เหมาะกับคุณ

เรายินดีให้คำปรึกษาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของคุณได้อย่างเหมาะสม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมสิทธิ์ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

หาที่เรียนภาษาอังกฤษให้ลูก ระดับ ประถม – มัธยม ที่ไหนดี?

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst สอนภาษาอังกฤษ เด็ก เก่งเร็ว

เรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก โดยอาจารย์เจ้าของภาษาผู้เชี่ยวชาญ สอนภาษาอังกฤษ คลาสสอนสด 100 % เรียนกลุ่มเล็ก พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ ได้จริง เห็นผลเร็ว ในเวลาอันสั้น

day care img 13

Pin It on Pinterest