เลือกหน้า

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว เด็กประถม – มัธยม
(Trailblazer : Private Course)

เรียนภาษาอังกฤษ ระดับประถม – มัธยม ตัวต่อตัว กับ Native Teacher ครอบคลุมทักษะภาษาอังกฤษทุกด้าน พร้อมรับรองผล

“เรียนพิเศษภาษาอังกฤษที่ไหนดี ? เอ็ด ดู เฟิร์สท์ สอนภาษาอังกฤษเด็ก ตัวต่อตัว ในคลาสสอนสด สนุกสนาน เด็กนำภาษาอังกฤษไปใช้ได้จริงที่โรงเรียน พร้อมเพิ่มคะแนนสอบภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น”

เรียนพิเศษภาษาอังกฤษ เด็ก ประถม - มัธยม พัฒนาขึ้น ทุกครั้งที่เรียน ติวภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว โดยครูผู้เชี่ยวชาญ สถาบันสอนภาษา EduFirst

เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว เด็ก

(ประถม, มัธยม อายุ 11-14 ปี)

“เอ็ด ดู เฟิร์สท์” โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว สำหรับเด็กอายุ 11-14 ปี ในระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อสร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้านให้กับเด็ก ในการฝึกฝนการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษไปพร้อมๆ กัน หรือสามารถเลือกเน้นเฉพาะด้านเป็นพิเศษตามความต้องการ เด็กเก่งภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็วในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อการเริ่มต้นพื้นฐานภาษาอังกฤษที่แข็งแกร่งตั้งแต่เด็ก
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว เด็กประถม มัธยม
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว เด็กประถม – มัธยม

ภาพรวมคอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว เด็กประถม – มัธยม

เนื้อหาหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก เน้นความสนุกสนาน เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยบทเรียนจำลองจากสถานการณ์จริงและรูปแบบกิจกรรมหลากหลาย ในบรรยากาศการเรียนสอนสด ไม่น่าเบื่อ

เพื่อการโต้ตอบกับอาจารย์ผู้สอนได้ทันที ส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออก กล้าพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น เพื่อการเตรียมตัวการเรียนภาษาอังกฤษในระดับสูง อาทิ การเตรียมตัวเพื่อไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคต หรือการไปเรียนต่อในต่างประเทศ เป็นต้น

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร เรียนภาษาอังกฤษเด็ก
ประถม – มัธยม

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก EduFirst ทุกคลาสเรียนสอนสด ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ Native Speaker ที่มีคุณภาพ มีความเข้าถึงจิตใจเด็กเป็นอย่างดี สามารถโน้มน้าวให้เด็กเกิดความสนใจในบทเรียน
โดยให้ความสำคัญในการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ที่จัดทำขึ้นสำหรับเด็กโดยเฉพาะ และได้รับมาตรฐานจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา อาทิ กิจกรรม เกมส์ วิดีโอ ภาพประกอบการเรียนการสอน และซอฟแวร์ต่างๆ เป็นการกระตุ้นให้เด็กอยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษต่อไป

เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว เด็กประถม – มัธยม ที่ไหนดี?

เหตุผลที่ควรให้ลูกเรียน คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว กับสถาบัน EduFirst

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว สำหรับเด็กเล็ก เลือกพาร์ทได้เอง

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว สำหรับเด็ก เลือกพาร์ทได้เอง

สามารถเลือกเนื้อหา การเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กโต ว่าต้องการเน้นเรียนด้านใดเป็นพิเศษ Speaking, Writing, Listenning, Reading
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เหมาะสมกับวัย เห็นผลชัดเจน

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ให้แข็งแกร่ง เพื่ออนาคต

เด็กจะเรียนภาษาอังกฤษอย่างเป็นสนุกสนานเป็นธรรมชาติ พร้อมฝึกฝนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษรอบด้าน เพื่อการเรียนในระดับที่สูงขึ้นในอนาคต
ครูเจ้าของภาษา Native Teacher ประสบการณ์สูง เข้าใจธรรมชาติของเด็ก

สอนภาษาอังกฤษเด็ก โดย Native Teacher เจ้าของภาษา

สอนโดยครูชาวต่างชาติผู้เชี่ยวชาญ ที่เข้าใจเด็กมีเทคนิคและแนวทางการสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็ก โดยเฉพาะ
เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว สำหรับเด็ก สามารถเลือกวันและเวลาเรียนที่สะดวกได้เอง

เลือกวันและเวลาเรียนที่สะดวกได้เอง

ท่านผู้ปกครอง สามารถกำหนด วัน เวลา เรียนภาษาอังกฤษ ของน้องๆ ได้เอง ตามวันเวลาที่สะดวก
การันตีผลการเรียน คอร์สภาษาอังกฤษตัวต่อตัว ให้เด็กใช้ภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ

การันตีผลการเรียน เด็กมั่นใจและใช้ภาษาอังกฤษได้จริง

เมื่อเรียนจบผ่านเกณฑ์ จะได้รับใบรับรองผลการเรียนภาษาอังกฤษ ระดับเด็กประถม – เด็กมัธยม
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

EduFirst ที่เรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก ยอดนิยมในกรุงเทพ ที่มีเด็กนักเรียนมาเรียนมากที่สุด พร้อมรับรองผล
เรียนก่อน... เก่งก่อน! ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ ครบทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน สอนสดออนไลน์ โดยครูเจ้าของภาษา โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เอ็ด ดู เฟิร์สท์

เราพร้อมให้คำแนะนำคอร์สเรียนภาษาที่เหมาะกับคุณ พร้อมสิทธิทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

สอนภาษาอังกฤษเด็ก โดยครูเจ้าของภาษาผู้เชี่ยวชาญ

อาจารย์คุณภาพของ EduFirst

คุณจะมั่นใจได้ว่า คุณจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูผู้สอนของเราที่มีคุณภาพสูงสุด ทั้งด้านคุณวุฒิ เทคนิคในการสอน ความเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด และประสบการณ์ในการสอนกับนักเรียนชาวไทยโดยเฉพาะ

โดยอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นชาวอังกฤษ หรืออเมริกัน และมีชาวออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา บ้างเป็นส่วนน้อย (ไม่มีนอกจากนี้) เพื่อให้คุณมั่นใจในการฝึกฝนสำเนียงที่ชัดเจน เป็นธรรมชาติ และสื่อสาร ใช้ภาษาเหมือนเจ้าของภาษาจริงๆ

จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ท่านเดียวตลอดหลักสูตร เพื่อความต่อเนื่องในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

อาจารย์ของเรา ดีอย่างไร
- อาจารย์ต่างชาติของเราทุกคน เป็น ครูเจ้าของภาษาจริงๆ (​Native Teacher)
- จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา
- มีประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษให้กับชาวต่างชาติ
- มีประสบการณ์การสอนภาษาไม่ต่ำกว่า 2 ปีขึ้นไป
- มีเทคนิคในการสอน และกระตุ้นผู้เรียนเกิดความสนใจ

ระดับของ หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว เด็ก อายุ 11 – 14 ปี

  • Trailblazer 1
  • Trailblazer 2
  • Trailblazer 3
  • Trailblazer 4
  • Trailblazer 5

ระดับหลักสูตร คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ประถม มันธยม อายุ 11 – 14 ปี (TRAILBLAZER COURSE) - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก EduFirst

จุดเด่น คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว ระดับประถม – มัธยมต้น

“ให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี … ข้อดีของการ เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ที่ EduFirst”

Checkเลือกเนื้อหาการเรียนภาษาอังกฤษ ระดับประถม – มัธยมต้น ได้ตามความต้องการ
Checkเด็กๆ จะได้เรียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัวกับอาจารย์ต่างชาติ สอนสด 100% สามารถพูดโต้ตอบหรือซักถามได้ทันที
Checkสอนโดยอาจารย์ Native Teacher ที่มีประสบการณ์ สอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กโดยเฉพาะ เข้าใจจิตใจและธรรมชาติของเด็ก
Checkเลือกวันและเวลาเรียนที่สะดวกได้เอง
Checkสามารถเรียนชดเชย แทนวันที่ไม่สะดวกมาเรียนได้
Checkการันตี รับรองผลตามระดับของนักเรียน

|

รีวิวจากนักเรียนของเรา

เลือกเรียนที่ EduFirst เพราะได้เรียนกับเจ้าของภาษา คุณพ่อคุณแม่ชมว่า… “พูดคล่องขึ้นและพูดได้เป็นธรรมชาติมากขึ้นครับ”

หลังจากเรียนที่นี่ คุณพ่อคุณแม่ ชมว่าพูดคล่องขึ้นและพูดได้เป็นธรรมชาติมากขึ้นครับ เรียน ภาษา อังกฤษ ประถม 1 สอน ภาษา อังกฤษ ประถม ตัวต่อตัว โดยครูเจ้าของภาษา พร้อมรับรองผล - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

จารุพัฒน์ (ซัน) โรงเรียนเทพศิรินทร์
Trailblazer Course  (Private)
คะแนนความชอบในการเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

หลังจากเรียนที่สถาบัน EduFirst หนูได้พัฒนาในทักษะการพูด การฟัง ค่ะ หนูอยากบอกเพื่อนๆ ว่า “Never stop trying never give up and your day will come” อย่าหยุดพยายามอย่ายอมแพ้แล้ววันของคุณจะมาถึง

รีวิวเรียนภาษาอังกฤษ จากน้องลินจัง คอร์สเรียนเด็กประถม ตัวต่อตัว  private trailblazer 5 A - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

ด.ญ. นลิน (น้องลินจัง) โรงเรียนหอวัง
Trailblazer Course  (Private)
คะแนนความชอบในการเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

หนูมาเรียนภาษาอังกฤษ เพราะว่ามันจะต้องใช้ในอนาคต หนูมีความฝันที่จะท่องเที่ยวรอบโลกค่ะ หลังจากที่เรียนกับสถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์ หนูรู้สึกดี ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในเรื่องใหม่ๆ เยอะแยะเลยค่ะ

รีวิวเรียนภาษาอังกฤษ จากน้องพรีม คอร์สเรียนภาษาเด็ก ประถม, มัธยม ตัวต่อตัว  private trailblazer 5 A - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst
ด.ญ. ทัตพิชา (พรีม)
Trailblazer Course (Private)
คะแนนความชอบในการเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

เหตุผลที่ผมเรียนภาษาอังกฤษ เพราะว่า จะได้พัฒนาภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นกว่าเดิมครับ บรรยากาศการเรียนที่สถาบัน EduFirst เป็นการเรียนที่สนุกสนาน เป็นกันเอง ไม่เครียด ฝากทุกคนมาทดสอบภาษาอังกฤษกัน เพราะที่นี่จะช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับทุกคนครับ

รีวิว เรียนภาษาอังกฤษ จากน้องกันต์ ในหลักสูตร คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เด็กประถม - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst
ด.ช.นันทิพัฒน์ (น้องกันต์) โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
Trailblazer (Private)
คะแนนความชอบในการเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

เรียนคอร์ส Private ค่ะ ได้พูดคุยกับ Teacher ตัวต่อตัว ทำให้มีความกล้าในการพูดและมั่นใจในตนเอง ฟังภาษาอังกฤษเข้าใจ สามารถโต้ตอบได้ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดี ในการเรียนหลักสูตรต่อไป ไม่เข้าใจเรื่องที่เราเรียน ก็สามารถถามได้เลยค่ะ
เรื่องราวความสำเร็จของนักเรียน EduFirst น้องปาล์ม นักเรียนคอร์สเรียนตัวต่อตัว Private English Lessons for Kids TB4
ด.ญ. กนกพร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
Private English Lessons for Kids (TB4)
คะแนนความชอบในการเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst
เลือกเรียนที่นี่ เพราะแม่เพื่อนแนะนำมาครับ เคยเห็นมานานแล้ว เปิดมาหลายปี มีหลายสาขา ดูน่าเชื่อถือ และ “ได้เรียนกับครูที่เป็นเจ้าของภาษาจริงๆ หลังจากเรียน พูดและฟังได้คล่องขึ้น” เวลาดูหนังหรือมีฝรั่งมาถามทางฟังรู้เรื่องหมดเลยครับ

ธรรศน์ (นิว) โรงเรียนเทพศิรินทร์
Trailblazer Course  (Private)
คะแนนความชอบในการเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษ มกราคม 2566 สมัครเรียนวันนี้ รับส่วนลด คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สูงสุด 5-40% ผ่อนชำระค่าเรียน 0% นานสูงสุด 10 เดือน พร้อมทดสอบภาษาฟรี เรียนภาษาอังกฤษเก่งเร็ว รับรองผล โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

สอบถามคอร์สที่เหมาะกับคุณ

เรายินดีให้คำปรึกษาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของคุณได้อย่างเหมาะสม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมสิทธิ์ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว สำหรับเด็กโต เริ่มต้นพื้นฐานภาษาอังกฤษที่แข็งแกร่ง พร้อมเรียนรู้ทักษะรอบด้าน

เรียนภาษาอังกฤษเด็กประถม มัธยม ตัวต่อตัว สอนสด 100% เรียนสนุกผ่านกิจกรรม เหมาะสมกับวัยเด็ก พร้อมรับรองผล

บทความภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ที่น่าสนใจ

สรุป Parts of speech คนเรียนภาษาอังกฤษ ต้องจำให้ขึ้นใจ เรียนภาษาอังกฤษ แกรมม่า พื้นฐาน - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

สรุป Part of Speech เรียนภาษาอังกฤษ ต้องจำให้ขึ้นใจ

Part of Speech เป็นส่วนหนึ่งในการ เรียนภาษาอังกฤษ แกรมม่าขั้นพื้นฐาน การแบ่งประเภทของคำในภาษาอังกฤษตามหน้า 8 ชนิด ได้แก่ Noun, Pronoun, Verb, Adjective, Adverb, Preposition, Conjunction และ Interjection

6 วิธี เลือก โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเด็ก ดีที่สุด ให้ลูกน้อย ก่อนตัดสินใจ‍ ‍‍โรงเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

6 วิธีเลือก โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเด็ก ดีที่สุดให้ลูกน้อย

ให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษ ที่ไหนดี? ทิปส์ที่คุณแม่ควรรู้ ก่อนเลือกโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ให้ลูกน้อย

6 DIY Christmas Craft Ideas ไอเดียสิ่งประดิษฐ์เทศกาลคริสต์มาส พร้อมเรียนรู้ คำศัพท์เทศกาลคริสต์มาส ภาษาอังกฤษ

6 ไอเดีย ประดิษฐ์ของคริสต์มาส พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

เทศกาลคริสต์มาส ใกล้เข้ามาทุกที เอ็ด ดู เฟิร์สท์ รวบรวมวิธีทำประดิษฐ์คริสต์มาส น่ารักๆ ที่เด็กก็สามารถทำได้ เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ ได้มีกิจกรรมร่วมกันกับลูกน้อย พร้อมทั้งได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษไปด้วย ได้ทั้งความรู้และความสนุกแน่นอนค่ะ

อยากให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษ เริ่มยังไงดี วิธีสอนภาษาอังกฤษเด็ก สำหรับ พ่อ แม่ เน้นความอดทนและความสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกสามารถพูดภาษาอังกฤษได้จริงๆ

อยากให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษ เริ่มต้น ยังไงดี?

“ทำไมลูกคนอื่นถึงพูดภาษาอังกฤษเก่งจัง” แต่ลูกเราพูดได้แค่ภาษาเดียว ควรสอนลูกพูดภาษาอังกฤษด้วยวิธีไหนคะ? เราต้องเก่งภาษาอังกฤษก่อนหรือเปล่าถึงต้องสอนลูกได้?

4 วิธี สอนภาษาอังกฤษเด็ก เริ่มต้น ไม่มีพื้นฐานเลย เรียนผ่านรูปภาพ กิจกรรมสนุกสนาน ง่ายๆ เน้นฟัง พูด

4 วิธี สอนภาษาอังกฤษเด็ก เริ่มต้น ไม่มีพื้นฐานเลย

อยากให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษ เริ่มสอนภาษาอังกฤษเด็ก อย่างไรดี? เอ็ด ดู เฟิร์สท์ มีวิธีสอนภาษาอังกฤษเด็ก เริ่มต้น ง่ายๆ ให้คุณพ่อ คุณแม่ ฝึกฝนภาษาอังกฤษให้ลูกได้ที่บ้าน…

10 คำถาม ชวนลูกพูดภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน เรื่องที่โรงเรียน

10 คำถาม ชวนลูกพูดภาษาอังกฤษ เรื่องประจำวันที่โรงเรียน

คุณพ่อคุณแม่หลายอาจชวนลูกคุยภาษาอังกฤษไม่เก่ง เอ็ด ดู เฟิร์สท์ จึงรวมประโยคคำถาม ชวนลูกพูดภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นแนวทาง และได้รับรู้ถึงสถานการณ์ของลูกรัก เมื่ออยู่ที่โรงเรียน ว่าเป็นอย่างไรบ้าง

เพลงสอนภาษาอังกฤษ ร้องเต้นสนุก เสริมทักษะเด็ก เพลงภาษาอังกฤษประกอบท่าทาง อนุบาล, ประถม

10 เพลงสอนภาษาอังกฤษ ร้องเต้นสนุก เสริมทักษะเด็ก

เพลงภาษาอังกฤษประกอบท่าทาง สำหรับเด็ก อนุบาล, ประถม เด็กจะได้โยกย้ายตามเสียงเพลง เสริมทักษะเด็กเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ไวขึ้น

คําศัพท์ครอบครัว ภาษาอังกฤษ (Family Vocabulary) คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับครอบครัว - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

คําศัพท์ครอบครัวภาษาอังกฤษ (Family Vocabulary)

สงสัยไหมคะ? ว่าครอบครัวชาวต่างชาติ เขาใช้คำศัพท์เรียกญาติพี่น้อง เป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ? มารู้ คําศัพท์ครอบครัวภาษาอังกฤษ กับ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ เลยจ้า

15 คำชื่นชมภาษาอังกฤษ ประโยคชื่นชมภาษาอังกฤษ ไว้พูดกับลูก

15 คำชมเชยภาษาอังกฤษ ไว้พูดชื่นชมลูกง่าย ๆ

นอกจากคุณพ่อคุณแม่ จะสนทนาภาษาอังกฤษกับลูกน้อยแล้ว การพูดชื่นชมก็ถือว่าเป็นกำลังใจ ในบางเวลาที่ลูกทำบางสิ่งบางอย่างได้ดี

บทสนทนาภาษาอังกฤษกับลูกน้อย (Talk to child) สนทนาภาษาอังกฤษ แม่และเด็ก ประโยคพูดภาษาอังกฤษง่ายๆ กับลูก

บทสนทนาภาษาอังกฤษกับลูกน้อย (Talk to child)

อยากเริ่มคุยภาษาอังกฤษกับลูก ฝึกประโยคภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก พูดคล่อง จำง่ายใช้ได้ทุกวัน กับ บทสนทนาภาษาอังกฤษกับลูกน้อย