เลือกหน้า

คอร์สเรียนออกเสียงภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก

Phonics for Kids

เรียน Phonics โฟนิค เรียนออกเสียงภาษาอังกฤษ อย่างมั่นใจ

“สอน Phonics กลุ่มเล็ก สอนสด โดยอาจารย์เจ้าของภาษาคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นใจในการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ”

สอบถามเพิ่มเติม ›วัดระดับภาษา ฟรี! ›
day care img 06
คอร์ส Phonics เรียนออกเสียงภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

เรียน Phonics โฟนิค สำหรับเด็ก

(อนุบาล, ประถม อายุ 5-12 ปี)

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst เปิดสอนภาษาอังกฤษหลักสูตร Phonics (เรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษ) สำหรับเด็กอายุ 5 – 12 ปี เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่พื้นฐาน

โดยเนื้อหาจะเน้นการออกเสียงภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมสร้างการออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและชัดเจนตั้งแต่ยังเด็ก ช่วยให้น้องๆ เริ่มต้นการพูด และสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ

คอร์สสอนโฟนิกส์ ออกเสียงภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

ภาพรวมคอร์สเรียน Phonics สำหรับเด็ก

หลักสูตรสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ Phonics สำหรับเด็ก ออกแบบมาเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้พื้นฐานของการออกเสียงต่างๆ ในภาษาอังกฤษ ฝึกแยกแยะความแตกต่างของเสียง เรียนสะกดคำภาษาอังกฤษตามหลัก Phonics

โดยเริ่มเรียน ตั้งแต่การรู้จักตัวอักษรภาษาอังกฤษ สอนการออกเสียงภาษาอังกฤษทั้ง 44 เสียง ฝึกการกระตุ้นความคิดด้วยการผสมคำ และเรียนรู้การฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและเป็นธรรมชาติ

โดยเด็กจะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานเหมาะสมกับวัย โดยอาจารย์ชาวต่างชาติเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์การสอนด้านโฟนิคโดยเฉพาะ และด้วยการจัดคลาสเรียนโฟนิกเป็นกลุ่มเล็ก ทำให้อาจารย์ผู้สอนสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตรเรียน Phonics สำหรับเด็ก

สถาบันภาษาอังกฤษ EduFirst มีรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สอนสดทุกคลาส 100% เด็กจะได้เรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษ ในบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนาน และสามารถถาม-ตอบกับอาจารย์ผู้สอนได้ทันที

คอร์สเรียน Phonics สอนออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์เจ้าของภาษาชาวต่างชาติ Native Specker มากประสบการณ์ ที่มีความรู้ความเข้าใจจิตใจเด็กเป็นอย่างดี

โดยใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีมาตรฐานจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา อาทิ กิจกรรม เกมส์ วิดีโอ ภาพประกอบการเรียนการสอน เพื่อกระตุ้นการอยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็ก

day care img 11

รูปแบบการสอน Phonic

เราใช้การเรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็ก โดยการสอนผ่าน ตัวการ์ตูน การร้องเพลง กิจกรรม เกมส์ภาษาอังกฤษ เพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจในการเรียนรู้ และเกิดความเชื่อมโยงระหว่างตัวอักษรภาษาอังกฤษ กับ การออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง

ด้วยรูปแบบการสอนที่สนุกสนานเน้นพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ และเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ความคิด และนำสิ่งที่เรียนมาไปใช้ได้จริง

รูปแบบการสอน Phonics สอนผ่าน ตัวการ์ตูน การร้องเพลง กิจกรรม เกมส์ภาษาอังกฤษ เพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจในการเรียนรู้ และเกิดความเชื่อมโยงระหว่างตัวอักษรภาษาอังกฤษ

เรียน Phonics โฟนิค ที่ไหนดี?

เหตุผลที่ควรเรียนออกเสียงภาษาอังกฤษ Phonics กับ สถาบันภาษาอังกฤษ EduFirst
ทำไมเรียนภาษาอังกฤษ ที่ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ : เรียนภาษาอังกฤษกลุ่มเล็ก เพื่อประสทธิภาพสูงสุดในการเรียน

สอน Phonics กลุ่มเล็ก

เราจัดคอร์สเรียนโฟนิค สำหรับเด็ก เป็นกลุ่มเล็ก 5-10 คน เพื่อให้เด็กทุกคน มีโอกาส ฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษ ได้อย่างทั่วถึง
คอร์สเรียน Phonics สอนออกเสียงภาษาอังกฤษ สด 100%

สอนออกเสียงภาษาอังกฤษ สด 100%

เด็กนักเรียน จะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศเรียนภาษาอังกฤษแบบสด กับอาจารย์อย่างใกล้ชิด พร้อมกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจในการเรียนรู้ และหากเกิดคำถาม เด็กจะสามารถซักถามอาจารย์ได้ทันที
เรียน Phonics อาจารย์เจ้าของภาษา ผู้เชี่ยวชาญการสอนโฟนิค โดยเฉพาะ

อาจารย์เจ้าของภาษา ผู้เชี่ยวชาญการสอนโฟนิค โดยเฉพาะ

ทุกห้องสอนออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์ต่างชาติ เจ้าของภาษาที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญการสอนภาษาอังกฤษเด็กโดยเฉพาะ
เรียนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก เด็กอนุบาล เด็กประถม ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน

เรียนออกเสียงภาษาอังกฤษ อย่างเป็นธรรมชาติ

เรียน Phonics เน้นเรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยผ่าน รูปแบบกิจกรรม เกมส์ การร้องเพลง สื่อต่างๆ เพื่อให้การเรียนรู้เป็นธรรมชาติ
คอร์สเรียนโฟนิกส์ Phonics การันตี เด็กออกเสียงภาษาอังกฤษ ได้อย่างมั่นใจ

การันตี เด็กออกเสียงภาษาอังกฤษ ได้อย่างมั่นใจ

ด้วยการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานของเรา ทำให้การเรียนภาษาอังกฤษของเด็ก เห็นผลเร็ว และเมื่อเรียนจบผ่านเกณฑ์ จะได้รับใบรับรองผลการเรียนภาษาอังกฤษตามระดับของนักเรียน
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก ครบวงจร EduFirst

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ครบวงจร สำหรับเด็ก

EduFirst เป็นหนึ่งในโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ที่ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ปกครอง ให้เด็กนักเรียน มาเรียนภาษาอังกฤษกับเราอย่างต่อเนื่อง
เรียนโฟนิกส์ Phonics เรียนออกเสียงภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองผล โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst
เราพร้อมให้คำแนะนำคอร์สเรียนภาษาที่เหมาะกับคุณ พร้อมสิทธิทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี
สอนภาษาอังกฤษเด็ก โดยครูเจ้าของภาษาผู้เชี่ยวชาญ

อาจารย์คุณภาพของ EduFirst

คุณจะมั่นใจได้ว่า คุณจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูผู้สอนของเราที่มีคุณภาพสูงสุด ทั้งด้านคุณวุฒิ เทคนิคในการสอน ความเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด และประสบการณ์ในการสอนกับนักเรียนชาวไทยโดยเฉพาะ

โดยอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นชาวอังกฤษ หรืออเมริกัน และมีชาวออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา บ้างเป็นส่วนน้อย (ไม่มีนอกจากนี้) เพื่อให้คุณมั่นใจในการฝึกฝนสำเนียงที่ชัดเจน เป็นธรรมชาติ และสื่อสาร ใช้ภาษาเหมือนเจ้าของภาษาจริงๆ

จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ท่านเดียวตลอดหลักสูตร เพื่อความต่อเนื่องในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

อาจารย์ของเรา ดีอย่างไร
- อาจารย์ต่างชาติของเราทุกคน เป็น ครูเจ้าของภาษาจริงๆ (​Native Teacher)
- จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา
- มีประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษให้กับชาวต่างชาติ
- มีประสบการณ์การสอนภาษาไม่ต่ำกว่า 2 ปีขึ้นไป
- มีเทคนิคในการสอน และกระตุ้นผู้เรียนเกิดความสนใจ

ระดับของคอร์สเรียนโฟนิค Phonics สำหรับเด็ก

  • Phonics 1
  • Phonics 2
  • Phonics 3
  • Phonics 4
  • Phonics 5

วันและเวลาเรียน

จุดเด่นการเรียนออกเสียงภาษาอังกฤษ Phonics สำหรับเด็ก

“หาที่เรียนภาษาอังกฤษให้ลูก ที่ไหนดี … เหตุผลที่ควร เรียนออกเสียงภาษาอังกฤษ ที่ EduFirst”

Checkสอน Phonics ออกเสียงภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก โดยอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีคุณภาพ
Checkจัดกลุ่มคลาสภาษาอังกฤษ กลุ่มเล็ก 5 -10 คน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนและการดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง
Checkรูปแบบการสอนโฟนิกสำหรับเด็ก เน้นเสริมสร้างทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ
Checkฝึกฝนภาษาอังกฤษผ่านสื่อประกอบการเรียนและกิจกรรมที่สนุกสนาน เช่น เกมส์ การร้องเพลง กิจกรรมต่างๆ
Checkคอร์ส Phonics สำหรับเด็ก มีบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนานเป็นกันเอง เหมาะกับการเรียนรู้ของเด็ก
Checkเน้นรูปแบบการเรียนภาษา เพื่อให้เด็กกล้าใช้ภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจ อย่างถูกต้องและเป็นธรรมชาติ
Checkเพื่อการนำภาษาอังกฤษไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เพื่อการพัฒนาการเรียนภาษาในระดับต่อไป

|

รีวิวจากนักเรียนของเรา

“กี้ให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษ online อยู่ กับสถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์ ค่ะ โดยเรียนกับคุณครูที่เป็นเจ้าของภาษา เพื่อเสริมพัฒนาการให้ลูกมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นค่ะ เด็กเรียนสนุกและได้ความรู้ด้วยค่าา”

รีวิวเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ คอร์สเรียนโฟนิกส์ สำหรับเด็ก น้อง Tristan กับคุณแม่วิกกี้่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เด็ก EduFirst
สุนิสา หิรัญยัษฐิติ (วิกกี้) คุณแม่น้อง Tristan
Online Private Phonics for Kids
คะแนนความชอบในการเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษ คอร์สเรียน ลดแรงรับซัมเมอร์ - สมัครเรียนวันนี้ รับส่วนลด คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ 1 แถม 1 ลดสูงสุด 40% ทดลองเรียนฟรี + ทดสอบภาษาฟรี เรียนภาษาอังกฤษเก่งเร็ว รับรองผล โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

สอบถามคอร์สที่เหมาะกับคุณ

เรายินดีให้คำปรึกษาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของคุณได้อย่างเหมาะสม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมสิทธิ์ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

เรียนโฟนิค ที่ไหนดี? “EduFirst โรงเรียนสอนโฟนิค Phonics เด็ก – เพื่อการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ”

เรียน Phonics กลุ่มเล็ก สอนออกเสียงภาษาอังกฤษ สด 100% โดยอาจารย์ชาวต่างชาติผู้เชี่ยวชาญ ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน ช่วยพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ ด้วยสำเนียงการพูดดั่งเจ้าของภาษา

บทความภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ที่น่าสนใจ

เพลงสอนภาษาอังกฤษ ร้องเต้นสนุก เสริมทักษะเด็ก เพลงภาษาอังกฤษประกอบท่าทาง อนุบาล, ประถม

10 เพลงสอนภาษาอังกฤษ ร้องเต้นสนุก เสริมทักษะเด็ก

เพลงภาษาอังกฤษประกอบท่าทาง สำหรับเด็ก อนุบาล, ประถม เด็กจะได้โยกย้ายตามเสียงเพลง เสริมทักษะเด็กเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ไวขึ้น

คําศัพท์ครอบครัว ภาษาอังกฤษ (Family Vocabulary) คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับครอบครัว - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

คําศัพท์ครอบครัวภาษาอังกฤษ (Family Vocabulary)

สงสัยไหมคะ? ว่าครอบครัวชาวต่างชาติ เขาใช้คำศัพท์เรียกญาติพี่น้อง เป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ? มารู้ คําศัพท์ครอบครัวภาษาอังกฤษ กับ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ เลยจ้า

15 คำชื่นชมภาษาอังกฤษ ประโยคชื่นชมภาษาอังกฤษ ไว้พูดกับลูก

15 คำชมเชยภาษาอังกฤษ ไว้พูดชื่นชมลูกง่าย ๆ

นอกจากคุณพ่อคุณแม่ จะสนทนาภาษาอังกฤษกับลูกน้อยแล้ว การพูดชื่นชมก็ถือว่าเป็นกำลังใจ ในบางเวลาที่ลูกทำบางสิ่งบางอย่างได้ดี

บทสนทนาภาษาอังกฤษกับลูกน้อย (Talk to child) สนทนาภาษาอังกฤษ แม่และเด็ก ประโยคพูดภาษาอังกฤษง่ายๆ กับลูก

บทสนทนาภาษาอังกฤษกับลูกน้อย (Talk to child)

อยากเริ่มคุยภาษาอังกฤษกับลูก ฝึกประโยคภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก พูดคล่อง จำง่ายใช้ได้ทุกวัน กับ บทสนทนาภาษาอังกฤษกับลูกน้อย

Name 5 things เกมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

เกมฝึกภาษาอังกฤษ “Name 5 things”

วันนี้ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ จะมาแนะนำ เกมฝึกภาษาอังกฤษสนุกๆ ชื่อว่า “Name 5 things” เป็น English Alphabet game เด็กจะได้พัฒนาทักษะด้านการพูด ฝึกสมอง

20 ประโยคภาษาอังกฤษในห้องเรียน เมื่อคุณไม่เข้าใจ - เรียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

20 ประโยคภาษาอังกฤษในห้องเรียน “เมื่อคุณไม่เข้าใจ”

เอ็ด ดู เฟิร์สท์ รวม 20 ประโยคภาษาอังกฤษในห้องเรียน เมื่อคุณ “ไม่เข้าใจ” มีทั้งประโยคขออนุญาต แสดงความเห็น และถามคำถามในห้องเรียน นำไปฝึกฝนและใช้ในชีวิตประจำวันได้ที่โรงเรียน

กิจวัตรประจำวันภาษาอังกฤษ (Daily Routine) - เรียนภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กิจวัตรประจำวัน (Daily Routine)

เอ็ด ดู เฟิร์สท์ รวมคำศัพท์ กิจวัตรประจำวัน ภาษาอังกฤษ (Daily Routine) เรียนภาษาอังกฤษการใช้วลีบอกกิจกรรมประจำวัน และตัวอย่างประโยค ที่สามารถนำไปใช้พูดในชีวิตประจำวันได้

การ์ตูนสอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก เรียนภาษาอังกฤษจากการ์ตูน ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

10 การ์ตูนสอนภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะภาษาอังกฤษเด็ก

เอ็ด ดู เฟิร์สท์ แนะนำ 10 การ์ตูนสอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก ฝึกทักษะภาษาให้คุณหนูๆ เรียนภาษาอังกฤษจากการ์ตูน เพื่อเสริมทักษะการฟัง พูด เรียนรู้คำศัพท์ และรูปประโยค

Phonics คืออะไร? ทำไมควรให้ลูกเรียนโฟนิคส์ ออกเสียงภาษาอังกฤษ - เรียนภาษาอังกฤษ สถาบันสอนภาษา EduFirst

Phonics คืออะไร? ทำไมควรให้ลูกเรียนโฟนิคส์

Phonics คือ เครื่องมือสำหรับการเรียนการสอนเรื่องเสียงของพยัญชนะและสระตลอดจน “การออกเสียง” “การสะกดคำ” ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ

"เรียนภาษาอังกฤษ" เราควรเริ่มเรียนตอนไหนดี - สถาบันเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

พ่อแม่ควรให้เด็กๆ เรียนภาษาอังกฤษ อายุเท่าไหร่ดี?

เอ็ด ดู เฟิร์สท์ มาแนะนำ เราควรเรียนภาษาอังกฤษเมื่อไหร่ดี ความสำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงวัย