เลือกหน้า

คอร์สเรียนออกเสียงภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก

Phonics for Kids

เรียน Phonics โฟนิค เรียนออกเสียงภาษาอังกฤษ อย่างมั่นใจ

“สอน Phonics กลุ่มเล็ก สอนสด โดยอาจารย์เจ้าของภาษาคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นใจในการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ”

สอบถามเพิ่มเติม ›วัดระดับภาษา ฟรี! ›
day care img 06

เรียน Phonics โฟนิค สำหรับเด็ก

(อนุบาล, ประถม อายุ 5-12 ปี)

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst เปิดสอนภาษาอังกฤษหลักสูตร Phonics (เรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษ) สำหรับเด็กอายุ 5 – 12 ปี เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่พื้นฐาน

โดยเนื้อหาจะเน้นการออกเสียงภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมสร้างการออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและชัดเจนตั้งแต่ยังเด็ก ช่วยให้น้องๆ เริ่มต้นการพูด และสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ

คอร์สสอนโฟนิกส์ ออกเสียงภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

ภาพรวมคอร์สเรียน Phonics สำหรับเด็ก

หลักสูตรสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ Phonics สำหรับเด็ก ออกแบบมาเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้พื้นฐานของการออกเสียงต่างๆ ในภาษาอังกฤษ ฝึกแยกแยะความแตกต่างของเสียง เรียนสะกดคำภาษาอังกฤษตามหลัก Phonics

โดยเริ่มเรียน ตั้งแต่การรู้จักตัวอักษรภาษาอังกฤษ สอนการออกเสียงภาษาอังกฤษทั้ง 44 เสียง ฝึกการกระตุ้นความคิดด้วยการผสมคำ และเรียนรู้การฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและเป็นธรรมชาติ

โดยเด็กจะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานเหมาะสมกับวัย โดยอาจารย์ชาวต่างชาติเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์การสอนด้านโฟนิคโดยเฉพาะ และด้วยการจัดคลาสเรียนโฟนิกเป็นกลุ่มเล็ก ทำให้อาจารย์ผู้สอนสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตรเรียน Phonics สำหรับเด็ก

สถาบันภาษาอังกฤษ EduFirst มีรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สอนสดทุกคลาส 100% เด็กจะได้เรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษ ในบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนาน และสามารถถาม-ตอบกับอาจารย์ผู้สอนได้ทันที

คอร์สเรียน Phonics สอนออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์เจ้าของภาษาชาวต่างชาติ Native Specker มากประสบการณ์ ที่มีความรู้ความเข้าใจจิตใจเด็กเป็นอย่างดี

โดยใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีมาตรฐานจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา อาทิ กิจกรรม เกมส์ วิดีโอ ภาพประกอบการเรียนการสอน เพื่อกระตุ้นการอยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็ก

day care img 11

รูปแบบการสอน Phonic

เราใช้การเรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็ก โดยการสอนผ่าน ตัวการ์ตูน การร้องเพลง กิจกรรม เกมส์ภาษาอังกฤษ เพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจในการเรียนรู้ และเกิดความเชื่อมโยงระหว่างตัวอักษรภาษาอังกฤษ กับ การออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง

ด้วยรูปแบบการสอนที่สนุกสนานเน้นพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ และเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ความคิด และนำสิ่งที่เรียนมาไปใช้ได้จริง

รูปแบบการสอน Phonics สอนผ่าน ตัวการ์ตูน การร้องเพลง กิจกรรม เกมส์ภาษาอังกฤษ เพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจในการเรียนรู้ และเกิดความเชื่อมโยงระหว่างตัวอักษรภาษาอังกฤษ

เรียน Phonics โฟนิค ที่ไหนดี?

เหตุผลที่ควรเรียนออกเสียงภาษาอังกฤษ Phonics กับ สถาบันภาษาอังกฤษ EduFirst
ทำไมเรียนภาษาอังกฤษ ที่ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ : เรียนภาษาอังกฤษกลุ่มเล็ก เพื่อประสทธิภาพสูงสุดในการเรียน

สอน Phonics กลุ่มเล็ก

เราจัดคอร์สเรียนโฟนิค สำหรับเด็ก เป็นกลุ่มเล็ก 5-10 คน เพื่อให้เด็กทุกคน มีโอกาส ฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษ ได้อย่างทั่วถึง
คอร์สเรียน Phonics สอนออกเสียงภาษาอังกฤษ สด 100%

สอนออกเสียงภาษาอังกฤษ สด 100%

เด็กนักเรียน จะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศเรียนภาษาอังกฤษแบบสด กับอาจารย์อย่างใกล้ชิด พร้อมกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจในการเรียนรู้ และหากเกิดคำถาม เด็กจะสามารถซักถามอาจารย์ได้ทันที
เรียน Phonics อาจารย์เจ้าของภาษา ผู้เชี่ยวชาญการสอนโฟนิค โดยเฉพาะ

อาจารย์เจ้าของภาษา ผู้เชี่ยวชาญการสอนโฟนิค โดยเฉพาะ

ทุกห้องสอนออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์ต่างชาติ เจ้าของภาษาที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญการสอนภาษาอังกฤษเด็กโดยเฉพาะ
เรียนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก เด็กอนุบาล เด็กประถม ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน

เรียนออกเสียงภาษาอังกฤษ อย่างเป็นธรรมชาติ

เรียน Phonics เน้นเรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยผ่าน รูปแบบกิจกรรม เกมส์ การร้องเพลง สื่อต่างๆ เพื่อให้การเรียนรู้เป็นธรรมชาติ
คอร์สเรียนโฟนิกส์ Phonics การันตี เด็กออกเสียงภาษาอังกฤษ ได้อย่างมั่นใจ

การันตี เด็กออกเสียงภาษาอังกฤษ ได้อย่างมั่นใจ

ด้วยการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานของเรา ทำให้การเรียนภาษาอังกฤษของเด็ก เห็นผลเร็ว และเมื่อเรียนจบผ่านเกณฑ์ จะได้รับใบรับรองผลการเรียนภาษาอังกฤษตามระดับของนักเรียน
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เด็กเล็ก ครบวงจร EduFirst

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ครบวงจร สำหรับเด็ก

EduFirst เป็นหนึ่งในโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ที่ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ปกครอง ให้เด็กนักเรียน มาเรียนภาษาอังกฤษกับเราอย่างต่อเนื่อง

ระดับของคอร์สเรียนโฟนิค Phonics สำหรับเด็ก

  • Phonics 1
  • Phonics 2
  • Phonics 3
  • Phonics 4
  • Phonics 5

วันและเวลาเรียน

จุดเด่นการเรียนออกเสียงภาษาอังกฤษ Phonics สำหรับเด็ก

“หาที่เรียนภาษาอังกฤษให้ลูก ที่ไหนดี … เหตุผลที่ควร เรียนออกเสียงภาษาอังกฤษ ที่ EduFirst”

Checkสอน Phonics ออกเสียงภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก โดยอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีคุณภาพ
Checkจัดกลุ่มคลาสภาษาอังกฤษ กลุ่มเล็ก 5 -10 คน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนและการดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง
Checkรูปแบบการสอนโฟนิกสำหรับเด็ก เน้นเสริมสร้างทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ
Checkฝึกฝนภาษาอังกฤษผ่านสื่อประกอบการเรียนและกิจกรรมที่สนุกสนาน เช่น เกมส์ การร้องเพลง กิจกรรมต่างๆ
Checkคอร์ส Phonics สำหรับเด็ก มีบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนานเป็นกันเอง เหมาะกับการเรียนรู้ของเด็ก
Checkเน้นรูปแบบการเรียนภาษา เพื่อให้เด็กกล้าใช้ภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจ อย่างถูกต้องและเป็นธรรมชาติ
Checkเพื่อการนำภาษาอังกฤษไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เพื่อการพัฒนาการเรียนภาษาในระดับต่อไป

โปรโมชั่นส่วนลด คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เดือนมีนาคม 2564 สมัครเรียนวันนี้รับส่วนลด 5 - 40 % พิเศษ สมัครเรียน 2 คน พร้อมกัน ลดสูงสุด 15 % พร้อมทดสอบภาษาฟรี

สอบถามคอร์สที่เหมาะกับคุณ

เรายินดีให้คำปรึกษาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของคุณได้อย่างเหมาะสม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมสิทธิ์ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

เรียนโฟนิค ที่ไหนดี? “EduFirst โรงเรียนสอนโฟนิค Phonics เด็ก – เพื่อการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ”

เรียน Phonics กลุ่มเล็ก สอนออกเสียงภาษาอังกฤษ สด 100% โดยอาจารย์ชาวต่างชาติผู้เชี่ยวชาญ ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน ช่วยพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ ด้วยสำเนียงการพูดดั่งเจ้าของภาษา

Pin It on Pinterest