เลือกหน้า

คอร์สเรียน Phonics ตัวต่อตัว สำหรับเด็ก

Phonics for Kids : Private Course

เรียน Phonics เพื่อให้เด็กกล้าพูดออกเสียงภาษาอังกฤษ อย่างมั่นใจ

“สอนโฟนิคตัวต่อตัว โดยอาจารย์ Native Teacher แท้ น้องๆ จะได้รับความรู้และความสนุกสนาน พร้อมเสริมสร้างความมั่นใจในการออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ”

สอบถามเพิ่มเติม ›วัดระดับภาษา ฟรี! ›
เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็วๆ พร้อมรับรองผล - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst | คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษเด็ก › คอร์สเรียน phonics › คอร์สเรียน phonics ตัวต่อตัว

เรียนโฟนิค ตัวต่อตัว สำหรับเด็ก

(อนุบาล, ประถม อายุ 5-12 ปี)

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเด็ก EduFirst เปิดสอนภาษาอังกฤษหลักสูตร Phonics (เรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษ) สำหรับเด็กอายุ 5 – 12 ปี ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของพื้นฐาน การเรียนภาษาอังกฤษ

โดยเนื้อหาจะเน้นให้น้องๆ ได้เรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมสร้างการพูดออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและชัดเจนตั้งแต่ยังเด็ก ซึ่งจะช่วยให้น้องๆ เริ่มต้นการพูด และสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ

เรียน Phonics เพื่อให้เด็กกล้าพูดออกเสียงภาษาอังกฤษ อย่างมั่นใจ

ภาพรวมคอร์สเรียน Phonics เด็ก ตัวต่อตัว

หลักสูตรสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ Phonics สำหรับเด็ก ออกแบบมาเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้พื้นฐานของการออกเสียงต่างๆ ในภาษาอังกฤษ ฝึกแยกแยะความแตกต่างของเสียง เรียนสะกดคำภาษาอังกฤษตามหลัก Phonics โดยเริ่มเรียน ตั้งแต่การรู้จักตัวอักษรภาษาอังกฤษ สอนการออกเสียงภาษาอังกฤษทั้ง 44 เสียง ฝึกการกระตุ้นความคิดด้วยการผสมคำ และเรียนรู้การฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและเป็นธรรมชาติ โดยเด็กจะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานเหมาะสมกับวัย โดยอาจารย์ชาวต่างชาติเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์การสอนด้านโฟนิคโดยเฉพาะ

คอร์สเรียนโฟนิกตัวต่อตัว น้องๆ จะสามารถเลือกเรียนตามหลักสูตรหรือเลือกเรียนตามเนื้อหาที่สนใจ และสามารถจัดตารางเรียนตามเวลาที่สะดวกเรียนได้เอง ในคลาสเรียนโฟนิกตัวต่อตัว อาจารย์ผู้สอนจะโฟกัสที่ผู้เรียนคนเดียว ทำให้น้องๆ เรียนออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างเต็มประสิทธิภาพ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตรเรียน Phonics สำหรับเด็ก

สถาบันภาษาอังกฤษ EduFirst มีรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สอนสดทุกคลาส 100% เด็กจะได้เรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษ ในบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนาน และสามารถถาม-ตอบกับอาจารย์ผู้สอนได้ทันที คอร์สเรียน Phonics สอนออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์เจ้าของภาษาชาวต่างชาติ Native Specker มากประสบการณ์ ที่มีความรู้ความเข้าใจจิตใจเด็กเป็นอย่างดี

โดยใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีมาตรฐานจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา อาทิ กิจกรรม เกมส์ วิดีโอ ภาพประกอบการเรียนการสอน เพื่อกระตุ้นการอยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็ก

รูปแบบการสอน Phonic ตัวต่อตัว

เราใช้การเรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็ก โดยการสอนผ่าน ตัวการ์ตูน การร้องเพลง กิจกรรม เกมส์ภาษาอังกฤษ เพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจในการเรียนรู้ และเกิดความเชื่อมโยงระหว่างตัวอักษรภาษาอังกฤษ กับ การออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง

ด้วยรูปแบบการสอนที่สนุกสนานเน้นพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ และเปิดโอกาศให้เด็กได้ใช้ความคิด และนำสิ่งที่เรียนมาไปใช้ได้จริง

รูปแบบการสอน Phonics สอนโฟนิคตัวต่อตัว

เรียนโฟนิค ตัวต่อตัว สำหรับเด็ก ที่ไหนดี?

เหตุผลที่ควรเรียนออกเสียงภาษาอังกฤษ Phonics กับ สถาบันภาษาอังกฤษ EduFirst

เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ ตัวต่อตัว เลือกเนื้อหาที่ต้องการ เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อการทำงานได้เอง

สอน Phonics ตัวต่อตัว

คอร์สเรียนโฟนิคตัวต่อตัว สำหรับเด็ก น้องๆ ได้ฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษเต็มประสิทธิภาพ

เรียนภาษาอังกฤษ ธุรกิจ ตัวต่อตัว เรียนภาษาอังกฤษ ได้ผลรวดเร็ว ในระยะเวลาอันสั้น

สอนออกเสียงภาษาอังกฤษ สด 100%

น้องๆ จะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศเรียนภาษาอังกฤษแบบสด ตัวต่อตัวกับอาจารย์ พร้อมกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจในการเรียนรู้
และหากเกิดคำถาม เด็กจะสามารถซักถามอาจารย์ได้ทันที

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว Business English สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ การสอนภาษาอังกฤษ ธุรกิจ โดยเฉพาะ

Native Teacher ผู้เชี่ยวชาญการสอน Phonics โดยเฉพาะ

ทุกคลาสสอนออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์ต่างชาติ เจ้าของภาษาที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญการสอนภาษาอังกฤษเด็กโดยเฉพาะ

เรียนภาษาอังกฤษ ธุรกิจ แบบตัวต่อตัว สามารถเลือกเวลาเรียนที่สะดวกได้เอง

เลือกวันและเวลาเรียนที่สะดวกได้เอง

ท่านผู้ปกครอง สามารถกำหนด วัน เวลา เรียนภาษาอังกฤษ ของน้องๆ ได้เอง ตามวันเวลาที่สะดวก

การันตีผล เรียนภาษาอังกฤษ ธุรกิจ เพื่อการทำงาน สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง

การันตี เด็กออกเสียงภาษาอังกฤษ ได้อย่างมั่นใจ

ด้วยการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานของเรา ทำให้การเรียนภาษาอังกฤษของเด็ก เห็นผลเร็ว และเมื่อเรียนจบผ่านเกณฑ์ จะได้รับใบรับรองผลการเรียนภาษาอังกฤษตามระดับของนักเรียน

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ธุรกิจ Business english  ที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำ

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ครบวงจร สำหรับเด็ก

EduFirst เป็นหนึ่งในโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ที่ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ปกครอง ให้เด็กนักเรียน มาเรียนภาษาอังกฤษกับเราอย่างต่อเนื่อง

ระดับของคอร์สเรียนโฟนิคตัวต่อตัวสำหรับเด็ก

  • Phonics 1
  • Phonics 2
  • Phonics 3
  • Phonics 4
  • Phonics 5

ตารางเวลาเรียน

ผู้เรียนสามารถเลือกจัดวัน และเวลาเรียน ที่สะดวกได้เอง รวมทั้งในครั้งใดหากติดธุระ ยังสามารถยกเลิก การเรียนในครั้งนั้น แล้วเลื่อนไปเรียนในครั้งถัดไปได้

จุดเด่นคอร์สเรียน Phonics ตัวต่อตัว สำหรับเด็ก

“ให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษ ที่ไหนดี … เหตุผลที่ควร เรียนโฟนิค ที่ EduFirst”

Checkเรียนโฟนิค ตัวต่อตัว สามารถจัดตารางเรียนในวันที่สะดวกเรียนได้เอง
Checkน้องๆ จะได้เรียน Phonics แบบตัวต่อตัว กับ Native Teacher ผู้เชี่ยวชาญ การสอนภาษาอังกฤษเด็ก โดยเฉพาะ
Checkอาจารย์ผู้สอนเอาใจใส่นักเรียน และมีความข้าใจในความเป็นเด็กอย่างดียิ่ง
Checkเน้นเสริมสร้างทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ ให้เด็กออกเสียงอย่างเป็นธรรมชาติ
Checkเสริมสร้างความมั่นใจ เพื่อให้เด็กกล้าใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง
Checkน้องๆ จะได้ฝึกฝนการออกเสียงภาษาอังกฤษผ่านสื่อประกอบการเรียนรู้และกิจกรรมที่สนุกสนาน เช่น เกมส์ การร้องเพลง กิจกรรมต่างๆ
Checkเด็กสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จริงในชีวิตประจำวัน และพร้อมพัฒนาภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษ - สมัครเรียนวันนี้ รับส่วนลด คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สูงสุด 5-40% พร้อมทดสอบภาษาฟรี เรียนภาษาอังกฤษเก่งเร็ว รับรองผล - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

สอบถามคอร์สที่เหมาะกับคุณ

เรายินดีให้คำปรึกษาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของคุณได้อย่างเหมาะสม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมสิทธิ์ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี