เลือกหน้า

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ซัมเมอร์ สำหรับเด็ก

Holiday English Course

เรียนภาษาอังกฤษ Summer & October พัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ช่วงปิดเทอม

“เรียนซัมเมอร์ ภาษาอังกฤษ หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก โดยเฉพาะ – เรียนกลุ่มเล็ก ผ่านกิจกรรมสนุกสนาน ในบรรยากาศเป็นกันเอง โดยเด็กๆ จะได้ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอม เพื่อพัฒนาพื้นฐานภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน”

สอบถามเพิ่มเติม ›วัดระดับภาษา ฟรี! ›

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็วๆ พร้อมรับรองผล - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst | คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เด็ก › เรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ช่วงปิดเทอม

เรียนภาษาอังกฤษ ซัมเมอร์ สำหรับเด็ก

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอม สำหรับเด็ก ของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst นั้นเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมช่วงปิดเทอม ในรูปแบบ เรียนแคมป์ภาษาอังกฤษ English Camp ที่เหมาะสำหรับน้องๆ อายุ 5 – 14 ปี (ระดับอนุบาล, ประถมศึกษา, มัธยมต้น) สอนโดยอาจารย์ต่างชาติเจ้าของภาษา Native Speakers ผู้เชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กโดยเฉพาะ

ภาพรวม คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ช่วงปิดเทอม สำหรับเด็ก

หลักสูตรคอร์สการเรียนภาษาอังกฤษครึ่งวัน สำหรับช่วงปิดเทอม เรียนเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละไม่เกิน 12 คน โดยเราจัดแบ่งกลุ่มตามอายุและทักษะของนักเรียน โดยเรามุ่งเน้นการในเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานในบรรยากาศที่เป็นกันเอง

รูปแบบหลักสูตร เรียนภาษาอังกฤษ ช่วงปิดเทอม

เนื้อหาของหลักสูตรจะมีรูปแบบแตกต่างขึ้นกับอายุผู้เรียน โดยในทุกคอร์สของเรา จะเป็นการเรียนในรูปแบบผ่านกิจกรรมที่หลายหลาย

ช่วยเสริมด้านไวยากรณ์แกรมม่า คำศัพท์ต่างๆ ที่เหมาะสม รวมทั้ง เปิดโอกาสให้นักเรียน ได้นำความรู้ภาษาอังกฤษจากที่โรงเรียน มาฝึกใช้ให้ถูกต้องกับอาจารย์เจ้าของภาษา เสมือนเป็นการทบทวนการเรียนภาษาอังกฤษในชั้นเรียน

ซึ่งทำให้น้องๆ จะได้ฝึกการออกเสียง และฟังสำเนียงที่ถูกต้อง จากอาจารย์เจ้าของภาษา เพื่อความมั่นใจและการใช้สำเนียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมสำหรับเด็ก Summer

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ช่วงปิดเทอม

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst ดำเนินการสอน โดยอาจารย์ต่างชาติเจ้าของภาษา Native Speakers (อาจารย์ชาวอังกฤษ อเมริกัน แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กโดยเฉพาะ มีเทคนิกในการสอน มีความเข้าใจเด็กเป็นอย่างดี และสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างใกล้ชิด

เรียนซัมเมอร์ภาษาอังกฤษ ช่วงปิดเทอม ที่ไหนดี?

เหตุผลที่ควรเรียนภาษาอังกฤษ Summer กับ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

เรียนภาษาอังกฤษ ช่วงปิดเทอม ซัมเมอร์ Summer October สำหรับเด็ก อนุบาล ประถม มัธยม - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเด็ก EduFirst

เรียนภาษาอังกฤษ Summer แบบกลุ่มเล็ก

เปิดสอน แคมป์เรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก อนุบาล ประถม มัธยม โดยจัดเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ไม่เกิน 12 คน เพื่อประสิทธิภาพและการดูแลอย่างทั่วถึง

สอนภาษาอังกฤษ ชัมเมอร์ ช่วงปิดเทอม สอนสด เก่งเร็ว - สถาบันสอนภาษาอังกฤษเด็ก EduFirst

สอนภาษาอังกฤษเด็ก แบบสอนสด 100%

เด็กๆ จะได้สัมผัสบรรยากาศการเรียนภาษาอังกฤษแบบสอนสด ผ่านกิจกรรมสนุกสนาน พร้อมฝึกการออกเสียง และฟังสำเนียงที่ถูกต้อง

สอนภาษาอังกฤษเด็ก โดยอาจารย์เจ้าของภาษา คุณภาพ - สถาบันเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

อาจารย์ชาวต่างชาติ ผู้เชี่ยวชาญ สำหรับสอนเด็กโดยเฉพาะ

ทุกห้องสอนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์เจ้าของภาษา (ชาวอังกฤษ อเมริกัน แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์) ที่มีความเข้าใจเด็กโดยเฉพาะ

หลักสูตร คอร์สสอนภาษาอังกฤษเด็ก ช่วงปิดเทอม บรรยากาศการสอน สนุกนาน เน้นการสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด - ที่เรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษ ที่เหมาะสมกับเด็ก

เน้นการเรียนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน ฝึกการออกเสียง และสำเนียงการฟังพูดที่ถูกต้อง

การีนตี เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เก่งเร็ว - โรงเรียนสอนภาษา เอ็ด ดู เฟิร์สท์

การันตี เรียนภาษาอังกฤษ เก่ง เห็นผลเร็ว

เราจัดการเรียนภาษาอังกฤษ ที่เหมาะสมให้กับเด็กตามวัย รวมทั้งเมื่อเรียนจบผ่านเกณฑ์ จะได้รับใบรับรองผลการเรียนภาษาอังกฤษ ตามระดับของนักเรียน

โรงเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก ช่วงปิดเทอม ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ในกทม. - เอ็ด ดู เฟิร์สท์

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ช่วงปิดเทอม สำหรับเด็ก

EduFirst เป็นหนึ่งในผู้นำสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ที่เปิดสอนพิเศษ ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ในช่วงปิดเทอม ซัมเมอร์ และช่วงตุลาคม

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอม

จัดแบ่งโปรแกรมเป็น 2 ช่วง คือ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเด็ก ช่วงปิดเทอมซัมเมอร์  ของโรงเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ สอนภาษาอังกฤษเด็ก พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน คลาสเรียนสอนสด กลุ่มเล็ก พร้อมรับรองผล
• Summer English Course เรียนซัมเมอร์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนในช่วงปิดภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม – เมษายน และ เดือนมิถุนายน
October English Course เรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ในช่วงปิดภาคเรียนตุลาคม สถาบันสอนภาษาอังกฤษเด็ก EduFirst
• October English Course เรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ในช่วงปิดภาคเรียนตุลาคม

วันและเวลาเรียน

จุดเด่น คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ช่วงปิดเทอม Summer สำหรับเด็ก

“ส่งลูกเรียนภาษาอังกฤษ ที่ไหนดี … เหตุผลที่ควร เรียนภาษาอังกฤษ ช่วงปิดเทอม ที่ EduFirst”

Checkจัดการเรียนเป็นกลุ่มย่อย ไม่เกิน 12 คน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียน
Checkสอนภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์เจ้าของภาษาผู้มีประสบการณ์ และเทคนิคในการสอนเด็กโดยเฉพาะ
Checkบรรยากาศการเรียนภาษาอังกฤษ สอนสด ผ่านกิจกรรมสนุกสนาน และเป็นกันเอง เหมาะกับเรียนภาษาอังกฤษของเด็ก
Checkเน้นทักษะทางด้านการพูด การฟัง โดยฝึกออกเสียง และการใช้สำเนียงที่ถูกต้อง
Checkเสริมทางด้านคำศัพท์ และไวยากรณ์ ที่จำเป็นในการเรียน
Checkเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม Activity-based และ Project Work ที่หลากหลาย

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษ ธันวาคม 2563 สมัครเรียนวันนี้ รับส่วนลด คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สูงสุด 5-40% พร้อมทดสอบภาษาฟรี เรียนภาษาอังกฤษเก่งเร็ว รับรองผล โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

สอบถามคอร์สที่เหมาะกับคุณ

เรายินดีให้คำปรึกษาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของคุณได้อย่างเหมาะสม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมสิทธิ์ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

ให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษ ช่วงปิดเทอม ที่ไหนดี?

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst สอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก ให้เก่งเร็ว

เรียนซัมเมอร์ภาษาอังกฤษ กลุ่มเล็ก กับอาจารย์เจ้าของภาษา สอนพิเศษภาษาอังกฤษสด 100 % ในบรรยากาศการเรียนภาษาอังกฤษที่สนุกสนาน เพิ่มทักษะการเรียนภาษาอังกฤษของน้องๆ ทั้ง 4 ด้าน เพื่อการนำภาษาอังกฤษไปใช้ได้จริง และ ยังนำไปใช้ในการเรียนที่โรงเรียน

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมด ของ สถาบันสอนภาษา EduFirstคอร์สเรียน

ดูคอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมด ของ
สถาบันสอนภาษา EduFirst

สาขาของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirstเยี่ยมชมสาขา

เชิญเยี่ยมชม สาขา
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ของเรา

ติดต่อสอบถามคอร์สเรียน สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirstรายละเอียดเพิ่มเติม

กรอกฟอร์มเพื่อรับข้อมูล หลักสูตร การเรียนภาษาอังกฤษ ราคา และสถาบันของเรา

Pin It on Pinterest