เลือกหน้า

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ซัมเมอร์ สำหรับเด็ก

Holiday English Course

เรียนภาษาอังกฤษ Summer & October พัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ช่วงปิดเทอม

“เรียนซัมเมอร์ ภาษาอังกฤษ หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก โดยเฉพาะ – เรียนกลุ่มเล็ก ผ่านกิจกรรมสนุกสนาน ในบรรยากาศเป็นกันเอง โดยเด็กๆ จะได้ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอม เพื่อพัฒนาพื้นฐานภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน”

สอบถามเพิ่มเติม ›วัดระดับภาษา ฟรี! ›
day care img 06

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็วๆ พร้อมรับรองผล - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst | คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เด็ก › เรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ช่วงปิดเทอม

เรียนภาษาอังกฤษ ซัมเมอร์ สำหรับเด็ก

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอม สำหรับเด็ก ของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst นั้นเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมช่วงปิดเทอม ในรูปแบบ เรียนแคมป์ภาษาอังกฤษ English Camp ที่เหมาะสำหรับน้องๆ อายุ 5 – 14 ปี (ระดับอนุบาล, ประถมศึกษา, มัธยมต้น) สอนโดยอาจารย์ต่างชาติเจ้าของภาษา Native Speakers ผู้เชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กโดยเฉพาะ

ภาพรวม คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ช่วงปิดเทอม สำหรับเด็ก

หลักสูตรคอร์สการเรียนภาษาอังกฤษครึ่งวัน สำหรับช่วงปิดเทอม เรียนเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละไม่เกิน 12 คน โดยเราจัดแบ่งกลุ่มตามอายุและทักษะของนักเรียน โดยเรามุ่งเน้นการในเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานในบรรยากาศที่เป็นกันเอง

รูปแบบหลักสูตร เรียนภาษาอังกฤษ ช่วงปิดเทอม

เนื้อหาของหลักสูตรจะมีรูปแบบแตกต่างขึ้นกับอายุผู้เรียน โดยในทุกคอร์สของเรา จะเป็นการเรียนในรูปแบบผ่านกิจกรรมที่หลายหลาย

ช่วยเสริมด้านไวยากรณ์แกรมม่า คำศัพท์ต่างๆ ที่เหมาะสม รวมทั้ง เปิดโอกาสให้นักเรียน ได้นำความรู้ภาษาอังกฤษจากที่โรงเรียน มาฝึกใช้ให้ถูกต้องกับอาจารย์เจ้าของภาษา เสมือนเป็นการทบทวนการเรียนภาษาอังกฤษในชั้นเรียน

ซึ่งทำให้น้องๆ จะได้ฝึกการออกเสียง และฟังสำเนียงที่ถูกต้อง จากอาจารย์เจ้าของภาษา เพื่อความมั่นใจและการใช้สำเนียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมสำหรับเด็ก Summer

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ช่วงปิดเทอม

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst ดำเนินการสอน โดยอาจารย์ต่างชาติเจ้าของภาษา Native Speakers (อาจารย์ชาวอังกฤษ อเมริกัน แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กโดยเฉพาะ มีเทคนิกในการสอน มีความเข้าใจเด็กเป็นอย่างดี และสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างใกล้ชิด

เรียนซัมเมอร์ภาษาอังกฤษ ช่วงปิดเทอม ที่ไหนดี?

เหตุผลที่ควรเรียนภาษาอังกฤษ Summer กับ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst
เรียนภาษาอังกฤษ ช่วงปิดเทอม ซัมเมอร์ Summer October สำหรับเด็ก อนุบาล ประถม มัธยม - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเด็ก EduFirst

เรียนภาษาอังกฤษ Summer แบบกลุ่มเล็ก

เปิดสอน แคมป์เรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก อนุบาล ประถม มัธยม โดยจัดเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ไม่เกิน 12 คน เพื่อประสิทธิภาพและการดูแลอย่างทั่วถึง

สอนภาษาอังกฤษ ชัมเมอร์ ช่วงปิดเทอม สอนสด เก่งเร็ว - สถาบันสอนภาษาอังกฤษเด็ก EduFirst

สอนภาษาอังกฤษเด็ก แบบสอนสด 100%

เด็กๆ จะได้สัมผัสบรรยากาศการเรียนภาษาอังกฤษแบบสอนสด ผ่านกิจกรรมสนุกสนาน พร้อมฝึกการออกเสียง และฟังสำเนียงที่ถูกต้อง
สอนภาษาอังกฤษเด็ก โดยอาจารย์เจ้าของภาษา คุณภาพ - สถาบันเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

อาจารย์ชาวต่างชาติ ผู้เชี่ยวชาญ สำหรับสอนเด็กโดยเฉพาะ

ทุกห้องสอนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์เจ้าของภาษา (ชาวอังกฤษ อเมริกัน แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์) ที่มีความเข้าใจเด็กโดยเฉพาะ
รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษ ช่วงปิดเทอม เน้นสื่อสาร บรรยากาศสนุกสนาน เหมาะสมกับเด็ก ที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษ ที่เหมาะสมกับเด็ก

เน้นการเรียนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน ฝึกการออกเสียง และสำเนียงการฟังพูดที่ถูกต้อง
การันตี เด็กเก่งภาษาอังกฤษเร็ว หลังจากที่เรียนภาษาอังกฤษ กับสถาบัน EduFirst

การันตี เรียนภาษาอังกฤษ เก่ง เห็นผลเร็ว

เราจัดการเรียนภาษาอังกฤษ ที่เหมาะสมให้กับเด็กตามวัย รวมทั้งเมื่อเรียนจบผ่านเกณฑ์ จะได้รับใบรับรองผลการเรียนภาษาอังกฤษ ตามระดับของนักเรียน
โรงเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก ช่วงปิดเทอม ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ในกทม. - เอ็ด ดู เฟิร์สท์

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ช่วงปิดเทอม สำหรับเด็ก

EduFirst เป็นหนึ่งในผู้นำสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ที่เปิดสอนพิเศษ ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ในช่วงปิดเทอม ซัมเมอร์ และช่วงตุลาคม
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ช่วงปิดเทอม สำหรับเด็ก เสริมภาษาเพื่ออนาคต - เรียนภาษาอังกฤษ รับรองผล โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอม

จัดแบ่งโปรแกรมเป็น 2 ช่วง คือ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเด็ก ช่วงปิดเทอมซัมเมอร์  ของโรงเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ สอนภาษาอังกฤษเด็ก พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน คลาสเรียนสอนสด กลุ่มเล็ก พร้อมรับรองผล
• Summer English Course เรียนซัมเมอร์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนในช่วงปิดภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม – เมษายน และ เดือนมิถุนายน
October English Course เรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ในช่วงปิดภาคเรียนตุลาคม สถาบันสอนภาษาอังกฤษเด็ก EduFirst
• October English Course เรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ในช่วงปิดภาคเรียนตุลาคม

วันและเวลาเรียน

จุดเด่น คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ช่วงปิดเทอม Summer สำหรับเด็ก

“ส่งลูกเรียนภาษาอังกฤษ ที่ไหนดี … เหตุผลที่ควร เรียนภาษาอังกฤษ ช่วงปิดเทอม ที่ EduFirst”

Checkจัดการเรียนเป็นกลุ่มย่อย ไม่เกิน 12 คน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียน
Checkสอนภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์เจ้าของภาษาผู้มีประสบการณ์ และเทคนิคในการสอนเด็กโดยเฉพาะ
Checkบรรยากาศการเรียนภาษาอังกฤษ สอนสด ผ่านกิจกรรมสนุกสนาน และเป็นกันเอง เหมาะกับเรียนภาษาอังกฤษของเด็ก
Checkเน้นทักษะทางด้านการพูด การฟัง โดยฝึกออกเสียง และการใช้สำเนียงที่ถูกต้อง
Checkเสริมทางด้านคำศัพท์ และไวยากรณ์ ที่จำเป็นในการเรียน
Checkเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม Activity-based และ Project Work ที่หลากหลาย

โปรโมชั่นส่วนลด คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เดือนมีนาคม 2564 สมัครเรียนวันนี้รับส่วนลด 5 - 40 % พิเศษ สมัครเรียน 2 คน พร้อมกัน ลดสูงสุด 15 % พร้อมทดสอบภาษาฟรี

สอบถามคอร์สที่เหมาะกับคุณ

เรายินดีให้คำปรึกษาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของคุณได้อย่างเหมาะสม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมสิทธิ์ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

ให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษ ช่วงปิดเทอม ที่ไหนดี?

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst สอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก ให้เก่งเร็ว

เรียนซัมเมอร์ภาษาอังกฤษ กลุ่มเล็ก กับอาจารย์เจ้าของภาษา สอนพิเศษภาษาอังกฤษสด 100 % ในบรรยากาศการเรียนภาษาอังกฤษที่สนุกสนาน เพิ่มทักษะการเรียนภาษาอังกฤษของน้องๆ ทั้ง 4 ด้าน เพื่อการนำภาษาอังกฤษไปใช้ได้จริง และ ยังนำไปใช้ในการเรียนที่โรงเรียน

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมด ของ สถาบันสอนภาษา EduFirstคอร์สเรียน

ดูคอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมด ของ
สถาบันสอนภาษา EduFirst

สาขาของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirstเยี่ยมชมสาขา

เชิญเยี่ยมชม สาขา
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ของเรา

ติดต่อสอบถามคอร์สเรียน สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirstรายละเอียดเพิ่มเติม

กรอกฟอร์มเพื่อรับข้อมูล หลักสูตร การเรียนภาษาอังกฤษ ราคา และสถาบันของเรา

Pin It on Pinterest