เลือกหน้า

คอร์สเรียนเขียนภาษาอังกฤษ ( Writing Course )

“เรียนการเขียนภาษาอังกฤษ อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเป็นธรรมชาติ”

สอน เขียนภาษาอังกฤษ กลุ่มเล็ก สอนสด 100% โดยอาจารย์เจ้าของภาษา พร้อมการันตีผล

เรียนเขียนภาษาอังกฤษ สอนสด กลุ่มเล็ก ครูผู้เชี่ยวชาญ รับรองผล เพื่อการเขียนภาษาอังกฤษ อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

เรียนการเขียนภาษาอังกฤษ อย่างมีประสิทธิภาพ

คอร์สการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนอายุ 15 ปีขึ้นไป ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ทั้ง การเขียนทางด้านวิชาการเพื่อการศึกษา และ การเขียนด้านธุรกิจเพื่อการทำงาน

โดยในคอร์สนี้ ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการเขียนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่พื้นฐาน ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมชาติ

หลักสูตรการเขียนภาษาอังกฤษ

สามารถแบ่งได้เป็น 2 หลักสูตร คือ

1. คอร์สเรียนการเขียน เชิงวิชาการ (Academic Writing)

เป็นหลักสูตรการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาด้านวิชาการ สำหรับผู้ที่เตรียมสอบเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย, ระดับปริญญา , หลักสูตรนานาชาติ (International Program) , ผู้ที่เตรียมไปเรียนต่อต่างประเทศ , เตรียมสอบ TOEFL, เตรียมสอบ TOEIC, เตรียมสอบ IELTS, หรือผู้ที่ต้องการสร้างความมั่นใจในทักษะ การเขียนในเชิงวิชาการ (Writing for Academic purposes) เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษ เชิงวิชาการ เช่น บทความ (Essay) วิทยานิพนธ์ (Thesis) และ รายงานทางวิชาการ (Academic report)
โดยผู้เรียนจะได้ฝึกฝน หลักการเขียนภาษาอังกฤษ เช่น โครงสร้างพารากราฟ (paragraph) / บทความ (Essay) ชนิดของการเขียนประเภทต่างๆ Narrative paragraphs (บรรยาย) , Descriptive paragraphs (อธิบาย), Logical division of ideas (เชื่อมโยงเหตุและผล) , Process paragraphs (ขั้นตอน), Comparison/ Contrast paragraph (เปรียบเทียบ), Definition paragraphs (ให้ความหมาย) , Express opinion (แสดงความเห็น), Summary การสรุป, การเขียนเชิงวิชาการ (Academic Writing)

2. คอร์สเรียนการเขียนเชิงธุรกิจ (Business Writing)

เป็นหลักสูตรการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานด้านธุรกิจ สำหรับผู้ที่ศึกษาหรือคนที่ทำงานในธุรกิจ / การค้า ที่ต้องใช้การเขียนโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ (Correspond in English) เป็นหลักสูตรช่วยพัฒนาทักษะด้าน การเขียนเชิงธุรกิจ เช่น จดหมายธุรกิจ (Business Letter) เขียนอีเมล์ (e-mail) รายงานธุรกิจ (report) จดหมายข่าว (Memo)

โดยผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการเขียนภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์ต่าง เช่น การขอ/ส่งข้อมูล, การแจ้งข่าวดี/ข่าวร้าย, การแจ้งสิ่งที่คุณทำได้ หรือทำไม่ได้ และการให้เหตุผล, การแจ้งการตักเตือน, การขอให้กระทำ, การขอโทษ เชิญ / ตอบรับ / ปฏิเสธ การเชิญ, การตอบข้อโต้แย้ง และให้คำแนะนำแก่ลูกค้า , การจัดเตรียม/ ยืนยัน การประชุม , การสั่งสินค้า เป็นต้น

ทำไมเลือกเรียน คอร์สการเขียนภาษาอังกฤษ ที่ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ ?

“เรียนเขียนภาษาอังกฤษ ที่ไหนดี … เหตุผลที่ควร เรียน writing กับเรา”

เรียนเขียนภาษาอังกฤษ กลุ่มเล็ก เพื่อการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

เรียนเขียนภาษาอังกฤษ กลุ่มเล็ก

เราจัดการเรียนเขียนภาษาอังกฤษ (English writing) เป็นกลุ่มเล็กๆ 5-12 คน เพื่อประสิทธิภาพในการฝึกเขียนภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็ว ทั้งหลักสูตรการเขียนภาษาอังกฤษวิชาการหรือการเขียนอังกฤษธุรกิจ

สอนเขียนภาษาอังกฤษ เรียนสด 100% ทุกคาบเรียน คอร์สการเขียนภาษาอังกฤษ - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

สอนเขียนภาษาอังกฤษ สด 100%

ฝึกสอนเขียนภาษาอังกฤษ แบบสด ทุกคาบเรียน 100% กับอาจารย์ผู้เชียวชาญ ได้ฝึกฝนทักษะการเขียน เพื่อให้นักเรียนหัดเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

สอน English Writing โดยอาจารย์ผู้เชียวชาญการเขียนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะ

ฝึกเขียนภาษาอังกฤษ กับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

สอนเขียนภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีเชี่ยวชาญ ประสบการณ์สูง ที่จะทำให้นักเรียนเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง

คอร์สการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เรียนที่เน้นฝึกการเขียนภาษาอังกฤษ Writing English โดยเฉพาะ

คอร์สเรียนเขียนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะ

หลักสูตรเรียนการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ที่ถูกออกแบบมาอย่างดี เหมาะกับนักเรียนไทย

เรียนภาษาอังกฤษ การเขียน Writing English อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นผลอย่างรวดเร็ว

การันตีเขียนภาษาอังกฤษ มีประสิทธิภาพ เห็นผลเร็ว

เมื่อเรียนจบ สามารถเรียนคอร์สเขียนภาษาอังกฤษ ทบทวนฟรี! ได้ทุกสาขา เพื่อการันตีให้คุณเขียนภาษาอังกฤษได้เก่งเร็วๆ อย่างมั่นใจ

Writing course คอร์สการเขียนภาษาอังกฤษ การันตีผล เลือกเรียนเขียนออนไลน์, เข้าเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

โรงเรียนภาษาอังกฤษ สอนการเขียน ครบวงจร

EduFirst โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เรามีคอร์สสอนภาษาอังกฤษครอบคลุมทุกจุดประสงค์ของผู้เรียน ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี

คอร์สเรียนการเขียนภาษาอังกฤษ เปลี่ยนคุณให้เขียนเก่งขั้นเทพ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

เราพร้อมให้คำแนะนำคอร์สเรียนภาษาที่เหมาะกับคุณ พร้อมสิทธิทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

ระดับของหลักสูตรการเขียนภาษาอังกฤษ

  • Fundamental Level
  • Application Level
อาจารย์คุณภาพของ EduFirst ครูผู้สอนของเรามีคุณภาพสูงสุด ทั้งด้านคุณวุฒิ เทคนิคในการสอน ความเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด และประสบการณ์ในการสอนกับนักเรียนชาวไทยโดยเฉพาะ

อาจารย์คุณภาพของ EduFirst

คุณจะมั่นใจได้ว่า คุณจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูผู้สอนของเราที่มีคุณภาพสูงสุด ทั้งด้านคุณวุฒิ เทคนิคในการสอน ความเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด และประสบการณ์ในการสอนกับนักเรียนชาวไทยโดยเฉพาะ

โดยอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นชาวอังกฤษ หรืออเมริกัน และมีชาวออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา บ้างเป็นส่วนน้อย (ไม่มีนอกจากนี้) เพื่อให้คุณมั่นใจในการฝึกฝนสำเนียงที่ชัดเจน เป็นธรรมชาติ และสื่อสาร ใช้ภาษาเหมือนเจ้าของภาษาจริงๆ

จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ท่านเดียวตลอดหลักสูตร เพื่อความต่อเนื่องในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

อาจารย์ของเรา ดีอย่างไร ?

- อาจารย์ต่างชาติของเราเป็น ครูเจ้าของภาษาจริงๆ (​Native Teacher)

- จบการศึกษาระดับปรัญญาตรีขึ้นไป

- มีประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษให้กับชาวต่างชาติ

- มีประสบการณ์การสอนภาษาไม่ต่ำกว่า 2 ปีขึ้นไป

- มีเทคนิคในการสอน และกระตุ้นผู้เรียนเกิดความสนใจ

วันและเวลาเรียน

จุดเด่น คอร์สเรียนเขียนภาษาอังกฤษ Writing

checkสอนเขียนภาษาอังกฤษ Writing โดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

checkเรียนกลุ่มเล็กๆ 5-12 คน เพื่อประสิทธิภาพการเรียนเขียนภาษาอังกฤษ

checkสอนเขียนภาษาอังกฤษ แบบสด 100% ทุกคาบเรียน

checkฝึกฝนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ

checkเพิ่มความมั่นใจในการเขียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

checkสามารถเรียน Writing เขียนภาษาอังกฤษ ทบทวน ได้ฟรี

รีวิวจากนักเรียนของเรา

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญในปัจจุบัน คิดว่าศึกษาเอาไว้ดีกว่าครับ หลังจากที่ผมได้เรียน Writing ที่สถาบัน เอ็ด ดูเฟิร์สท์ ช่วยทำให้การเขียนของผมดีขึ้น แล้วก็ได้ความรู้ที่เราไม่เคยรู้มาก่อน อาจารย์สอนทริคการเขียน ที่เราคาดไม่ถึงว่ามันจะมี อยากให้ลองมาเรียนดูครับได้ประโยชน์จริงๆ

รีวิว เรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ คอร์สเรียนการเขียน Writing จากน้องเบ๊ป - สถาบันสอนภาษา EduFirst

อัศวเดช (เบ๊ป) นักศึกษาชั้นปี 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Academic Writing
คะแนนความชอบในการเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

เรียน Academic Writing ค่ะ ตอนแรกรู้สึกว่าตัวเองพื้นฐานภาษาอังกฤษของตัวเองมีค่อนข้างน้อย ทําให้ไม่ค่อยมีความมั่นใจในการใช้ภาษา ชอบการเรียนที่ EduFirst ค่ะ อาจารย์สอนดี ให้คําปรึกษาดี ตอบคําถามชัดเจน ชวนคุยเป็นกันเอง ทําให้กล้าพูด กล้าถามมากขึ้น อยากให้เพื่อน ๆ มาลองเรียนดูค่ะ

เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี สำหรับนักศึกษา Arts Eng.รีวิวประสบการณ์เรียนภาษาอังกฤษ คอร์สเรียนแกรมม่า และคอร์สเรียนการเขียนภาษาอังกฤษ ของน้องเบญ ที่สถาบัน EduFirst
คุณบุษยมาศ (เบญ) นักศึกษา มหาวิทยาลัยเอแบค Art Eng.
Grammar level 1-2, & Academic Writing level 1-2
คะแนนความชอบในการเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

การเขียนภาษาอังกฤษดีขึ้น รู้เทคนิคที่คาดไม่ถึง

อัศวเดช (เบ๊ป)
Academic Writing
คะแนนความชอบในการเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษ มกราคม 2566 สมัครเรียนวันนี้ รับส่วนลด คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สูงสุด 5-40% ผ่อนชำระค่าเรียน 0% นานสูงสุด 10 เดือน พร้อมทดสอบภาษาฟรี เรียนภาษาอังกฤษเก่งเร็ว รับรองผล โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

สอบถามคอร์สที่เหมาะกับคุณ

เรายินดีให้คำปรึกษาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของคุณได้อย่างเหมาะสม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมสิทธิ์ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

เรียนเขียนภาษาอังกฤษ มีประสิทธิภาพ เห็นผลเร็ว เรียนที่ “EduFirst” โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ครบวงจร

การันตี เรียน English Writing รับรองผล สอนเขียนภาษาอังกฤษ แบบสด 100% พร้อมเรียนเขียนภาษาอังกฤษทบทวนฟรี

บทความ ฝึกเขียนภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ 12 เดือนภาษาอังกฤษ วิธีเขียน เต็ม ย่อ คําอ่าน คําแปล และ ที่มา ต้นกำเนิด ของชื่อเดือน - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เอ็ด ดู เฟิร์สท์

12 เดือนภาษาอังกฤษ พร้อมคําอ่าน คําแปล ตัวย่อ

12 เดือนภาษาอังกฤษ พร้อมวิธีเขียน ตัวย่อ ตัวเต็ม เดือนภาษาอังกฤษ ทั้ง 12 เดือน พร้อมคำอ่าน คำแปล ต้นกำเนิด ที่มาของแต่ละเดือน

10 เว็บ เช็คแกรมม่า ภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี สำหรับ นักเรียน นักศึกษา วัยทำงาน ที่ต้องการตรวจสอบ Grammar และ ปรับปรุง การเขียนภาษาอังกฤษให้เนื้อหามีคุณภาพและถูกต้องทางไวยากรณ์ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

10 เว็บ “เช็คแกรมม่า” ฟรี ภาษาอังกฤษเป๊ะ!

เอ็ด ดู เฟิร์สท์ รวมเว็บ เช็คแกรมม่า ออนไลน์ ใช้ฟรี ตรวจ Grammar ใช้งานง่าย แก้ไขคำผิดให้ถูกต้อง คิดคำศัพท์ให้ใหม่ ของประโยค วลี ให้การเขียนภาษาอังกฤษของคุณ ปังกว่าเดิม

5 สิ่งที่ทำทุกวัน เปลี่ยนตัวเองเป็นคนเก่งภาษาอังกฤษ - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

5 สิ่งที่ทำทุกวัน เปลี่ยนตัวเองเป็นคนเก่งภาษาอังกฤษ

รวมกิจวัตรประจำวัน 5 ข้อ ง่ายๆ ที่คุณสามารถใช้ฝึกภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ด้วยตัวเอง เปลี่ยนคุณให้เป็น คนเก่งภาษาอังกฤษ ได้อย่างแน่นอน

ตอบกลับ อีกเมลภาษาอังกฤษ ให้โปร ต้องใช้ประโยคแบบนี้ - เรียนภาษาอังกฤษ ธุรกิจ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

ตอบกลับ อีเมลภาษาอังกฤษ แบบนี้เวริ์คกว่า!

Email คือ ช่องทางติดต่อสื่อสารทางธุรกิจที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้งาน การตอบกลับ อีเมลภาษาอังกฤษ จึงสำคัญ ที่จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมือโปร

โครงสร้างเรียงความ ภาษาอังกฤษ Essay เพื่อการเขียน เอสเส ทุกรูปแบบ สอนเขียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

โครงสร้างเรียงความ ภาษาอังกฤษ Essay

โครงสร้างเรียงความ ภาษาอังกฤษ Essay พื้นฐาน เพื่อการนำไปใช้สอบเขียนภาษาอังกฤษ ได้ทุกรูปแบบ คำนำ, เนื้อหา, สรุป

20 คำศัพท์ การเขียนเรียนความ essay ภาษาอังกฤษ เรียนเขียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว รับรองผล สถาบันสอนภาษา EduFirst

20 คำศัพท์ การเขียน Essay เรียงความภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์ การเขียน Essay (เอสเส) เรียงความภาษาอังกฤษ ที่ต้องใช้บ่อยๆ เพื่อการอธิบาย การเขียนรายงานและแบบการเปรียบเทียบ

ประโยคลงท้าย email ภาษาอังกฤษ จดหมายธุรกิจ ที่ต้องรู้ ใช้ได้ทุกสถานการณ์

ประโยคลงท้าย Email ภาษาอังกฤษ

เอ็ด ดู เฟิร์สท์ แนะนำการเขียน ประโยคลงท้าย Email ภาษาอังกฤษ ที่ทำให้คุณดูโปร! และสามารถใช้ได้ทุกสถานการณ์ ทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ

แนะนำ 5 App ฝึกภาษาอังกฤษ ที่ควรมีติดมือถือไว้ - เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

แนะนำ 5 แอพฝึกภาษาอังกฤษ

รวม แอปฝึกภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ที่จะทำให้ทุกคน เล่นเพลินได้เป็นชั่วโมง และได้ความรู้ภาษาอังกฤษ

เรียนเขียน วัน เดือน ปี ภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้อง โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

เขียน วัน เดือน ปี ภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้อง (แบบเต็ม-แบบย่อ)

หลักการเขียน วัน เดือน ปี ภาษาอังกฤษ บริติช, อเมริกัน ทั้งการเขียนแบบเต็ม และแบบ ย่อ ฝึกการเขียนภาษาอังกฤษอย่างสมบูรณ์แบบ

เริ่มเขียนภาษาอังกฤษ อย่างไร? ให้งานเขียนดี ฝึกเขียนภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

เริ่มเขียนภาษาอังกฤษ อย่างไร? ให้งานเขียนดี

หลายคนที่กำลังเริ่มฝึกเขียนเรียงความหรือบทความ แต่ติดปัญหา “ไม่รู้เริ่มเขียนภาษาอังกฤษอย่างไร?” เอ็ด ดู เฟิร์สท์ จะทำให้คุณเขียนภาษาอังกฤษได้จนสำเร็จ