เลือกหน้า

คอร์สเรียนเขียนภาษาอังกฤษ

( Writing Course )

“เรียนการเขียนภาษาอังกฤษ อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเป็นธรรมชาติ”

สอน เขียนภาษาอังกฤษ กลุ่มเล็ก สอนสด 100% โดยอาจารย์เจ้าของภาษา พร้อมการันตีผล

เรียนการเขียนภาษาอังกฤษ อย่างมีประสิทธิภาพ

คอร์สการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนอายุ 15 ปีขึ้นไป ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ทั้ง การเขียนทางด้านวิชาการเพื่อการศึกษา และ การเขียนด้านธุรกิจเพื่อการทำงาน

โดยในคอร์สนี้ ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการเขียนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่พื้นฐาน ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมชาติ

หลักสูตรการเขียนภาษาอังกฤษ

สามารถแบ่งได้เป็น 2 หลักสูตร คือ

1. คอร์สเรียนการเขียน เชิงวิชาการ (Academic Writing)

เป็นหลักสูตรการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาด้านวิชาการ สำหรับผู้ที่เตรียมสอบเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย, ระดับปริญญา , หลักสูตรนานาชาติ (International Program) , ผู้ที่เตรียมไปเรียนต่อต่างประเทศ , เตรียมสอบ TOEFL, เตรียมสอบ TOEIC, เตรียมสอบ IELTS, หรือผู้ที่ต้องการสร้างความมั่นใจในทักษะ การเขียนในเชิงวิชาการ (Writing for Academic purposes) เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษ เชิงวิชาการ เช่น บทความ (Essay) วิทยานิพนธ์ (Thesis) และ รายงานทางวิชาการ (Academic report)

โดยผู้เรียนจะได้ฝึกฝน หลักการเขียนภาษาอังกฤษ เช่น โครงสร้างพารากราฟ (paragraph) / บทความ (Essay) ชนิดของการเขียนประเภทต่างๆ Narrative paragraphs (บรรยาย) , Descriptive paragraphs (อธิบาย), Logical division of ideas (เชื่อมโยงเหตุและผล) , Process paragraphs (ขั้นตอน), Comparison/ Contrast paragraph (เปรียบเทียบ), Definition paragraphs (ให้ความหมาย) , Express opinion (แสดงความเห็น), Summary การสรุป, การเขียนเชิงวิชาการ (Academic Writing)

2. คอร์สเรียนการเขียนเชิงธุรกิจ (Business Writing)

เป็นหลักสูตรการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานด้านธุรกิจ สำหรับผู้ที่ศึกษาหรือคนที่ทำงานในธุรกิจ / การค้า ที่ต้องใช้การเขียนโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ (Correspond in English) เป็นหลักสูตรช่วยพัฒนาทักษะด้าน การเขียนเชิงธุรกิจ เช่น จดหมายธุรกิจ (Business Letter) เขียนอีเมล์ (e-mail) รายงานธุรกิจ (report) จดหมายข่าว (Memo)

โดยผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการเขียนภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์ต่าง เช่น การขอ/ส่งข้อมูล, การแจ้งข่าวดี/ข่าวร้าย, การแจ้งสิ่งที่คุณทำได้ หรือทำไม่ได้ และการให้เหตุผล, การแจ้งการตักเตือน, การขอให้กระทำ, การขอโทษ เชิญ / ตอบรับ / ปฏิเสธ การเชิญ, การตอบข้อโต้แย้ง และให้คำแนะนำแก่ลูกค้า , การจัดเตรียม/ ยืนยัน การประชุม , การสั่งสินค้า เป็นต้น

ทำไมเรียน English Writing ที่ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ ?

“เรียนเขียนภาษาอังกฤษ ที่ไหนดี … เหตุผลที่ควร เรียน writing กับเรา”

เรียนภาษาอังกฤษ Writing คอร์สการเขียน เป็นกลุ่มเล็ก - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

เรียนภาษาอังกฤษ Writing กลุ่มเล็ก

เราจัดการเรียนเขียนภาษาอังกฤษ เป็นกลุ่มเล็กๆ 5-12 คน เพื่อประสิทธิภาพในการฝึกเขียนภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็ว ทั้งหลักสูตรการเขียนภาษาอังกฤษวิชาการหรือการเขียนอังกฤษธุรกิจ

สอนเขียนภาษาอังกฤษ Writing สด เก่งเร็ว - EduFitst สถาบันสอนภาษาอังกฤษ คอร์สการเขียน

สอนเขียนภาษาอังกฤษ สด 100%

ฝึกสอนเขียนภาษาอังกฤษ แบบสด ทุกคาบเรียน 100% กับอาจารย์ผู้เชียวชาญ ได้ฝึกฝนทักษะการเขียน เพื่อให้นักเรียนหัดเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

สอน English Writing โดยอาจารย์ผู้เชียวชาญการเขียนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะ

ฝึกเขียนภาษาอังกฤษ กับอาจารย์ต่างชาติเจ้าของภาษา

สอนเขียนภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์ผู้สอนที่เชี่ยวชาญ ที่จะทำให้นักเรียนเขียนภาษาอังกฤษได้เหมือนเจ้าของภาษาจริงๆ

คอร์สการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เรียนที่เน้นฝึกการเขียนภาษาอังกฤษ Writing English โดยเฉพาะ

คอร์สเรียนเขียนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะ

หลักสูตรเรียนการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ที่ถูกออกแบบมาอย่างดี เหมาะกับนักเรียนไทย

เรียนภาษาอังกฤษ การเขียน Writing English อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นผลอย่างรวดเร็ว

การันตีเขียนภาษาอังกฤษ มีประสิทธิภาพ เห็นผลเร็ว

เมื่อเรียนจบ สามารถเรียนคอร์สเขียนภาษาอังกฤษ ทบทวนฟรี! ได้ทุกสาขา เพื่อการันตีให้คุณเขียนภาษาอังกฤษได้เก่งเร็วๆ อย่างมั่นใจ

โรงเรียนสอนการเขียนภาษาอังกฤษ EduFirst เขียนภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ

โรงเรียนภาษาอังกฤษ สอนการเขียน ครบวงจร

EduFirst โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เรามีคอร์สสอนภาษาอังกฤษครอบคลุมทุกจุดประสงค์ของผู้เรียน ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี

เราพร้อมให้คำแนะนำคอร์สเรียนภาษาที่เหมาะกับคุณ พร้อมสิทธิทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

ระดับของหลักสูตรการเขียนภาษาอังกฤษ

  • Fundamental Level
  • Application Level
อาจารย์คุณภาพของ EduFirst ครูผู้สอนของเรามีคุณภาพสูงสุด ทั้งด้านคุณวุฒิ เทคนิคในการสอน ความเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด และประสบการณ์ในการสอนกับนักเรียนชาวไทยโดยเฉพาะ

อาจารย์คุณภาพของ EduFirst

คุณจะมั่นใจได้ว่า คุณจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูผู้สอนของเราที่มีคุณภาพสูงสุด ทั้งด้านคุณวุฒิ เทคนิคในการสอน ความเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด และประสบการณ์ในการสอนกับนักเรียนชาวไทยโดยเฉพาะ

โดยอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นชาวอังกฤษ หรืออเมริกัน และมีชาวออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา บ้างเป็นส่วนน้อย (ไม่มีนอกจากนี้) เพื่อให้คุณมั่นใจในการฝึกฝนสำเนียงที่ชัดเจน เป็นธรรมชาติ และสื่อสาร ใช้ภาษาเหมือ่นเจ้าของภาษาจริงๆ

อาจารย์ของเรา ดีอย่างไร
- อาจารย์ต่างชาติของเราทุกคน เป็น ครูเจ้าของภาษาจริงๆ (​Native Teacher)
- จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา
- มีประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษให้กับชาวต่างชาติ
- มีประสบการณ์การสอนภาษาไม่ต่ำกว่า 2 ปีขึ้นไป
- มีเทคนิคในการสอน และกระตุ้นผู้เรียนเกิดความสนใจ

วันและเวลาเรียน

จุดเด่น คอร์สเรียนเขียนภาษาอังกฤษ Writing

checkสอนเขียนภาษาอังกฤษ Writing โดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

checkเรียนกลุ่มเล็กๆ 5-12 คน เพื่อประสิทธิภาพการเรียนเขียนภาษาอังกฤษ

checkสอนเขียนภาษาอังกฤษ แบบสด 100% ทุกคาบเรียน

checkฝึกฝนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ

checkเพิ่มความมั่นใจในการเขียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

checkสามารถเรียน Writing เขียนภาษาอังกฤษ ทบทวน ได้ฟรี

รีวิวจากนักเรียน คอร์สเรียนเขียนภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษมันเป็นภาษาที่สำคัญขึ้นมาในปัจจุบันครับ ทั่วโลกใช้ภาษาอังกฤษกันอย่างกว้างขวาง เลยคิดว่าที่จะศึกษาเอาไว้ดีกว่าครับ หลังจากที่ผมได้เรียน Writing ที่สถาบัน เอ็ด ดูเฟิร์สท์ “ช่วยทำให้การเขียนของผมดีขึ้นครับ แล้วก็ได้ความรู้ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนในการเขียน อาจารย์ก็สอนทริคเล็กน้อยต่างๆ ที่เราคาดไม่ถึงว่ามันจะมี ก็อยากให้ลองมาเรียนดูครับได้ประโยชน์จริงๆ “ ดูรีวิวน้องเบ๊ปเพิ่มเติม ›

รีวิว เรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ คอร์สเรียนการเขียน Writing จากน้องเบ๊ป - สถาบันสอนภาษา EduFirst

อัศวเดช (เบ๊ป) นักศึกษาชั้นปี 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Academic Writing
คะแนนความชอบในการเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

“เรียน Academic Writing ค่ะ ในตอนแรกรู้สึกว่าตัวเองพื้นฐานภาษาอังกฤษของตัวเองมีค่อนข้างน้อย ทําให้ไม่ค่อยมีความมั่นใจในการใช้ภาษา ชอบการเรียนที่ EduFirst ค่ะ อาจารย์สอนดีค่ะ ให้คําปรึกษาดี ตอบคําถามชัดเจน ชวนคุยเป็นกันเอง ทําให้กล้าพูด กล้าถามมากขึ้น อยากให้เพื่อน ๆ มาลองเรียนดูค่ะ” ดูรีวิวจากน้องเบญเพิ่มเติม ›

เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี สำหรับนักศึกษา Arts Eng.รีวิวประสบการณ์เรียนภาษาอังกฤษ คอร์สเรียนแกรมม่า และคอร์สเรียนการเขียนภาษาอังกฤษ ของน้องเบญ ที่สถาบัน EduFirst

คุณบุษยมาศ (น้องเบญ) นักศึกษา มหาวิทยาลัยเอแบค Art Eng.
Grammar level 1-2, & Academic Writing level 1-2

คะแนนความชอบในการเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษ - สมัครเรียนวันนี้ รับส่วนลด คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สูงสุด 5-40% พร้อมทดสอบภาษาฟรี เรียนภาษาอังกฤษเก่งเร็ว รับรองผล - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

สอบถามคอร์สที่เหมาะกับคุณ

เรายินดีให้คำปรึกษาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของคุณได้อย่างเหมาะสม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมสิทธิ์ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

เรียนเขียนภาษาอังกฤษ มีประสิทธิภาพ เห็นผลเร็ว เรียนที่ “EduFirst” โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ครบวงจร

 การันตี เรียน English Writing รับรองผล สอนเขียนภาษาอังกฤษ แบบสด 100% พร้อมเรียนเขียนภาษาอังกฤษทบทวนฟรี

เรียนการเขียนภาษาอังกฤษ ตามไลฟ์สไตล์ของคุณ

คอร์สเรียนเขียนภาษาอังกฤษ เรียนการเขียนภาษาอังกฤษ อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเป็นธรรมชาติ

เรียนการเขียนภาษาอังกฤษ ห้องเรียน “แบบกลุ่ม”

คอร์สเรียนเขียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว ( English Writing : Private Course )

เรียนการเขียนภาษาอังกฤษ ห้องเรียน “แบบตัวต่อตัว”

เรียนการเขียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์

เรียนการเขียนภาษาอังกฤษออนไลน์ “แบบกลุ่ม”

เรียนการเขียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ตัวต่อตัว พัฒนาทักษะการเขียนได้อย่างรวดเร็ว อย่างเห็นผล เน้นผู้เรียนเป็นหลัก พร้อมรับรองผล

เรียนการเขียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ “แบบตัวต่อตัว”

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมด ของ สถาบันสอนภาษา EduFirstคอร์สเรียน

ดูคอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมด ของ
สถาบันสอนภาษา EduFirst

สาขาของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirstเยี่ยมชมสาขา

เชิญเยี่ยมชม สาขา
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ของเรา

ติดต่อสอบถามคอร์สเรียน สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirstรายละเอียดเพิ่มเติม

กรอกฟอร์มเพื่อรับข้อมูล หลักสูตร การเรียนภาษาอังกฤษ ราคา และสถาบันของเรา