เลือกหน้า

คอร์สเรียนเขียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว ( English Writing : Private Course )

สอน writing ตัวต่อตัว เรียนเขียนภาษาอังกฤษอย่างถูกหลัก สละสลวย เข้าใจง่าย

คอร์สเรียนเขียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว เรียนเขียนโครงสร้างประโยคได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมชาติ โดยอาจารย์ผู้สอนที่เชี่ยวชาญการเขียนโดยเฉพาะ พร้อมรับรองผล

เรียนเขียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว

คอร์สเรียนเขียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว (English Writing) เหมาะสำหรับผู้เรียนอายุ 15 ปีขึ้นไป เป็นหลักสูตร เรียนภาษาอังกฤษ ที่เน้นทักษะการเขียนโดยเฉพาะ ผู้เรียนจะได้เรียน writing ตัวต่อตัว กับอาจารย์ผู้สอนที่เชี่ยวชาญด้านงานเขียนโดยเฉพาะ

เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกเขียนภาษาอังกฤษให้ถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น สามารถเขียนบรรยายถ่ายทอดความคิดผ่านตัวอักษรได้อย่างยอดเยี่ยม พร้อมทั้งสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนเข้าใจง่าย โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคเคล็ดลับการเขียนภาษาอังกฤษ รวมถึงได้เรียนรู้โครงสร้างประโยคและคำศัพท์ที่จำเป็น ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกเขียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ในระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้

โดยหลักสูตรคอร์สการเขียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว สามารถแบ่งออกเป็น คอร์สเรียนเขียนภาษาอังกฤษวิชาการ (Academic Writing) และคอร์สเรียนเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (Business Writing)

หลักสูตรการเขียนภาษาอังกฤษ

สามารถแบ่งได้เป็น 2 หลักสูตร คือ

1. คอร์สเรียนการเขียน เชิงวิชาการ (Academic Writing)

เป็นหลักสูตรการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาด้านวิชาการ สำหรับผู้ที่เตรียมสอบเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย, ระดับปริญญา , หลักสูตรนานาชาติ (International Program) , ผู้ที่เตรียมไปเรียนต่อต่างประเทศ , เตรียมสอบ TOEFL, เตรียมสอบ TOEIC, เตรียมสอบ IELTS, หรือผู้ที่ต้องการสร้างความมั่นใจในทักษะ การเขียนในเชิงวิชาการ (Writing for Academic purposes) เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษ เชิงวิชาการ เช่น บทความ (Essay) วิทยานิพนธ์ (Thesis) และ รายงานทางวิชาการ (Academic report)

โดยผู้เรียนจะได้ฝึกฝน หลักการเขียนภาษาอังกฤษ เช่น โครงสร้างพารากราฟ (paragraph) / บทความ (Essay) ชนิดของการเขียนประเภทต่างๆ Narrative paragraphs (บรรยาย) , Descriptive paragraphs (อธิบาย), Logical division of ideas (เชื่อมโยงเหตุและผล) , Process paragraphs (ขั้นตอน), Comparison/ Contrast paragraph (เปรียบเทียบ), Definition paragraphs (ให้ความหมาย) , Express opinion (แสดงความเห็น), Summary การสรุป, การเขียนเชิงวิชาการ (Academic Writing)

2. คอร์สเรียนการเขียนเชิงธุรกิจ (Business Writing)

เป็นหลักสูตรการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานด้านธุรกิจ สำหรับผู้ที่ศึกษาหรือคนที่ทำงานในธุรกิจ / การค้า ที่ต้องใช้การเขียนโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ (Correspond in English) เป็นหลักสูตรช่วยพัฒนาทักษะด้าน การเขียนเชิงธุรกิจ เช่น จดหมายธุรกิจ (Business Letter) เขียนอีเมล์ (e-mail) รายงานธุรกิจ (report) จดหมายข่าว (Memo)

โดยผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการเขียนภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์ต่าง เช่น การขอ/ส่งข้อมูล, การแจ้งข่าวดี/ข่าวร้าย, การแจ้งสิ่งที่คุณทำได้ หรือทำไม่ได้ และการให้เหตุผล, การแจ้งการตักเตือน, การขอให้กระทำ, การขอโทษ เชิญ / ตอบรับ / ปฏิเสธ การเชิญ, การตอบข้อโต้แย้ง และให้คำแนะนำแก่ลูกค้า , การจัดเตรียม/ ยืนยัน การประชุม , การสั่งสินค้า เป็นต้น

เรียนเขียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว ที่ไหนดี ?

“เหตุผลที่ควรเรียน การเขียนภาษาอังกฤษ กับ EduFirst”

เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ ตัวต่อตัว เลือกเนื้อหาที่ต้องการ เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อการทำงานได้เอง

เลือกเนื้อหา คอร์สการเขียนภาษาอังกฤษ ได้เอง

สามารถเลือกเนื้อหา ในการเรียนการเขียนภาษาอังกฤษ ได้เอง เพื่อตอบสนองพื้นฐานที่แตกต่างกัน

เรียนการเขียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว เรียนภาษาอังกฤษ ได้ผลรวดเร็ว ในระยะเวลาอันสั้น

ประสิทธิภาพการเขียนอังกฤษ สูงสุด

เรียนการเขียนภาษาอังกฤษ อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นผลเร็วในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้คุณเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ตามหลักไวยากรณ์

คอร์สเรียนการเขียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว English Writing สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ทักษะด้านการเขียน โดยเฉพาะ

อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ English Writing โดยเฉพาะ

เรียน Writing ตัวต่อตัว กับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ มากเทคนิคงานเขียน โดยเฉพาะ เพื่อการเขียนที่โดดเด่น

เรียนภาษาอังกฤษ การเขียน แบบตัวต่อตัว สามารถเลือกเวลาเรียนที่สะดวกได้เอง

เลือกวัน เวลาเรียน ที่สะดวก และเรียนชดเชยได้

สามารถเลือกวันและเวลาเรียน ที่สะดวกได้เอง และเข้าเรียนเขียนภาษาอังกฤษชดเชย แทนวันที่ไม่สะดวกมาเรียนได้ ทำให้คุณไม่พลาดบทเรียนอีกต่อไป

การันตีผล เรียนเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อให้คุณสามารถเขียนภาษาอังกฤษได้จริง อย่างถูกต้อง

การันตี เขียนภาษาอังกฤษได้ถูกต้องแม่นยำ เก่งเร็ว

เมื่อเรียนเขียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว จบแล้ว ผู้เรียนยังสามารถเข้าเรียนการเขียนภาษาอังกฤษทบทวน แบบกลุ่ม ได้ฟรี! ได้ทุกสาขา

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ การเขียน English Writing course

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว ชั้นนำ

EduFirst เป็นหนึ่งในโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ที่มีหลักสูตร คอร์สเรียนเขียนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะ เพื่อฝึกการเขียนทุกรูปแบบ

คอร์สเรียนการเขียนภาษาอังกฤษ เขียนภาษาอังกฤษเก่งเร็ว รับรองผล โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst
เราพร้อมให้คำแนะนำคอร์สเรียนภาษาที่เหมาะกับคุณ พร้อมสิทธิทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี
อาจารย์คุณภาพของ EduFirst ครูผู้สอนของเรามีคุณภาพสูงสุด ทั้งด้านคุณวุฒิ เทคนิคในการสอน ความเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด และประสบการณ์ในการสอนกับนักเรียนชาวไทยโดยเฉพาะ

อาจารย์คุณภาพของ EduFirst

คุณจะมั่นใจได้ว่า คุณจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูผู้สอนของเราที่มีคุณภาพสูงสุด ทั้งด้านคุณวุฒิ เทคนิคในการสอน ความเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด และประสบการณ์ในการสอนกับนักเรียนชาวไทยโดยเฉพาะ

โดยอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นชาวอังกฤษ หรืออเมริกัน และมีชาวออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา บ้างเป็นส่วนน้อย (ไม่มีนอกจากนี้) เพื่อให้คุณมั่นใจในการฝึกฝนสำเนียงที่ชัดเจน เป็นธรรมชาติ และสื่อสาร ใช้ภาษาเหมือนเจ้าของภาษาจริงๆ

จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ท่านเดียวตลอดหลักสูตร เพื่อความต่อเนื่องในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

อาจารย์ของเรา ดีอย่างไร ?

- อาจารย์ต่างชาติของเราเป็น ครูเจ้าของภาษาจริงๆ (​Native Teacher)

- จบการศึกษาระดับปรัญญาตรีขึ้นไป

- มีประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษให้กับชาวต่างชาติ

- มีประสบการณ์การสอนภาษาไม่ต่ำกว่า 2 ปีขึ้นไป

- มีเทคนิคในการสอน และกระตุ้นผู้เรียนเกิดความสนใจ

ระดับของหลักสูตรการเขียนภาษาอังกฤษ

  • Fundamental Level
  • Application Level

จุดเด่นของ คอร์สเรียนเขียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว

เรียนเขียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี … ข้อดีของการเรียนภาษาอังกฤษ สถาบัน EduFirst

checkเลือกเนื้อหาการเรียนภาษาอังกฤษ ระดับและความเร็วในการสอน ได้ตามความต้องการ

checkเรียนเขียนภาษาอังกฤษ กับอาจารย์ชาวไทยผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโดยเฉพาะ

checkอาจารย์ผู้สอนเขียนภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์สูง – มากเทคนิคการเขียน

checkสามารถเลือกเรียนการเขียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว หรือเรียนเป็นกลุ่มย่อยที่จัดมาเอง

checkเพิ่มความมั่นใจในการเขียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

checkเลือกวันและเวลาเรียนได้เอง

checkสามารถเรียนชดเชย แทนวันที่ไม่สะดวกมาเรียนได้

checkการันตีผล คอร์สเรียนเขียนภาษาอังกฤษ ช่วยพัฒนาการเขียนของผู้เรียนดีขึ้นจริงเห็นผลเร็ว

checkฝึกเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างต่อเนื่อง โดยเข้าเรียนทบทวนในห้องกลุ่ม หลังเรียนจบคอร์ส

|

รีวิวจากนักเรียนของเรา

เรียนภาษาอังกฤษ เพราะว่า สอบได้ทุนไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกา ก็เลยอยากจะมา improve ภาษาอังกฤษของตนเองครับ หลังจากเรียนที่ EduFirst แล้ว รู้สึกว่าการออกเสียงภาษาอังกฤษดีขึ้น และการเขียนภาษาอังกฤษดีขึ้น ได้ improve ตัวเองมากขึ้น รู้จุดด้อยจุดเด่นของตัวเองครับ

รีวิวคอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์ ของน้อง Bank
Mr. Suthikiat Sungkeetanon
General Conversation English / Academic Writing (Private)
คะแนนความชอบในการเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

ตอนแรกรู้สึกกดดันครับ เพราะว่าเรียนคนเดียว แบบตัวต่อตัวกับอาจารย์ และประหม่าตลอดเวลา แต่ตอนนี้การเรียนภาษาอังกฤษกลายเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับผมไปแล้วครับ อาจารย์ที่นี่ใจดี สามารถให้คำแนะนำในสิ่งที่ผมไม่เข้าใจและอธิบายจนทำให้ผมเข้าใจ อาจารย์มีแบบฝึกหัดให้ทำตลอดเวลา ซึ่งทำให้ผมได้พัฒนาทักษะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ครับ

รีวิวเรียนภาษาอังกฤษจากไทม์ เรียนคอร์สการเขียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว Academic Writing Private course - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

นายอภิชาตเมธา (น้องไอซ์) มหาวิทยาลัยจุฬาฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์
Academic Writing Private
คะแนนความชอบในการเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

เรียนคอร์ส Academic Writing ที่ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ ผมได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ การเขียนใหม่ๆ เทคนิคการเขียนใหม่ๆ อีกทั้งบางครั้งผมก็ยังได้เกี่ยวกับต้นกำเนิดหรือรากลึกของคำศัพท์บางคำที่ผมไม่เคยรู้มาก่อน ภาษาอังกฤษมันต้องเริ่มตั้งแต่ก้าวแรก ฉะนั้นแนะนำให้มาเรียนที่ EduFirst ครับ

นักเรียน คอร์สเรียนการเขียนภาษาอังกฤษ Writing น้องไอซ์ - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

นายอภิชาตเมธา (น้องไอซ์) มหาวิทยาลัยจุฬาฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์
Academic Writing Private
คะแนนความชอบในการเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

สอบได้ทุนไปเรียนต่ออเมริกา เลยมาเรียนการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ สถาบัน EduFirst

Mr. Suthikiat Sungkeetanon
General Conversation English / Academic Writing (Private)
คะแนนความชอบในการเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษ มกราคม 2566 สมัครเรียนวันนี้ รับส่วนลด คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สูงสุด 5-40% ผ่อนชำระค่าเรียน 0% นานสูงสุด 10 เดือน พร้อมทดสอบภาษาฟรี เรียนภาษาอังกฤษเก่งเร็ว รับรองผล โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

สอบถามคอร์สที่เหมาะกับคุณ

เรายินดีให้คำปรึกษาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของคุณได้อย่างเหมาะสม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมสิทธิ์ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

“EduFirst” โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตร คอร์สเรียน writing ตัวต่อตัว

สอน writing ตัวต่อตัว โดยอาจารย์มากเทคนิค การันตี พัฒนาการเขียนเก่งเร็ว สอนสด 100% พร้อมเรียนทบทวนฟรี

บทความ ฝึกเขียนภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ 12 เดือนภาษาอังกฤษ วิธีเขียน เต็ม ย่อ คําอ่าน คําแปล และ ที่มา ต้นกำเนิด ของชื่อเดือน - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เอ็ด ดู เฟิร์สท์

12 เดือนภาษาอังกฤษ พร้อมคําอ่าน คําแปล ตัวย่อ

12 เดือนภาษาอังกฤษ พร้อมวิธีเขียน ตัวย่อ ตัวเต็ม เดือนภาษาอังกฤษ ทั้ง 12 เดือน พร้อมคำอ่าน คำแปล ต้นกำเนิด ที่มาของแต่ละเดือน

10 เว็บ เช็คแกรมม่า ภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี สำหรับ นักเรียน นักศึกษา วัยทำงาน ที่ต้องการตรวจสอบ Grammar และ ปรับปรุง การเขียนภาษาอังกฤษให้เนื้อหามีคุณภาพและถูกต้องทางไวยากรณ์ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

10 เว็บ “เช็คแกรมม่า” ฟรี ภาษาอังกฤษเป๊ะ!

เอ็ด ดู เฟิร์สท์ รวมเว็บ เช็คแกรมม่า ออนไลน์ ใช้ฟรี ตรวจ Grammar ใช้งานง่าย แก้ไขคำผิดให้ถูกต้อง คิดคำศัพท์ให้ใหม่ ของประโยค วลี ให้การเขียนภาษาอังกฤษของคุณ ปังกว่าเดิม

5 สิ่งที่ทำทุกวัน เปลี่ยนตัวเองเป็นคนเก่งภาษาอังกฤษ - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

5 สิ่งที่ทำทุกวัน เปลี่ยนตัวเองเป็นคนเก่งภาษาอังกฤษ

5 กิจวัตรประจำวัน ที่ทำทุกวัน จะเปลี่ยนให้คุณเป็นคนเก่งภาษาอังกฤษ ด้วยตัวเอง ได้แน่นอน

ตอบกลับ อีกเมลภาษาอังกฤษ ให้โปร ต้องใช้ประโยคแบบนี้ - เรียนภาษาอังกฤษ ธุรกิจ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

ตอบกลับ อีเมลภาษาอังกฤษ แบบนี้เวริ์คกว่า!

Email คือ ช่องทางติดต่อสื่อสารทางธุรกิจที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้งาน การตอบกลับ อีเมลภาษาอังกฤษ จึงสำคัญ ที่จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมือโปร

โครงสร้างเรียงความ ภาษาอังกฤษ Essay เพื่อการเขียน เอสเส ทุกรูปแบบ สอนเขียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

โครงสร้างเรียงความ ภาษาอังกฤษ Essay

โครงสร้างเรียงความ ภาษาอังกฤษ Essay พื้นฐาน เพื่อการนำไปใช้สอบเขียนภาษาอังกฤษ ได้ทุกรูปแบบ คำนำ, เนื้อหา, สรุป

20 คำศัพท์ การเขียนเรียนความ essay ภาษาอังกฤษ เรียนเขียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว รับรองผล สถาบันสอนภาษา EduFirst

20 คำศัพท์ การเขียน Essay เรียงความภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์ การเขียน Essay (เอสเส) เรียงความภาษาอังกฤษ ที่ต้องใช้บ่อยๆ เพื่อการอธิบาย การเขียนรายงานและแบบการเปรียบเทียบ

ประโยคลงท้าย email ภาษาอังกฤษ จดหมายธุรกิจ ที่ต้องรู้ ใช้ได้ทุกสถานการณ์

ประโยคลงท้าย Email ภาษาอังกฤษ

เอ็ด ดู เฟิร์สท์ แนะนำการเขียน ประโยคลงท้าย Email ภาษาอังกฤษ ที่ทำให้คุณดูโปร! และสามารถใช้ได้ทุกสถานการณ์ ทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ

แนะนำ 5 App ฝึกภาษาอังกฤษ ที่ควรมีติดมือถือไว้ - เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

แนะนำ 5 แอพฝึกภาษาอังกฤษ

รวม แอปฝึกภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ที่จะทำให้ทุกคน เล่นเพลินได้เป็นชั่วโมง และได้ความรู้ภาษาอังกฤษ

เรียนเขียน วัน เดือน ปี ภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้อง โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

เขียน วัน เดือน ปี ภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้อง (แบบเต็ม-แบบย่อ)

หลักการเขียน วัน เดือน ปี ภาษาอังกฤษ บริติช, อเมริกัน ทั้งการเขียนแบบเต็ม และแบบ ย่อ ฝึกการเขียนภาษาอังกฤษอย่างสมบูรณ์แบบ

เริ่มเขียนภาษาอังกฤษ อย่างไร? ให้งานเขียนดี ฝึกเขียนภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

เริ่มเขียนภาษาอังกฤษ อย่างไร? ให้งานเขียนดี

หลายคนที่กำลังเริ่มฝึกเขียนเรียงความหรือบทความ แต่ติดปัญหา “ไม่รู้เริ่มเขียนภาษาอังกฤษอย่างไร?” เอ็ด ดู เฟิร์สท์ จะทำให้คุณเขียนภาษาอังกฤษได้จนสำเร็จ