เลือกหน้า

คอร์สเรียนแกรมม่า Grammar ตัวต่อตัว (English Grammar : Private course)

เรียนแกรมม่า ตัวต่อตัว พื้นฐานแน่น แม่นไวยากรณ์”

สอนแกรมม่า grammar ภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว เน้นติวแกรมม่าเข้มข้น โดยผู้เชียวชาญ พร้อมรับรองผล เพื่อพื้นฐานพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษของคุณในทุกระดับ และเตรียมพร้อมการสอบในอนาคต

เรียนแกรมม่า ตัวต่อตัว

คอร์สเรียน Grammar แบบตัวต่อตัว ของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้เรียนที่อยากเรียนภาษาอังกฤษ แต่ยังไม่มีพื้นฐานที่ดีเพียงพอ

และอยากที่จะเข้าใจหลักการใช้แกรมม่า ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษได้อย่างแม่นยำ ถูกต้อง ในระยะเวลาอันสั้น

เรียนแกรมม่า Grammar ตัวต่อตัว ที่ไหนดี ?

“เหตุผลที่ควรเลือกเรียนคอร์สแกรมม่า กับ EduFirst”

คอร์สเรียน แกรมม่า ตัวต่อตัว ผู้เรียนเลือกพาทได้เอง

เลือกเนื้อหา GRAMMAR ได้เอง

สามารถเลือกเนื้อหาแกรมม่า ได้เอง ต้องการเน้นแกรมม่า เรื่องอะไรเป็นพิเศษ

คอร์สเรียน GRAMMAR ตัวต่อตัว เน้นการปรับพื้นฐานแกรมม่า

เสริมสร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษให้แน่น

เน้นการปรับพื้นฐานแกรมม่าภาษาอังกฤษ ซึ่งจำเป็นต่อการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสูง

เรียนแกรมม่า กับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ Grammar โดยเฉพาะ - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ แกรมม่า โดยเฉพาะ

สอนแกรมม่า โดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาพื้นฐานภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนโดยเฉพาะ

คอร์สเรียน GRAMMAR ตัวต่อตัว สามารถเลือกเวลาเรียนได้เอง

เวลาเรียนยืดหยุ่น และเรียนชดเชยได้

สามารถเลือกวันและเวลาเรียน ที่สะดวกได้เอง และยังสามารถเข้าเรียน GRAMMAR ชดเชยได้ แทนวันที่ไม่สะดวก ทำให้คุณไม่พลาดบทเรียนอีกต่อไป

คอร์สเรียน GRAMMAR ตัวต่อตัว การันตีเรียนแกมม่า พื้นฐานภาษาอังกฤษดีขึ้นแน่นอน

การันตีเรียน GRAMMAR ได้ผล

เมื่อเรียนคอร์สแกรมม่า ตัวต่อตัว จบแล้ว ผู้เรียนยังสามารถเข้าเรียนแกรมม่าทบทวน แบบกลุ่ม ได้ฟรี! ได้ทุกสาขา

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Grammar ที่มีประสบการณ์ยาวนาน

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ครบวงจร

EduFirst เป็นผู้นำการสร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีให้กับผู้เรียน ด้วยประสบการณ์การเปิดสอนที่ยาวนานกว่า 15 ปี

คอร์สเรียน Grammar แกรมม่าภาษาอังกฤษ ปูพื้นฐาน ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

เราพร้อมให้คำแนะนำคอร์สเรียนภาษาที่เหมาะกับคุณ พร้อมสิทธิทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

ภาพรวมคอร์สเรียนแกรมม่า ตัวต่อตัว

เอ็ด ดู เฟิร์ส เปิดสอนคอร์สเรียนแกรมม่าภาษาอังกฤษ แกรมม่า ตัวต่อตัว เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้านคือ การฟัง พูด อ่าน เขียน พร้อมไปกับการพัฒนาทักษะไวยากรณ์ของผู้เรียนให้ถูกหลักและแม่นยำมากยิ่งขึ้น

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้จากการเรียน Grammar ไปใช้พัฒนาต่อ รวมทั้งช่วยในการทำข้อสอบมาตรฐานทั่วโลก และการเตรียมสอบ IELTS, TOEFL, TOEIC,

รูปแบบการสอนแกรมม่า ภาษาอังกฤษสด แบบตัวต่อตัว นั้น จะเป็นการเรียนตัวต่อตัว หรือ การจัดเป็นกลุ่มย่อย กับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านแกรมม่าโดยเฉพาะ ที่สามารถวิเคราะห์และปรับปรุงจุดอ่อนภาษาอังกฤษของผู้เรียนแต่ละคน โดยเมื่อเรียนจบแล้ว ผู้เรียนยังสามารถเข้าคอร์สเรียน GRAMMAR ทบทวนแบบกลุ่มได้ฟรี ในทุกสาขาของเรา

ระดับของคอร์สเรียน Grammar

1. Fundamental Level (แกรมม่า ระดับพื้นฐาน)
เนื้อหาหลัก ประกอบด้วย Tense, Nouns, Pronoun, Verb, Modal, Questions, Passive, Gerund, Infinitive, Phrasal verbs

2. Application Level (แกรมม่า ระดับสูง)
เนื้อหาหลัก ประกอบด้วย Adjective Clauses, Noun clauses, Adjective clauses, Adverb clauses, Subject – verb agreement, Reduction, Conditional sentences

อาจารย์คุณภาพของ EduFirst ครูผู้สอนของเรามีคุณภาพสูงสุด ทั้งด้านคุณวุฒิ เทคนิคในการสอน ความเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด และประสบการณ์ในการสอนกับนักเรียนชาวไทยโดยเฉพาะ

อาจารย์คุณภาพของ EduFirst

คุณจะมั่นใจได้ว่า คุณจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูผู้สอนของเราที่มีคุณภาพสูงสุด ทั้งด้านคุณวุฒิ เทคนิคในการสอน ความเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด และประสบการณ์ในการสอนกับนักเรียนชาวไทยโดยเฉพาะ

โดยอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นชาวอังกฤษ หรืออเมริกัน และมีชาวออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา บ้างเป็นส่วนน้อย (ไม่มีนอกจากนี้) เพื่อให้คุณมั่นใจในการฝึกฝนสำเนียงที่ชัดเจน เป็นธรรมชาติ และสื่อสาร ใช้ภาษาเหมือนเจ้าของภาษาจริงๆ

จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ท่านเดียวตลอดหลักสูตร เพื่อความต่อเนื่องในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

อาจารย์ของเรา ดีอย่างไร ?

- อาจารย์ต่างชาติของเราทุกคน เป็น ครูเจ้าของภาษาจริงๆ (​Native Teacher)
- จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา
- มีประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษให้กับชาวต่างชาติ
- มีประสบการณ์การสอนภาษาไม่ต่ำกว่า 2 ปีขึ้นไป
- มีเทคนิคในการสอน และกระตุ้นผู้เรียนเกิดความสนใจ

สำหรับคอร์สเรียนภาษาแบบตัวต่อตัวนั้น คุณสามารถเลือกอาจารย์ผู้สอนประจำ ที่เหมาะตามความต้องการเฉพาะของคุณได้เองทั้งด้าน
-เนื้อหาเฉพาะด้าน
-สำเนียงภาษาอังกฤษ
-ประสบการณ์การสอนภาษาที่ผ่านมา
-หัวข้อการเรียนภาษา ที่อยากเน้นเป็นพิเศษ

ดังนั้นคุณจะเรียนฝึกฝนกับครูผู้สอนภาษาประจำคอร์สที่เหมาะกับคุณที่สุด

วันและเวลาเรียน แกรมม่า ตัวต่อตัว

คอร์สเรียนแกรมม่าแบบตัวต่อตัว สามารถเลือกวัน เวลาเรียนได้เอง โดยสามารถเรียนคนเดียว หรือจัดกลุ่มย่อยมาเรียนด้วยกันก็ได้ และหากในวันใดที่ไม่สะดวกมาเรียน จะสามารถมาเรียนชดเชยได้ในวันหลัง

  • วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 21.00 น.
  • วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30-19.00 น.

จุดเด่นของ คอร์สเรียน GRAMMAR ตัวต่อตัว

“เรียน GRAMMAR ตัวต่อตัว ที่ไหนดี … เหตุผลที่ควรเรียน GRAMMAR ตัวต่อตัว ที่ EduFirst”

check

เลือกเนื้อหาการเรียน GRAMMAR ภาษาอังกฤษ ได้ตามความต้องการ

checkสอนแกรมม่า แบบสด 100% สามารถซักถามได้ทันที

checkคอร์สเรียนออกแบบโดยเฉพาะตามพื้นฐานของผู้เรียน

checkอาจารย์ผู้สอนแกรมม่า มีประสบการณ์สูง และเชี่ยวชาญด้านไวยากรณ์โดยเฉพาะ

checkเลือกเรียน GRAMMAR แบบตัวต่อตัว หรือเรียนเป็นกลุ่มย่อยที่จัดมาเอง

checkเลือกวันและเวลาเรียนได้เอง

checkสามารถเรียนชดเชย แทนวันที่ไม่สะดวกมาเรียนได้

checkการันตี รับรองผลคอร์สเรียนแกรมม่า

checkสามารถเข้าเรียนแกรมม่าทบทวน ในห้องกลุ่มได้

|

รีวิวจากนักเรียนของเรา

เรียนหลักสูตร Grammar กับ Teacher Tunn Ch. อาจารย์มีประสบการณ์ในการสอน มีความรู้ใหม่ๆ มาสอนเยอะดี เป็นกันเองมาก ความรู้ที่ได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนในคอร์ส Conversation ได้เป็นอย่างดีครับ

student grammar course srach slide

สรัช เพิ่มยงค์
Grammar Private

คะแนนความชอบในการเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

การเรียน Grammar ที่นี่ มีส่วนทำให้ผมผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง ตั้งแต่ปริญญาตรี–โท-เอก แพทย์เฉพาะทาง ด้านการวิจัยโรคมะเร็ง ที่มหาวิทยาลัยโบโลญญา ประเทศอิตาลี ซึ่งคัดเลือกโดยคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รีวิวจากผู้เรียน คอร์สแกรมม่า GRAMMAR ภาษาอังกฤษ คณิศร เรืองวงษ์

คณิศร เรืองวงษ์
ทุนแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยโบโลญญา, General English, Grammar

คะแนนความชอบในการเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

เรียนหลักสูตร Grammar, TOEIC เพื่อนำไปสมัครงานที่บริษัท SCG และเมื่อได้มาเรียนที่ EduFirst รู้สึกพอใจที่ได้มาเรียนที่นีมาก บรรยากาศการเรียนเป็นกัน สอนสนุก อาจารย์สอนเข้าใจง่าย เน้นเทคนิคให้เข้าใจ เปลี่ยนภาษาอังกฤษที่ยากให้เป็นเรื่องง่ายๆ ทำให้เราเรียนภาษาอังกฤษแล้วสนุก สามารถนำมาใช้ได้จริงและทันกับเหตการณ์ปัจจุบัน

รีวิวจากผู้เรียน คอร์สแกรมม่า GRAMMAR  ภาษาอังกฤษ ภานุพงศ์ ม่วงอินทร์
คุณภานุพงศ์ ม่วงอินทร์ (บอย) ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Grammar Application Level, TOEIC preparation
คะแนนความชอบในการเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษ มกราคม 2566 สมัครเรียนวันนี้ รับส่วนลด คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สูงสุด 5-40% ผ่อนชำระค่าเรียน 0% นานสูงสุด 10 เดือน พร้อมทดสอบภาษาฟรี เรียนภาษาอังกฤษเก่งเร็ว รับรองผล โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

สอบถามคอร์สที่เหมาะกับคุณ

เรายินดีให้คำปรึกษาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของคุณได้อย่างเหมาะสม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมสิทธิ์ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

“EduFirst” สถาบันสอนภาษาอังกฤษครบวงจร เรียนแกรมม่าตัวต่อตัว รับรองผล

เรียนแกรมม่า GRAMMAR ตัวต่อตัว เก่งเร็วๆ ติวแกรมม่า สอนสด 100% พื้นฐานภาษาอังกฤษแน่น พร้อมเรียนแกรมมม่าทบทวน แบบกลุ่ม ฟรี

บทความ เรียนแกรมม่า ภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ Adverb คําวิเศษณ์ สรุป ง่ายๆ เพื่อให้ผู้เรียน ฝึกภาษาอังกฤษ เริ่มต้น - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เอ็ด ดู เฟิร์สท์

เรียนภาษาอังกฤษ Adverb คําวิเศษณ์ สรุปง่ายๆ

Adverb กริยาวิเศษณ์ ช่วยให้เราสามารถสื่อความหมายได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษทุกคนต้องรู้ เพื่อการใช้ไวยากรณ์แกรมม่าได้อย่างถูกต้อง

เรียนภาษาอังกฤษ คำคุณศัพท์ adjective พื้นฐาน สรุป ง่ายๆ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

คำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษ (Adjective)

คำคุณศัพท์ Adjective มีหน้าที่อธิบายคำนาม ให้เราเข้าใจความหมายของคำนามนั้นๆ ได้ดีมากยิ่งขึ้น เอ็ด ดู เฟิร์สท์ สรุปคำคุณศัพท์ง่ายๆ ที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษ จำเป็นต้องรู้ มาให้แล้ว

Noun คํานามภาษาอังกฤษ มีอะไรบ้าง ที่คนเรียนภาษาอังกฤษต้องรู้

Noun คํานามภาษาอังกฤษ มีอะไรบ้าง?

การเรียนรู้ “คำนาม” Noun ในภาษาอังกฤษ เป็นสิ่งสำคัญ เพราะคำนามเป็นส่วนสำคัญในการสื่อสารและสร้างประโยคในภาษาอังกฤษ มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงกับคำอื่น ๆ ในประโยค ให้สมบูรณ์

10 เว็บ เช็คแกรมม่า ภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี สำหรับ นักเรียน นักศึกษา วัยทำงาน ที่ต้องการตรวจสอบ Grammar และ ปรับปรุง การเขียนภาษาอังกฤษให้เนื้อหามีคุณภาพและถูกต้องทางไวยากรณ์ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

10 เว็บ “เช็คแกรมม่า” ฟรี ภาษาอังกฤษเป๊ะ!

เอ็ด ดู เฟิร์สท์ รวมเว็บ เช็คแกรมม่า ออนไลน์ ใช้ฟรี ตรวจ Grammar ใช้งานง่าย แก้ไขคำผิดให้ถูกต้อง คิดคำศัพท์ให้ใหม่ ของประโยค วลี ให้การเขียนภาษาอังกฤษของคุณ ปังกว่าเดิม

สรุป Preposition เรียนภาษาอังกฤษ เริ่มต้น ไม่รู้ไม่ได้ Preposition (คำบุพบท) เป็นส่วนหนึ่งของประโยคในภาษาอังกฤษที่ใช้เชื่อมคำและประโยคกัน โดยทั่วไปแล้ว preposition จะอยู่หน้า noun, pronoun, หรือ noun phrase เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของคำหรือประโยคที่มากับ preposition นั้นๆ ในประโยค

สรุป Preposition เรียนภาษาอังกฤษเริ่มต้น ไม่รู้ไม่ได้

Preposition คือ คำบุพบท ที่เป็นส่วนหนึ่งของประโยคในภาษาอังกฤษ ใช้ในการเชื่อมคำและประโยค เป็นเรื่องที่จำเป็นกับผู้เรียนภาษาอังกฤษเริ่มต้น ต้องรู้

สรุป Parts of speech คนเรียนภาษาอังกฤษ ต้องจำให้ขึ้นใจ เรียนภาษาอังกฤษ แกรมม่า พื้นฐาน - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

สรุป Part of Speech เรียนภาษาอังกฤษ ต้องจำให้ขึ้นใจ

Part of Speech เป็นส่วนหนึ่งในการ เรียนภาษาอังกฤษ แกรมม่าขั้นพื้นฐาน การแบ่งประเภทของคำในภาษาอังกฤษตามหน้า 8 ชนิด ได้แก่ Noun, Pronoun, Verb, Adjective, Adverb, Preposition, Conjunction และ Interjection

prefix suffix เทคนิคจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ขั้นเทพ - เรียนภาษาอังกฤษ กับเจ้าของภาษา เก่งเร็ว โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

Prefix Suffix เทคนิคจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ขั้นเทพ!

Prefixes Suffixes มีประโยชน์อย่างยิ่งในการเรียนภาษาอังกฤษและการสอบ Prefixes Suffixes ช่วยให้คุณจดจำคำศัพท์และเดาความหมายคำนั้นได้อย่างยอดเยี่ยม

Phrasal Verbs Give เรียนภาษาอังกฤษ กริยาวลี ที่เรามักเจอบ่อยๆ ในข้อสอบและที่ใช้กันทั่วไป ความหมายต่างๆ พร้อมกับตัวอย่างประโยค

Phrasal Verbs Give เรียนรู้กริยาวลีภาษาอังกฤษ น่ารู้!

“Give” แปลว่า “ให้” แล้วถ้าหาก give อยู่ใน Phrasal verb จะมีความหมายอย่างไร? มาเรียนรู้ความหมายและตัวอย่างกันเลยดีกว่า

Phrasal Verbs Get เรียนภาษาอังกฤษ กริยาวลี ที่เรามักเจอบ่อยๆ ในข้อสอบและที่ใช้กันทั่วไป ความหมายต่างๆ พร้อมกับตัวอย่างประโยค

Phrasal Verbs Get ที่ควรรู้ มีอะไรบ้าง?

Phrasal Verbs Get เรียนภาษาอังกฤษ กริยาวลี ที่เรามักเจอบ่อยๆ ในข้อสอบและที่ใช้กันทั่วไป ความหมายต่างๆ พร้อมกับตัวอย่างประโยค

ขอความช่วยเหลือ ภาษาอังกฤษ ประโยคขอความช่วยเหลือแบบเป็นทางการ

ประโยค ขอความช่วยเหลือ ภาษาอังกฤษ

การขอความช่วยเหลือภาษาอังกฤษ ที่เราพูดออกไปนั้น หลายคนคงสงสัยคำพูดที่ใช้สุภาพเพียงพอหรือไม่ อันที่จริงเเล้วการพูดให้สุภาพนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นภาษาใดก็ตาม