เลือกหน้า

สอบ TOEFL ข้อมูลการเตรียมสอบ (TOEFL Information)

“สอบ TOEFL เพื่อการันตีความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ สำหรับเรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำ หรือทำงานในต่างประเทศ”

เอ็ด ดู เฟิร์สท์ ยินดีให้คำแนะนำ สำหรับผู้ต้องการ เรียน TOEFL เตรียมสอบ พร้อมรับรองผล

อัพเดท ปี 2567 / 2024

สอบ TOEFL คือการสอบอะไร

เราสอบ TOEFL เพื่ออะไร?

TOEFL ย่อมากจากคำว่า Test of English as a Foreign Language หรือ โทเฟล

คือ การสอบวัดผลภาษาอังกฤษตามมาตรฐานภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน ซึ่งออกแบบมาเพื่อประเมินทักษะ ความสามารถทางภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ผลสอบสามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อต่างประเทศ หรือทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารเป็นหลัก

การสอบ TOEFL นั้นได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำและหน่วยงานมากกว่า 10,000 แห่ง กว่า 130 ประเทศ รวมทั้งออสเตรเลีย แคนนาดา และสหรัฐอเมริกา ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการไปเรียนต่อต่างประเทศ หรือ การอบรม ดูงาน หรือทำงานในต่างประเทศ กว่า 30 ล้านคนจากทั่วโลก เข้าสมัครรับการทดสอบ TOEFL เพื่อแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ โดยส่วนใหญ่ระดับทักษะภาษาอังกฤษของผู้สอบ TOEFL อยู่ระหว่างปานกลางและขั้นสูง

TOEFL สอบอะไรบ้าง? การสอบ TOEFL แบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง?

TOEFL สอบอะไรบ้าง?

การสอบ TOEFL แบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง?

TOEFL คือ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 4 ด้าน คือ พูด (Speaking) ฟัง (Listening) อ่าน (Reading) และเขียน (Writing) โดยทั่วไปจะใช้เวลาในการสอบประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที สำหรับการสอบ TOEFL โดยปัจจุบันได้ใช้ Internet-Based Testing : iBT เป็นการสอบ TOEFL ผ่านอินเตอร์เน็ตในการทำข้อสอบ แต่ละพาร์ทมีคะแนน 0-30 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 120 คะแนน

โดยปัจจุบันรูปแบบการสอบ TOEFL มี 2 ประเภท Internet-based Test – TOEFL (iBT) หรือ Paper-based Test – TOEFL (iTP) ขึ้นอยู่กับรูปแบบของศูนย์ทดสอบนั้น โดยใช้เวลาในการสอบประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที

  • TOEFL Internet-based Test (iBT) รูปแบบการสอบผ่านอินเตอร์เน็ต โดยระบบคอมพิวเตอร์
  • TOEFL Paper-based Test (iTP) รูปแบบการสอบปรนัย (Multiple Choice) ใช้กระดาษดินสอ

TOEFL Internet-based Test (iBT)

TOEFL Internet-based Test (iBT) รูปแบบการสอบผ่านอินเตอร์เน็ต โดยระบบคอมพิวเตอร์ แต่ผู้สอบต้องไปสอบตามศูนย์ทดสอบที่ทาง ETS กำหนด ภายในศูนย์สอบมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ สื่อสิ่งพิมพ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบที่ทันสมัยและครบครัน ห้องสอบเน้นความเป็นส่วนตัวสะดวกและสะอาด การสอบ TOEFL iBT จัดสอบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet-Based Test) สำหรับผู้สอบที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก โดยประเมินทักษะการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียนในเชิงวิชาการของผู้สอบ โดยจะใช้เวลาในการสอบทั้งหมด 4 ชั่วโมง

TOEFL ITP เป็นข้อสอบ Paper-Based

TOEFL ITP เป็นข้อสอบ Paper-Based แบบปรนัย (Multiple Choice) โดยรับรองผลคะแนน เพื่อใช้ทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการให้แก่บุคคลภายนอกทั่วไป เพื่อนำผลสอบไปใช้ในการศึกษาต่อ ตามมาตรฐานสากล ใช้เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง

สอบ TOEFL ที่ไหนดี?

สมัครสอบ TOEFL ได้ที่ไหน … ศูนย์สมัครสอบโทเฟล ในประเทศไทย มีที่ไหนบ้าง?

ปัจจุบันจัดให้มีการสอบ TOEFL ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยคุณ สามารถสมัครสอบได้ที่ศูนย์สอบ TOEFL ทั่วประเทศ ที่อยู่ใกล้คุณ เรามาดูพร้อมกันเลยว่า ศูนย์สอบโทเฟลในประเทศไทย มีที่ไหนบ้าง?
สมัครสอบ TOEFL ที่ไหน?

คะแนนสอบ TOEFL

เนื่องจากปัจจุบัน ไม่มีการจัดสอบ TOEFL PBT ในประเทศไทย ทาง EST จึงประกาศเกณฑ์ ในการเทียบคะแนนข้อสอบ TOEFL ITP ดังตารางคะแนนด้านล่าง ต่อไปนี้

ตารางคะแนนสอบ TOEFL

เกณฑ์การเทียบคะแนนสอบมาตรฐาน ของ ETS

ตารางคะแนน TOEFL itp เทียบคะแนน TOEFL IELTS

***หมายเหตุ ในส่วนคะแนนที่เทียบเคียงโดยประมาณกับข้อสอบ IELTS เป็นการเทียบคะแนนที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด

ผลคะแนน สอบ TOEFL ใช้ทำอะไรได้บ้าง

ผลคะแนน สอบ TOEFL ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยและสถาบันกว่า 130 ประเทศ และผลคะแนนสอบ TOEFL นั้นยังเป็นที่ยอมรับองค์กรชั้นนำอีกด้วย

  • แผนกตรวจคนเข้าเมืองใช้ผลคะแนน สอบ TOEFL เพื่อออกวีซ่าที่พักอาศัยและที่ทำงาน
  • หน่วยงานทางการแพทย์และหน่วยงานอื่น อนุญาตใช้ ผลคะแนนสอบ TOEFL เพื่อการรับรองด้านวิชาชีพ
  • บุคคลทั่วไปใช้ ผลคะแนนสอบ TOEFL เพื่อวัดระดับความรู้ในการเรียนภาษาอังกฤษ
เทคนิคเตรียมสอบ TOEFL ibT (#1)

ใช้คะแนน TOEFL ในการเรียนต่อ

ทางด้านการศึกษาต่อ จากผลการสำรวจ 4 ใน 5 จากเจ้าหน้าที่ ที่ทำหน้าที่รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ จากสถาบันต่างๆ ยอมรับผลคะแนน สอบ TOEFL มากกว่าการทดสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ ค้นหาสถาบันที่ใช้คะแนน TOEFL เป็นเกณฑ์วัดทักษะภาษาอังกฤษ ที่นี่ 

ใช้คะแนน TOEFL ในการขอวีซ่า

  • สำหรับประเทศออสเตรเลียผลคะแนน สอบ TOEFL สามารถใช้เพื่อศึกษาต่อและทำงานที่ต่างประเทศ
  • สำหรับประเทศอังกฤษผลคะแนนสอบ TOEFL ใช้เพื่อเรียนต่อสำหรับนักเรียนระดับ Tier 4 ตามเงื่อนไขบางประการ
  • สำหรับนิวซีแลนด์คะแนนสอบ TOEFL สามารถใช้เพื่อพิสูจน์ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับวีซ่าประเภทผู้อพยพ ผู้สมัครต้องมีคะแนนรวม 79 หรือมากกว่าจากการทดสอบ TOEFL ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนวันที่ยื่นใบสมัคร

* จากการสำรวจจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ 263 แห่ง จากเจ้าหน้าที่ ที่ทำหน้าที่รับสมัครนักศึกษา ในจำนวน 212 คน ยอมรับผลคะแนนสอบทั้ง TOEFL และ IELTS

เรียน TOEFL ที่ไหนดี?

การเตรียมตัวสอบ TOEFL iBT

ในการสอบ TOEFL เราจะต้องทดสอบภาษาอังกฤษ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์  สิ่งที่ยากที่สุดสำหรับการทดสอบ TOEFL iBT คือ การพิมพ์ภาษาอังกฤษด้วยคีย์บอร์ด ในข้อสอบการเขียน (Writing Section) และ การพูดอัดเสียง ผ่านไมโครโฟน ในข้อสอบการฟัง (Listening Section)

นอกจากการเตรียมตัวด้านวิชาการแล้ว ผู้สอบยังต้องฝึกการพิมพ์ภาษาอังกฤษผ่านคอมพิวเตอร์ ให้รวดเร็วและถูกต้องแม่นยำอีกด้วย รวมถึงการพูดอัดเสียง ผ่านไมโครโฟนจึงควรหมั่นฝึกซ้อมให้มากที่สุด

สำหรับผู้สอบที่ยังไม่มั่นใจ สามารถลงเรียน คอร์สเรียนโทเฟล  เพื่อเตรียมสอบ TOEFL ที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst ได้ เพราะเรามีหลักสูตรคอร์สติว TOEFL สำหรับผู้เตรียมสอบโดยเฉพาะ

โดยผู้เรียนจะได้ ซ้อมทำข้อสอบที่เลียนแบบมากจากข้อสอบโทเฟลจริงๆ ผ่านคอมพิวเตอร์ เพื่อการทำข้อสอบได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ซึ่งทำให้ได้คะแนน TOEFL สูงสุดตามคาดหวัง

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษ มกราคม 2566 สมัครเรียนวันนี้ รับส่วนลด คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สูงสุด 5-40% ผ่อนชำระค่าเรียน 0% นานสูงสุด 10 เดือน พร้อมทดสอบภาษาฟรี เรียนภาษาอังกฤษเก่งเร็ว รับรองผล โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

สอบถามคอร์สที่เหมาะกับคุณ

เรายินดีให้คำปรึกษาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของคุณได้อย่างเหมาะสม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมสิทธิ์ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เตรียมสอบ TOEFL “เอ็ด ดู เฟิร์สท์”

ติวสอบ TOEFL สอนสด 100% เรียนโทเฟล รับรองผล การันตีคะแนนสอบ

ติว TOEFL ตามไลฟ์สไตล์ของคุณ

คอร์สเรียน TOEFL ( TOEFL preparation course ) ติวโทเฟล พร้อมรับรองผล

ติว TOEFL ห้องเรียน “แบบกลุ่ม”

คอร์สเรียน TOEFL ตัวต่อตัว เรียน TOEFL ตัวต่อตัว เพื่อเตรียมสอบ TOEFL รับรองผล

ติว TOEFL ห้องเรียน “แบบตัวต่อตัว”

เรียน TOEFL ออนไลน์ สำหรับเตรียมสอบ พร้อมเรียนทบทวนฟรี

ติว TOEFL ออนไลน์ “แบบกลุ่ม”

คอร์สเรียน TOEFL ออนไลน์ ตัวต่อตัว ติวเข้มโทเฟล เตรียมสอบ พร้อมรับรองผล โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

ติว TOEFL ออนไลน์ “แบบตัวต่อตัว”

บทความ TOEFL สำหรับเตรียมสอบ

10 เว็บ เช็คแกรมม่า ภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี สำหรับ นักเรียน นักศึกษา วัยทำงาน ที่ต้องการตรวจสอบ Grammar และ ปรับปรุง การเขียนภาษาอังกฤษให้เนื้อหามีคุณภาพและถูกต้องทางไวยากรณ์ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

10 เว็บ “เช็คแกรมม่า” ฟรี ภาษาอังกฤษเป๊ะ!

เอ็ด ดู เฟิร์สท์ รวมเว็บ เช็คแกรมม่า ออนไลน์ ใช้ฟรี ตรวจ Grammar ใช้งานง่าย แก้ไขคำผิดให้ถูกต้อง คิดคำศัพท์ให้ใหม่ ของประโยค วลี ให้การเขียนภาษาอังกฤษของคุณ ปังกว่าเดิม

prefix suffix เทคนิคจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ขั้นเทพ - เรียนภาษาอังกฤษ กับเจ้าของภาษา เก่งเร็ว โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

Prefix Suffix เทคนิคจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ขั้นเทพ!

Prefixes Suffixes มีประโยชน์อย่างยิ่งในการเรียนภาษาอังกฤษและการสอบ Prefixes Suffixes ช่วยให้คุณจดจำคำศัพท์และเดาความหมายคำนั้นได้อย่างยอดเยี่ยม

เริ่มเขียนภาษาอังกฤษ อย่างไร? ให้งานเขียนดี ฝึกเขียนภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

เริ่มเขียนภาษาอังกฤษ อย่างไร? ให้งานเขียนดี

หลายคนที่กำลังเริ่มฝึกเขียนเรียงความหรือบทความ แต่ติดปัญหา “ไม่รู้เริ่มเขียนภาษาอังกฤษอย่างไร?” เอ็ด ดู เฟิร์สท์ จะทำให้คุณเขียนภาษาอังกฤษได้จนสำเร็จ

5 หลักสูตร เรียนภาษาอังกฤษ ก่อนไปเรียนต่อต่างประเทศ ที่ควรเรียนไว้

5 หลักสูตรภาษาอังกฤษ เรียนไว้! ก่อนไปเรียนต่างประเทศ

ต้องไปเรียนต่างประเทศ เตรียมความพร้อมด้านภาษาอย่างไรดี? เอ็ด ดู เฟิร์สท์ รวม 5 หลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนก่อนไปเรียนในต่างแดน

IELTS TOEFL TOEIC สอบอะไรดี? และมีความแตกต่างกันอย่างไร - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

IELTS, TOEFL, TOEIC สอบอะไรดี?

“เรียนภาษาอังกฤษ เพื่ออะไร?” หลายคนคงเกิดความสงสัยกับคำถามนี้ และนี่เป็นบททดสอบอย่างหนึ่ง ด้วยการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ แล้วเราควรเลือกสอบอะไรดี … IELTS, TOEFL, TOEIC การสอบ 3 แบบนี้ แตกต่างกันตรงไหน

เทคนิคเตรียมสอบ TOEFL ibT (#1)

TOEFL เรื่องที่ควรรู้! สำหรับผู้เตรียมสอบโทเฟล

TOEFL คือ การสอบวัดผลภาษาอังกฤษตามมาตรฐานภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน ที่เป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยชั้นนำและหน่วยงาน … ใครควรสอบ TOEFL? TOEFL สอบอะไรบ้าง? รู้ทุกข้อที่นี่

บทความพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง TOEFL คืออะไร

TOEFL คืออะไร? การสอบ TOEFL มีกี่ประเภท อะไรบ้าง?

TOEFL คือ การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของภาษาอังกฤษอเมริกัน การสอบโทเฟล TOEFL แบ่งออกเป็น TOEFL iBT, TOEFL PBT, TOEFL CBT, TOEFL ITP