เลือกหน้า

สมัครสอบ TOEFL เตรียมสอบ (TOEFL Register)

“สมัครสอบ TOEFL ได้เมื่อไหร่? สอบโทเฟล ได้ที่ไหน? ข้อมูลที่ผู้สอบ TOEFL จำเป็นต้องรู้!”

อัพเดท ปี 2567 / 2024

สมัครสอบ TOEFL

รายละเอียดการสมัครสอบ

สมัครสอบ TOEFL ได้เมื่อไหร่ ?

โปรแกรมการทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของ Education Testing Service (ETS) ผู้ออกแบบและจัดทำข้อสอบ TOEFL ที่รู้จักกันดี โดย ETS ได้นำข้อสอบเดิมของ TOEFL ที่ผ่านการสอบมาแล้วมาจัดรวบรวมใหม่เป็นแบบทดสอบที่เรียกว่า TOEFL ITP

ซึ่งเหมาะสำหรับนักศึกษา ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และผู้ที่สนใจทั่วไป ที่ต้องการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษซึ่งผู้สอบจะสามารถทราบระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของตนเองแยกตามประเภททักษะ การฟัง การอ่าน และโครงสร้างไวยากรณ์

โดยปัจจุบันการสมัครสอบ TOEFL iBT ทางศูนย์สอบจะมีการกำหนดวันสอบที่แตกต่างกัน สามารถดูรายละเอียดการสมัครสอบ TOEFL iBT ด้านล่างนี้

สมัครสอบ TOEFL ที่ไหน?

สมัครสอบ TOEFL ที่ไหน?

ศูนย์สอบ TOEFL ที่ไหนดี … ค่าสอบ TOEFL เท่าไหร่?

ปัจจุบันจัดให้มีการสอบ TOEFL ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยคุณ สามารถสมัครสอบได้ที่ศูนย์สอบ TOEFL ทั่วประเทศ ที่อยู่ใกล้คุณ เรามาดูพร้อมกันเลยว่า ศูนย์สอบโทเฟลในประเทศไทย มีที่ไหนบ้าง?

ศูนย์สอบ TOEFL ITP - Alist Pro เอลิสท์โปร (กรุงเทพฯ, โคราช)

ผู้สมัครสอบ TOEFL ITP จะต้องมีอายุ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (หรืออายุขั้นต่ำ 15 ปีบริบรูณ์ขึ้นไป)

สามารถสมัครสอบได้โดยกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ หรือ สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเองที่ศูนย์สอบในเวลาทำการ
“ผู้สอบที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ลงไป ให้สอบถามเจ้าหน้าที่ทางไลน์ @alisttest ก่อนทำการสมัครสอบ”

ที่ตั้งศูนย์สอบเอลิสท์โปร
ศูนย์สอบเอลิสท์โปร ให้บริการจัดสอบ TOEFL ITP ทั้งในกรุงเทพฯ และโคราช เพื่อความสะดวกสบายกับผู้สอบ ซึ่งผู้สอบสามารถเลือกศูนย์สอบที่ใกล้ได้ ดังรายละเอียดด้านล่าง

การสมัครสอบ: ผู้สอบโปรดเลือกศูนย์สอบที่สะดวกที่สุดเพียงศูนย์สอบเดียวต่อการสอบ 1 ครั้ง และเมื่อเลือกศูนย์สอบที่สมัครแล้ว จะต้องทำการสอบที่ศูนย์นั้นเท่านั้น

ศูนย์สอบเอลิสท์โปร กรุงเทพ
ชั้น 7 ตึกมณียา (ติด BTS ชิดลม ทางออก 2)
518/3 ถ.เพลินจิต ปุทมวัน กรุงเทพฯ
โทร. 02-652-2566, 085-626-9456, 061-592-4569

ศูนย์สอบเอลิสท์โปร โคราช
สี่แยกบ้านเกาะ (ใกล้ เซ็นทรัลโคราช)
539/14 ถนนสาย ค.13 (ซ.สุรนารายณ์ 13)
หมู่ 2 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง
โทร. 044-246-246, 088-569-6944, 094-662-7711

ศูนย์สอบ TOEFL ITP - Paradigm พาราไดม์ (กรุงเทพฯ)

การสมัครสอบ TOEFL ITP
รับสมัคร : เปิดรับสมัครสอบสำหรับบุคคลทั่วไป ที่มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
วัน, เวลา และสถานที่สอบ : สถาบันพาราไดม์ จัดให้มีการสอบทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)**จัดสอบที่สถาบันพาราไดม์ ชั้น 2 อาคารอัลม่าลิงค์ – BTS ชิดลม Exit No. 3

เงื่อนไขการสมัครสอบ
• ผู้ที่ติดต่อขอเลื่อนการสอบ จะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมง (ในเวลาทำการ) ก่อนถึงวันสอบจริง ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนสอบ หากผู้สอบแจ้งช้ากว่า 48 ชั่วโมง และการขอเลื่อนการสอบสามารถเลื่อนสอบได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
• หลังชำระค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้

ขั้นตอนการสมัครสอบ
• กรอก ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ แล้วสามารถชำระเงินได้ทันที
• ยื่นหลักฐานการโอนเงินโดยส่งกลับมาทางอีเมล itptest@paradigm-language.com หรือทางแฟกซ์ 02- 655-2600 หรือทางไลน์ @paradigm.test
• เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเมื่อได้รับหลักฐานการโอนเงินเพื่อยืนยันการสมัครสอบที่สมบูรณ์
• เจ้าหน้าที่จะจัดส่งอีเมล์เกี่ยวกับรายละเอียดการสอบและสถานที่สอบให้ผู้สมัครสอบ 1 วันก่อนสอบ
***หมายเหตุ : ผู้สมัครสอบที่ได้สำรองที่นั่งสอบ (และยังไม่ได้ชำระเงิน) ในกรณีที่ต้องการยกเลิกสอบ กรุณาแจ้งศูนย์สอบโดยเร็วที่สุด เพื่อไม่เป็นการกั้นสิทธิ์ของผู้สมัครสอบท่านอื่น

การชำระเงิน
ค่าสมัครสอบ TOEFL ITP: 1,800 บาท **(**ราคานี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง รบกวนตรวจสอบทุกครั้งก่อนชำระเงิน)

สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบ
• ผู้สอบต้องมาถึงห้องสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 นาทีก่อนเวลาสอบในแต่ละรอบสอบ
• บัตรประชาชน หรือ Passport ตัวจริงเท่านั้น
• ดินสอดำ 2B และยางลบ

ประกาศผลสอบและรายงานผลสอบ
• หลังสอบเสร็จแล้ว ผู้สมัครสอบสามารถทราบผลการสอบได้ภายในสามวันหลังจากวันสอบจริง
• ผู้สอบสามารถมาติดต่อขอรับเอกสารรายงานผลการสอบได้ 3 วันทำการ หลังจากวันสอบที่สถาบันสอนภาษาพาราไดม์
• มีบริการจัดส่งผลสอบทาง EMS ให้ผู้สอบที่บ้านเท่านั้น (กรุณาติดต่อศูนย์สอบในวันสอบ)
• ผลคะแนนสอบ TOEFL ITP (Official Report) มีอายุ 2 ปีนับจากวันสอบ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
• โทรศัพท์: 092-063-5599
• Email: itptest@paradigm-language.com

ศูนย์สอบ TOEFL ITP - Global Study & Exchange (กรุงเทพฯ)

ค่าธรรมเนียมการสอบ 1,800 บาท

วิธีการการสมัครสอบ
วิธีที่ 1 สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร :
สำนักงาน บริษัท โกลบอล สตั๊ดดี้ แอนด์ เอกซ์เชนจ์ จำกัด
1 อาคารพร้อมพันธ์ 2 ซอยลาดพร้าว 3
ชั้น 4 (ห้อง 402-405)
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม 10900

วิธีที่ 2 สมัครผ่านเว็บไซต์
TOEFL ITP (TOEFL Institutional Testing Program)

สอบทุกวัน วันละ 3 รอบ รอบเวลา 09:00 ,12:00 และ 14:30 น.
วันหยุดราชการ (นัดหมายล่วงหน้า 2 สัปดาห์)

***หมายเหตุ : ค่าสมัครสอบไม่สามารถขอคืนได้ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนวันเวลาสอบเนื่องจากที่นั่งสอบเต็ม

การขอเลื่อนสอบสามารถเลื่อนได้เพียง 2 ครั้ง เท่านั้น และจะต้องแจ้งก่อนวันสอบอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
สามารถสอบถามได้ที่ ปิยนุช โทร. 095-898-6999 หรือ toefltestcenter@gsebangkok.com

ขั้นตอนก่อนเข้าห้องสอบ
1. ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจำตัวอย่างเป็นทางการที่มีรูปถ่ายของผู้เข้าสอบ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรนักศึกษา/ข้าราชการ พาสปอร์ตหรือใบขับขี่มาใช้เป็นหลักฐานในวันเข้าสอบด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ2. ผู้เข้าสอบทุกคน ควรมาถึงสถานที่สอบก่อน 30 นาที
3. ผู้เข้าสอบทุกคนเข้าห้องสอบ 15 นาที ก่อนเวลาสอบ เมื่อเข้าห้องสอบแล้วให้นั่งตามเลขที่นั่งสอบของตนเอง ถ้ามีข้อสงสัยสอบถามกรรมการคุมสอบเท่านั้น
4. ไม่อนุญาตให้นำกระเป๋าใส่เอกสารและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดหรือสิ่งของมีค่าใดๆ เข้าห้องสอบ
5. กรรมการคุมสอบประกาศเวลาเริ่มทำการสอบ

ข้อปฏิบัติในการสอบ
1. ห้ามอัดเสียง หรือ ถ่ายภาพข้อสอบบรรยากาศในห้องสอบโดยใช้อุปกรณ์ถ่ายรูปหรืออุปกรณ์อัดเสียงที่ติดกับโทรศัพท์ กล้องถ่ายรูปหรืออุปกรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
2. ให้ใช้ดินสอดำ 2B ขึ้นไป ทำข้อสอบ
3. ผู้เข้าสอบที่มาช้ากว่าเวลากำหนด 15 นาที ไม่อนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
4. แต่งกายสุภาพ ควรใส่เสื้อให้ร่างกายอบอุ่น เพราะสอบในห้องปรับอากาศ และไม่สวมรองเท้าเปลือยส้นหรือรองเท้าฟองน้ำแตะ เข้าห้องสอบ
5. ห้ามดึงบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่ติดอยู่ที่โต๊ะที่นั่งสอบออกโดยเด็ดขาด

รายงานผลสอบ

  • ผู้สอบจะได้รับเอกสารรายงานผลคะแนนสอบภายในวันที่สอบ (ยกเว้นเสาร์และอาทิตย์) และสามารถมารับผลสอบฉบับจริงด้วยตนเอง ภายในวันรุ่งขึ้น (วันทำการ) นับจากวันสอบ
  • บริการจัดส่งทางไปรษณีย์แบบเร่งด่วน (EMS) มีค่าบริการ 60 บาท
  • ใบรายงานผลสอบ TOEFL ITP เพิ่มเติม ฉบับละ 400 บาท
  • TOEFL ITP Certificate ฉบับละ 350 บาท

ศูนย์สอบ TOEFL ITP - BEC Center บีอีซี เซ็นเตอร์

ค่าสมัครสอบ : $195 + ค่าบริการ $ 15
จองวันสอบล่วงหน้ากว่า 4 weeks
** หมายเหตุ ขั้นตอนที่จะต้องเตรียมอะไรไปสอบนั้น จะได้รับหลังจากที่ได้ออกใบเสร็จการจ่ายเป็นที่เรียบร้อย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ›

ศูนย์สอบ TOEFL ITP - EdNET ลาดพร้าว (กรุงเทพฯ)

สมัครได้ 2 ทาง โดยต้องสมัครก่อนวันสอบอย่างน้อย 2-3 วัน
1. สมัครสอบ Online ›
2. สมัครด้วยตนเอง
บริษัท เอ็ดเน็ท นอร์ท อเมริกา
ยูนิต 2044 อาคาร SPACES Phahon 19 ชั้น 2 เลขที่ 1687/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม 10900
**ถ้ามาสมัครด้วยตนเองต้องมาก่อนวันสอบอย่างน้อย 2 วัน

วันเวลาที่จัดสอบ
วันอังคาร ถึง พฤหัส เปิด เช้า 10.00 น.
การขอเลื่อนสอบสามารถเลื่อนได้เพียง 2 ครั้ง ภายในปีเดียวกันเท่านั้น และจะต้องแจ้งก่อนวันสอบจริงลงทะเบียนไว้อย่างน้อย 1 วัน
หมายเหตุ : ค่าสมัครสอบไม่สามารถขอคืนได้ทุกกรณี
*** กรุณาศึกษาข้อมูลการสอบให้แน่ใจก่อนชำระเงิน ***

ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
EdNET North America Co.,Ltd.
+66 84 673 0222

เรียน TOEFL ที่ไหนดี?

การเตรียมตัวสอบ TOEFL iBT

สำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมสอบ TOEFL iBT แต่ยังไม่มั่นใจระดับความรู้ภาษาอังกฤษของตนเอง อาจเลือกเรียนติว TOEFL เสริม เพื่อสร้างความมั่นใจในการเตรียมสอบ TOEFL ก่อนที่จะทำการสมัครสอบจริงการเลือกเรียนคอร์ส TOEFL เพื่อเตรียมสอบ จะต้องเลือกสถาบันที่ได้รับการรับรองจากจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนมีเทคนิคการติว TOEFL โดยเฉพาะ สอนสดในห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถซักถามได้ทันที และได้รับฟีตแบคทันทีจากการซ้อมทำข้อสอบ TOEFL เสมือนจริงจากระบบคอมพิวเตอร์ จำนวนนักเรียนไม่มากจนเกินไปเพื่อติว TOEFL แบบเข้มข้น ได้อย่างทั่วถึง

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษ มกราคม 2566 สมัครเรียนวันนี้ รับส่วนลด คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สูงสุด 5-40% ผ่อนชำระค่าเรียน 0% นานสูงสุด 10 เดือน พร้อมทดสอบภาษาฟรี เรียนภาษาอังกฤษเก่งเร็ว รับรองผล โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

สอบถามคอร์สที่เหมาะกับคุณ

เรายินดีให้คำปรึกษาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของคุณได้อย่างเหมาะสม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมสิทธิ์ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

“EduFirst” สถาบันสอนภาษาอังกฤษครบวงจร เพื่อการเตรียมสอบภาษาอังกฤษ

เรียน TOEFL สด 100% พร้อมการันตีคะแนนสอบ

ติว TOEFL ตามไลฟ์สไตล์ของคุณ

คอร์สเรียน TOEFL ( TOEFL preparation course ) ติวโทเฟล พร้อมรับรองผล

ติว TOEFL ห้องเรียน “แบบกลุ่ม”

คอร์สเรียน TOEFL ตัวต่อตัว เรียน TOEFL ตัวต่อตัว เพื่อเตรียมสอบ TOEFL รับรองผล

ติว TOEFL ห้องเรียน “แบบตัวต่อตัว”

เรียน TOEFL ออนไลน์ สำหรับเตรียมสอบ พร้อมเรียนทบทวนฟรี

ติว TOEFL ออนไลน์ “แบบกลุ่ม”

คอร์สเรียน TOEFL ออนไลน์ ตัวต่อตัว ติวเข้มโทเฟล เตรียมสอบ พร้อมรับรองผล โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

ติว TOEFL ออนไลน์ “แบบตัวต่อตัว”

บทความ TOEFL สำหรับเตรียมสอบ

10 เว็บ เช็คแกรมม่า ภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี สำหรับ นักเรียน นักศึกษา วัยทำงาน ที่ต้องการตรวจสอบ Grammar และ ปรับปรุง การเขียนภาษาอังกฤษให้เนื้อหามีคุณภาพและถูกต้องทางไวยากรณ์ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

10 เว็บ “เช็คแกรมม่า” ฟรี ภาษาอังกฤษเป๊ะ!

เอ็ด ดู เฟิร์สท์ รวมเว็บ เช็คแกรมม่า ออนไลน์ ใช้ฟรี ตรวจ Grammar ใช้งานง่าย แก้ไขคำผิดให้ถูกต้อง คิดคำศัพท์ให้ใหม่ ของประโยค วลี ให้การเขียนภาษาอังกฤษของคุณ ปังกว่าเดิม

prefix suffix เทคนิคจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ขั้นเทพ - เรียนภาษาอังกฤษ กับเจ้าของภาษา เก่งเร็ว โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

Prefix Suffix เทคนิคจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ขั้นเทพ!

Prefixes Suffixes มีประโยชน์อย่างยิ่งในการเรียนภาษาอังกฤษและการสอบ Prefixes Suffixes ช่วยให้คุณจดจำคำศัพท์และเดาความหมายคำนั้นได้อย่างยอดเยี่ยม

เริ่มเขียนภาษาอังกฤษ อย่างไร? ให้งานเขียนดี ฝึกเขียนภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

เริ่มเขียนภาษาอังกฤษ อย่างไร? ให้งานเขียนดี

หลายคนที่กำลังเริ่มฝึกเขียนเรียงความหรือบทความ แต่ติดปัญหา “ไม่รู้เริ่มเขียนภาษาอังกฤษอย่างไร?” เอ็ด ดู เฟิร์สท์ จะทำให้คุณเขียนภาษาอังกฤษได้จนสำเร็จ

5 หลักสูตร เรียนภาษาอังกฤษ ก่อนไปเรียนต่อต่างประเทศ ที่ควรเรียนไว้

5 หลักสูตรภาษาอังกฤษ เรียนไว้! ก่อนไปเรียนต่างประเทศ

ต้องไปเรียนต่างประเทศ เตรียมความพร้อมด้านภาษาอย่างไรดี? เอ็ด ดู เฟิร์สท์ รวม 5 หลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนก่อนไปเรียนในต่างแดน

IELTS TOEFL TOEIC สอบอะไรดี? และมีความแตกต่างกันอย่างไร - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

IELTS, TOEFL, TOEIC สอบอะไรดี?

“เรียนภาษาอังกฤษ เพื่ออะไร?” หลายคนคงเกิดความสงสัยกับคำถามนี้ และนี่เป็นบททดสอบอย่างหนึ่ง ด้วยการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ แล้วเราควรเลือกสอบอะไรดี … IELTS, TOEFL, TOEIC การสอบ 3 แบบนี้ แตกต่างกันตรงไหน

เทคนิคเตรียมสอบ TOEFL ibT (#1)

TOEFL เรื่องที่ควรรู้! สำหรับผู้เตรียมสอบโทเฟล

TOEFL คือ การสอบวัดผลภาษาอังกฤษตามมาตรฐานภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน ที่เป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยชั้นนำและหน่วยงาน … ใครควรสอบ TOEFL? TOEFL สอบอะไรบ้าง? รู้ทุกข้อที่นี่

บทความพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง TOEFL คืออะไร

TOEFL คืออะไร? การสอบ TOEFL มีกี่ประเภท อะไรบ้าง?

TOEFL คือ การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของภาษาอังกฤษอเมริกัน การสอบโทเฟล TOEFL แบ่งออกเป็น TOEFL iBT, TOEFL PBT, TOEFL CBT, TOEFL ITP