เลือกหน้า

สมัครสอบ TOEFL เตรียมสอบ

(TOEFL Register)

สมัครสอบ TOEFL ได้เมื่อไหร่? สอบโทเฟล ได้ที่ไหน?
ข้อมูลที่ผู้สอบ TOEFL จำเป็นต้องรู้!

อัพเดท ปี 2564 / 2021

สมัครสอบ TOEFL

รายละเอียดการสมัครสอบ

สมัครสอบ TOEFL ได้เมื่อไหร่ ?

โปรแกรมการทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของ Education Testing Service (ETS) ผู้ออกแบบและจัดทำข้อสอบ TOEFL ที่รู้จักกันดี โดย ETS ได้นำข้อสอบเดิมของ TOEFL ที่ผ่านการสอบมาแล้วมาจัดรวบรวมใหม่เป็นแบบทดสอบที่เรียกว่า TOEFL ITP

ซึ่งเหมาะสำหรับนักศึกษา ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และผู้ที่สนใจทั่วไป ที่ต้องการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษซึ่งผู้สอบจะสามารถทราบระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของตนเองแยกตามประเภททักษะ การฟัง การอ่าน และโครงสร้างไวยากรณ์

โดยปัจจุบันการสมัครสอบ TOEFL iBT ทางศูนย์สอบจะมีการกำหนดวันสอบที่แตกต่างกัน สามารถดูรายละเอียดการสมัครสอบ TOEFL iBT ด้านล่างนี้

สมัครสอบ TOEFL ที่ไหน?

สมัครสอบ TOEFL ที่ไหน?

ศูนย์สอบ TOEFL ที่ไหนดี … ค่าสอบ TOEFL เท่าไหร่?

ปัจจุบันจัดให้มีการสอบ TOEFL ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยคุณ สามารถสมัครสอบได้ที่ศูนย์สอบ TOEFL ทั่วประเทศ ที่อยู่ใกล้คุณ เรามาดูพร้อมกันเลยว่า ศูนย์สอบโทเฟลในประเทศไทย มีที่ไหนบ้าง?

ศูนย์สอบ TOEFL ITP - Alist Pro เอลิสท์โปร (กรุงเทพฯ, โคราช)
ผู้สมัครสอบ TOEFL ITP จะต้องมีอายุ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (หรืออายุขั้นต่ำ 15 ปีบริบรูณ์ขึ้นไป)

สามารถสมัครสอบได้โดยกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ หรือ สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเองที่ศูนย์สอบในเวลาทำการ
“ผู้สอบที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ลงไป ให้สอบถามเจ้าหน้าที่ทางไลน์ @alisttest ก่อนทำการสมัครสอบ”

ที่ตั้งศูนย์สอบเอลิสท์โปร
ศูนย์สอบเอลิสท์โปร ให้บริการจัดสอบ TOEFL ITP ทั้งในกรุงเทพฯ และโคราช เพื่อความสะดวกสบายกับผู้สอบ ซึ่งผู้สอบสามารถเลือกศูนย์สอบที่ใกล้ได้ ดังรายละเอียดด้านล่าง

การสมัครสอบ: ผู้สอบโปรดเลือกศูนย์สอบที่สะดวกที่สุดเพียงศูนย์สอบเดียวต่อการสอบ 1 ครั้ง และเมื่อเลือกศูนย์สอบที่สมัครแล้ว จะต้องทำการสอบที่ศูนย์นั้นเท่านั้น

ศูนย์สอบเอลิสท์โปร กรุงเทพ
ชั้น 7 ตึกมณียา (ติด BTS ชิดลม ทางออก 2)
518/3 ถ.เพลินจิต ปุทมวัน กรุงเทพฯ
โทร. 02-652-2566, 085-626-9456, 061-592-4569

ศูนย์สอบเอลิสท์โปร โคราช
สี่แยกบ้านเกาะ (ใกล้ เซ็นทรัลโคราช)
539/14 ถนนสาย ค.13 (ซ.สุรนารายณ์ 13)
หมู่ 2 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง
โทร. 044-246-246, 088-569-6944, 094-662-7711

ศูนย์สอบ TOEFL ITP - Paradigm พาราไดม์ (กรุงเทพฯ)

การสมัครสอบ TOEFL ITP
รับสมัคร : เปิดรับสมัครสอบสำหรับบุคคลทั่วไป ที่มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
วัน, เวลา และสถานที่สอบ : สถาบันพาราไดม์ จัดให้มีการสอบทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)**จัดสอบที่สถาบันพาราไดม์ ชั้น 2 อาคารอัลม่าลิงค์ – BTS ชิดลม Exit No. 3

เงื่อนไขการสมัครสอบ
• ผู้ที่ติดต่อขอเลื่อนการสอบ จะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมง (ในเวลาทำการ) ก่อนถึงวันสอบจริง ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนสอบ หากผู้สอบแจ้งช้ากว่า 48 ชั่วโมง และการขอเลื่อนการสอบสามารถเลื่อนสอบได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
• หลังชำระค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้

ขั้นตอนการสมัครสอบ
• กรอก ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ แล้วสามารถชำระเงินได้ทันที
• ยื่นหลักฐานการโอนเงินโดยส่งกลับมาทางอีเมล itptest@paradigm-language.com หรือทางแฟกซ์ 02- 655-2600 หรือทางไลน์ @paradigm.test
• เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเมื่อได้รับหลักฐานการโอนเงินเพื่อยืนยันการสมัครสอบที่สมบูรณ์
• เจ้าหน้าที่จะจัดส่งอีเมล์เกี่ยวกับรายละเอียดการสอบและสถานที่สอบให้ผู้สมัครสอบ 1 วันก่อนสอบ
***หมายเหตุ : ผู้สมัครสอบที่ได้สำรองที่นั่งสอบ (และยังไม่ได้ชำระเงิน) ในกรณีที่ต้องการยกเลิกสอบ กรุณาแจ้งศูนย์สอบโดยเร็วที่สุด เพื่อไม่เป็นการกั้นสิทธิ์ของผู้สมัครสอบท่านอื่น

การชำระเงิน
ค่าสมัครสอบ TOEFL ITP: 1,800 บาท **(**ราคานี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง รบกวนตรวจสอบทุกครั้งก่อนชำระเงิน)

สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบ
• ผู้สอบต้องมาถึงห้องสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 นาทีก่อนเวลาสอบในแต่ละรอบสอบ
• บัตรประชาชน หรือ Passport ตัวจริงเท่านั้น
• ดินสอดำ 2B และยางลบ

ประกาศผลสอบและรายงานผลสอบ
• หลังสอบเสร็จแล้ว ผู้สมัครสอบสามารถทราบผลการสอบได้ภายในสามวันหลังจากวันสอบจริง
• ผู้สอบสามารถมาติดต่อขอรับเอกสารรายงานผลการสอบได้ 3 วันทำการ หลังจากวันสอบที่สถาบันสอนภาษาพาราไดม์
• มีบริการจัดส่งผลสอบทาง EMS ให้ผู้สอบที่บ้านเท่านั้น (กรุณาติดต่อศูนย์สอบในวันสอบ)
• ผลคะแนนสอบ TOEFL ITP (Official Report) มีอายุ 2 ปีนับจากวันสอบ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
• โทรศัพท์: 092-063-5599
• Email: itptest@paradigm-language.com

ศูนย์สอบ TOEFL ITP - Global Study & Exchange (กรุงเทพฯ)

ค่าธรรมเนียมการสอบ 1,800 บาท

วิธีการการสมัครสอบ
วิธีที่ 1 สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร :
สำนักงาน บริษัท โกลบอล สตั๊ดดี้ แอนด์ เอกซ์เชนจ์ จำกัด
1 อาคารพร้อมพันธ์ 2 ซอยลาดพร้าว 3
ชั้น 4 (ห้อง 402-405)
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม 10900

วิธีที่ 2 สมัครผ่านเว็บไซต์
TOEFL ITP (TOEFL Institutional Testing Program)

สอบทุกวัน วันละ 3 รอบ รอบเวลา 09:00 ,12:00 และ 14:30 น.
วันหยุดราชการ (นัดหมายล่วงหน้า 2 สัปดาห์)

***หมายเหตุ : ค่าสมัครสอบไม่สามารถขอคืนได้ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนวันเวลาสอบเนื่องจากที่นั่งสอบเต็ม

การขอเลื่อนสอบสามารถเลื่อนได้เพียง 2 ครั้ง เท่านั้น และจะต้องแจ้งก่อนวันสอบอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
สามารถสอบถามได้ที่ ปิยนุช โทร. 095-898-6999 หรือ toefltestcenter@gsebangkok.com

ขั้นตอนก่อนเข้าห้องสอบ
1. ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจำตัวอย่างเป็นทางการที่มีรูปถ่ายของผู้เข้าสอบ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรนักศึกษา/ข้าราชการ พาสปอร์ตหรือใบขับขี่มาใช้เป็นหลักฐานในวันเข้าสอบด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ2. ผู้เข้าสอบทุกคน ควรมาถึงสถานที่สอบก่อน 30 นาที
3. ผู้เข้าสอบทุกคนเข้าห้องสอบ 15 นาที ก่อนเวลาสอบ เมื่อเข้าห้องสอบแล้วให้นั่งตามเลขที่นั่งสอบของตนเอง ถ้ามีข้อสงสัยสอบถามกรรมการคุมสอบเท่านั้น
4. ไม่อนุญาตให้นำกระเป๋าใส่เอกสารและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดหรือสิ่งของมีค่าใดๆ เข้าห้องสอบ
5. กรรมการคุมสอบประกาศเวลาเริ่มทำการสอบ

ข้อปฏิบัติในการสอบ
1. ห้ามอัดเสียง หรือ ถ่ายภาพข้อสอบบรรยากาศในห้องสอบโดยใช้อุปกรณ์ถ่ายรูปหรืออุปกรณ์อัดเสียงที่ติดกับโทรศัพท์ กล้องถ่ายรูปหรืออุปกรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
2. ให้ใช้ดินสอดำ 2B ขึ้นไป ทำข้อสอบ
3. ผู้เข้าสอบที่มาช้ากว่าเวลากำหนด 15 นาที ไม่อนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
4. แต่งกายสุภาพ ควรใส่เสื้อให้ร่างกายอบอุ่น เพราะสอบในห้องปรับอากาศ และไม่สวมรองเท้าเปลือยส้นหรือรองเท้าฟองน้ำแตะ เข้าห้องสอบ
5. ห้ามดึงบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่ติดอยู่ที่โต๊ะที่นั่งสอบออกโดยเด็ดขาด

รายงานผลสอบ

  • ผู้สอบจะได้รับเอกสารรายงานผลคะแนนสอบภายในวันที่สอบ (ยกเว้นเสาร์และอาทิตย์) และสามารถมารับผลสอบฉบับจริงด้วยตนเอง ภายในวันรุ่งขึ้น (วันทำการ) นับจากวันสอบ
  • บริการจัดส่งทางไปรษณีย์แบบเร่งด่วน (EMS) มีค่าบริการ 60 บาท
  • ใบรายงานผลสอบ TOEFL ITP เพิ่มเติม ฉบับละ 400 บาท
  • TOEFL ITP Certificate ฉบับละ 350 บาท
ศูนย์สอบ TOEFL ITP - BEC Center บีอีซี เซ็นเตอร์
ค่าสมัครสอบ : $195 + ค่าบริการ $ 15
จองวันสอบล่วงหน้ากว่า 4 weeks
** หมายเหตุ ขั้นตอนที่จะต้องเตรียมอะไรไปสอบนั้น จะได้รับหลังจากที่ได้ออกใบเสร็จการจ่ายเป็นที่เรียบร้อย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ›
ศูนย์สอบ TOEFL ITP - EdNET ลาดพร้าว (กรุงเทพฯ)
สมัครได้ 2 ทาง โดยต้องสมัครก่อนวันสอบอย่างน้อย 2-3 วัน
1. สมัครสอบ Online ›
2. สมัครด้วยตนเอง
บริษัท เอ็ดเน็ท นอร์ท อเมริกา
ยูนิต 2044 อาคาร SPACES Phahon 19 ชั้น 2 เลขที่ 1687/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม 10900
**ถ้ามาสมัครด้วยตนเองต้องมาก่อนวันสอบอย่างน้อย 2 วัน

วันเวลาที่จัดสอบ
วันอังคาร ถึง พฤหัส เปิด เช้า 10.00 น.
การขอเลื่อนสอบสามารถเลื่อนได้เพียง 2 ครั้ง ภายในปีเดียวกันเท่านั้น และจะต้องแจ้งก่อนวันสอบจริงลงทะเบียนไว้อย่างน้อย 1 วัน
หมายเหตุ : ค่าสมัครสอบไม่สามารถขอคืนได้ทุกกรณี
*** กรุณาศึกษาข้อมูลการสอบให้แน่ใจก่อนชำระเงิน ***

ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
EdNET North America Co.,Ltd.
+66 84 673 0222

เรียน TOEFL ที่ไหนดี?

การเตรียมตัวสอบ TOEFL iBT

สำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมสอบ TOEFL iBT แต่ยังไม่มั่นใจระดับความรู้ภาษาอังกฤษของตนเอง อาจเลือกเรียนติว TOEFL เสริม เพื่อสร้างความมั่นใจในการเตรียมสอบ TOEFL ก่อนที่จะทำการสมัครสอบจริงการเลือกเรียนคอร์ส TOEFL เพื่อเตรียมสอบ จะต้องเลือกสถาบันที่ได้รับการรับรองจากจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนมีเทคนิคการติว TOEFL โดยเฉพาะ สอนสดในห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถซักถามได้ทันที และได้รับฟีตแบคทันทีจากการซ้อมทำข้อสอบ TOEFL เสมือนจริงจากระบบคอมพิวเตอร์ จำนวนนักเรียนไม่มากจนเกินไปเพื่อติว TOEFL แบบเข้มข้น ได้อย่างทั่วถึง

โปรโมชั่นส่วนลด คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เดือนมีนาคม 2564 สมัครเรียนวันนี้รับส่วนลด 5 - 40 % พิเศษ สมัครเรียน 2 คน พร้อมกัน ลดสูงสุด 15 % พร้อมทดสอบภาษาฟรี

สอบถามคอร์สที่เหมาะกับคุณ

เรายินดีให้คำปรึกษาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของคุณได้อย่างเหมาะสม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมสิทธิ์ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

“EduFirst” สถาบันสอนภาษาอังกฤษครบวงจร เพื่อการเตรียมสอบภาษาอังกฤษ

เรียน TOEFL สด 100% พร้อมการันตีคะแนนสอบ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมด ของ สถาบันสอนภาษา EduFirstคอร์สเรียน

ดูคอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมด ของ
สถาบันสอนภาษา EduFirst

สาขาของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirstเยี่ยมชมสาขา

เชิญเยี่ยมชม สาขา
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ของเรา

ติดต่อสอบถามคอร์สเรียน สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirstรายละเอียดเพิ่มเติม

กรอกฟอร์มเพื่อรับข้อมูล หลักสูตร การเรียนภาษาอังกฤษ ราคา และสถาบันของเรา

Pin It on Pinterest