เลือกหน้า

รูปแบบข้อสอบ TOEIC

(TOEIC Format)

“ TOEIC สอบอะไรบ้าง? รายละเอียดข้อสอบ TOEIC ที่ควรรู้”

ติวเข้ม TOEIC รับรองผล เอ็ด ดู เฟิร์สท์ เตรียมพร้อมก่อนสอบ

อัพเดท ปี 2564 / 2021

รูปแบบข้อสอบ (TOEIC Format)

ปัจจุบันการสอบ TOEIC มี 3 รูปแบบคือ

 • การทดสอบการฟังและการอ่านTOEIC (TOEIC Listening and Reading Test)
 • การทดสอบการพูดและการเขียนTOEIC (TOEIC Speaking and Writing Test)
 • การทดสอบTOEIC ในระดับเบื้องต้น (TOEIC Bridge Test)

**โดยที่ประเทศไทยการสอบการฟังและการอ่านTOEIC (TOEIC Listening and Reading Test) เป็นที่นิยมที่สุด

สอบ TOEIC การฟังและการอ่าน

ข้อสอบการฟังและการอ่านTOEIC (TOEIC Listening and Reading Test)

จองสอบ TOEIC ที่ไหน … ศูนย์สมัครสอบโทอิค อยู่ที่ไหน?

การทดสอบ TOEIC Listening and Reading จะเป็นการวัดผลทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในสถานที่ทำงาน ของผู้สอบ และองค์กรต่างๆ ทั่วโลกให้การยอมรับผลคะแนนสอบ TOEIC
ข้อสอบ TOEIC Listening and Reading จะถูกปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์สังคมปัจจุบันอยู่เสมอ โดยข้อสอบ TOEIC 2561 / 2018 มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดข้อสอบการฟัง TOEIC 2564 / 2021 (TOEIC Listening Test Format)

การปรับปรุงข้อสอบการฟัง TOEIC

 • จำนวนภาพและคำถามลดลง
 • จำนวนคำถามในการสนทนาที่เพิ่มขึ้น
 • บทสนทนาสั้นๆ และการแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น
 • มีบุคคลมากกว่า 2 ในการสนทนา
 • บทสนทนาที่มีการแก้ไข (ไปที่à gonna) และประโยค / คำที่ไม่สมบูรณ์ (Yes, in a minute; Down the hall; Could you?)
 • เพิ่มคำถามใหม่ในการสนทนาหรือพูดคุยและอธิบายสิ่งที่เห็นในภาพ
 • เพิ่มคำถามใหม่ให้ผู้สอบอธิบายความหมายของผู้พูดในการสนทนาหรือการพูดคุย
ข้อสอบการฟัง โทอิค (TOEIC Listening Test Format)

ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงข้อสอบ TOEIC ปัจจุบัน

ข้อสอบการฟัง TOEIC เก่า ข้อสอบการฟัง TOEIC ฉบับปรับปรุง
ข้อสอบฟังส่วนที่ 1 ตอบคำถามจากรูปภาพ : 10 ข้อ ตอบคำถามจากรูปภาพ : 6 ข้อ
ข้อสอบฟังส่วนที่ 2 ถาม-ตอบ : 30 ข้อ ถาม-ตอบ : 25 ข้อ
ข้อสอบฟังส่วนที่ 3 การสนทนา: 30 ข้อ
บทสนทนา 10 บท
3 คำถามต่อการสนทนา
การสนทนา: 39 ข้อ
13 บทสนทนา
3 คำถามต่อการสนทนา
ข้อสอบฟังส่วนที่ 4 การสนทนา : 30 ข้อ
10 การสนทนา
3 คำถามต่อการสนทนา
การสนทนา : 30 ข้อ
10 การสนทนา
3 คำถามต่อการสนทนา
ความเข้าใจในการฟัง: 100 ข้อ ความเข้าใจในการฟัง: 100 ข้อ

รายละเอียดข้อสอบการอ่าน TOEIC 2564 / 2021
(TOEIC Reading Test Format)

การปรับปรุงข้อสอบการอ่าน TOEIC

 •  คำถามเกี่ยวกับประโยคที่ไม่สมบูรณ์จำนวนลดลง
 • การทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบคำถามใหม่ขององค์กร คำถามที่มีเติมคำตอบ ทำให้ผู้สอบได้เลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดเพื่อความสมบูรณ์ของประโยค
 • ตั้งคำถามที่ถามผู้สอบเพื่อทำความเข้าใจในประโยค
 • ตอบคำถามการสนทนา
 • คำถามที่ทดสอบความเข้าใจในการตอบคำถาม
 • เพิ่มจำนวนคำถามเดี่ยวและหลายข้อ
 • เพิ่มคำถามใหม่ ๆ เกี่ยวกับบทความ
ข้อสอบการอ่าน โทอิค (TOEIC Listening Test Format)

ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงข้อสอบ TOEIC ปัจจุบัน

ข้อสอบการอ่าน TOEIC เก่า ข้อสอบการอ่าน TOEIC ฉบับปรับปรุง
ข้อสอบฟังส่วนที่ 5 ประโยคที่ไม่สมบูรณ์: 40 ข้อ ประโยคที่ไม่สมบูรณ์: 30 ข้อ
ข้อสอบฟังส่วนที่ 6 ทำประโยคให้สมบูรณ์ : 12 ข้อ
อ่านบทความแล้วตอบคำถาม : 28 ข้อ
9 บทความ
คำถาม 2-5 ข้อต่อบทความ
ทำประโยคให้สมบูรณ์ : 16 ข้อ
อ่านบทความแล้วตอบคำถาม : 29 ข้อ
10 บทความ
คำถาม 2-4 ข้อต่อบทความ
ข้อสอบฟังส่วนที่ 7 อ่าน 2 บทความแล้วตอบคำถาม 20 ข้อ
บทความ 4 ชุด
คำถาม 5 ข้อ / ชุด
อ่าน 3 บทความแล้วตอบคำถาม 25 ข้อ
2 บทความ 2 ชุด
3 บาทความ 3 ชุด
คำถาม 5 ข้อ / ชุด
ความเข้าใจในการอ่าน: 100 ข้อ ความเข้าใจในการอ่าน: 100 ข้อ
โปรโมชั่นส่วนลด คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เดือนมีนาคม 2564 สมัครเรียนวันนี้รับส่วนลด 5 - 40 % พิเศษ สมัครเรียน 2 คน พร้อมกัน ลดสูงสุด 15 % พร้อมทดสอบภาษาฟรี

สอบถามคอร์สที่เหมาะกับคุณ

เรายินดีให้คำปรึกษาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของคุณได้อย่างเหมาะสม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมสิทธิ์ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

“EduFirst” สถาบันสอนภาษาอังกฤษครบวงจร เพื่อการเตรียมสอบภาษาอังกฤษ

เรียน TOEIC สด 100% พร้อมการันตีคะแนนสอบ

เรียน TOEIC เตรียมสอบ ตามไลฟ์สไตล์ของคุณ

คอร์สเรียน TOEIC ( TOEIC PREPARATION COURSE ) ติวโทอิค เข้มข้น รับรองผล พร้อมเรียนทบทวนฟรี

คอร์ส TOEIC ห้องเรียน “แบบกลุ่ม”

คอร์สเรียนติว TOEIC ตัวต่อตัว

คอร์ส TOEIC ห้องเรียน “แบบตัวต่อตัว”

คอร์สเรียน TOEIC ออนไลน์

คอร์ส TOEIC Online “แบบกลุ่ม”

คอร์สโทอิคออนไลน์ ตัวต่อตัว

คอร์ส TOEIC Online “แบบตัวต่อตัว”

Pin It on Pinterest