ระดับภาษาอังกฤษ มีกี่ระดับ? ทักษะภาษาอังกฤษดีแค่ไหน รู้ได้อย่างไร? การทดสอบเพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษช่วยทำให้เราทราบถึงระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของเรา เพื่อใช้ในการสร้างแผนทางการเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้อยากพัฒนาต่อในระดับสูงขึ้น