แปลเพลงภาษาอังกฤษ Payphone Maroon 5 ft.Wiz Khalifa เนื้อเพลง I’m at a payphone trying to call home. All of my change I spent on you.