เลือกหน้า

20 ประโยคภาษาอังกฤษในห้องเรียน “เมื่อคุณไม่เข้าใจ”

โดย | 9 ก.พ. 2021 | Lifestyle, บทความ เรียนภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

ประโยคภาษาอังกฤษในห้องเรียน ที่ใช้บ่อย

รวมประโยคภาษาอังกฤษ ที่คนเรียนภาษาอังกฤษ จำเป็นต้องรู้

ประโยคภาษาอังกฤษในห้องเรียน (English Classroom Phrases)

การเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนเริ่มต้น ในบางครั้งอาจมีบางเรื่องที่เรายังไม่ค่อยเข้าใจ มีข้อสงสัย  ในสิ่งที่ครูกำลังสอนและอธิบาย แต่ไม่กล้าถาม ไม่มั่นใจ หรืออาจจะไม่รู้ว่า ควรพูดคำถามเป็นภาษาอังกฤษอย่างไร?

วันนี้ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ รวมประโยคภาษาอังกฤษในห้องเรียน ที่จำเป็น เพื่อให้คุณนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ที่โรงเรียนได้ โดยมีประโยคขออนุญาต แสดงความเห็น และถามคำถาม ในห้องเรียน มาให้นำไปปรับใช้กัน รับรองว่าเป็นประโยชน์กับผู้ที่กำลังเรียนภาษาอังกฤษอย่างแน่นอนค่ะ

20 ประโยคภาษาอังกฤษในห้องเรียน ที่ใช้บ่อย

ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ ใช้ถามครู ในห้องเรียน (Classroom Language For Teachers and Students of English) - เรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก รับรองผล โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

ประโยคภาษาอังกฤษ เมื่อมาสาย, ขาดเรียน

ในแต่ละวันอาจเกิดเหตุสุดวิสัย Accident ทำให้เราอาจมาช้า หรือ เข้าเรียนสาย การกล่าวขอโทษนับเป็นมารยาทที่น่ารัก โดยเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆ ด้วยประโยคเหล่านี้

ตัวอย่างประโยค

• I’m sorry I am late.
ขอโทษที่มาสาย ครับ / ค่ะ
• Can I come in?
ผม / หนู เข้าไปได้ไหมครับ / คะ?
• I didn’t come to school yesterday.
เมื่อวานไม่ได้มาโรงเรียน ครับ / ค่ะ
• Sorry, I missed the last class.
ขอโทษค่ะ ครั้งที่แล้วไม่ได้มาเรียน ครับ / ค่ะ
• I’m going to miss the next class.
ครั้งหน้ามาเรียนไม่ได้ ครับ / ค่ะ
• Nobody is absent today.
วันนี้ไม่มีคนขาดเรียน ครับ / ค่ะ
• Peter is absent today.
วันนี้ Peter ขาดเรียน ครับ / ค่ะ

ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในห้องเรียน เมื่อมาสาย ขาดเรียน I'm sorry I am late. ขอโทษที่มาสายครับ/ ค่ะ

ประโยคขอให้ครูพูดซ้ำอีกครั้ง, อธิบายอีกครั้ง

ตัวอย่างประโยค

• Can you repeat that again, please?
ครูช่วยพูดซ้ำอีกครั้งได้ไหม ครับ / คะ?
• Can you speak slower, please?
ครูช่วยพูดช้ากว่านี้อีกหน่อยได้ไหม ครับ / คะ?
• I did not catch what you said.
ผม / หนู ฟังที่ครูพูดไม่ทัน ค่ะ / ครับ
• Can you speak a bit slower, please?
ช่วยพูดให้ช้าลงหน่อยได้ไหม คะ / ครับ?

ประโยคภาษาอังกฤษในห้องเรียน ขอให้ครู พูดซ้ำ อีกครั้ง เมื่อฟังไม่ทัน

ประโยคคำถาม เมื่อไม่เข้าใจ

เมื่อคุณไม่เข้าใจ ในสิ่งที่ครูพูด คุณสามารถใช้ประโยคคำถามเหล่านี้ เพื่อให้คุณครู พูดอธิบายกับคุณให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งคำนามออกเป็นแบบนับได้และนับไม่ได้ (Countable and Uncountable) โดยคำนามที่นับได้นั้นจะมีได้ทั้งรูปเอกพจน์และพหูพจน์ (เช่น a man, two men) แต่คำนามนับไม่ได้นั้นจะเป็นได้แค่คำนามเอกพจน์เท่านั้น (water, a glass of water)

ตัวอย่างประโยค

• Excuse me, can I talk to you for a minute?
ขออนุญาติ ครับ / ค่ะ, ผม / หนู ขอคุยกับครูหน่อยได้ไหม ครับ / คะ ?
• I have a question.
มีคำถามครับ / ค่ะ
• How do you pronounce this word?
คำนี้ออกเสียงอย่างไร ครับ / คะ?
• How should I pronounce “…”?
ผม / หนู ควรออกเสียง “ …” อย่างไร ครับ / คะ?
• I didn’t understand today’s lesson.
ผม / หนู ไม่เข้าใจบทเรียนของวันนี้ ครับ / ค่ะ
• How do you spell “…”?
คำนี้ “…” สะกดยังไง ครับ / คะ?
• What does UK stand for?
UK ย่อมาจากอะไร ครับ / คะ?
• Would you give us an example?
ช่วยยกตัวอย่างให้หน่อยได้ไหม ครับ / คะ?
• Could you explain a little bit more about that?
ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ไหม ครับ / คะ?
•Does this word have another meaning?
คำนี้มีความหมายอื่นอีกไหม ครับ / คะ?
• What is the difference between “a” and “b”?
อะไรคือความแตกต่างระหว่าง“ a” และ“ b” ครับ / คะ?
• I don’t understand the homework.
ผม / หนู ไม่เข้าใจการบ้าน ครับ / ค่ะ
• When is the homework due?
การบ้านต้องส่งเมื่อไหร่ ครับ / คะ?
• I haven’t finished my homework yet. Can I hand it in later?
ผม / หนู ยังทำการบ้านไม่เสร็จ ขอส่งตามไปทีหลังได้ไหมครับ / คะ ?
• I don’t understand how to do this exercise.
ผม / หนู ไม่เข้าใจว่าแบบฝึกหัดนี้ทำยังไง?
• I still don’t understand.
ผม / หนู ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดี

ประโยคภาษาอังกฤษในห้องเรียน ถามเมื่อไม่เข้าใจ สนทนาภาษาอังกฤษในห้องเรียน โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst
ประโยคใช้พูดแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน (Comments & Phrases in classroom) - เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ เก่งเร็ว โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

ประโยคภาษาอังกฤษ ขออนุญาต ลุกออกจากที่นั่ง

ตัวอย่างประโยค

• Can I go to the restroom?
ผม / หนู ไปห้องน้ำได้ไหม ครับ / คะ?
• Can I change seats?
ผม / หนู สามารถเปลี่ยนที่นั่งได้หรือไม่ ครับ / คะ?
• Can I open the window?
ขออนุญาตเปิดหน้าต่างได้ไหม ครับ / คะ?
• I feel sick. May I go to the medical room?
ผม / หนู รู้สึกไม่สบาย ขออนุญาตไปห้องพยาบาลได้ไหม ครับ / คะ ?
• I have a headache. May I go to the medical room?
ผม / หนู รู้สึกปวดหัว ขออนุญาตไปห้องพยาบาลได้ไหม ครับ / คะ?
• I can’t see the board.
ผม / หนู มองกระดานไม่เห็น ครับ / ค่ะ
• Let me help you clean the board.
ให้ ผม / หนู ช่วยลบกระดาน นะครับ / นะคะ

ประโยคขออนุญาตในห้องเรียนภาษาอังกฤษ ลุกจากที่นั่ง

ประโยคภาษาอังกฤษ การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

ตัวอย่างประโยค

• I wonder…
สงสัยว่า…
• I agree with … because…
เห็นด้วยกับ… เพราะ…
• I disagree with… because…
ไม่เห็นด้วยกับ… เพราะ…
• I can relate to that because…
รู้สึกเข้าใจหรือมีส่วนร่วมต่อเรื่องดังกล่าว เพราะ…
• That Idea connects to…
แนวคิดนี้เชื่อมโยงกับ…
•I’d like to add…
อยากจะเพิ่มเติมในส่วนของ…
• I see… differently now because…
มอง… ต่างออกไปจากเดิมในเวลานี้ เพราะว่า…
• What you said made me think…
สิ่งที่อาจารย์พูดทำให้ คิดได้ว่า…

การแสดงความคิดเห็นภาษาอังกฤษ ในห้องเรียน บทสนทนา ใน ห้องเรียน ภาษา อังกฤษ เรียนพิเศษภาษาอังกฤษ สำหรับ เด็ก

อย่างไรก็ตาม เมื่อน้องๆ มีข้อสงสัย หรือมีสิ่งที่ไม่เข้าใจในบทเรียน เพียงน้องๆ กล้าที่จะถามครู แอดมินเชื่อว่า คุณครูทุกคนก็พร้อมจะอธิบาย ให้น้องๆ เข้าใจ อย่างเต็มที่เลยค่ะ นอกจาก “ประโยคภาษาอังกฤษในห้องเรียน” ข้างต้นนี้ ยังมี คำศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงเรียน ให้น้องๆ ได้ฝึกฝนและนำไปใช้กันด้วยนะคะ แล้วพบกับ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ ได้ใหม่ในบทความเรียนภาษาอังกฤษ ในครั้งหน้า จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้น ติดตามได้ในครั้งหน้าจ้า

เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี?

หาที่เรียนภาษาอังกฤษ ควรเลือกเรียนที่ไหนดี

เอ็ด ดู เฟิร์สท์ สถาบันสอนภาษาอังกฤษ ครบวงจร เราเป็นหนึ่งใน สถาบันเรียนภาษาอังกฤษ ที่ได้รับความนิยมจากผู้เรียนทุกวัย ตั้งแต่ เด็ก, นักเรียน, นักศึกษา, ผู้ใหญ่, วัยทำงาน เพื่อการพัฒนาศักยภาพ ด้วยจุดเด่น ที่เป็นคอร์สสอนสด ทุกคลาส ด้วยอาจารย์เจ้าของภาษา Native Speaker ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมรับรองผลการเรียน เมื่อเรียนจบคอร์ส เราเปิดโอกาสให้เรียนทบทวนฟรีเพื่อเป็นการฝึกฝนภาษาอังกฤษของท่านอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 1 ปีเต็ม ลงชื่อเพื่อขอคำแนะนำการเรียนภาษาอังกฤษ

ชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา

ให้คะแนน 5 ดาวเลยจ้า

[Total: 16 Average: 4.5]

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

“EduFirst” โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ

หลักสูตร คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เด็ก ผู้ใหญ่ วัยทำงาน

เรียนกลุ่มเล็ก สอนภาษาอังกฤษสด 100% รับรองผล พร้อมเรียนทบทวนฟรี

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล