เลือกหน้า

คำศัพท์ฤดูกาลต่างๆ สภาพอากาศภาษาอังกฤษ

โดย | 18 ม.ค. 2018 | ศัพท์ภาษาอังกฤษ, Learning, ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก, สอนภาษา

คำศัพท์ฤดูกาลต่างๆ สภาพอากาศภาษาอังกฤษ

เรียนรู้ สภาพอากาศภาษาอังกฤษ ฤดูต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้

Weather & Season

ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวฝน เดี๋ยวก็มีลมพายุ ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ แต่ก่อนจะไปเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศ เรามาเรียนภาษาอังกฤษ คำศัพท์ฤดูกาล และ สถาพอากาศ จะหนาว จะร้อน เราก็บอกได้ค่ะ

สภาพอากาศภาษาอังกฤษ (Weather)

คำศัพท์ สภาพอากาศภาษาอังกฤษ คําอ่าน และคำแปล มีคำว่าอะไรบ้าง? ไปดูกันเลยจ้า

ประโยคสภาพอากาศภาษาอังกฤษ ถามสภาพอากาศ - เรียนภาษาอังกฤษ สภาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

ภูมิอากาศภาษาอังกฤษ

sunny (ซัน’นี) adj. แปลว่า มีแดดมาก,แดดจัด
rainy (เร’นี) adj. แปลว่า มีฝนตก
snowy (สโน’วี) adj. แปลว่า ปกคลุมไปด้วยหิมะ, หิมะตกหนัก
icy (ไอ’ซี) adj. แปลว่า เต็มไปด้วยน้ำแข็ง, มีน้ำแข็งมาก
clear (เคลียร์) adj.,adv. แปลว่า แจ่มใส
cloud (เคลาดฺ) n. แปลว่า เมฆ
cloudy (เคลา’ดี) adj แปลว่า มีเมฆมาก, ปกคลุมด้วยเมฆ
stormy (สทอร์ม’มี) adj. แปลว่า มีลมพายุ,มีมรสุม
foggy (ฟอก’กี) adj. แปลว่า มีหมอกมาก
windy (วิน’ดี) adj. แปลว่า มีลมแรง
blizzard (บลิซ’เซิร์ด) n. แปลว่า พายุหิมะ
breeze (บรีซ) n. แปลว่า ลมพัดเบาๆ
lighting (ไล’ทิง) n. แปลว่า ฟ้าแลบ
hurricane (เฮอ’ระเคน) n. แปลว่า พายุเฮอริเคน
smog (สมอค) n. แปลว่า ควัน หมอก
flood (ฟลัด) n. แปลว่า น้ำท่วม

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ Weather (สภาพอากาศ)

การถามสภาพอากาศ สามารถใช้ประโยคดังต่อไปนี้
• What’s the weather like? (วอท เธอะ เวธเธอะ ไลค)
อากาศเป็นอย่างไรบ้าง
• How is the weather today? (ฮาว อีส เธอะ เวธเธอะ ทูเดย์)
วันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้าง

การบอกสภาพอากาศ ให้ใช้ “ It’s…” หรือ “The weather is…” ตามด้วย Noun หรือ Adj.

ตัวอย่างประโยคการบอกสภาพอากาศภาษาอังกฤษ
• It’s going to freeze tonight. (อิท โกอิง ทู ฟรีซซิง ทูไนท)
คืนนี้อากาศจะเย็น
• It’s looks like it’s going to rain. (อิท ลุค ไลค อิท โกอิง ทู เรน)
ดูเหมือนว่าฝนกำลังจะตก
• It’s going to cloud over again this afternoon. (อิท โกอิง ทู เคลา โอเวอะ อะเกน ธิส อาพเธอะนูน)
ช่วงบ่ายนี้จะมีเมฆปกคลุมอีกครั้ง
• It looks as if it’s going to clear up. (อิท ลุคแอส อิฟ อิท โกอิง ทู เคลียร์ อัพ)
ดูเหมือนว่าอากาศจะแจ่มใสแล้วนะ
• It will be cloudy and rainy all day. (อิท วิล บี เคลาดี แอนด์ เรนนี ออล เดย์)
มันจะมีเมฆมากและฝนตกทั้งวัน
• I hope it will be fine tomorrow. (ไอ โฮพ อิท วิล บี ไฟน ทูมอโร)
ฉันหวังว่าอากาศจะดีในวันพรุ่งนี้

ฤดูกาลภาษาอังกฤษ (Season)

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ฤดูต่างๆ คําอ่าน และคำแปล มีดังนี้

ฤดูต่างๆ ภาษาอังกฤษ (Season) คำศัพท์ ภูมิอากาศภาษาอังกฤษ - เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ สถาบันสอนภาษา EduFirst

คําศัพท์เกี่ยวกับฤดูต่างๆ

spring (สพริง) n. แปลว่า ฤดูใบไม้ผลิ

damp (แดมพฺ) adj. แปลว่า ชื้น
cool (คูล) adj. แปลว่า เย็น, เย็นสบาย
brisk (บริสคฺ) adj แปลว่า กระฉับกระเฉง

summer (ซัม’เมอะ) n. แปลว่า ฤดูร้อน, หน้าร้อน

muggy (มัก’กี) adj. แปลว่า ร้อนชื้นมาก
hazy (เฮ’ซี) adj. แปลว่า เต็มไปด้วยหมอก
downpour (ดาว’พอร์) n. แปลว่า ฝนห่าใหญ่
hail (เฮล) n.,vt. แปลว่า ลูกเห็บ

fall (ฟอล) n. แปลว่า ฤดูใบไม้ร่วง

drizzle (ดริซ’เซิล) n.,vt. แปลว่า ฝนตกปรอย ๆ
foggy (ฟอก’กี) adj. แปลว่า มีหมอกมาก, สลัว, ฟ้ามัว
chilly (ชิล’ลี่) adj. แปลว่า หนาวยะเยือก

winter (วิน’เทอะ) n. แปลว่า ฤดูหนาว

freezing (ฟรซ’ซิง) adj. แปลว่า เย็นมาก หนาวมาก (แบบหนาวถึงกระดูก)
whiteout (ไวทฺ’เอาทฺ) n. แปลว่า ขาวโพลนเต็มไปด้วยหิมะ


rain (เรน) n. แปลว่า ฤดูฝน, หน้าฝน

torrential rain (ทอเรน’เชิล เรน) แปลว่า ฝนตกหนักมาก
rainstorm (เรน’สทอร์ม) n. แปลว่า พายุฝน

พยากรณ์อากาศ ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ อุณหภูมิภาษาอังกฤษ เขียน อ่าน อย่างไร?

ภูมิอากาศภาษาอังกฤษ Weather & Season  คำศัพท์ สภาพอากาศภาษาอังกฤษ - เรียนภาษาอังกฤษ Online EduFirst School

พยากรณ์อากาศภาษาอังกฤษ

temperature (เทม’เพอระเชอะ) n. แปลว่า อุณหภูมิ
Degrees Fahrenheit (ดีกรี ฟาร์’เรนไฮทฺ) n. แปลว่า องศาฟาเรนไฮต์
Degrees Celsius (ดีกรี เซล’ซียส) n. แปลว่า องศาเซลเซียส
Degrees Centigrade (ดีกรี เซนติเกรด) n. แปลว่า องศาเซนติเกรด
Hot (ฮอท) n. แปลว่า ร้อน
Warm (วอร์ม) adj. vt. vi. แปลว่า อบอุ่น
Cool (คูล) แปลว่า เย็น
Chilly (ชิล’ลี่) adj.,adv. แปลว่า เยือกเย็น
Cold (โคลดฺ) n. แปลว่า หนาว
Freezing (ฟรซ’ซิง) n. แปลว่า จุดเยือกแข็ง
Below freezing (บิโล’ ฟรซ’ซิง) แปลว่า ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
Five (degree) below (zero) (ไฟฟฺ บิโล’) แปลว่า -5 องศาฟาเรนไฮต์
Minus twenty (degrees) (ไม’นัส ทเวน’ที) แปลว่า -20 องศาเซนเซียส

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ ถามสภาพอากาศ

A : How’s the weather ? แปลว่า อากาศเป็นอย่างไรบ้าง ?
B : It’ snowy. แปลว่า ที่นี่หิมะตกหนัก
A : What’s the temperature there? แปลว่า ที่นั่นอุณหภูมิเท่าไหร่ ?
B : It’s ten below zero. (-10 degrees) แปลว่า อุณหภูมิต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส
A : Do you have rain? แปลว่า ฝนตกไหม ?
B : We haven’t had a drop of rain for weeks. แปลว่า ฝนไม่ตกมาหลายอาทิตย์แล้ว
Ex. It is going to rain. แปลว่า ฝนกำลังจะตก

อยากบอกว่า ร้อนมาก ภาษาอังกฤษ พูดแบบนี้

อยากพูดกับต่างชาติว่า ร้อนมาก ร้อนจะบ้าอยู่แล้วพูดเป็นอังกฤษได้แบบนี้ค่ะ
It’s so hot today. วันนี้อากาศร้อนมาก
It’s hot as hell. ร้อนยังกับนรก (ไม่สุภาพนัก ใช้พูดกับเพื่อนฝูงหรือคนที่เราสนิทด้วยได้)
I’m hot. ฉันร้อน
It’s terribly hot. ร้อนเป็นบ้าเลย
It’s flippin’ hot!โคตรร้อนเลย!
It’s boiling hot! ร้อนจนเดือด
It’s scorching! ร้อนจนจะไหมแล้ว!
It’s so hot. ร้อนมากๆเลย
It’s so hot in here. ในนี้ร้อนมากๆเลย
It’s so hot outside. ข้างนอกร้อนมากๆเลย

ร้อน มาก ภาษา อังกฤษ อยากบ่นว่า ร้อน ภาษาอังกฤษ ฝึกพููด แบบนี้ It's so hot today. วันนี้อากาศร้อนมาก
ติดฝน  เปียกฝน ภาษาอังกฤษ ประโยคภาษาอังกฤษ พูดง่ายๆ แบบนี้  I get soaked in the rain. Sorry I'm late. I got caught in the rain.
วลี หายป่วยไวๆ ภาษาอังกฤษ (Get Well Soon) ประโยค หายป่วยภาษาอังกฤษ ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน
เพื่อนๆ น่าจะบอก สภาพอากาศภาษาอังกฤษ และฤดู ได้ถูกต้องแล้ว เอ็ด ดู เฟิร์สท์ จะนำความรู้ภาษาอังกฤษ มาให้ได้เรียนรู้กันอีก หากเพื่อนๆ ชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา โหวต 5 ดาวด้านล่างให้กำลังใจกันด้วยน๊า แล้วอย่าลืมแชร์ความรู้ไปให้เพื่อนๆ กันด้วยจ้า ไม่อยากพลาดความรู้ภาษาอังกฤษดีๆ กดติตามเราได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดีย ด้านล่างนี้ แล้วพบกันใหม่บทความหน้าจ้าา…

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ตามความต้องการของคุณ!

เอ็ด ดู เฟิร์สท์ มีหลักสูตร คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ที่หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการให้กับผู้เรียนทุกวัย และทุกระดับการศึกษา รวมถึงคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับการเตรียมสอบ โดยเราสามารถจัดหาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษให้กับท่านได้อย่างเหมาะสม โดยคุณสามารถเลือกได้ทั้งเรียนออนไลน์ หรือเข้าเรียนที่สาขา

ท่านสามารถสอบถามคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ จากเจ้าหน้าที่ อาทิ คอร์สเรียนภาษาอังกฤษของเราเป็นอย่างไร, ระยะเวลาเรียนนานเท่าไหร่, ค่าเรียนภาษาอังกฤษ ประมาณเท่าไหร่, จากนั้นนัดวัดเวลาที่สะดวกเพื่อนัดหมายวันทดสอบภาษา ทั้งหมดนี้เราบริการให้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยลงชื่อเพื่อขอทราบรายละเอียด

หากท่านต้องการสมัครเรียนกับ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ เรามีโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษ หากท่านสมัครเรียนวันนี้! และมีช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย รวมถึงการผ่อนชำระ 0%

สถาบัน EduFirst พร้อมจะบริการและดูแลท่านเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาจนจบคอร์สเรียน ท่านจะได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างสบายใจ สนุกสนานไปกับการเรียนการสอนของเรา พร้อมได้รับความรู้ภาษาอังกฤษเทคนิคดีๆ จากอาจารย์ของเราอย่างเต็มที่ เพื่อการนำไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สอบถามข้อมูลการเรียนภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี?

เอ็ด ดู เฟิร์สท์ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ครบวงจร เราเป็นหนึ่งใน โรงเรียนภาษาอังกฤษ ที่ได้รับความนิยมจากผู้เรียนทุกวัย ตั้งแต่ เด็ก, นักเรียน, นักศึกษา, ผู้ใหญ่, วัยทำงาน เพื่อการพัฒนาศักยภาพ ด้วยจุดเด่น ที่เป็นคอร์สสอนสด ทุกคลาส ด้วยอาจารย์เจ้าของภาษา Native Speaker ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมรับรองผลการเรียน เมื่อเรียนจบคอร์ส เราเปิดโอกาสให้เรียนทบทวนฟรีเพื่อเป็นการฝึกฝนภาษาอังกฤษของท่านอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 1 ปีเต็ม ลงชื่อเพื่อขอคำแนะนำการเรียนภาษาอังกฤษ

ชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา

ให้คะแนน 5 ดาวเลยจ้า

[Total: 11 Average: 4.2]

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

“EduFirst” โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ครบวงจร สอนภาษาอังกฤษ เด็ก ผู้ใหญ่ วัยทำงาน

เรียนกลุ่มเล็ก สอนภาษาอังกฤษสด 100% รับรองผล พร้อมเรียนทบทวนฟรี

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล